Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Умовні скорочення:
ХНУ - наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше - КПДУ) - бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ - наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше - ХІРУП) - наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше - ХГПІ) - бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ - бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО на 2007 рік

1. ХНУ КПДУ ПДАТУ ХГПА ХУУП
2. Бібліотечні  фонди,  всього примірників 595000 911725 615259 120000 65260
в т.ч.: 
2.1.  державною мовою 315000 112735 42000 36400
за матеріальною конструкцією:
2.2. книги    788212 536457 120000 60036
2.3. електронні видання   150 0 100 17
2.4. періодичні видання: журнали/газети    128363 78673 700 5207
за цільовим призначенням:
2.5. наукові видання    348375 347269 35000 3191
2.6. навчальні видання   563350 152044 25000 59327
2.7. літературно-художні видання   143563 31810 58000 2248
2.8. рідкісні та цінні документи       27083 743 30 0
2.9. зарубіжні видання     11469 363 1400 0
3. Надійшло,  всього назв          2700 3500 850 1500 220
3.1. в т.ч.:  державною мовою   2600 800 2000 196
3.2. надійшло всього примірників  18000 16000 4880 4000 3001
3.3. в т.ч.:  державною мовою   12000 4510 2500 2700
за матеріальною конструкцією:
3.4. книги    11550 3600 6000 2590
3.5. електронні видання   150 0 100 10
3.6. періодичні видання: жур. / газ.   4300 1364 300 401
за цільовим призначенням:
3.7. наукові видання    1200 840 1650 360
3.8. навчальні видання   14800 2580 1600 2615
3.9. літературно-художні видання   600 75 500  
3.10. рідкісні та цінні документи       0 5 30 0
3.11. зарубіжні видання     1000 5 100 0
4. Обмінний фонд   1200 0 6174 0 0
5. Вибуло примірників   5000 5000 300 500 450
6. Кількість користувачів
6.1. всього за єдиним обліком   13500 9350 6000 2800 2240
6.2. в  т.ч. студентів  11500 8550 5004 2400 2035
6.3. обслуг. всіма структ. підрозд.  48500 43200 22150 10000 4140
6.4. в т.ч. сторонніх  вузу  950   117 100 45
7. Кількість відвідувань:
7.1. бібліотеки 301000 350000 194520 100000 77000
7.2. кількість звернень до серверу б-ки 120000 0 0 0 0
8. Видано документів,  всього примірників   1210000 660000 370910 500000 345000
8.1. в т.ч.: державною мовою     490000 222394 320000 222800
за матеріальною конструкцією:
8.2. книги    430500 223000 500000 255000
8.3. електронні видання   0 0   0
8.4. періодичні видання: жур. / газ.   240000 90500 30000 90000
за цільовим призначенням:
8.5. наукові видання    291000 143330 40000 100200
8.6. навчальні видання   369000 202300 350000 244200
8.7. літературно-художні видання   54000 15200 85000 600
8.8. зарубіжні видання   14200 6030 20000 0
8.9. рідкісні та цінні документи       16000 504 0 0
9. МБА: 
9.1. кількість абонентів  40   10   6
9.2. отримано примірників  100   20   25
9.3. надіслано примірників 0   15   20
10. Культурно-просвітницька робота
10.1. тематичні виставки, відкриті    
  перегляди: к-ть тем / експозицій 70 98 54 60 18
10.2. бібліогр. огляди: к-ть / прочитано  0 50 34 12 7
10.3. мас. заходи:всього/ к-ть присутніх  45 16 12 10 8
11. Довідково-інформаційне обслуговування: 
11.1. довідки  всього  26000 8020 30000 4100 1700
11.2. в т.ч.: тематичні  7000 1510   2200 700
11.3. виконані в автоматиз. режимі 25000 315 12 0 400
11.4. кількість тем по ВРІ  10 140 28 0 0
11.5. кількість абонентів ВРІ  18 130 12 0 0
11.6. Дні інформації 4 2 10 12 4
11.7. Дні кафедр, дипломників, фахівців 20 16 12 2 4
11.8. бібліографічні покажчики  
  (наук.-доп., рекоменд., ін.) 3 2 6 5 0
11.9. в т.ч.: на влас. чи сайтах своїх ВНЗ 3 1 0 0 0
12. Електронний каталог (ЕК)  
12.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. року 200000 40500 27389 0 17310
12.2. к-ть введених записів за звітний  рік 26000 21064 18000 0 2500
12.3. кількість замовлень з ЕК  0 0 0 0 0
12.4. заг. к-ть БД у т.ч. й у складі ЕК 18 0 13 0 6
12.5. в т.ч. БД створені бібліотекою 11 0 13 0 6
13. Формування інформаційної культури 
13.1. заг. к-ть прочитаних годин 118 54   66 12
13.2. програма в годинах: теор./практ. 118 26/28 4 33/33 2
  в т.ч.:
13.3. для студ. мол. курсів: теор./практ. 110 26/28   33/33 10
13.4. для студ. ст. курсів: теорет./практ. 8 26/28   0 2
14. Матеріально-технічна база (МТБ)
14.1. кількість абонементів 3 8 4 1 2
14.2. к-ть чит. залів / місць для читачів 7/640 9/680 3/240 2/120 2/300
14.3. загальна площа (м²) 4656 3336,55 1430   540
14.4. в т.ч.: зона розм. фондів (м²) 2726 1862 800   140
14.5. зона обслуг. читачів (м²) 1673 1474,55 240   400
14.6. потребує кап. ремонту (м²)   568,9 200   540
15. Технічні засоби
15.1. кількість ПК  63 10 22 5 30
15.2. кількість серверів 2 1 0    
15.3. кількість АРМ  2 10 22   30
15.4. в т.ч.: для співробітників  46 7 2   10
15.5. для читачів 14 3 20   20
15.6. окремих місць для кор. Інтернет 14 2 5   20
16. Фінансування. Витрати на:
16.1. придбання книг     212457   55 500,00  57000 60 000,00 
  на передплату 62514 99 000,00  20 205,00  23000 10 000,00 
17. Бібліотечні працівники, всього   86 59 23 10 15
в т.ч.:  за освітою:
17.1. повна вища  освіта 55 47 14 10 12
17.2. в т.ч. бібліотечна    26 16 6 2 9
17.3. базова вища освіта   1 11 9 2 2
17.4. в т.ч. бібліотечна 11 8 1 2  
17.5. поч. вища (неповна вища)  21 0 0   0
17.6. в т.ч. бібліотечна 17 0 0   0
17.7. повна загальна середня  8 1 0 10 0
18. Відносні показники
18.1. обертаність  2,08 0,73 0,7 5 5,2
18.2. книгозабезпеченість 42,81 96,6 102 45 29,1
18.3. читаність 89,1 70 61,2 180 154
18.4. відвідуваність 23,45 38 32,2 40 34

Останні зміни: 04/17/2015 14:22 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail