Методичний центр бібліотек вищих закладів освіти
Хмельницького обласного методичного об'єднання

Щорічне інформаційно-аналітичне видання


Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини:
 цифри та фактиВипуск №1 за матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2013 рік


Видається за рішенням методичної
ради №3 наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету
від 2014 року

м. Хмельницький
2014


   ЗМІСТ
   1. Склад Хмельницького методичного об’єднання бібліотек ВЗО
   2. Нове в роботі бібліотек
   3. Бібліотечне обслуговування читачів
   4. Просвітницька робота
   5. Інформаційно-бібліографічна діяльність
   6. Комплектування та облік фонду
   7. Організація та збереження фонду
   8. Система каталогів бібліотеки
   9. Науково-дослідна та науково-методична робота бібліотек. Підвищення кваліфікації
   11. Впровадження комп’ютерних технологій
   12. Господарська робота
   13. Статистичні показники
   Додатки
   Перелік просвітницьких заходів, проведених НБ ХНУ у 2013 році
   Перелік книжкових виставок НБ ХНУ
   Перелік публікацій працівників НБ ХНУ за 2013 рік
          
   
Склад Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек ВЗО:

   1. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету (методичний центр) – в подальшому НБ ХНУ (І група за оплатою праці).
   2. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (НБ КПНУ) (ІІІ група за оплатою праці).
   3. Наукова бібліотека Подільської державної аграрно-технічної академії (НБ ПДАТУ) (ІІІ група за оплатою праці).
   4. Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права (НБ ХУУП) (ІV група за оплатою праці).
   5. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА) (ІІІ група за оплатою праці).
   6. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (ХКТЕІ) (ІV група за оплатою праці).
      Впродовж 2013 року всі бібліотеки об’єднання удосконалювали та запроваджували нові форми й методи роботи, брали активну участь в інформаційному забезпеченні навчального і науково-дослідного процесів закладів, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів. Основну увагу звертали на формування інформаційно-ресурсної бази бібліотек, удосконалення обслуговування користувачів, розкриття фондів засобами довідково-бібліографічного апарату, різноманітних наочних та просвітницьких форм, навчання читачів навикам пошуку та відбору інформації, сприяння всебічному розвитку особистості майбутнього спеціаліста.
   
   
Нове в роботі бібліотек

   
   НБ ХУУП
   Розпочато роботу з формування електронної бібліотеки (оцифровано 25 наукових видань).
   Вивчено та обговорено питання електронного підпису користувача.
   Підготовлено та видано черговий випуск бібліографічного покажчика "Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та права".
   
   Бібліотека ХКТЕІ
   Впроваджено в роботу модуль "Бібліотечний фонд" (пакет програм "Бібліограф"), завдяки якому у звітному році розпочато ведення інвентарної та сумарної книг в автоматизованому режимі.
   З метою підвищення ефективності комплектування фонду за допомогою програми "Бібліограф-замовлення" здійснено аналіз замовлень документів за 2013 рік.
   У 2013 році розширено площу книгозбереження на 172м2.
   
   НБ КПНУ
   Вийшов друком бібліографічний покажчик "Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965 — 2010) : зведений каталог і покажчик змісту". - (Сер. "Хмельниччини краєзнавча", вип. 2), зміст якого містить опис матеріалів дванадцяти конференцій і нараховує 1553 бібліографічні позиції.
   Здано в друк щорічний покажчик "Періодичні видання в науковій бібліотеці КПНУ імені І. Огієнка2014 р.".
   Розпочато штрих-кодування активної частини фондів читального  залу та абонементу педагогічного факультету, читального залу №1, читального залу №2, читального залу економічного факультету та фонду центрального абонементу та відділу зберігання фондів.
   В читальному залі історичного факультету введено в експлуатацію безпровідний маршрутизатор, який зв’язує сервер університету з комп’ютерами абонементу, читального залу та бібліотеки рідкісних видань історичного факультету.
   Згідно ухвали Вченої ради "Про створення інституційного репозитарію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ElarKРNU" розпочато роботу над створенням Інституційного репозитарію.
   Відкрито доступ до електронного ресурсу видавництва "Polpred", який дає змогу отримати різноманітну оперативну інформацію з 26 галузей суспільного, наукового і культурного життя.
   На сайті НБ створено посилання на групу, яка присвячена діяльності наукової бібліотеки КПНУ ім. Івана Огієнка у соціальній мережі "В Контакті", що дало змогу оперативно повідомляти про новини, події та різні заходи, що відбуваються в бібліотеці через найбільшу  популярну серед студентства соцмережу.
   Ректором навчального закладу затверджено Положення про огляд готовності підрозділів наукової бібліотеки до навчального року.
   В читальному залі №2 розпочав роботу "Клуб молодих поетів" - творчої групи студентів університету.

   Бібліотека ХГПА
   У звітному році бібліотека ХГПА отримали доступ до мережі Інтернет через використання технологій WiFi.
   На партнерських відносинах книгозбірня зареєструвалась в Електронній Бібліотеці України ElibUkr.
   23 липня 2013 р. на базі бібліотеки відбувся круглий стіл "1025-ліття прийняття християнства на Русі: історико-соціокультурний вимір".
   30 вересня, з нагоди 95-річниці від дня народження В.О. Сухомлинського в бібліотеці відбулась науково-практична конференція "Панорама педагогічних ідей В.О.Сухомлинського". У роботі якої взяли участь викладачі кафедр педагогіки та психології, дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, української мови та літератури, студенти факультету початкової освіти та філології, працівники бібліотеки.
   1 жовтня в читальному залі бібліотеки відбулась зустріч письменників Хмельниччини з студентами академії.

   НБ ПДАТУ
   Розпочато роботу зі створення в ЕК бібліографічну БД "Наукові праці викладачів університету".
   Створено путівник першокурсника.
   Ліквідовано 2 кафедральні бібліотеки (філіали) у зв'язку з реорганізацією кафедр і скороченням чисельності працівників.
   Здійснено аналіз відвідувань бібліотеки професорсько-викладацьким складом, результати аналізу доведено до відома ректорату та деканів факультетів.
   Працівниками читального залу проведена значна робота зі збору свідчень очевидців голодомору 1932 — 1933 років Кам'янеччини та підготовлено тематичний збірник "Голодомор 1932 — 1933 років: свідчення очевидців Кам'янець-Подільського району".

   НБ ХНУ
   1. Проведено нараду-семінар за результатами впровадження інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини", організації сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання.
   2. Проведено навчання з підвищення кваліфікації п'яти фахівців бібліотеки Хмельницького політехнічного коледжу (за проханням адміністрації ХПК)
   3. До Міжнародного дня студента підготовлено та презентовано на веб-сайті бібліотеки фото колаж "Пізнаючи світ: бібліотека та студент", для якого зроблено понад 40 світлин студентів в приміщені книгозбірні.
   4. При проведенні занять з підвищення кваліфікації використано нові форми:
   - Пізнавальна доповідь;
   - Хіт-парад кращих бібліотек світу;
   - Психологічний тренінг.
   5. Запроваджено  нову форму роботи з першокурсниками - кураторство студентських груп від бібліотеки.
   Видавнича діяльність:
   - Публікації викладачів університету за 2011 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. - Хмельницький : ХНУ, 2013. – Режим доступу : http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2011.htm. – Загол. з екрану.
   - Бібліотека в освітньому просторі. Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві [Текст] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №15./ редкол.: О.О.Мацей, О.О.Костюк ; гол. ред. О.Б.Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 68с.
   - Бібліотека в освітньому просторі. Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання [Текст] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №16 / редкол.: О.О.Мацей, С.А.Молчанова, О.О.Костюк ; гол. ред. О.Б.Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 80с.
   Просвітницька робота. Запроваджено нові форми:
   - Літературно-мистецький проект "Презентація творчих студентів: поетів і театралів"
   - Урок-дискусія  "Карнегі: як знайти себе"
   - Диспут "Книга і Інтернет: спільники чи супротивники"
   - Віртуальна виставка "Скорботна свічка пам’яті святої"
   
Бібліотечне обслуговування читачів

   Усі бібліотеки працювали в тісному контакті зі структурними підрозділами навчальних закладів. Здійснювали традиційні форми інформаційно-масової роботи: проводили перегляди літератури, складали рекомендовані списки за темами занять, дипломних, курсових робіт. Основними завданнями працівників бібліотек ВЗО у звітному році були:
   - забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та методичною літературою, оперативне та повне інформування про нові надходження до бібліотек;
   - підвищення якості та оперативності обслуговування користувачів шляхом автоматизації процесів обслуговування та пошуку інформації;
   - виховання культури читання та навчання користувачів основам інформаційної культури;
   - розвиток віртуальних послуг користувачам.
   У всіх бібліотеках об'єднання спостерігається зниження основних статистичних показників обслуговування. Це зумовлено зменшенням кількості студентів у навчальних закладах та нових надходжень, а також активним використанням користувачами інтернет-ресурсів та інших технічних засобів копіювання. Детальніше:
   
   Бібліотека ХГПА
   Гуманітарно-педагогічна академія є навчальним закладом, що діє в межах ступеневої освіти. Відповідно, завданням бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального процесу на:
   -1-4 курсах (шкільна програма та програма педагогічного коледжу);
   -5-6 курсах (програма академії);
   -7-8 курсах (програма магістратури та менеджменту в освіті);
   -післядипломна освіта за спеціальністю (англійська мова та література, німецька мова та література).
   Обслуговування проводилось на абонементі та двох читальних залах у дві зміни впродовж тижня з 8.00 до 20.00 та в 12 кабінетах освітніх дисциплін лаборантами, згідно графіка роботи кабінетів.
   З метою забезпечення практичних занять навчально-методичною літературою у бібліотеці виділено окремий фонд, де зберігаються та видаються підручники.
   Для реєстрації читачів та книговидачі використовуються стандартний та електронний формуляри читача.
   За звітний період кількість читачів за єдиним обліком зменшився на 14,3%. Показник відвідування бібліотеки становить 63526, що на 22,1%  менше, ніж торік. Відповідно, знизилась і кількість видачі творів друку на 24,6%.

   НБ ХУУП
   У 2013 році зменшилась кількість читачів за єдиним обліком на 388 осіб, і становить 1827 користувачів. Бібліотекою обслуговано читачів на 17,3% менше минулорічного показника. Показник відвідувань бібліотеки зменшився на 2,9 %, а кількість книговидач - на 0,7%.
   До послуг читачів у читальному залі 10 назв газет та 51 назва журналів.
   Традиційно з метою повного задоволення запитів користувачів вивчались їхні інформаційні потреби шляхом проведення бесід, аналізів читання, складу та використання фонду.
   Працівниками відділу абонемента здійснено комплекс заходів з підготовки масової видачі навчальної літератури. На початку кожного семестру студентам денної та заочної форм навчання видавались комплекти підручників згідно графіку видачі літератури. Відділ читального залу здійснював облік видачі літератури в електронному режимі. Автоматизації процесу обслуговування передувала роз’яснювальна робота: на дошці оголошень розміщувалась інформація про перехід на нову форму обслуговування.
   В читальному залі експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу.
   В бібліотеці діє система нічного абонемента. Така послуга є безкоштовною.
   Нова література зосереджена, в основному, у читальному залі.
   
   Бібліотека ХКТЕІ
   Обслуговування проводилось на 2-х пунктах обслуговування – абонемента та електронного читального залу.
   Масова видача навчальної літератури здійснювалась згідно графіку видачі підручників. У вересні для першокурсників проведені бібліотечні уроки, на яких студентів поінформовано  про правила користування бібліотекою та послуги, які надає книгозбірня. На окремі заняття готувались та видавались комплекти підручників. До послуг користувачів – 92 назви періодичних видань. Обслуговування читачів здійснювалось в автоматизованому режимі за електронною читацькою карткою. За єдиним обліком в бібліотеці  2361 користувачів, що на 10 більше минулорічного показника. Кількість відвідувань зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 0,2% і становить 32986. Незважаючи на зменшення відвідувань, показник виданих читачам документів збільшився на 1,8%.
   
   НБ КПНУ
   Бібліотечні фонди максимально наближені до користувачів, які мають можливість одержувати друковану продукцію, користуючись послугами 4 абонементів (на 1 менше ніж у попередній рік), 9 читальних залів.
   У бібліотеці за єдиним обліком 9764 користувачів, що на 621 (6,4%) менше, ніж у 2012 році. Читанням охоплено всіх студентів університету (7366, на 159 більше минулорічного показника) та видано штрихкодовані читацькі квитки. Всі користувачі зареєстровані в базі даних "Читачі". У звітному році структурними підрозділами НБ  фактично обслуговано 25303 користувачів (що на 27,1 %, або 9409 користувачів менше у порівнянні з минулим роком), яким при їх 179591 відвідуваннях (на 52,2% або на 196592 відвідувань менше, аніж минулого року) видано 301360 примірників документів – книг, брошур, журналів та інших, що на 408652 (131,7%) менше, ніж у 2012 році), наукової літератури видано 109325 (на 54,8 %), а навчальної - на 223400 (54,3%) примірників менше, ніж в попередньому році. Спад основних показників обслуговування є результатом зменшення кількості студентів, недостатньої кількості нової літератури, ліквідації підрозділу бібліотеки в Шепетівському НКЦ та користування значної кількості студентів мережею Інтернет (проведене в бібліотеці анкетування показало, що студенти активно користуються послугами Інтернет).
   У 2013 році через брак коштів не працював міжбібліотечний абонемент. Впродовж року не було ні отримано, ні надіслано жодного документу.
   Відносні показники — читаність, відвідуваність та обертаність у порівнянні з минулим роком зменшились майже у двічі, а показник книгозабезпеченості збільшився на 7 і становить 105,7.
   
   НБ ПДАТУ
   Для якісного обслуговування читачів у бібліотеці широко застосовувався відкритий доступ до книжкових фондів, проводилась систематична, послідовна робота зі студентами, вивчались плани занять, теми рефератів, курсових, дипломних робіт. При записі у книгозбірню працівники абонементів знайомили студентів з "Правилами користування бібліотекою", наголошували про матеріальну відповідальність за втрачені та пошкоджені книги.
   Впродовж року працівники бібліотеки намагались професійно і якісно обслуговувати читачів, надаючи їм потрібну інформацію, використовуючи при цьому найновішу літературу, а також періодику, яка була основним джерелом з багатьох питань історії, філософії, економіки, педагогіки, менеджменту, маркетингу, нових технологій виробництва.
   В бібліотеці до послуг читачів 18 назв газет та 60 назви журналів.
   В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу; серед них:
   "Професія та кар’єра в житті",
   "Шлях у професію",
   "Видатні вчені-аграрії",
   "З історії університету",
   "Нові надходження літератури",
   "Новинки періодики",
   "Нові наукові праці".
   З 1 по 20 вересня  проведено "Декаду першокурсника" та оформлено виставки "Для тебе, першокурснику!", "Тобі першокурснику: твоя професія аграрій". В рамках декади проведені бесіди:
   - Книга і бібліотека в контексті часу,
   - Вчимося працювати з книгою,
   - Права і обов'язки читачів.
   Для покращення роботи з користувачами бібліотеки впродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості.
   На основі результатів аналізу читання студентами стаціонарної форми навчання відзначено кращих читачів року та на абонементі наукової літератури оформлено виставку "Кращий читач року!"
   Кількість читачів за єдиною реєстрацією залишилась без змін (5428), але кількість користувачів, обслугованих  усіма структурними підрозділами, зменшилась на 2423 (14,1%), відповідно зменшилась кількість виданих документів — на 12,5%. Причиною такого зменшення є ліквідація двох кафедральних бібліотек. Книговидача рідкісних видань становить 1412. Зважаючи на зменшення показника видачі документів, кількість відвідувань зменшилась на 7,6%.
   Як методичний центр об’єднання сільськогосподарських бібліотек області, бібліотека обслуговувала користувачів коледжу ПДАТУ, Бучацького коледжу, Кіцманського, Новоушицького, Снятинського, Хотинського, Шепетівського технікумів, науково-дослідного інституту круп’яних культур, проблемну науково-дослідну лабораторію з обробітку грунту, науково-дослідну лабораторію з насінництва польових культур. Користувачі цих підрозділів є активними читачами головної бібліотеки.
   Для реєстрації та обслуговування читачів використовується стандартний формуляр читача. Формуляри розставлені по факультетах, курсах, а в межах курсів - по номерах. Формуляри кожного факультету мають свою кольорову гаму.
   МБА працював в межах міста і області. Його послугами користувались викладачі, аспіранти, спеціалісти с/г, усього – 5 абонентів, для них отримано 8 документів з різних бібліотек, надіслано 20 документів в книгозбірні інших навчальних закладів.
   
   НБ ХНУ
   Бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування користувачів проводилося до  1.05.2013 року працівниками 4-х вiддiлiв: ВОНЛА, ВОНЛЧЗ, ІБВ, ВЕБ, з 1.05.2013 – працівниками 3-х відділів: ВО, ІБВ, ВІТКЗ;  в 4 -х читальних залах i на 3-х абонементах, у залі каталогів та електронної iнформацii, а також у 3-х читальних залах факультетських бiблiотек та у 8-ми кафедральних пунктах видачі; на Web-сайті книгозбiрнi.
   У  всіх пунктах обслуговування бiблiотеки перереєстрація читачів, облік документовидачi та масових заходів здійснювався в автоматизованому режимі на основі програмного продукту "УФД.Бiблiотека". Традицiйним методом облiковувались показники бiблiотек кафедр.
   Кількість користувачів бібліотеки за єдиним обліком в порівнянні з 2012 роком зменшилась на 9,07% і становить 10244. Через скорочення штатів навантаження на працівників збільшилось по всіх основних показниках : по книговидачі  на 8,57% , по відвідуваннях на 14,56 %, по читачах на 13,87% , по фонду на 11,82%.
   Показник  документовидачі складає 609244 документів.  Найбільший відсоток – 49,1% до загальної книговидачі становить видача навчальної літератури.  В порівнянні з минулорічними показниками  збільшилась видача електронних видань.   Навантаження по книговидачі становить 15095,5 на одного працівника книгозбірні. Середньоденна книговидача по бібліотеці складає  2145,2 документів.
   Показник кількості користувачів ЕБ у звітному році -  5941, що становить 89,12 %  від показника 2012 року; відвідувань — 22792, показник кількості книговидач — 87418, що становить 106,8 % від показника 2012 року.
   2013 року 16 читачів звернулись до МБА. Кількість  документів, отриманих з інших бібліотек — 37. Абонентами МБА стали в основному викладачі та співробітники університету.
   Продовжувалась робота з електронної доставки документів. Інформація про  службу МБА та ЕДД надавалась під час проведення масових інформаційних заходів.
   Традиційно, для студентів 1-го курсу, проведена  "Декада першокурсника", протягом якої кожний студент отримав читацьку картку та комплект підручників, прослухав бесіду про структуру,  фонди й  інформаційні ресурси книгозбірні, правила користування бібліотекою та культуру читання. Всі першокурсники отримали "Пам’ятку читачеві".
   Впродовж року здійснено редагування в БД "Читач" на основі списків студентів 1 курсу.
   Сектором обліку читачів зареєстровано 1252 користувачі (що на 144 менше ніж в минулому році) та виготовлено відповідну кількість читацьких карток. Для сторонніх ВНЗ читачів виготовлено 29 одноразових та 13 місячних читацьких квитків.
   При обслуговуванні студентів денної форми навчання 1 курсів застосовувався груповий метод видачі підручників; для 2-3 курсів - гібридна технологія видачі навчальної літератури – груповим методом та індивідуально; студенти стаціонару 4-5 курсів та студенти-заочники 2-6 курсів обслуговувалися індивідуально.
   В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу, серед них: 
   - Методика виховання: історія та сучасність
   - Машини і апарати легкої промисловості
   - Хто проти тиранії – встаньте! /До 75-річчя від дня народження В.Стуса./
   - Матеріалознавство та конструкційні матеріали
   - Соціальна робота: теорія і практика
   Вартий уваги і такий напрямок роботи, як інформаційний супровід великих загальноуніверситетських заходів. Це: виїзні виставки, які включають в себе не тільки книги, а й патенти, звіти з НДР, світлини і представляють собою єдиний комплекс, об'єднаний загальною темою. Усього підготовлено 5 виїзних книжково-ілюстративних виставок
   "Наукові праці викладачів університету" до:
   - ХХХХІ науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу;
   - Дня Хмельницького національного університету;
   - Міжнародної науково-практичної конференції "Процес становлення особистості: проблеми і перспективи";
   - Дня зустрічі випускників "Хмельницький національний університет: шлях до визнання";
   - "Порівняльна педагогіка" в Центрі порівняльної педагогіки ХНУ.                                                
   Всього на виставках представлено 4822 прим. документів.
   
Просвітницька робота

   Працівники бібліотек, використовуючи у своїй роботі різні форми і методи впливу на читача вели просвітницьку роботу комплексно, в напрямку пропаганди наукової, навчальної, інформаційної та культурно-просвітницької діяльності навчальних закладів. В бібліотеках накопичено чималий досвід проведення просвітницьких заходів для студентства. Це перш за все форми, спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури та духовне відродження нації. Цікаво проводяться для студентів правознавчі години, години поезії сучасних поетів, вечори, огляди, прем’єри книги. Вся просвітницька  робота працівниками бібліотек велась у тісному контакті з професорсько-викладацьким складом всіх факультетів та відділами виховної роботи навчальних закладів.

   Бібліотека ХГПА
   За звітний рік організовано 56 тематичних виставок та відкритих переглядів літератури (на рівні минулого року). Впродовж року біля книжкових виставок проводились бесіди-огляди літератури.
   - Працівники бібліотеки брали участь у проведенні:
   - Всеукраїнської науково-практичної конференції "Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю", до якої оформлено розгорнуту книжкову виставку "Педагоги в історії краю".
   - Міжнародної науково-практичної конференції "Дошкільна освіта в сучасних вимірах". Оформлена розгорнута книжкова виставка "Дошкільна освіта: сутність та перспективи розвитку в ХХІ столітті".
   - ХІІ Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень". На конференції експонувалася книжкова виставка "Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки".
   Працівниками бібліотеки підготовлено та проведено 15 масових заходів. Серед них:
   - Вечір пам'яті "Писала серцем я свої вірші", присвячений подільській письменниці Г.Й.Ісаєнко.
   - Презентація збірки "Літературне мереживо подолянок" (до Міжнародного жіночого дня).
   - Зустріч з письменником-документалістом П.І.Малішем та презентація його документальних книг "Розгул червоного диявола" та "Розгул диявола триває".
   - Урок історичної правди "Україна: шлях у майбутнє" (до 22-ї річниці проголошення незалежності України).
   - Презентація книжкової виставки "Вічно живи, Україно!"
   - Зустріч з ветераном Великої Вітчизняної війни Нетягою Ю.К. "Ніколи в серці не зітреться суворий скарб тих днів і тих подій!" (приурочена до Дня партизанської слави).
   - Зустріч з драматургом П.І. Войчишен-Лугівським та презентація його книги "Смерч".
   - Творча зустріч письменників Хмельниччини з студентами педагогічної академії.
   - Зустріч з В.Г. Олійником та презентація автором дитячих збірок "Родина, я і Україна", "Абетка юних українців".
   - Творча зустріч з подільським письменником М.П. Цимбалюком "Вінок Аріадни".
   - Презентація збірки творів письменників Поділля "Незгасиме джерело".
   - Зустріч з представниками Подільського обласного товариства "Просвіта" (до 145-річчя "Просвіти" в Україні).

   НБ ХУУП
   Упродовж року бібліотека провела низку масових заходів. Відзначались в книгозбірні День Соборності України, День незалежності України, День Конституції України, День українського козацтва. З нагоди 140-річниці від дня народження П.П.Скоропадського проведений історичний екскурс "П.Скоропадський — нащадок сторовинного козацького роду".
   За традицією проводився літературно-мистецький  вечір, присвячений великому Кобзареві "Не вмирає душа наша, не вмирає воля". Година-реквієм "Не зітреться у пам’яті нашій тих жахливих подій гіркота…" приурочена до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. З нагоди 520 років першої згадки про м. Хмельницький під назвою Плоскирів проведено для студентів І курсу факультету управління та економіки історичний екскурс "Плоскирів, Проскурів, Хмельницький...". Цікавими та змістовними були заходи до Дня пам’яті Герої Крут, Дня української писемності та мови, Дня Перемоги.
   В бібліотеці щоквартально проводились засідання клубу поезії "Поезія — це завжди неповторність".
   За рік оформлено 14 тематичних книжкових виставок, на яких експоновано 680 документів.
   
   Бібліотека ХКТЕІ
   До видатних дат відомих науковців, письменників, педагогів, діячів культури; до Міжнародного дня рідної мови, дня Конституції України, Всесвітнього дня Землі, дня Соборності України, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками, Дня незалежності України, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв голодомору та Великої Вітчизняної війни в Україні в бібліотеці підготовлено та експоновано 15 тематичних виставок (на 5 менше, ніж минулого року).
   Проведено 6 виховних годин:
   - "За мною стояла Україна", присвячена 75-річчю Василя Стуса.
   - "Доля моєї України", до Міжнародного дня рідної мови.
   - "Орбіти потужного слова", до 95 річниці від дня народження Олеся Гончара.
   - "Гетьман усієї України", до 140 річниці П.П. Скоропадського.
   - "Реценція наукової спадщини академіка М.Я. Калиновича", присвячена 125-річчю від дня народження діяча.
   - "Ясна зоря українського письменництва", до 180 річниці від дня народження М.Вовчок.
   Загалом проведено 23 масових заходи, що на 18 більше, ніж минулого року. Всі заходи проводились у тісній співпраці з відділом виховної роботи інституту та кураторами груп в читальних та актовій залах.

   НБ КПНУ
   Працівники бібліотеки приділяють велику увагу не лише інформаційному напрямку роботи, а й виховному, формуючи світогляд студента, його художній смак, культуру, громадську свідомість та різнобічні інтереси. Серед масових заходів, які проводили працівники бібліотеки, важливе місце займають:
   Літературна година
   - "Незламний лицар правди і свободи" (до 75-річчя від дня народження Василя Стуса).
   Літературне свято
   - "Буду я навчатись мови золотої…".
   Мистецька година
   - "Світова слава української пісні".
   Творчі зустрічі
   - З С.Д.  Абрамовичем, завідувачем кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
   - З літературознавцем, дружиною відомого поета, шістдесятника Володимира Підпалого Нілою Андріївною Підпалою;
   - З ветераном Великої Вітчизняної війни Боком Іваном Васильовичем.
   Літературно-музичні вечори
   - "Т.Г. Шевченко – світоч української нації" (до Шевченківських днів);
   - "Він жив у музиці", присвячений 100-річчю від дня народження Г.І. Майбороди .
   Тематичний вечір
   - "Козаччина – символ України".
   Вечори-реквієм
   - "Чорнобильська катастрофа – національна трагедія України";
   - "Дзвони Чорнобиля".
   Літературно-мистецькі години
   - "Шануймо матір";
   - "Дорога до безсмерт", присвячена Дню Перемоги;
   - "З журбою радість обнялась" (до 135 річниці від дня народження О. Олеся).
   Літературно-музична композиція
   - "Про що співає наша земля…".
   Творчий вечір
   - З письменниками та видавцями братами Капрановими.
   Педагогічні читання
   - "Серце – віддане дітям" (До 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського).
   Літературні читання
   - "Микола Годованець – український байкар";
   - "Микола Хвильовий і його доба".
   Презентації
   - Монографії В. Дубінського та О. Федькова "Аграрне питання в політичних концепціях українських партій і громадських організацій Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.";
   - Романа В. Горбатюка "Слово і меч".
   Година педагогічних роздумів
   - "Творчий педагог – творча дитина".
   Читацька конференція за творами О. Гончара
   Свято Дня вчителя "Хвала учителю доземна"
   Майстер-клас з писанкарства для студентів факультету та членів французької делегації

   Загалом проведено 46 масових заходів (на 7 менше від показника переднього року).
   Вагомою була участь бібліотечних працівників у загальноуніверситетських наукових форумах, Міжнародних наукових конференціях, які супроводжувались книжковими виставками.
   Бібліотека університету співпрацювала та взаємодіяла з бібліотеками інших систем та відомств, організовувала цикли книжкових виставок, бібліографічних оглядів, усних журналів, літературних вечорів, проводила Дні інформації, Дні фахівця, День краєзнавства.
   За рік проведено 171 тематичну виставку (на 4 менше, ніж у минулому році), в тому числі 26 віртуальних (на 18 більше від попереднього року) та 63 бібліографічні огляди (на  6 менше, ніж минулого року).
   
   НБ ПДАТУ
   Через книгу, бібліографічні огляди, зустрічі за круглим столом, години поезії, краєзнавчі години, читацькі конференції, години духовного спілкування, літературно-історичні експедиції, диспути намагались виховувати у читачів професійну гордість, моральність, високу духовність, любов до рідного краю, трудову, художню, естетичну, економічну культуру, розвивати здібності і талант молодих людей. Просвітницькою роботою охоплені всі факультети і курси. На допомогу навчальному і виховному процесам у бібліотеці було оформлено 52 (на  2 менше, ніж минулого року) книжкові виставки, на яких експонувалось 1798 документів. Систематично поповнювались новими надходженнями постійні виставки. Впродовж року експонувались тематичні полиці:
   - Здоровий спосіб життя.
   - Далекий, близький Стендаль.
   - Пізнати цінність людини.
   - Багатогранність в творчості Д. Дідро.
   Працівниками бібліотеки проведено 4 перегляди літератури, на які виставлено 335 книг, з них взято користувачами — 228.
   Експонувались книжкові виставки і під час проведення загально-університетських заходів:
   - Міжнародної науково-практичної конференції "Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи".
   - Науково-практичної конференції "Сучасні проблеми збалансованого природокористування".
   - Конференції до Дня працівника лісового господарства.
   - VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового і аналітичного забезпечення управління підприємством".
   - Науково-практичного семінару "Сучасні проблеми синергетики та системології".
   - Практичного семінару "Високоінтенсивні технології в садівництві".
   - Науково-практичного семінару з питань хімічного захисту плодових насаджень.
   У співпраці з викладачами університету бібліотекою проведено 25 бібліографічних оглядів.
   Серед масових заходів, які провели працівники бібліотеки вагоме місце займають:
   - Урок історичної пам'яті "На Аскольдовій могилі український цвіт",  до 95-річниці Герої Крут;
   - Круглий стіл "Гіркий присмак полину", до річниці Чорнобильської трагедії;
   - Урок державності "Міцній у віках наша Незалежність";
   - Година духовності "Світле свято: 1025-ліття Хрещення Русі";
   - Урок-реквієм "Чорний птах гіркої пам'яті";
   - Урок пам'яті "Печаль Подільського села: Голодомор 1932 — 1933 років";
   - Свято рідної мови "Минуще все, лиш слово не мене";
   - Читацька конференція "Шевченкове слово у серці моєму";
   - Літературні вечори "Видатний український поет-байкар М. Годованець" та "Інтелектуальна проза О. Кобилянської";
   - Вечір гумору "Щира дотепність, гірка іронія і віра сатири В. Дударя";
   - Година пам'яті Духовний вигляд поезії В. Стуса"
   
   НБ ХНУ
   В практиці просвітницької роботи наукової бібліотеки університету використовувались як традиційні, так і нові форми роботи:
   - В рамках Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята "В сім'ї вольній, новій" до 199-ї річниці від дня народження Кобзаря відбулась літературно-музична композиція "Шевченко і час: скарби його високих дум", проведена разом з учасниками студентського літературного театру "Глорія" кафедри української філології університету, відомим подільським поетом, головою обласного об'єднання "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка Міхалевський Віталій Цезарійович.
   - До 175 - річниці з дня  викупу Тараса Григоровича Шевченка з кріпацтва в студентських групах пройшли  години спілкування "Дні жаданої волі". 
   - З нагоди дня поезії в літературній вітальні відбулась презентація збірки "Перші черешні" поета Віталія Міхалевського. Ніжний, емоційно-чутливий лірик В. Міхалевський вірний своєму покликанню.
   - В рамках тижня пам'яті "Без права на забуття" проходили просвітницькі заходи: урок пам’яті "Війна очима письменників"; урок мужності "Велич Перемоги", присвячений  вшануванню подвигу партизанів і підпільників  Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війни.  
   - У клуб цікавих зустрічей студенти та викладачів університету мали нагоду поспілкуватись з відомим істориком, професором Торонтського університету (Канада) Павлом - Робертом Магочія, який презентував книгу "Україна: Історія її земель та народів". До Дня української писемності та мови організовано творчу зустріч першокурсників з відомим подільським письменником, членом Національної Спілки письменників України. 
   - Нову книгу "Мальована історія незалежної України" презентували в НБ відомі сучасні письменники і книговидавці брати Капранови.
   - Творча зустріч з відмінником освіти України, фахівцем з понад 30-річним стажем, директором НБ ХНУ Айвазян О.Б.
   - Вечір пам'яті "Володимир Висоцький: знайомий і незнайомий", який проводився в літературній вітальні книгозбірні для студентської аудиторії чотири рази.
   - Вечір-портрет "Пророк, народжений Україною", приурочений до 150-річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського.
   - Просвітницькі заходи з циклів "Відкриття минулого  заради майбутнього"; "Абетка відомих імен".  
   - Урок-дискусія"Поради Дейла Карнегі".                                                                                                               
   - Пізнавальна година "Філософ комп'ютерного світу: Історія успіху Білла Гейтса"
   - Диспут "Книга чи Інтернет?".
   - Презентація літературно-мистецького альманаху "Творчість молодих поетів  і прозаїків", в якому представлено прозові й поетичні твори 19 авторів – обдарованих студентів-філологів учасників літературного клубу "Роса" та студентів-філологів заочної форми навчання.
   - Літературознавчі години із циклу "Сучасна українська література" (творчість письменників: Юрія Покальчука, Володимира Івасюка, Оксани Забужко).
   Другий рік поспіль діє просвітницький проект "Читання книги та її популяризація  в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету", в рамках якого спільно з кафедрою української філології та літературним студентським театром "Глорія", що діє на кафедрі, реалізовано новий літературно-мистецький захід "Презентація творчих студентів: поетів і театралів".
   Інформація про проведення просвітницьких та інформаційних заходів в рамках проектів і програм подавалась на Web-сайти НБ Хмельницького національного університету, МОН України та Педпреса (Освітній портал). Всього надано — 59 інформаційних повідомлень, серед яких:
   - наукова бібліотека ХНУ — 35 інф. повідомлень (розділ "Новини, події" -31, "Просвітницька робота" - 4). До Міжнародного дня студента підготовлено та презентовано фото колаж "Пізнаючи світ: бібліотека та студент", для якого зроблено понад 40 світлин студентів в приміщені книгозбірні (нова форма);
   - Хмельницький національний університет (з березня в розділи "Літопис університету", "Повідомлення") - 18 інф. повідомлень;
   - МОН України http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/ (з жовтня в розділ "Новини регіону") - 4 інф.повідомлень; (нове в роботі);
   - ПедПреса. Освітній портал. http://pedpresa.com.ua/blog/( з листопада в розділ "Гарячі новини") - 2 інф. повідомлення.(нове в роботі)
   Про проведення Шевченківських днів в науковій бібліотеці університету надавалась інформація на обласне радіо. На Web-сторінці сайту бібліотеки продовжували презентувати цикл бібліографічних оглядів кращих зразків української та світової літератури "Радимо прочитати".
   До 80-х роковин Голодомору в Україні розроблено віртуальну виставку "Скорботна свічка пам'яті святої". Всього на Web-сайті НБ ХНУ представлено 22 віртуальні виставки.
   Перелік просвітницьких заходів та книжкових виставок див. додаток №1,2.
   
Інформаційно-бібліографічна діяльність

   Діяльність бібліотек ВЗО впродовж року спрямовувалась на задоволення професійних запитів читачів ВНЗ та надання допомоги в науковій та навчальній роботі, інформування про нові надходження, бібліографування наукового доробку викладачів вищих закладів освіти. Працівники бібліотек пропагували довідково-бібліографічний апарат з використанням традиційних носіїв інформації - системи бібліотечних каталогів, картотек, виховували інформаційну культуру читачів, проводячи бібліотечно-бібліографічні заняття, прищеплювали їм навики користування книгою та бібліотекою.
   
   Бібліотека ХГПА
   Для студентів 1 курсу проведено 4 заняття з основ бібліотечно-інформаційної грамотності (як складової інформаційної культури): 3 теоретичних і 1 практичне.
   Теми теоретичних занять з основ інформаційної культури студентів:
   1. Інформація і суспільство.
   2. Бібліотеки, їхня діяльність і довідково-бібліографічний апарат.
   3. Нові інформаційні технології в бібліотеці.
   Практичне заняття:
   - Пошук, збір та обробка інформації за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарата бібліотеки ХГПА.
   Професорсько-викладацький колектив, студенти інформувались про нові надходження літератури з різних галузей знань, педагогічних новацій на сторінках щоквартального інформаційного бюлетеня "Нові надходження науково-методичної літератури у фонд бібліотеки". Продовжувався випуск "Інформаційного вісника". Підготовлено та видано в електронному вигляді 1 бібліографічний покажчик.
   Працівники бібліотеки здійснювали реферування статей наукового видання ХГПА "Педагогічний дискурс" та надсилали до Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
   Впродовж року фахівцями зашифровано 395 наукових праць, дисертацій, авторефератів, програм та навчально-методичних посібників викладачів академії.
   Бібліотечні працівники надали 4386 (на 65 більше минулорічного показника) довідок (всі тематичні), спрямованих на допомогу у освітній, науково-дослідницькій роботі студентів та викладачів. 97,5 % усіх довідок виконані в автоматизованому режимі.
   Студентам надано 1267 довідок (на 6,4% менше від показника минулого року) з питань користування бібліотечно-бібліографічним апаратом.
   
   НБ ХУУП
   За звітний рік виконано 3300 бібліографічних довідок, що на 19% більше минулорічного показника. Кількість виконаних тематичних довідок становить 78,8% від загальної кількості. Збільшилось і число довідок, виконаних в автоматизованому режимі і становить третю від усіх виконаних довідок. Впродовж року проводилось аналітичне опрацювання періодичних видань, які отримує бібліотека. За рік опрацьовано 894 прим., з них 571 номерів газет та 323 примірників журналів. Постійно велась робота з редагування та поповнення алфавітного, систематичного та електронного каталогів. Поповнювались новими картками традиційні картотеки: СКС, краєзнавча, "Закони України", "Праці викладачів ХУУП". Велись  картотеки дисертацій та авторефератів.
   На сайті університету щомісяця проводились інформування про нові надходження бібліотеки, виставлялись списки нових надходжень. За рік бібліотекою проведено 4 Дні інформації за темами:
   - Спеціалізація професії юриста.
   - Охорона праці при роботі з персональним комп'ютером.
   - Правова охорона банківської таємниці.
   - Моя майбутні професія — юрист.
   На початку вересня для першокурсників  проведено бібліотечні уроки "Бібліотека як частина навчально-виховного процесу",  на яких розповідалось про якісний та кількісний фонд бібліотеки, її можливості, правила користування читальним залом, ЕК, послуги, які надає бібліотека.
   
   Бібліотека ХКТЕІ
   Працівниками бібліотеки надано 4713 довідок (на 1,8% менше минулорічного показника), усі вони виконувались в автоматизованому режимі. Викладачам та студентам надавалась допомога у складанні списків літератури до наукових праць, рефератів, курсових, дипломних робіт.
   Інформування проводилось на днях кафедр (3), бібліографічних оглядах та оглядах нових надходжень (92). За рік проведено 5 днів інформації:
   - Глибоке коріння України.
   - Софія Київська — перлина України.
   - Комп'ютерні технології у сучасному суспільстві.
   - Шевченко на Поділлі
   - У світі новинок.
   Проводилось редагування записів електронного каталогу та картотек, вилучення записів, відповідно актам списання.
   Працівниками бібліотеки підготовлено електронний варіант бібліографічного покажчика "Хмельницький кооперативний на сторінках періодичних видань".
   
   НБ КПНУ
   У звітному році структурними підрозділами бібліотеки надано 8488 бібліографічних довідок (кількість їх збільшилась у 1,5 рази), із них тематичних 5034, що на 9,8% менше минулорічного показника. Показник довідок, наданих в автоматизованому режимі  зріс в порівнянні з минулим роком на 519 і становить - 1299. Проводились консультації, бесіди, заняття зі студентами та магістрантами з питань використання довідкового апарату. Усього надано 1411 консультацій (на рівні показника минулого року). Надавалась допомога в пошуку та уточненні бібліографічних даних, у складанні списків літератури до наукових праць (рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій).
   Поширеними формами інформування були Дні кафедр, дипломників, фахівців, інформації — проведено 37, інформаційні огляди нових надходжень літератури.
   Інформування абонентів здійснювалось в системі ВРІ/ДОК. У 2013 році зареєстровано 707 абонентів, що на 148 (24,5%) менше, ніж у 2012 році. Кількість тем по ВРІ становить 661 (на 58 (8,7%) менше минулорічного показника). З метою забезпечення повної інформації ведеться картотека абонентів ВРІ та ДОК.
   Інформування користувачів про нові надходження літератури до бібліотеки здійснювалось у формі бібліографічних оглядів; їх підготовлено 63. Тексти оглядів друкувались в університетській багатотиражці "Студентський меридіан". Огляди проводились у студентських групах та під час проведення масових заходів.
   З метою пропаганди бібліографічних та інформаційних знань працівниками структурних підрозділів бібліотеки проводились бібліотечно-бібліографічні уроки для студентів І курсу.
   У травні для студентів ІV курсу історичного факультету було проведено ряд бесід, пов’язаних з каталогами (СК, АК) "Види каталогів та їх значення",  "Робота з каталогами". Для студентів старших курсів та магістрантів на всіх факультетах проведені заняття з "Методики бібліографічного опису та бібліографічної роботи", на яких роз’яснювалися правила опису творів друку та правила користування ДБА за планом:
   - структура і правила користування бібліотекою університету;
   - історія бібліотеки університету;
   - основи бібліографічних знань;
   - методика бібліографічної роботи;
   -ознайомлення з системою каталогів та картотек.
   Підготовлено і опубліковано окремі видання:
   1. Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: метабібліографія / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 242 с.
   2. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка; уклад.: Конет І.М., Прокопчук В.С. – Кам’янець-Подільський: Вид-во Абетка – Світ, 2013. – 512 с.: іл.
   3. Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [упоряд.: Т.М. Опря, Л.П. Савченко; відп. ред. В.С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – 83 с.
   4. Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965 - 2010): зведений каталог і покажчик змісту / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; [уклад.: Г.В. Гайшук, Т.М. Опря, В.М. Пархоменко; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.), Л.В. Баженов та ін.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – 84 с. – (Серія "Хмельниччина краєзнавча"; вип. 2).
   5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. бібліотека; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – 328 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3).
   6. Півстоліття на ниві освіти і науки України (до 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А.Ф. Сурового): біобібліогр. покаж. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – 75 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 21).
   7. Професор С.А. Копилов: біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наук. бібліотека; [редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 64 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті та науці).
   8. Євген Паранюк – етнограф, дослідник української діаспори, меценат (до 90-річчя від дня народження): зб. наук. праць / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [редкол.: Завальнюк О.М. (голова), Прокопчук В.С. (відп. ред.) та ін.]. – Нью-Йорк; Кам’янець-Поділ.; Пряшів, 2013. – 168 с.: іл.
   Здано в друк щорічний покажчик "Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка"
   
   НБ ПДАТУ
   Велась робота з картотеками: краєзнавчою, статей співробітників університету, читацьких інтересів, на допомогу дипломнику, художньої періодики, персоналії та систематичною картотекою статей. У тематичні картотеки додавались нові рубрики, оформлялись нові роздільники та вилучались застарілі матеріали.
   Надсилалась інформація користувачам за 19 темами. В режимі ДОК – 11 тем, ВРІ – 8 тем. Всього надіслано 450 інформаційних повідомлень.
   Велась пошуково-інформаційна робота бібліотеки для інформаційного забезпечення щорічних науково-теоретичних конференцій науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців ПДАТУ; студентських наукових конференцій; студентських олімпіад; міжнародних науково-практичних конференцій.
   Впродовж звітного року проводились комплексні заходи: Дні бібліографії (7), тиждень дипломника (4), дні кафедри (2), інформації (10), спеціаліста (2), тиждень аспіранта (1). Усього – 26.
   Працівниками бібліотеки за рік проведено 34 (на 4 менше минулого року) бібліографічних оглядів літератури. На допомогу в написанні дипломних та наукових робіт складено 5 науково-допоміжних покажчики:
   - Економічна ефективність виробництва продукції в галузі рослинництва та методи її підвищення.
   - Особливості управління аграрним бізнесом.
   - Екологобезпечне грунтозахисне землекористування: науково-методичне обгрунтування.
   - Агроекологічне обгрунтування агрозаходів при вирощуванні картоплі в умовах південно-західного лісостепу України.
   - Вивчення, розробка технології вирощування пивоварного ячменю.
   Видано 6 біобібліографічних покажчиків. Продовжувалась робота над випуском поточної бібліографії.
   Списки нових надходжень публікувались в "Інформаційному віснику бібліотеки" (стенд), "Віснику університету" та "Інженері" (університетські газети). На прохання кураторів груп створювались рекомендаційні списки літератури.
   Із студентами  проводились заняття з використанням традиційних та електронних інформаційних ресурсів пошуку інформації. Проведено 12 занять. Надавались індивідуальні та групові консультації (8304) з бібліографічного пошуку документів та методики оформлення списків використаної літератури. Загалом бібліотекою надано 19296 довідок (на 46,6% менше, ніж минулого року). З них тематичних – 10220, фактографічних — 1447, бібліографічних — 2967.  В автоматизованому режимі виконано 9102 довідки.
   Надавалась допомога в індексації наукових робіт користувачів бібліотеки. За рік проставлено 330 шифрів УДК та ББК на статті викладачів, аспірантів у наукові збірники та журнали, автореферати дисертацій.
   
   НБ ХНУ
   Протягом року довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснювалось в автоматизованому режимі "Запит-відповідь" з використанням електронних ресурсів, а віддалених користувачів – в рамках онлайнової віртуальної служби ХНУ.
   За звітний період виконано 28104 довідок, що складає 91,2%  від запланованого; з них  тематичних — 8060 (122 %) . До "Віртуальної довідки" за рік надійшло 349 запитів. Серед них запити тематичного характеру складали 98 %. Більшість довідок виконано на основі інформаційних можливостей бібліотеки з додатковим використанням Інтернет-ресурсів.   
   Всього надано 10128 консультацій, що складає 99,3 % від запланованого.
   В автоматизованому режимі здійснювався аналітичний розпис всіх періодичних видань, які передплачує бібліотека, а також наукових збірників. В ЕК введено 11936 аналітичних описів, що на 23,8% менше ніж в 2012 році (обумовлено зменшенням надходжень періодичних видань в бібліотеку). На основі інформації з ЕК здійснювалась підтримка бібліографічних БД на сайті бібліотеки: "Публікації про університет", "Публікації викладачів", "Вища школа", "Кредитно-трансферна системи підготовки фахівців". Крім того, в бази даних на сайті бібліотеки занесено 1618 бібліографічних описів без урахування записів з ЕК.
   Здійснювалась міжбібліотечна кооперація з аналітичного опрацювання періодичних видань. Згідно договорів про співпрацю кожна сторона отримує за обміном аналітичну інформацію:
   - по 9 журналів з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва;
   - по 8 журналів з НБ Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.
   Протягом року проводилось поточне редагування аналітичних записів у зв’язку із відкриттям нових рубрик ЕК та виправленням помилок. Згідно актів на списання періодичних видань з електронного каталогу вилучено 173 аналітичних бібліографічних записів.
   Продовжувалось створення архіву електронних статей про університет та бібліотеку. Наприкінці 2013 року розпочато збереження в архіві інформації про ХНУ, яка відображена на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та освітнього порталу Педпреса в розділі "Новини". Всього аналітично опрацьовано та збережено 22 електронних ресурси.
   2013 року проводилась робота з наповнення  Інституційного репозитарію ХНУ. Заархівовано 659 документів.
   БД "Навігатор Інтернет-ресурсв за профілем університету" поповнювалась інформацією з Інтернет, яка відповідає навчальним програмам університету. За рік створено навігатор з галузей знань: дипломатична справа (10 посилань),  макро-мікроекономіка (11 посилань), трудове та професійне навчання (11 посилань). Проведено планове редагування всіх рубрик навігатора Інтернет-ресурсів (виправлено – 7 посилань, доповнено - 14 посилань). Наразі  навігатор складається з 41 рубрики.
   За звітний період укладено 424 інформаційні списки. Серед них:
   11 - для виконання письмових довідок різної тематики, 342 - для виконання запитів Віртуальної довідкової служби, 16 - для підтримки БД "Кредитно-трансферна система підготовки фахівців", "Публікації про університет", "Вища школа", 3 списки до "Дня інформації", 11 інформаційних списків з бібліотечної тематики. 
   Здійснювалось інформування 11 абонентів в режимі ВРІ за 23 темами, яким відправлено електронною поштою 40 індивідуальних інформаційних повідомлень.
   Щомісяця здійснювалось інформаційне обслуговування керівництва університету з проблем вищої освіти. Для 17 абонентів ДОК підготовлено 78 повідомлень за 12 темами. Інформування проводилось з використанням електронної пошти, інформаційні списки щомісяця розміщувались в БД "Вища школа" на сайті бібліотеки. Здійснювалось інформування працівників бібліотеки з різних видів бібліотечної діяльності (101).
   За звітний період проведено 21 комплексний інформаційний масовий захід:
   √ День аспіранта - 1
   √ День магістра - 4
   √ Дні фахівця - 3
   √ Дні інформації - 3
   √ Дні кафедри – 1
   √ День кар'єри -1
   √ День бакалавра -1
   √ День психолога -1
   √ День механіка -1
   √ День першокурсника -1
   √ Презентація спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища"  - 2
   √ Інформаційна година -1
   √ Тиждень правової літератури -1
   Продовжувалась така форма роботи, як презентація спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища", яка впродовж року проводилась  для учнів й вчителів географії, біології та екології шкіл Хмельницької області (5.02; 16.04). На заходах надавалась детальна інформація про кафедру екології, умови вступу в університет, про спеціальності, які отримують випускники, презентувалась виставка "Природа - вічне джерело краси", демонструвався фільм про Хмельницький національний університет, проводилась екскурсія по бібліотеці.
   До Всеукраїнського тижня права з 9 по 15 грудня в читальному залі наукової бібліотеки проведено:
   -відкритий перегляд літератури з правових знань "Держава. Право. Закон";
   -цикл тематичних книжкових виставок "Право для всіх": "Закони, що захищають молодь"; "Основи теорії та історії держави і права", "Правова система України";
   -прес-огляд "Правова держава і громадянське суспільство";
   -консультації "Як знайти потрібну інформацію з питань правознавства".
   У 2013 році підведені підсумки діяльності бібліотеки в рамках проекту "Від інформаційної культури до якості освіти". За рішенням методради від 27.05.2013 року завершено дію проекту, який розраховано на 2008-2012 роки, оскільки його мета досягнута та виконано основні завдання які передбачав проект.
   Продовжувалась робота над проектом "Майбутнє планети - в наших руках", в рамках якого проведено:
   - пізнавальну годину "Пророк, народжений Україною" (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського);
   - урок-застереження "Цінуй життя, яке ти маєш" (до Всесвітнього дня здоров'я);
   - урок пам’яті "Чорнобиль не має минулого часу";
   - годину спілкування "Про СНІД без табу" (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом);
   - урок пам'яті "Чорнобиль. Як це було" (до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС).
   Всі заходи супроводжувались книжково-ілюстративними виставками:
   - Пророк, народжений Україною;
   - 100 секретів здоров'я;
   - 27-й Чорнобильський квітень;
   - Природа — вічне джерело краси;
   - ВІЛ та СНІД: достовірно про проблеми.
   За звітний період із студентами першого курсу стаціонарної форми навчання проведено заняття з основ інформаційної культури (34 теоретичних та  34 практичних). Теоретичні заняття проводились у формі лекції з використанням слайдів, практичні - з використанням комп’ютерів в залі каталогів та електронної інформації.
   Працівники сектору НТД брали участь у проведенні 23 занять: 16 - з питань стандартизації, 7 - з інформаційно-патентного пошуку.
   Інформація щодо проведених заходів представлена на сайті бібліотеки в рубриці "Новини, події".
   
Комплектування та облік фонду

   У звітному році робота бібліотек була спрямована на постійне вивчення потреб та запитів користувачів з метою оперативного та якісного їх задоволення. Комплектування здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів користувачів. Джерелами комплектування фондів були видавництва та книготорговельні організації. Поповнення фондів відбувалось згідно кошторисів, затверджених університетами.
   Спостерігається значне зменшення показника нових надходжень у фонди книгозбірень. Основна причина - суттєве зменшення фінансування на придбання книг та передплату періодичних видань, а також невчасне перерахування коштів, що призвело до повернення неоплачених рахунків наприкінці року. Детальніше:
   
   Бібліотека ХГПА
   Бібліотека академії комплектувала книжковий фонд згідно до потреб навчального процесу, вивчаючи під час обслуговування запити викладачів, студентів та співробітників академії. Комплектування велося через Міністерство освіти і науки України, книготоргові організації, товариства "Просвіта", "Кондор", "Знання", "Освіта України", "Ранок", "Патерик", обласний центр по розподілу підручників, а також шляхом безпосереднього контакту з авторами. В зв’язку із скороченням асигнувань на придбання літератури, зростання цін на підручниковий фонд та іншу книжкову продукцію, бібліотека не має можливості на придбання літератури, яка виходить друком у Росії та країнах СНД.
   За рік кількість примірників надходжень нової літератури до фонду бібліотеки зменшилась на 30,02 % у порівнянні з минулим роком. А порівняно з 2011 роком цей показник знизився на 44,8 %. Кількість назв отриманих за рік також зменшилась на 7,9 %. Усі нові надходження обліковувались в "Сумарній книзі" та "Інвентарній книзі". Продовжувалось комплектування фонду раритетів, яке розпочато у 2003 році. Фонд рідкісних та цінних видань становить 25 одиниць, це видання за минулі роки, які являють цінність з точки зору педагогіки. Бібліотека комплектує фонди галузевої літератури, що знаходяться на кафедрах академії. Зокрема, інформаційно-методичний центр "Lingvo", де сконцентрована іноземна література, інформаційно-методичні центри "Педагогіки та психології" та "Дошкільного виховання" із відповідно сформованими галузевими фондами книг, брошур та періодичних видань.
   З 2005 року бібліотека співпрацює з Науково-методичним центром вищої освіти, який виділяє резерв науково-методичних посібників, таким чином, бібліотека має можливість доукомплектувати книжкові фонди.

   НБ ХУУП
   Комплектування фонду здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів читачів з метою оперативного та якісного їх задоволення через видавництва "Кондор", ЦУЛ, "Проскурівкнига" та ін..
   У 2013 році бібліотека використала на придбання книг на 20000 грн. менше, ніж у минулому році. Та незважаючи на це, кількість отриманих примірників збільшилась на 8,3%, із них книг – на 91,5%, але суттєво зменшилась кількість періодичних видань на 43,5% та кількість назв на 36,1%. Вчасно оформлена передплата періодичних видань на І півріччя 2014 року.
   На заміну втрачених читачами книг отримано 102 примірників (на суму 5008 грн.).
   Всі нові надходження пройшли облік (у програмі "Філін" - розділи "Бібліотечний фонд" та "Інвентарна книга"), наукову та технічну обробку, штрихкодування.
   На основі програмного забезпечення "Філін" систематично проводився аналіз книгозабезпеченості навчального процесу.
   
   Бібліотека ХКТЕІ
   Фонд бібліотеки комплектувався відповідно потребам навчального закладу та користувачів. Комплектування здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових та періодичних видань через видавництва: "Знання", "Центр навчальної літератури", "Кондор", "Новий світ – 2000", "Каравела" та видавничі центри: Львівської комерційної академії, Київського національного торговельно-економічного університету.
   За рік фонд бібліотеки поповнився на 3446 документів (на 41,9% менше у порівнянні з 2012 роком). Суттєво знизилась і кількість назв отриманих видань – на 19,5%.
   Своєчасно оформлена передплата періодичних видань на 2013 рік - 92 назви.
   Всі нові надходження пройшли наукову та технічну обробку, штрихкодування.

   НБ КПНУ
   Фонд наукової бібліотеки доукомплектовувався шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури відповідно до навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень через мережу видавництв ТОВ "Навчально-методичний центр "Немішаєве", ТОВ "Патерик", "Каравела", "Кондор-Видавництво", "Інкунабула", "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", редакційно-видавничого відділу, обласний центр розділу підручників управління освіти і науки, дарунків авторів книг, наукових праць, дисертацій, надходжень від учасників акції "Подаруй бібліотеці книгу!".
   Передплата періодичних видань здійснювалась через товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Періодика".
   Протягом  року фонд бібліотеки поповнився на 6343 (на 47,0% менше, ніж у минулому році) примірників. Відповідно зменшилась й кількість назв — на 33,5%.
   Проводилась робота по комплектуванню електронними виданнями на CD. За рік їх придбали 43. Фонд авторефератів поповнився на 246.
   Традиційним став процес комплектування фондів дарчою літературою в рамках акції "Подаруй бібліотеці книгу!". Активну участь брали викладачі університету, а саме: ректор Копилов С.А. – 286 примірників на суму 8425 грн., директор бібліотеки Прокопчук В.С. – 160 примірників на суму 3528,00, Рарицький О.А. – 88 прим. на суму 1820,00, Стрельбіцький П.А. – 48 прим. на суму 959,00 грн., Конет І.М. – 52 прим. на суму 844,00 грн., Федьков О.М. – 51 прим., на суму 827,00, Горох Г.В. – 50 прим. на суму 750,00 грн., Солопчук М.С. – 50 прим. на суму 1050,00. Загалом подаровано 2590 примірників на суму 98548,20 грн.
   За кошти університету придбано — 362 примірники на суму 14183,76 грн., в тому числі з редакційно-видавничого відділу навчального закладу — 281 примірник (8455 грн.)
   Проводилась робота з систематизації наукових праць викладачів та студентів університету за таблицями УДК. Проіндексовано 1760 документів.
   Удосконалювались та доповнювались картотеки:
   - Комплектування.
   - Обліку підручників.
   - Навчальних дисциплін.
   До бази даних "Книгозабезпечення навчальною літературою" введено факультети української філології, історичний, іноземної філології, економічний, фізичної культури, розпочато роботу над формуванням електронної картотеки природничого факультету.
   Протягом року за допомогою моніторингу книгозабезпечення простежувалось забезпечення навчальних предметів необхідними підручниками та навчальними посібниками.
   
   НБ ПДАТУ
   У звітному році фінансування бібліотеки було вкрай обмежене. Книгозбірня вперше через брак коштів не співпрацювала з видавництвами та книготорговельними фірмами. Більшу частину нових надходжень становить подарована вченими університету, викладачами та приватними особами література. Впродовж року бібліотеці безкоштовно передано 124 примірники (11 назв) документів, авторами яких є викладачі ІМЄСГ ПДАТУ, Інституту агротехнологій, факультету ветеринарної медицини. Основним постачальником літератури залишився ДУН-МЦ інформаційно-аналітичного забезпечення  ВНЗ "Агроосвіта" Мінагрополітики та продовольства України, який своєчасно, в достатній кількості та за невеликими цінами централізовано забезпечував новими підручниками, навчальними посібниками, методичними матеріалами та навчальними програмами. Скорочення нових надходжень негативно позначилось на книгозабезпеченості навчального процесу.
   Всього за рік надійшло 1494 примірників (на 37,2% менше від минулорічного показника), з них 824 (336 назв) книги на суму 32288 грн. та 670 примірників (86 назв) журналів та газет на суму 21468 грн.
   Вагомим джерелом поповнення фонду є безоплатний книгообмін. Протягом року бібліотека підтримувала партнерські зв'язки з Білоцерківським НАУ, Дніпропетровським ДАУ, Житомирським НАУ, Кримським агротехнічним університетом, Миколаївським ДАУ, Інститутом тваринництва НААН, Кіровоградським інститутом агропромислового виробництва УААН,  Полтавською державною аграрною академією, Сумським НАУ. Завдяки такій формі співпраці отримано 68 примірників (56 назв) на суму 2797 грн. та надіслано 14 примірників (2 назви).
   Незважаючи на складний фінансовий стан, бібліотека університету виконувала свої обов’язки, як постачальник єдиного примірника і надіслала за постійним списком (11 установ) праці університету:
   Збірник наукових праць Подільського ДАТУ/ ПДАТУ; за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець - Подільський ; ПДАТУ, 2013. – 328 с.- (серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", Вип. 21).
   Щорічно бібліотека отримувала наукові праці із зарубіжних університетів Польщі, Хорватії, Мексики. У звітному році надіслано наукове видання Veterinaski arhiv (ветеринарний архів) в кількості 6 томів, (республіка Хорватія). Не отримані видання з університетів Польщі та Мексики.
   До 2015 року триває договір про документацію з Беларусской сельскохозяственной библиотекой. Отримано 7 примірників, 5 назв. Надіслано 1 примірник 1 назва.
   Доукомплектування фонду проводилось на основі вивчення картотеки незадоволеного запиту.
   На допомогу процесу комплектування фонду ведуться картотеки: "Поточного комплектування", "Незадоволеного запиту", "Доукомплектування", "Обліку навчальних програм", "Реєстрації періодики", "Обліку документообміну" та "Безоплатний книгообмін". Систематично поповнювався електронний варіант картотеки обліку підручників "Книгозабезпеченість навчального процесу".
   
   НБ ХНУ
   Запланований бюджет бібліотеки на комплектування фонду в 2013 році  в порівнянні  з минулим  роком залишався без змін (100 000 грн.), але по факту використано 43 000 грн. На придбання документів витрачено 19 212 грн., що становить 19,21 %  від запланованого і на 45 %  менше ніж у минулому 2012 р. Придбано 268 документів. Видавничим центром університету передано бібліотеці 752 примірники документів на суму 20 185 грн., що на  0,8 % менше, ніж в 2012 році.  Середня  вартість придбаного примірника документа у 2013 році - 72 грн. проти 82 грн. в 2012 р. Всього  до НБ з різних джерел комплектування надійшло 2173 прим. книг на суму 78539 грн. Згідно розподілу Міністерства освіти та науки України  отримано лише 9 примірників через комунальний заклад  "Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти Хмельницької області".
   
Назва організації Отримано на суму 2012 рік (в грн.) % від загальної кількості коштів 2012 рік Отримано на суму 2013 рік (в грн.) % від загальної кількості коштів 2013 рік
Видавництва, книготоргові організації і приватні підприємці 64031 46,3% 19212 24,46%
КЗ "Центр організаційно-господ. забезпечення закладів освіти Хмельн. області     1080 1,38%
Отримано в дар 34122 24,6% 29357 37,38%
Видавничий центр ХНУ 36688 26,5% 20185 25,7%
Отримано взамін загублених читачами 3391,86 2,5% 8705 11,08%
Всього: 138432,88 100% 78539 100%


   Постачання літератури здійснювалось наступними  видавництвами: "ПП Новий світ-2000" м. Львів,  МПП "Букрек"  м. Чернівці, "Кондор" , тов. "Академія", тов. "Академвидав" м. Київ.
   Продовжено акцію "Подаруй бібліотеці нову українську книгу". Працівниками університету передано безоплатно в дар 819 примірників видань з різних галузей знань: наукової, навчальної та іншої літератури, що на  12,78 % більше, ніж у 2012 році. 
   Проведена  робота по щоквартальній передплаті періодичних видань 2013 року та на І півріччя 2014 року.  Всього використано  91399 грн. ІІ - ІV квартал 2013 року -   52281 грн., І півріччя 2014 року – 39118 грн. На 2014 рік передплачено 120 назв періодичних видань з різних галузей знань. БД "Періодичні видання" (каталог періодичних видань) нараховує  916 назв.
   Разом з викладачами кафедр університету та підрозділами бібліотеки опрацьовано 50 прайс-листів та 10 каталогів видавництв і книготорговельних організацій в паперовому та електронному вигляді, переглянуто близько 30000 назв документів. В БД  "Замовлення" внесено 56  записів, відредаговано в  електронному каталозі 655 назв замовлень.
   На засіданнях кафедр активно пропагувався сервіс "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи", який надає можливість оперативного замовлення нових документів для поповнення фонду наукової бібліотеки через Веб-сайт. На сайті виставлені каталоги видавництв, які своєчасно поновлюються.
   Загалом за звітний період науковою бібліотекою одержано 4151 документів, із них  2173 примірників книг.
   При відборі пріоритетним було замовлення документів державною мовою, яких отримано 3380 примірників, що становить  81,43 % від загальної кількості отриманих документів.
   Деталізований список документів на придбання готувався  згідно замовлень кафедр та працівників відділів обслуговування читачів і включав 1190 примірників документів. Особлива увага зверталася на комплектування науковою літературою, надходження якої  2013 року становили 1456  документів  (35,07 % від усіх надходжень), що на 13,6 %  більше в порівнянні з 2012 роком.
   За звітний період  БД "Електронна бібліотека" збільшилась на 1082 електронних документи, що становить 142,4% від запланованих. З них — 32 назви періодичних видань, 9 методичних посібників, 445 книг, 38 дисертацій та авторефератів, 554 наукових статті в інституційний репозитарій ХНУ.  Всього на 1.01.2014 в БД "Електронна бібліотека" міститься 7222 документа, з них 303 періодичних видань (наукові журнали "Вісник ХНУ", "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" та ін.), в інституційному репозитарії ХНУ – 659 записів.
   Отримано 31 новий електронний диск. В основному, це додатки до таких журналів, як Hi-Tech, Домашній ПК, Мир ПК, PC World, Digital Photo & Video Camera. Фонд документів на електронних носіях, який включає дискети, CD- та DVD-диски налічує на 1.01.2014 р. 832 одиниці. Отримано електронні додатки до книг та електронні книги на СD, цінна інформація з яких скопійована в БД ЕБ.
   Облік всіх видів нових надходжень ведеться в системі електронного каталогу. Нові надходження штрих-кодуються.
   Впродовж року працівниками відділу комплектування велися БД на допомогу комплектуванню: реєстраційна БД періодичних та інформаційних видань, БД книго-забезпеченості, яка постійно редагується. 
   Проведено детальний аналіз книгозабезпеченості, виявлено дисципліни, що потребують доукомплектування документами,  до прикладу - це кафедра "Дизайну", багато дисциплін якої є досить новими, кафедра здоров’я та кафедра теорії та методики трудового і професійного навчання – введено нові спеціальності, які будуть викладатися з 2 семестру 2013-2014 навчального року (основи дієтології, спортивні споруди). Показник  книгозабезпеченості дисциплін університету залишився 2013  року на тому ж рівні і складає 4,27. 
   З метою оптимізації списку періодичних видань на передплату здійснено аналіз їх надходжень та використання.
   Обмінний фонд поповнився 68 примірниками видань видавничого центру та  інших структурних підрозділів університету.


продовження