Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Умовні скорочення:
ХНУ - наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше - КПДУ) - бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ - наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше - ХІРУП) - наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше - ХГПІ) - бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ - бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Таблиця основних статистичних показників діяльності
бібліотек Хмельницького об'єднання ВЗО за 2007 рік

    ХНУ КПНУ ПДАТУ ХГПА ХУУП Всього
2. Група по оплаті праці   1 2 3 3 4  
               
3. Бібліотечні фонди, всього примірників   595601 911517 615290 113763 65409 2301580
  в т.ч.:            
3.1. державною мовою 142415 321684 111485 41651 36530 653765
за матеріальною конструкцією:              
3.2. книги 490917 782548 533001 113035 60135 1979636
3.3. електронні видання 597 241 0 35 52 925
3.4. період. вид-ня: журнали/газети 80895 128728 79789 693 5222 295327
за цільовим призначенням:              
3.5. наукові видання 156531 344379 347449 9618 3256 861233
3.6. навчальні видання 296441 567138 150799 66692 59361 1140431
3.7. літературно-художні видання 25552 143492 31871 55696 2248 258859
3.8. рідкісні та цінні документи 0 0 738 25 0 763
3.9. зарубіжні видання 12014 10728 5446 1353 0 29541
4. Надійшло, всього назв   2548 3813 5087 1241 638 13327
4.1. в т.ч.: державною мовою 2304 2629   1184 532 6649
4.2. надійшло всього примірників 8092 15152 5169 3250 3150 34813
4.3. в т.ч.: державною мовою 6448 8767 2448 3112 2830 23605
за матеріальною конструкцією:              
4.4. книги 5343 10246 3740 2991 2689 25009
4.5. електронні видання 21 241 0 12 45 319
4.6. період. вид-ня: журнали / газети 2643 4665 1347 247 416 9318
за цільовим призначенням:              
4.7. наукові видання 2940 1006 585 1952 425 6908
4.8. навчальні видання 3939 14146 2737 804 2649 24275
4.9. літературно-художні видання 915 589 63 215 0 1782
4.10. рідкісні та цінні документи 0 0 2 25 0 27
4.11. зарубіжні видання 1644 259 8 32 0 1943
5. Обмінний фонд   1200 0 6174 0 0 7374
6. Вибуло примірників   2579 4360 276 1751 501 9467
7. Кількість користувачів              
7.1. всього за єдиним обліком 13005 9357 6046 2816 2210 33434
7.2. в т.ч. студентів 11434 8739 5018 2556 1890 29637
7.3. обслуг. всіма структ. підрозд. 47921 43247 22187 9562 4112 127029
7.4. в т.ч. сторонніх вузу 796   130 40 87 1053
8. Кількість відвідувань:              
8.1. бібліотеки 298313 351135 217898 118657 76920 1062923
8.2. кількість звернень до серверу б-ки 242513 0 0 0 0 242513
9. Видано документів, всього примірників   1071066 663673 501726 595208 350400 3182073
9.1. в т.ч.: державною мовою 834076 493296 345324 340810 255700 2269206
за матеріальною конструкцією:              
9.2. книги 721685 430869 223267 453295 264800 2093916
9.3. електронні видання 14212 2860 0 0 0 17072
9.4. період. Вид-ня: журнали / газети 302689 229944 92312 141913 85600 852458
за цільовим призначенням:              
9.5. наукові видання 302852 297623 153321 40137 99180 893113
9.6. навчальні видання 766856 366050 320623 443279 250360 2147168
9.7. літературно-художні видання 12004 56104 15200 86123 860 170291
9.8. зарубіжні видання 9291 15203 6790 25669 0 56953
9.9. рідкісні та цінні документи 0 37035 525 0 0 37560
10. МБА:              
10.1. кількість абонентів 39 0 10 0 24 73
10.2. отримано примірників 120 0 25 0 26 171
10.3. надіслано примірників 0 0 18 0 24 42
11. Культурно-просвітницька робота              
11.1. тематичні виставки, відкриті            
  перегляди: к-ть тем / експозицій 73 106 55 60 12 306
11.2. бібліогр.огляди: к-ть тем/прочит. 0 81 35 12 7 135
11.3. масові заходи: всього / присутніх 33 19 10 10 7 79
12. Довідково-інформаційне обслуговування:              
12.1. довідки всього 25762 8173 39870 4219 1800 79824
12.2. в т.ч.: тематичні 6988 1809 14879 2134 750 26560
12.3. виконані в автомат. режимі 25660 1936 10 0 400 28006
12.4. кількість тем по ВРІ 12 184 28 0 0 224
12.5. кількість абонентів ВРІ 18 142 24 0 0 184
12.6. Дні інформації 3 2 10 12 4 31
12.7. Дні кафедр, дипломників, фахівців 20 17 30 2 4 73
12.8. бібліографічні покажчики            
  (науково-допоміжні, рек. ін.) 3 4 5 2 0 14
12.9. в т.ч.: на власн. чи сайтах своїх ВНЗ 3 4 0 0 0 7
13. Електронний каталог (ЕК)              
13.1. заг. к-ть записів на кінець звіт. р. 215566 27867 16589 0 2100 262122
13.2. к-ть введених записів за звітний рік 27831 8431 7912 0 2100 46274
13.3. кількість замовлень з ЕК 0 0 0 0 0 0
13.4. загальна кількість (назв) БД 15 0 12 0 1 28
  у т.ч. й у складі ЕК в т.ч. :            
13.5. БД створені бібліотекою 19 0 12 0 1 32
14. Формування інформаційної культури              
14.1. загальна к-ть прочитаних годин 118 54 21 66 14 273
14.2. програма в годинах: теорет./практ. 118 26/28 10 33/33 2 130
  в т.ч.:            
14.3. для ст-в мол. курсів: теорет./практ. 110 26/28 18 33/33 8 136
14.4. для ст-в стар.курсів: теорет./практ. 8 26/28 3 0 6 17
15. Матеріально-технічна база (МТБ)
           
15.1. кількість абонементів 3 7 3 1 1 15
15.2. кіл-ть ч/залів / місць для читачів 8/658 9/680 4/320 2/120 1/120 24/1898
15.3. загальна площа (м²) 4669 3336,55 1430 330 450 10215,55
15.4. в т.ч.: розташування фондів 2726 1862 800   100 5488
15.5. зона обслуговування читачів 1673 1475,55 240   200 3588,55
15.6. потребує кап. ремонту   568,9 200 50 0 818,9
16. Технічні засоби              
16.1. кількість ПК 64 15 22 3 20 124
16.2. кількість серверів 2 1 0 0 1 4
16.3. кількість АРМ 64 15 2 0   81
16.4. в т.ч.: для співробітників 48 8 2 0 11 69
16.5. для читачів 14 7 0 0 10 31
16.6. окремих місць для кор. Інтернет 14 7 0 0 8 29
17. Фінансування:              
17.1. витрати на придбання: книг, грн. 109609 105499,59 40466,35 68865 55600 380039,94
  на передплату, грн. 91667 89747,03 15017,27 16000 8800 221231,3
18. Бібліотечні працівники, всього   79 60 23 9 14 185
  в т.ч.: за освітою:            
18.1. повна вища освіта 55 46 16 9 8 134
18.2. в т.ч. бібліотечна 24 13 6 2 6 51
18.3. базова вища освіта   12 7 7 2 28
18.4. в т.ч. бібліотечна   12 7 0 0 19
18.5. початкова вища (неповна вища)   0 0 0 2 2
18.6. в т.ч. бібліотечна   0 0 0 3 3
18.7. повна загальна середня 24 1 0 9 0 34
за стажем: за стажем:            
18.8. понад 3 роки 16 19 5 2 3 45
18.9. понад 10 років 25 9 5 0 7 46
18.10. понад 20 років 34 24 13 3 4 78
19. Відносні показники              
19.1. обертаність 1,8 0,73 0,8 5,23 5,4  
19.2. книгозабезпеченість 45,8 97,4 101,8 40,4 29,5  
19.3. читаність 82,3 70,9 83 211,37 158  
19.4. відвідуваність 22,6 38 36 42,14 35  

Останні зміни: 04/16/2015 12:15 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail