Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Умовні скорочення:
ХНУ - наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше - КПДУ) - бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ - наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше - ХІРУП) - наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше - ХГПІ) - бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ - бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних  статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО за 2006 рік

1. ХНУ КПДУ ПДАТУ ХГПА ХУУП Всього
2.Група по оплаті праці 1 2 3 3 4  
3. Бібліотечні фонди, всього примірників 590088 900725 610479 112043 62259 2275594
  в т.ч.:            
3.1. державною мовою   136728 314647 112040 39110 33700 636225
за матеріальною конструкцією:
3.2. книги 487287 776662 532225 111574 57446 1965194
3.3. електронні видання 576 0 0 23 7 606
3.4. період. вид-ня: журнали/газети 79126 124063 78442 446 4806 286883
за цільовим призначенням:
3.5. наукові видання 15328 343375 346887 33283 2831 741704
3.6. навчальні видання 294206 557350 148293 23179 56712 1079740
3.7. літературно-художні видання 24654 142963 31823 55581 2248 257269
3.8. рідкісні та цінні документи    0 27083 735 25 0 27843
3.9. зарубіжні видання 12607 10469 2669 1321 0 27066
4.   Надійшло, всього назв      2730 3016 4022 1435 194 11397
4.1. в т.ч.: державною мовою 1343 2216 2448 1563 122 7692
4.2. надійшло всього примірників 13740 15621 5169 3761 2043 40334
4.3. в т.ч.: державною мовою 11688 11883 2448 2105 1877 30001
за матеріальною конструкцією:
4.4. книги 11051 11281 2768 3560 1695 30355
4.5. електронні видання 71 0 0 23 0 94
4.6. період. вид-ня: журнали / газети 2506 4340 1254 201 348 8649
за цільовим призначенням:
4.7. наукові видання 3215 1086 563 1608 340 6812
4.8. навчальні видання 9149 14333 1759 1517 1703 28461
4.9. літературно-художні видання 1365 530 79 411 0 2385
4.10. рідкісні та цінні документи    0 0 735 5 0 740
4.11. зарубіжні видання 2052 550 3 24 0 2629
5.    Обмінний фонд 1133 0 6174 0 0 7307
6.    Вибуло примірників 8909 5352 188 379 454 15282
7.    Кількість користувачів
7.1. всього за єдиним обліком 13488 9334 6020 2740 2236 33818
7.2. в т.ч. студентів 11736 8527 4993 2360 2117 29733
7.3. обслуг. всіма структ. підрозд. 48524 43117 22210 9523 4056 127430
7.4. в т.ч. сторонніх вузу 927   145 42 45 1159
8.     Кількість відвідувань:
8.1. бібліотеки 300805 348021 205967 97211 75803 1027807
8.2. кількість звернень до серверу б-ки 117581 0 0 0 0 117581
9.    Видано документів, всього примірників 1213854 659449 383750 469123 339820 3065996
9.1. в т.ч.: державною мовою 835116 483158 22394 308205 292820 1941693
за матеріальною конструкцією:
9.2. книги 879268 428201 223267 439136 249820 2219692
9.3. електронні видання 2442 0 0 0 0 2442
9.4. період. Вид-ня: журнали / газети 333250 231248 92312 29987 90000 776797
за цільовим призначенням:
9.5. наукові видання 307286 296107 146648 38522 100140 888703
9.6. навчальні видання 836258 363342 212015 329708 238940 1980263
9.7. літературно-художні видання 11394 51173 15125 81498 740 159930
9.8. зарубіжні видання 5000 13571 7581 19395 0 45547
9.9. рідкісні та цінні документи    0 15608 525 0 0 16133
10.         МБА:
10.1. кількість абонентів 38 0 10 0 6 54
10.2. отримано примірників 97 0 5 0 24 126
10.3. надіслано примірників 0 0 15 0 18 33
11.         Культурно-просвітницька робота
11.1. тематичні виставки, відкриті   
  перегляди: к-ть тем / експозицій 72 101 56 58 18 305
11.2. бібліогр.огляди: к-ть тем/прочит. 0 47 39 12 6 104
11.3. масові заходи: всього / присутніх 48 10 10 10 10 88
12. Довідково-інформаційне обслуговування:
12.1. довідки всього 26020 7998 30145 4081 1250 69494
12.2. в т.ч.: тематичні 6959 1423 9555 2128 640 20705
12.3. виконані в автомат. режимі 25503 305 10 0 350 26168
12.4. кількість тем по ВРІ 12 135 12 0 0 159
12.5. кількість абонентів ВРІ 18 128 28 0 0 174
12.6. Дні інформації 3 2 10 12 4 31
12.7. Дні кафедр, дипломників, фахівців 23 2 13 2 2 42
12.8. бібліографічні покажчики            
  (науково-допоміжні, рек. ін.) 3 1 4 1 0 9
12.9. в т.ч.: на власн. чи сайтах своїх ВНЗ 3 2 0 0 0 5
13.      Електронний каталог (ЕК)            
13.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. р. 189318 19436 16589 0 14810 240153
13.2. к-ть введених записів за звітний рік 25860 13901 7912 0 2310 49983
13.3. кількість замовлень з ЕК 0 0 0 0 0 0
13.4. загальна кількість (назв) БД 15 0 12 0 5 32
  у т.ч. й у складі ЕК в т.ч. :            
13.5. БД створені бібліотекою 11 0 12 0 5 28
14.     Формування інформаційної культури
14.1. загальна к-ть прочитаних годин 118 24 18 66 12 238
14.2. програма в годинах: теорет./практ. 118 12+12 10 33/33 2 130
  в т.ч.:
14.3. для ст-в мол. курсів: теорет./практ. 110             6+6 18 33/33 8 136
14.4. для ст-в стар.курсів: теорет./практ. 8             6+6 3 0 4 15
15.    Матеріально-технічна база (МТБ)
15.1. кількість абонементів 3 7 4 1 1 16
15.2. кіл-ть ч/залів / місць для читачів          7/640 7/640 4/320          2/120          1/120 20/1660
15.3. загальна площа (м²) 4656 3336,55 1430 330 320 10072,55
15.4. в т.ч.: розташування фондів (м²)   1862 800   95 2757
15.5. зона обслуговування читачів (м²) 1673 1475,55 240   145 3533,55
15.6. потребує кап. ремонту (м²)   985,8 200 50 0 1235,8
16.     Технічні засоби
16.1. кількість ПК 64 5 20 0 3 92
16.2. кількість серверів 2 1 0 0 0 3
16.3. кількість АРМ 64 5 2 0 3 74
16.4. в т.ч.: для співробітників 50 5 2 0 1 58
16.5. для читачів 14 0 0 0 2 16
16.6. окремих місць для кор. Інтернет 14 1 0 0 0 15
17. Фінансування:
17.1. витрати на придбання: книг, грн. 168041 127107 40466,35 20897 51300 407811,4
    на передплату, грн. 61170 98773 15017,27 16000 9000 199960,3
18.   Бібліотечні працівники, всього 82 57 23 8 12 182
  в т.ч.: за освітою:
18.1. повна вища освіта 51 45 16 6 9 127
18.2. в т.ч. бібліотечна   23 14 6 2 6 51
18.3. базова вища освіта 11 7 2 2 22  
18.4. в т.ч. бібліотечна   11 7 1 2 21
18.5. початкова вища (неповна вища)   0 0 0 0 0
18.6. в т.ч. бібліотечна   0 0 0 0 0
18.7. повна загальна середня 31 1 0 8 0 40
за стажем:
18.8. понад 3 роки 24 16 1 1 1 43
18.9. понад 10 років 21 11 3 1 5 41
18.10. понад 20 років 33 20 19 4 6 82
19.     Відносні показники
19.1. обертаність 2,06 0,732 0,6 4,19 5,4  
19.2. книгозабезпеченість 43,75 96,5 101,4 40,89 27,8  
19.3. читаність 90 70,65 63,7 171,21 152  
19.4. відвідуваність 22,3 37,29 34,2 35,47 34  

Останні зміни: 04/16/2015 12:06 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail