Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Умовні скорочення:
ХНУ - наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше - КПДУ) - бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ - наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше - ХІРУП) - наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше - ХГПІ) - бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ - бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО на 2008 рік

    ХНУ КПНУ ПДАТУ ХГПА ХУУП Всього
3. Бібліотечні фонди, всього примірників   600000 927017 620210 120000 69529 2336756
  в т.ч.:            
3.1. державною мовою   331684 112735 42000 40435 526854
за матеріальною конструкцією:              
3.2. книги   792848 536457 120000 63635 1512940
3.3. електронні видання   741 0 100 152 993
3.4. періодичні видання: журнали/газети   131878 78673 800 5742 217093
за цільовим призначенням:              
3.5. наукові видання   345479 347269 10000 3676 706424
3.6. навчальні видання   581538 152044 68000 62951 864533
3.7. літературно-художні видання   144092 31810 58000 2248 236150
3.8. рідкісні та цінні документи   27083 50 30 20 27183
3.9. зарубіжні видання   11528 363 1400 0 13291
4. Надійшло, всього назв   5000 3800 850 1500 700 6850
4.1. в т.ч.: державною мовою   2700 800 2028 545 6073
4.2. надійшло всього примірників 12000 15500 4880 4000 4120 28500
4.3. в т.ч.: державною мовою   10000 4510 3500 3905 21915
за матеріальною конструкцією:              
4.4. книги   10300 3600 6000 3500 23400
4.5. електронні видання   500 0 100 100 700
4.6. періодичні видання: жур. / газ.   3150 1364 300 520 5334
за цільовим призначенням:              
4.7. наукові видання   1100 840 2000 420 4360
4.8. навчальні видання   14400 2580 1600 3590 22170
4.9. літературно-художні видання   600 75 500   1175
4.10. рідкісні та цінні документи   0 5 30 20 55
4.11. зарубіжні видання   0 5 100 0 105
5. Обмінний фонд   3000 0 6174 0 0 6174
6. Вибуло примірників   5000 5000 300 2000 350 7650
7. Кількість користувачів              
7.1. всього за єдиним обліком 13000 9360 6021 2850 2250 20481
7.2. в т.ч. студентів 11480 8400 5014 2600 1900 17914
7.3. обслуг. всіма структ. підрозд. 47200 43250 22180 10000 4154 79584
7.4. в т.ч. сторонніх вузу 740   125 100 35 260
8. Кількість відвідувань:              
8.1. бібліотеки 298600 351140 209290 120000 77000 1056030
8.2. кількість звернень до серверу б-ки 200000 0 0 0 0 200000
9. Видано документів, всього примірників   1073000 663700 479610 600000 354600 3170910
9.1. в т.ч.: державною мовою   493300 340455 350000 269500 1453255
за матеріальною конструкцією:              
9.2. книги   430880 223000 500000 268000 1421880
9.3. електронні видання   2870 0   500 3370
9.4. періодичні видання: жур. / газ.   229950 90500 200000 86100 606550
за цільовим призначенням:              
9.5. наукові видання   297640 146660 42000 100800 587100
9.6. навчальні видання   366060 307250 450000 252900 1376210
9.7. літературно-художні видання   56200 15200 88000 900 160300
9.8. зарубіжні видання   15300 6200 260000 0 281500
9.9. рідкісні та цінні документи   37040 504 0 0 37544
10. МБА:              
10.1. кількість абонентів 40   15   7 62
10.2. отримано примірників 120   25   30 175
10.3. надіслано примірників 0   20   28 48
11. Культурно-просвітницька робота              
11.1. тематичні виставки, відкриті            
  перегляди: к-ть тем / експозицій 64 100 55 56 8 283
11.2. бібліогр. огляди: к-ть / прочитано 0 73 35 12 7 127
11.3. мас. заходи:всього/ к-ть присутніх 40 17 10 10 7 84
12. Довідково-інформаційне обслуговування:              
12.1. довідки всього 25500 8200 35200 4300 2000 75200
12.2. в т.ч.: тематичні 7000 1820 14880 4300 1000 29000
12.3. виконані в автоматиз. режимі 25450 1940 12 0 400 27802
12.4. кількість тем по ВРІ 12 180 28 0 2 222
12.5. кількість абонентів ВРІ 18 140 24 0 2 184
12.6. Дні інформації 3 2 10 12 4 31
12.7. Дні кафедр, дипломників, фахівців 20 0 30 2 4 56
12.8. бібліографічні покажчики            
  (наук.-доп., рекоменд., ін.) 3 6 5 5 0 19
12.9. в т.ч.: на влас. чи сайтах своїх ВНЗ 3 4 0 0 0 7
13. Електронний каталог (ЕК)              
13.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. року 238700 37367 27389 0 7100 310556
13.2. к-ть введених записів за звітний рік 23200 9500 18000 0 5000 55700
13.3. кількість замовлень з ЕК 0 0 0 0 0 0
13.4. заг. к-ть БД у т.ч. й у складі ЕК   0 13 0 1 14
13.5. в т.ч. БД створені бібліотекою   0 13 0 1 14
14. Формування інформаційної культури              
14.1. заг. к-ть прочитаних годин   54   66 14  
14.2. програма в годинах: теор./практ.   26/28 4 33/33 2  
  в т.ч.:            
14.3. для студ. мол. курсів: теор./практ.   26/28   33/33 8  
14.4. для студ. ст. курсів: теорет./практ.   26/28   0 6  
15. Матеріально-технічна база (МТБ)              
15.1. кількість абонементів   7 4 1 1  
15.2. к-ть чит. залів / місць для читачів   9/680 3/240 2/120 1/120  
15.3. загальна площа (м) 4656 3336,55 1430 500 450  
15.4. в т.ч.: зона розм. фондів (м²) 2726 1862 800   100  
15.5. зона обслуг. читачів (м²) 1673 1474,55 240   200  
15.6. потребує кап. ремонту (м²)   568,9 200   0  
16. Технічні засоби              
16.1. кількість ПК   25 22 5 20  
16.2. кількість серверів   1 0   1  
16.3. кількість АРМ   25 22      
16.4. в т.ч.: для співробітників   17 2   11  
16.5. для читачів   7 20   10  
16.6. окремих місць для кор. Інтернет   7 5   8  
17. Фінансування. Витрати на:              
17.1. придбання книг 200000 тендер 55 500,00 80000 60 000,00  
  на передплату 110000 тендер 20 205,00   9 000,00  
18. Бібліотечні працівники, всього     65 23 10 14  
в т.ч.: за освітою:              
18.1. повна вища освіта   51 14 10 8  
18.2. в т.ч. бібліотечна   13 6 2 6  
18.3. базова вища освіта   12 9 7 2  
18.4. в т.ч. бібліотечна   12 8   0  
18.5. поч. вища (неповна вища)   0 0   2  
18.6. в т.ч. бібліотечна   0 0   3  
18.7. повна загальна середня   0 0 10 0  
19. Відносні показники              
19.1. обертаність   0,73 0,7 6 5,1  
19.2. книгозабезпеченість   99,04 102 45 28,3  
19.3. читаність   70,9 61,2 250 157,6  
19.4. відвідуваність   37,54 32,2 45 34  

Останні зміни: 04/16/2015 12:17 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail