Методичний центр бібліотек вищих закладів освіти
Хмельницького обласного методичного об'єднання

Щорічне інформаційно-аналітичне видання


Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини:
 цифри та фактиВипуск №2 за матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2014 рік


Видається за рішенням методичної
ради №3 наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету
від 2014 року

м. Хмельницький
2015


   ЗМІСТ
Склад Хмельницького методичного об’єднання бібліотек ВЗО
Нове в роботі бібліотек
   Бібліотечне обслуговування читачів
   Просвітницька робота
   Інформаційно-бібліографічна діяльність
   Комплектування та облік фонду
   Організація та збереження фонду
   Система каталогів бібліотеки
   Науково-дослідна та науково-методична робота бібліотек. Підвищення кваліфікації  
   Впровадження комп’ютерних технологій
   Господарська робота.
   Статистичні показники
Додатки
   Перелік просвітницьких заходів, проведених НБ ХНУ у 2014 році
   Перелік книжкових виставок НБ ХНУ
   Перелік публікацій працівників НБ ХНУ за 2014 рік

Склад Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек ВЗО:

1. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка (НБ КПНУ) (ІІІ група за оплатою праці).
2. Наукова бібліотека Подільської державної аграрно-технічної академії
3. (НБ ПДАТУ) (ІІІ група за оплатою праці).
4. Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права (НБ ХУУП) (ІV група за оплатою праці).
5. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА) (ІІІ група за оплатою праці).
6. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (ХКТЕІ) (ІV група за оплатою праці).
   Впродовж звітного періоду усі бібліотеки об’єднання удосконалювали та запроваджували нові форми й методи роботи, брали активну участь в інформаційному забезпеченні навчального і науково-дослідного процесів навчальних закладів, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів. Основну увагу, як і раніше, звертали на формування інформаційно-ресурсної бази бібліотек, удосконалення обслуговування користувачів, розкриття фондів засобами довідково-бібліографічного апарату, різноманітних наочних та просвітницьких форм, навчання читачів навикам пошуку та відбору інформації, сприяння всебічному розвитку особистості майбутнього спеціаліста.

Нове в роботі бібліотек

НБ ХУУП
   Створена електронна бібліотека навчально-методичної літератури для студентів денної форми навчання.
   Веб-сторінка наукової бібліотеки ХУУП зареєстрована в соціальній мережі "Facebook".
   Впроваджено електронний підпису користувача.
   Підготовлено та видано черговий випуск бібліографічного покажчика "Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та права".
   
Бібліотека ХКТЕІ
   На базі бібліотеки проведено науково-практичну конференцію "Бібліотека як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу".
   Проведено моніторинг діяльності бібліотеки за останніх 5 років
   З метою підвищення ефективності комплектування фонду за допомогою програми "Бібліограф-замовлення" здійснено аналіз замовлень документів за 2014 рік.

НБ КПНУ
   В серії "Хмельниччини краєзнавча" вийшов друком бібліографічний покажчик "Шевченкіана Хмельниччини", присвячений 200-літтю Т.Г. Шевченка, вип.1(13).
   Підготовлено та надруковано бібліографічний покажчик "Періодичні видання доби Української революції 1917 – 1920 рр. у науковій бібліотеці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка".
   Разом зі студентами-практикантами фізико-математичного факультету велась робота над створенням електронного каталогу фонду центрального абонемента. Внесено 8900 примірників та 858 статей.
   В ЕК бібліотеки активовано функцію "Замовлення книг".
   Відкрито доступ до електронного ресурсу видавництва "Polpred.com", який дає змогу отримати різноманітну оперативну інформацію з 325 країн світу за 26 галузями суспільного, наукового і культурного життя.
   Ректором навчального закладу затверджено Положення про огляд готовності підрозділів наукової бібліотеки до навчального року.
   В читальному залі №2 встановлено протипожежну сигналізацію.
   
Бібліотека ХГПА
   Бібліотека отримала в подарунок від студентів-випускників груп факультету ПО плазмовий телевізор, який використовувався в читальному залі для проведення конференцій та інших масових заходів.
   У звітному році бібліотеці ХГПА передано 8688 примірників навчальної та художньої літератури з Корчунецької школи-інтернату.
   На адміністративному рівні в бібліотеці виділено час для самоосвіти працівників, ознайомлення з фаховою періодикою.
   
НБ ПДАТУ
   Проведено опитування користувачів бібліотеки щодо тематики, якості та повноти наповнення тематичних картотек.
   Запроваджено випуск в електронному варіанті "Інформаційних листків", які інформують про нові надходження. П'ять випусків розміщено на сайті університету, на сторінці бібліотеки.
   До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка підготовлений рекомендаційний список літератури "Поезія Кобзаря — вічна книга українців".
   В квітні 2015 року в рамках Всеукраїнської акції сільськогосподарських ВНЗ "Україна наш дім. Збережемо її!" бібліотекою проведено краєзнавчу експедицію "Від чистих джерел до чистого довкілля", участь у якій брали студенти та викладачі Інституту аграрних технологій, співробітники Національного природного парку "Подільські Товтри". Всі учасники отримали інформаційний листок "Зберігай довкіллі — сортуй відходи".
   Розпочато роботу зі створення "Картотеки дисертацій" (як частини СК).
   Розпочато роботу з формування та наповнення електронної бібліотеки.
   Працівниками читального залу проведена значна робота зі збору свідчень очевидців голодомору 1932 — 1933 років Кам'янеччини та підготовлено тематичний збірник "Печаль подільського села: голодомор 1932 — 1933 років: свідчення очевидців Кам'янець-Подільського району".
   Співробітник читального залу суспільних наук Дурицька М.В. Занесена на "Дошку Пошани" університету

НБ ХНУ
 1. Проведено:
  • науково-практичну конференцію "Бібліотека вищого навчального закладу як джерело інформаційного забезпечення  наукового та навчального процесу";
  • науково-практичний семінар "Впровадження нових форм та методів у діяльність бібліотек вищої школи".
 2. Вперше науково-практичний семінар проведено у вигляді модульних теоретично-практичних занять. Усього підготовлено 5 модулів.  
 3. Започатковано щорічне електронне інформаційно-аналітичне видання "Бібліотеки вищих закладів Хмельниччини: цифри та факти", випуск №1 — за матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону. Видання розміщено на сайті бібліотеки в розділі "Методичне об'єднання".
 4. Розроблено та затверджено на засіданні методичної ради №4 від 13.11.2014 року Програму наукової роботи "Управління інформаційними ресурсами наукової бібліотеки ХНУ в умовах розвитку інформаційного суспільства на 2015 — 2020 роки".
 5. Проведено анкетування користувачів бібліотеки "Вивчення впливу електронних ресурсів на читання користувачів НБ ХНУ".
 6. На виконання розпорядження проректора з НПР №35 від 12.06.2014р. "Про створення біобібліографічного покажчика "Професори Хмельницького національного університету" розпочато збір матеріалу до біобібліографічного покажчика "Професори Хмельницького національного університету".
 7. З метою розвитку ресурсної бази бібліотеки та її використання шляхом активізації співпраці з кафедрами здійснено розподіл кафедр ХНУ та закріплено за ними бібліотекарів-кураторів, які впродовж року відвідали кожну кафедру в середньому 5 разів.
 8. За запитом Національної бібліотеки Німеччини (м. Лейпциг) в рамках книгообміну відправлено видання: Практичний курс німецької мови : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М. Манзій, О. К. Садикова. - Х. : ХНУ, 2007. - 295с.
 9. Створено повнотекстову БД "Рішення методичних рад", в якій зібрані всі рішення засідань методичних рад починаючи з 2002 року. БД розміщено на сторінці "Наукова робота" в розділі "Регламентуючі документи", доступ авторизований.
 10. В рамках краєзнавчої діяльності упорядковано фотоматеріал з історії бібліотеки та поповнено новими світлинами альбом, проведено значну пошукову роботу фотографій ветеранів книгозбірні. 
 11. Під час проведення занять з підвищення кваліфікації використовувалися нові форми:
  • відеоподорож;
  • відеозаняття.
 12. Введено в роботу нові платні послуги "Визначення індексу ББК" та друк на плотері.
Видавнича діяльність:
   1. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу" /  гол. ред. О.Б. Айвазян; редкол.: О.О.Мацей, С.А. Молчанова, О.О. Костюк. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 120с.
   2. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. №18 : Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини /  гол. ред. О.Б. Айвазян; редкол.: О.О.Мацей, С.А. Молчанова, О.О. Костюк. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 64с.
   3. Григоренко Олександр Петрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Grygorenko.htm. – Загол. з екрану.
   4. Публікації викладачів університету за 2012 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Режим доступу :  http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2012.htm. – Загол. з екрану. 

Просвітницька робота. Запроваджено нові форми:
 • Національно-мистецький форум "У вінок Кобзареві".
 • Літературно-мистецький проект "Встане правда! Встане воля!".
 • Перший філологічний студентський перформанс "І оживе слава України!" (в рамках заходу відбувся конкурс читців "Хай лунають рядки Кобзаревих поезій");
 • Літературно-мистецьке коло "Душа, окрилена мистецтвом...".
 • Літературна вікторина "Чи знаємо ми Тараса Шевченка?".
 • Літературна дискусія "Відродження української літератури 20-х років ХХ століття".
 • Бенефіс творчості української письменниці та журналістки Ірен Роздобудько "Хочу дивувати читача".
 • Персональна виставка вишитих робіт ветерана бібліотеки Беднарської Н.Б. "Вишиваю душу в хрестики на білім полотні".
 • Віртуальна виставка "Думки творчий злет".
 • Презентація художньо-публіцистичного альманаху Хмельницького національного університету. Вип.2 (до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка).
 • Розроблено інформаційну сторінку на веб-сайті НБ ХНУ до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.  

Бібліотечне обслуговування читачів

   Усі бібліотеки впродовж звітного року виконували послідовну різнобічну діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, науково-педагогічних працівників, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи. Книгозбірні працювали в тісному контакті зі структурними підрозділами навчальних закладів. Здійснювали традиційні форми інформаційно-масової роботи: проводили перегляди літератури, складали рекомендовані списки за темами занять, дипломних, курсових робіт. Основними завданнями працівників бібліотек ВЗО у звітному році були:

 • забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та методичною літературою, оперативне та повне інформування про нові надходження до фондів бібліотек;
 • підвищення якості та оперативності обслуговування користувачів шляхом автоматизації процесів обслуговування та пошуку інформації;
 • виховання культури читання та навчання користувачів основам інформаційної культури;
 • розвиток віртуальних послуг користувачам.
   У всіх бібліотеках об'єднання спостерігається зниження основних статистичних показників обслуговування. Це зумовлено зменшенням кількості студентів у навчальних закладах та нових надходжень, а також активним використанням користувачами інтернет-ресурсів та технічних засобів копіювання. Детальніше:

Бібліотека ХГПА
   Гуманітарно-педагогічна академія є навчальним закладом, що діє в межах ступеневої освіти. Відповідно, завданням бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального процесу на:
 • 1-4 курсах (шкільна програма та програма педагогічного коледжу);
 • 5-6 курсах (програма академії);
 • 7-8 курсах (програма магістратури та менеджменту в освіті);
 • післядипломна освіта за спеціальністю (англійська мова та література, німецька мова та література).
   Обслуговування проводилось на абонементі та двох читальних залах у дві зміни впродовж тижня з 8.00 до 20.00 та в 12 кабінетах освітніх дисциплін лаборантами, згідно графіка роботи кабінетів.
   З метою забезпечення практичних занять навчально-методичною літературою у бібліотеці виділено окремий фонд, де зберігаються та видаються підручники.
   Для реєстрації читачів та книговидачі використовуються стандартний та електронний формуляри читача.
   За звітний період кількість читачів за єдиним обліком зменшилася на 2,4%. Відповідно зменшилась кількість обслугованих всіма структурними підрозділами на 0,7%. Показник відвідування бібліотеки становить 67673, що на 12,9%  менше, ніж торік. Не значно, але все ж таки, знизилась і кількість видачі творів друку на 0,6%.

НБ ХУУП
   У 2014 році зменшилась кількість читачів за єдиним обліком на 16 осіб, і становить 1811 користувачів. Бібліотекою обслуговано читачів на 1,5% менше минулорічного показника. Показник відвідувань книгозбірні зменшився на 0,6 %, а кількість книговидач - на 0,1%.
   Кількість назв періодичних видань, які отримувала бібліотека у звітному році дещо зменшилась в порівнянні з 2013 р. До послуг читачів у читальному залі 9 назв газет та 46 назв журналів. Найбільшим попитом користуються журнали: "право України", "Підприємництво, господарство, право", "Юридична України", "Офіційний вісник", "Вісник Верховного суду", "Публічне право", "Вісник державної служби", "Вісник конституційного суду" та інші.
   Традиційно з метою повного задоволення запитів користувачів вивчались їхні інформаційні потреби шляхом проведення бесід, аналізів читання, складу та використання фонду.
   Працівниками відділу абонемента здійснено комплекс заходів з підготовки масової видачі навчальної літератури. На початку кожного семестру студентам денної та заочної форм навчання видавались комплекти підручників згідно графіку видачі літератури. Під час розподілу та видачі комплектів підручників використовувались навчальні плани, проводились  консультації з викладачами навчального закладу.
   Відділ читального залу здійснював облік видачі літератури в електронному режимі. Автоматизації процесу обслуговування передувала роз’яснювальна робота: на дошці оголошень розміщувалась інформація про перехід на нову форму обслуговування.
   В читальному залі експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу.
   В бібліотеці діє система нічного абонемента. Така послуга є безкоштовною.
   Нова література зосереджена, в основному, у читальному залі.

Бібліотека ХКТЕІ
   Обслуговування проводилось на 2-х пунктах обслуговування – абонемента та електронного читального залу.
   Масова видача навчальної літератури здійснювалась згідно з графіком видачі підручників. У вересні для першокурсників проведені бібліотечні уроки, на яких студентів поінформовано про правила користування бібліотекою та послуги, які надає книгозбірня. На окремі заняття готувались та видавались комплекти підручників. Обслуговування читачів здійснювалось в автоматизованому режимі за електронною читацькою карткою. За єдиним обліком в бібліотеці  2362 користувачі, це на рівні минулорічного показника. Кількість відвідувань зросла у порівнянні з попереднім роком на 0,2% і становить 33067. Не зважаючи на збільшення показника відвідувань, кількість виданих документів зменшилась на 11%  в порівнянні з минулорічним показником.

НБ КПНУ
   Бібліотечні фонди максимально наближені до користувачів, які мають можливість одержувати друковану продукцію, користуючись послугами 4 загальнобібліотечних відділів: інформаційно-бібліографічного, комплектування та наукової обробки документів, електронних інформаційних ресурсів, відділу абонементів та читальних залів, який складається з 4 абонементів та 9 читальних залів.
   У бібліотеці за єдиним обліком 9764 користувачів, що на 1103 (11,2%) менше, ніж у 2013 році. Читанням охоплено всіх студентів університету (6885, на 481 менше минулорічного показника) та видано ламіновані штрихкодовані читацькі квитки. Всі користувачі зареєстровані в базі даних "Читачі". У звітному році структурними підрозділами НБ  фактично обслуговано 25303 користувачів (що на 9,3%, або 2367 користувачів менше у порівнянні з минулим роком), яким при їх 123501 відвідуваннях (на 31,2% менше, аніж минулого року) видано 335289 примірників документів – книг, брошур, журналів та інших, що 11,5% більше, ніж у 2013 році. Спад основних показників обслуговування є результатом зменшення кількості студентів, недостатньої кількості нової літератури та користування значної кількості студентів мережею Інтернет (проведене в бібліотеці анкетування показало, що студенти активно користуються послугами всесвітньої мережі).
   У минулому році, так як і в 2013-му через брак коштів не працював міжбібліотечний абонемент. Впродовж року не було ні отримано, ні надіслано жодного документу.
   Відносні показники —  відвідуваність, книгозабезпеченість та обертаність у порівнянні з минулим роком дещо зменшились, а показник читаності виріс на 4,4 і становить 38,7.
   

НБ ПДАТУ
   Обслуговування читачів у бібліотеці здійснювалось на абонементі наукової літератури, абонементі навчальної літератури, абонементі художньої літератури, читальному залі спеціальної літератури, читальному залі суспільних наук, філії бібліотеки факультету ветеринарної медицини.
   Для якісного обслуговування читачів у книгозбірні широко застосовувався відкритий доступ до книжкових фондів, проводилась систематична, послідовна робота зі студентами, вивчались плани занять, теми рефератів, курсових, дипломних робіт. При записі у книгозбірню працівники абонементів знайомили студентів з "Правилами користування бібліотекою", наголошували про матеріальну відповідальність за втрачені та пошкоджені книги.
   Працівники бібліотеки застосовували індивідуальні та групові методи роботи з користувачами.
   Впродовж року працівники бібліотеки намагались професійно і якісно обслуговувати читачів, надаючи їм потрібну інформацію, використовуючи при цьому найновішу літературу, а також періодику, яка була основним джерелом з багатьох питань історії, філософії, економіки, педагогіки, менеджменту, маркетингу, нових технологій виробництва.
   В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу.
   Традиційно, в вересні — жовтні проведені заходи з залучення першокурсників до бібліотеки. Організовані книжкові виставки "Тобі, першокурснику!", "Твоя професія — ветеринар", "Твоя професія - економіст", "Робота на землі найважливіша", "Тобі першокурснику: твоя професія аграрій". В рамках заходів проводились екскурсії-знайомства з бібліотекою. Підготовлені та проведені години бібліографічної грамотності, бесіди:
 •  Книга і бібліотека в контексті часу,
 •  Вчимося працювати з книгою,
 •  Права і обов'язки читачів.
   Для першокурсників проведена бібліотечна акція "Бібліотека зустрічає першокурсників!", в рамках якої проведено урок рідної мови "Час читати", родинне чаювання "Читаюча родина", літературний конкурс "Мудра книга об'єднує родину".
   Для покращення роботи з користувачами бібліотеки впродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості.
   На основі результатів аналізу читання студентами стаціонарної форми навчання відзначено кращих читачів року та на абонементі наукової літератури оформлено виставку "Кращий читач року!"
   Кількість читачів за єдиною реєстрацією зменшилась усього на 6 та становить 5423, а кількість користувачів, обслугованих  усіма структурними підрозділами, зменшилась на 14, в порівнянні з минулорічними показниками. Зважаючи на зменшення показника видачі документів, кількість відвідувань зменшилась на 0,4%%. Причиною  зменшення статистичних показників обслуговування користувачів є суттєве скорочення кількості співробітників (усього штат 14 працівників), втрата в результаті пожежі філії бібліотеки на біотехнічному факультеті університету, а також те, що в січні 2014 року бібліотека не працювала.
   Як методичний центр об’єднання сільськогосподарських бібліотек області, бібліотека обслуговувала користувачів коледжу ПДАТУ, Бучацького коледжу, Кіцманського, Новоушицького, Снятинського, Хотинського, Шепетівського технікумів, науково-дослідного інституту круп’яних культур, проблемну науково-дослідну лабораторію з обробітку грунту, науково-дослідну лабораторію з насінництва польових культур. Користувачі цих підрозділів є активними читачами головної бібліотеки.
   Для реєстрації та обслуговування читачів використовується стандартний формуляр читача. Формуляри розставлені по факультетах, курсах, а в межах курсів - по номерах. Формуляри кожного факультету мають свою кольорову гаму.
   МБА працював в межах міста і області. Його послугами користувались викладачі, аспіранти, спеціалісти с/г, усього – 5 абонентів, для них замовлено та отримано 10 документів з різних бібліотек, надіслано 15 видань в книгозбірні інших навчальних закладів.

НБ ХНУ
   Бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування користувачів проводилося працівниками 3-х структурних підрозділів: ВО, ІБВ, ВІКТЗ;  в 4 -х читальних залах i на 3-х абонементах, у залі каталогів та електронної iнформацiї, а також у 3-х читальних залах факультетських бiблiотек та на 8-ми кафедральних пунктах видачі; на Web-сайті книгозбiрнi.
   На всіх пунктах обслуговування бiблiотеки перереєстрація читачів, облік видачі документів та масових заходів здійснювалися в автоматизованому режимі на основі програмного продукту "УФД. Бiблiотека". Традицiйним методом облiковувались показники роботи бiблiотек кафедр.
   В 2014 році кількість користувачів бібліотеки за єдиним обліком залишилась на рівні попереднього року - 10301. Але кількість фактично обслугованих зменшилась на 658 та становить 34490.
   Із стрімким розвитком електронних ресурсів бібліотеки та їх представленням на сайті кількість відвідувань, у порівнянні з минулим роком, збільшилась на 20,54% і становить 621797.  80% з них користувалися електронними ресурсами книгозбірні на її Web-сайті, що на 30,8% більше ніж у 2013 році. Середньоденне відвідування бібліотеки дорівнює 442,5 а Web-сайту книгозбірні — 1770, що на 728 більше, ніж у минулому році. Навантаження на працівників збільшилось за всіма основними показниками: по книговидачі - на 8,57%, відвідуваннях - на 14,56 %, читачах - на 13,87%, фонду на — 11,82%.
   Показник видачі документів складає 737706 документів, що на 21,1% більше, від попереднього року. Найбільший відсоток – 45,6% до загальної книговидачі становить навчальна література. В порівнянні з минулорічними показниками суттєво збільшилась видача електронних видань. Навантаження по книговидачі в бібліотеці збільшилось на 21,4% і становить  18067,74 на одного працівника книгозбірні. Середньоденна книговидача по бібліотеці складає 2625,3 документів, що на 480,1 більше в порівнянні з 2013 роком.
   У 2014 році до послуг МБА звернулись 15 викладачів та співробітників університету. Для них отримано з інших бібліотек 38 документів, у тому числі 446 сторінок електронних копій. Інформація про службу МБА надавалась під час проведення масових інформаційних заходів.
   Традиційно, для студентів 1-го курсу проведена  "Декада першокурсника", протягом якої кожний студент отримав читацьку картку та комплект підручників, прослухав  бесіду про структуру,  фонди та  електронні ресурси бібліотеки, правила користування бібліотекою  та культуру читання. Всі першокурсники отримали "Пам’ятку читачеві" наукової бібліотеки ХНУ.
   Здійснено редагування в БД "Читач" списків студентів 1 курсу.
   Сектором обліку читачів зареєстровано 1117 користувачі та виготовлено відповідну кількість читацьких карток. Для сторонніх ВНЗ читачів виготовлено 27 одноразових та 7 місячних читацьких квитків, а це на 8 менше ніж у попередньому році.    
   При обслуговуванні студентів денної форми навчання 1 курсів застосовувався груповий метод видачі підручників; для 2-3 курсів - гібридна технологія видачі підручників – груповим методом та індивідуально; студенти стаціонару 4-5 курсів та студенти-заочники 2-6 курсів обслуговувалися індивідуально.
   В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу; серед них 
 •   Вам, першокурсники!      
 •   Освіта — наука — виробництво
 •   Якісна освіта – дорога в майбутнє  
 •   Знання заради прав. Правознавство  
 •   Маркетингова діяльність в Україні        
 •   Інформатика та комп’ютерна техніка                                                         
 •   Металорізання: на допомогу у виконанні лабораторних робіт
 •   Історія української та світової культури   
   Впродовж року було підготовлено 6 виїзних  книжково-ілюстративних виставок:
   "Наукові праці  викладачів університету":
 • до ХХХХІІ науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу;
 • до Дня Хмельницького національного університету;
 • до Міжнародної науково-практичної конференції "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів";
 • до зустрічі з випускниками шкіл та ліцеїв м. Хмельницького (в рамках проведення Місячника відкритих дверей);
 • до  Дня зустрічі випускників;
 • до шостого міжнародного форуму "Інноватика в сучасній освіті"(м. Київ);
   Для користувачів книгозбірні на Web-сайті НБ ХНУ представлено 23 віртуальні виставки. На сторінці сайту "Радимо прочитати" продовжувалась робота з популяризації кращих зразків української та світової літератури. Підготовлено 4 бібліографічних огляди.  Всього за 2014 рік на  виставках було представлено 5075 документів

Просвітницька робота

   Працівники бібліотек, використовуючи у своїй роботі різні форми і методи впливу на читача вели просвітницьку роботу комплексно, в напрямку пропаганди наукової, навчальної, інформаційної та культурно-просвітницької діяльності навчальних закладів. В бібліотеках накопичено чималий досвід проведення просвітницьких заходів для студентства. Це перш за все форми, спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури, духовне відродження нації, виховання національно-свідомого та соціально-активного громадянина демократичної правової держави. Цікаво проводяться для студентів правознавчі години, години поезії сучасних поетів, вечори, огляди, прем’єри книги.
   Указом Президента України №257/2012 "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка" з метою гідного відзначення у 2014 році 200-річного ювілею видатного сина українського народу Т.Г. Шевченка, підтримки заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря та за її межами 2014 рік в Україні оголошено Роком Тараса Шевченка. Тому всіма бібліотеками методичного об'єднання проводилась значна робота з відзначення 200-річного ювілею Т.Г. Шевченка.
   Просвітницька  робота працівниками бібліотек велась у тісному контакті з професорсько-викладацьким складом всіх факультетів та відділами виховної роботи навчальних закладів.

Бібліотека ХГПА
   За звітний рік організовано 56 тематичних виставок та відкритих переглядів літератури. Впродовж року біля книжкових виставок проводились бесіди-огляди літератури.
   Працівники бібліотеки брали участь у проведенні:

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції "Духовні витоки Поділля: митці в історії краю", до якої підготовлена розгорнута книжкова виставка ""Мистецтво на Поділлі: історія та сучасність".
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції "Дев'яті педагогічні читання пам'яті М.М. Дарманського: Соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні".
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів". На конференції експонувалась виставка "Дошкільна освіта: сутність та перспективи розвитку в ХХІ столітті".
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в новітніхї парадигмах наукового знання", приурочена до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка. Працівниками бібліотеки представлена розгорнута книжкова виставка "Уклін тобі, Таресе, великий наш пророче!".
   Працівниками бібліотеки підготовлено та проведено 15 масових заходів. Серед них:
 • зустріч з ветераном-афганцем, заступником голови спілки воїнів-афганців Босаком С.Г. та представниками військово-історичного клубу "ОСНАЗ";
 • презентація збірки творів письменників Хмельниччини, викладачів, студентів ХГПА, учителів та учнівської молоді краю "Велич Тарасового слова", приурочена до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка;
 • літературно-музична композиція "Між нас тобі, Тарасе, жити";
 • творча зустріч "Душа не терпить порожнечі" з українською поетесою, просвітницею, фольклористкою, письменницею, журналісткою, громадським діячем, краєзнавцем Любов'ю Сердунич;
 • літературно-мистецьке свято "Як вогонь у серці я несу в майбутнє невгасиму мову, слово незабутнє" (до Дня української писемності і мови);
 • зустріч з учасником підпільно-партизанського руху, учасником визволення Проскурова від німецько-фашистських загарбників Нетягою Юхимом Кириловичем та  першим секретарем Хмельницького обласного комітету ЛКСМУ Мельником Дмитром Лукичем (приурочена до Дня Перемоги);
 • творча зустріч "У книзі відкриваємо світи" з письменниками Хмельниччини Кульбовським М.М. Та Міхалевським В.Ц.
 • Вечір пам'яті "Писала серцем я свої вірші", присвячений подільській письменниці Г.Й.Ісаєнко.
НБ ХУУП
   Упродовж року бібліотека провела низку масових заходів. Відзначались в книгозбірні 95-річчя проголошення об'єднання УНР і ЗУНР в єдину Соборну незалежну українську державу, День пам'яті жертв політичних репресій, День Державного Прапора України, День незалежності України, День Конституції України, День українського козацтва. З нагоди 200-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка проведений літературно-мистецький вечір "В моєму серці слово Кобзаря". Година історії "Великі твої жертви, Україно!" до Дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій. Вечір пам'яті та примирення "Вони помирали, щоб жила Україна" приурочений пам'яті жертв другої світової війни. Цікавими та змістовними були заходи до Дня пам’яті Героїв Крут "Згадаймо юність, що горіла в Крутах", Дня української писемності та мови, Всеукраїнського дня бібліотек.
   В бібліотеці щоквартально проводились засідання клубу поезії "Поезія — це завжди неповторність".
   За рік оформлено 15 тематичних книжкових виставок (на 2 більше ніж у попередньому році) та підготовлено й представлено на веб-сторінці бібліотеки 15 виставок у віртуальному варіанті. Загалом на виставках експонувалось 625 документів.

Бібліотека ХКТЕІ
   До видатних дат відомих науковців, письменників, педагогів, діячів культури; 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, Міжнародного дня рідної мови, дня Конституції України, Всесвітнього дня Землі, дня Соборності України, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, 85-річчя Ю.Мушкетика, Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками, Дня незалежності України, Чорнобильської трагедії, 100-річчя Лариси Письменної, Дня науки, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв голодомору та Великої Вітчизняної війни в Україні в бібліотеці підготовлено та експоновано 19 тематичних виставок (на 4 більше, ніж минулого року).
   Працівниками бібліотеки проведено 5 масових заходів: вечір пам'яті Героїв Крут "Нам пам'ять серця не дає покою", Шевченківські читання "З Шевченком у серці", історичний екскурс "Незалежна Україна — здобутки та перспективи", вечір пам'яті жертв голодомору "Не гаснуть свічки пам'яті...", бесіда-діалог до Дня української мови та писемності "Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову".
   Всі заходи проводились у тісній співпраці з відділом виховної роботи інституту та кураторами груп в читальних та актовій залах.

НБ КПНУ
   Працівники бібліотеки приділяють велику увагу не лише інформаційному напрямку роботи, а й виховному, формуючи світогляд студента, його художній смак, культуру, громадську свідомість та різнобічні інтереси.
   Загальноуніверситетського значення набуло вшанування Тараса Григоровича Шевченка. В усіх підрозділах проведено просвітницькі заходи. Початок вшанування поклали учасники клубу молодих поетів. На заході, що відбувся у читальному залі №2, студенти декламували вірші поета та власні твори, звучали пісні на слова Т.Г. Шевченка у виконанні дуету "Собор" у складі викладачів педагогічного факультету Світлани Володимирівни і Миколи Михайловича Чайок, яких відзначили Подякою за активну участь у проведенні шевченківських заходів на багатьох факультетах. Професор, доктор історичних наук, директор бібліотеки В.С. Прокопчук ознайомив присутніх з перебуванням Кобзаря на Поділлі. В рамках святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка проведено:
 • літературний вечір "Герой нашого часу, який пройшов крізь століття";
 • літературні читання "Т.Г. Шевченко — 200 років";
 • шевченківські читання " І знов над Україною лунає віще слово Кобзаря";
 • літературно-музичне свято до 200-річчя Т.Шевченка;
 • літературно-музичний вечір "Ми тебе не забули, Тарасе!";
 • літературний вечір "Шевченко – наш. Він для усіх століть";
 •  літературно-музична композиція "Шевченкове слово в віках не старіє";
 • мистецький захід "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття";
 • 19 книжкових виставок;
 • 2 віртуальні виставки;
 • 3 бібліографічні огляди.
   Серед масових заходів, які проводили працівники бібліотеки, важливе місце займають:
   Вечір поезії
 • О рідна мово, як любо ти звучиш
Вечори-реквієм
 • Чорнобиль: яким його побачив світ
Літературно-музичні вечори
 • Рідна мова калинова.
Диступи
 • Альберт Ейнштейн та його теорія відносності.
Усний журнал
 • Пустіть Маланку до печі…
 • Птахи в українській народній творчості
 • Тверезо жити – вік не тужити
Інформаційно-бібліотечний урок
 • Бібліотека, молодий читач: нова модель співпраці.
Вечір-портрет
 • "Відданість улюбленій справі" (приурочений 90-річчю від дня народження директора бібліотеки 1948-1993 рр. Кам’янець-Подільського педагогічного інституту Й.І. Токаря);
 • "Відданість бібліотечній справі", приурочений 80-річчю та 50-річчю трудової діяльності в бібліотечній сфері В.М. Пархоменко
Літературні читання
 • "Я маю в серці те, що не вмирає" (до дня народження Лесі Українки)
Літературна година
 • "Дзвенить струмочком рідна мова"
Круглий стіл
 • О мово рідна, що без тебе я?
Презентації
 • книги "Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі "Волинь - Поділля" (1941 – 1944)";
 • навчального посібника доцента А.В. Зайчука "Соціологія фізичної культури і спорту";
 • книги "Кам’янець – Подільський державний учительський інститут в роки Великої Вітчизняної війни"
 • книги "Україна в період між двома світовими війнами";
 • книги С.Д. Абрамовича "Двоемирие Гоголя"
   Загалом проведено 50 масових заходів (на 4  більше від показника переднього року).
   Вагомою була участь бібліотечних працівників у загальноуніверситетських наукових форумах, Міжнародних наукових конференціях, які супроводжувались книжковими виставками.
   Бібліотека університету співпрацювала та взаємодіяла з бібліотеками інших систем та відомств, організовувала цикли книжкових виставок, бібліографічних оглядів, усних журналів, літературних вечорів, проводила Дні інформації, Дні фахівця, День краєзнавства.
   За рік проведено 197 тематичних виставок (на 26 більше, ніж у минулому році), в тому числі 29 віртуальних (на 3 більше від попереднього року) та 59 бібліографічні огляди (на  4 менше, ніж минулого року).

НБ ПДАТУ
   Через книгу, бібліографічні огляди, зустрічі за круглим столом, години поезії, краєзнавчі години, читацькі конференції, години духовного спілкування, літературно-історичні експедиції, диспути намагались виховувати у читачів професійну гордість, моральність, високу духовність, любов до рідного краю, трудову, художню, естетичну, економічну культуру, розвивати здібності і талант молодих людей. Просвітницькою роботою охоплені всі факультети і курси. Працівники бібліотеки підтримували тісні контакти з викладачами вишу, науковцями інших навчальних закладів міста, міськими осередками національних творчих спілок, музеями, культурними установами, громадськими організаціями міста. На допомогу навчальному і виховному процесам у бібліотеці було оформлено 52 (на  рівні минулого року) книжкові виставки. Систематично поповнювались новими надходженнями постійні виставки. Впродовж року підготовлені тематичні полиці:
 • Конституція чекає змін.
 • Право молоді в статях Конституції.
 • Молодь. Суспільство. Ринок.
 • Пам'ять людська не забуде повік (до дня пам'яті жертв голодоморів).
   Експонувались книжкові виставки і під час проведення загально-університетських заходів:
 • ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи".
 • Міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді "Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва".
 • Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми збалансованого природокористування".
 • Міжнародної наукової конференції "Високоінтенсивні технології в садівництві".
 • Наукової конференції "Сучасні проблеми агроекологічного моніторингу ґрунтів Поділля".
 • Наукової конференції "Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток".
 • Студентської наукової конференції "Проблеми екології та землекористування".
 • Студентської науково-практичної конференції "Перші кроки в аграрну науку".
 • Наукової конференції "Біологічне землеробство – шлях у майбутнє".
 • Міжнародного науково-практичного симпозіуму "Економічний розвиток АПК в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи".
 • Студентського наукового семінару "Земельні відносини в Україні. Облік земельних ресурсів".
 • Наукового семінару "Зростання ролі бухгалтерського обліку в умовах глобальних економічних змін".
   У співпраці з викладачами університету бібліотекою до державних національних свят проведено 4 години інформаційних повідомлень, проведено 16 (на 9 менше від попереднього року) бібліографічних оглядів.
   Серед масових заходів (усього 60), які провели працівники бібліотеки вагоме місце займають:
 • Історичні краєзнавчі лекторії: "Місто, в якому ти навчаєшся: історія та легенди", "Магдебурзьке право в нашому місті", "Історія української гривні".
 • Години цікавих повідомлень: "Тарас Шевченко і Кам'янець", "Образ Тараса Шевченка на українських грошах".
 • Година-реквієм "Згадаймо юність, що горіла в Крутах".
 • Урок історичної правди "Афганський біль".
 • Літературно-музичне ревю "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття"
 • Година екологічної безпеки "Сльоза омиває душу" (до річниці Чорнобильської трагедії).
 • Бесіда-діалог "Молодь та освіта в умовах європейської інтерграції".
 •  Урок державності "Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра".
 • Диспут-роздум "Говорити українською — це модно".
 • Зустріч з учасниками Майдану братами Дмитром і Андрієм Мазіями "Люди революції", до річниці Революції гідності.
 • Тиждень здоров'я "Молодь обирає здоровий спосіб життя".
 • Літературний вечір-портрет; літературна ретро-розвідка; літературно-музичний вернісаж; конкурс-вікторина та ін.
НБ ХНУ
   В практиці просвітницької роботи наукової бібліотеки університету використовувались як традиційні, так і нові форми роботи:
   В межах проекту "Шевченківська весна – 2014" відбулось літературно-мистецького свято "В сім'ї вольній, новій", на якому презентовано книжково-ілюстративну виставку "Шевченкове ім'я сіятиме довічно" та  протягом року проведено заходи: конкурс читців, літературна вікторина "Чи знаємо ми Тараса Шевченка?", організовано цикл тематичних виставок; розроблено та розміщено на веб-сайті бібліотеки інформаційну сторінку "Шевченківська весна. До 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря -  Тараса Шевченка" http://lib.khnu.km.ua/inf_res/Shevchenko_200/vystavka2.php, яка містить багато цікавої та корисної інформації.
   Традиційно в фойє університету пройшов національно-мистецький форум "У вінок Кобзареві", а в читальному залі книгозбірні відбувся літературно-мистецький проект "Встане правда! Встане воля!", організаторами яких виступили наукова бібліотека, кафедра української філології, студентський літературний театр "Глорія" та Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.
   Імпровізованою сценою для проведення Першого філологічного студентського перформансу "І оживе слава України!" став майданчик під відкритим небом біля навчального корпусу №3. Програма заходу насичена цікавими та різнобарвними виступами. Бурхливими оплесками зустрічали форумчани виступи артистів "Глорії", у  виконанні котрих прозвучали поетична симфонія І.Драча "Вишневий цвіт"; уривок з театрального спектаклю "Тарасові небеса..." та ін.). В рамках заходу проводився VII конкурс читців "Хай лунають рядки Кобзаревих поезій!".
   Творча феєрія-презентація художньо-публіцистичного альманаху "Думки творчий злет" (ІІ випуск) відбулася 30 вересня у Всеукраїнський день бібліотек. Презентоване видання присвячено 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.
   День краєзнавчої книги проведено до Всесвітнього дня книги та авторського права. В читальному залі експонувалась книжкова виставка "Душа тисячоліть шукає себе в слові", на якій представлена краєзнaвча література з фондів університетської книгозбірні.
   Літературно-мистецьке свято "Душа, окрилена мистецтвом...",  організоване студентським літературним театром "Глорія" кафедри української філології спільно з науковою бібліотекою, об'єднало усіх присутніх в читальному залі книгозбірні. В рамках заходу відбулося урочисте відкрите засідання літературного клубу "Роса", презентація електронного літературно-мистецького альманаху "Творчість молодих студентів і прозаїків",сценічні прем' єри студентського літературного театру "Глорія", творчі виступи гостей мистецького свята.
   В "Клубі цікавих зустрічей", що діє при літературній вітальні книгозбірні проведено літературну зустріч "Подільська Шевченкіана" з творчими діячами Хмельниччини - лауреатом обласної премії ім.Т. Г.Шевченка М.М. Кульбовським та подільським поетом, головою  обласного об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" В.Ц. Міхалевським.
   Проводилися камерні заходи в студентських групах, серед яких: літературознавча година "Кобзарю мій, твої слова святі..."; літературно-мистецькі години "На вічному шляху до Шевченка"; години спілкування "Кохання в житті Тараса Шевченка" та інші. Співробітники бібліотеки брали участь у національно-мистецькому форумі "Мій Шевченко...", який вперше організовано у Хмельницькому міському парку ім. Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю.
   До 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану 13 лютого в літературній вітальні книгозбірні відбулась зустріч студентської молоді з ветераном афганської війни Босаком Сергієм Григоровичем "Афганістан болить в моїй душі...".
   В рамках екологічного проекту "Майбутнє планети -  в наших руках" пройшов урок-застереження "Трагедія, яку не забути", до 28-х роковин Чорнобильської катастрофи. С
   До відзначення 70-ї річниці визволення м. Хмельницького, Хмельниччини та всієї  України від німецько-фашистських загарбників для студентської молоді проводились різнопланові просвітницькі заходи, серед яких: урок пам'яті "Незабутній буремний 44- й рік..."; година пам'яті "Війна — жорстокіше немає слова"; презентація книги Є.В.Красюка "Пам'ятає врятований світ".
   До 23-ї річниці проголошення Незалежності України у читальному залі наукової бібліотеки відбувся книжковий вернісаж "Україно, моя Україно!".
   На абонементах та в читальних залах експонувались книжково-ілюстративні виставки:
   "Ти — одна й неподільна, Україно моя вільна";
   "Благословенні кольори української долі" (до Дня Державного Прапору України);
   "Україна - Європейський союз: посилення стратегічного  партнерства";
   "Незалежна Україна: двадцять три роки державності";
   "Майдан. Тернистий шлях до свободи";
   "Україно, моя Україно".
   Для читачів бібліотеки підготовлені і проведені бібліографічні огляди  "Історичні постаті України", "Незалежна Україна — у мріях виплекана, у боротьбі народжена", "Незалежна Україна: двадцять три роки державності".
   До святкування Дня Університету в читальному залі відбулася презентація  книжкової виставки "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету". На виставці представлено понад 650 монографій, підручників, методичних матеріалів з різних галузей знань, виданих науковцями Альма-матер за її 50-річну історію.
   9 листопада з нагоди Дня української писемності та мови відбулась зустріч студентів й працівників бібліотеки з відомим подільським краєзнавцем-дослідником, істориком, архівістом, заслуженим працівником культури України, академіком Технологічної Академії України Петром Яковичем Слободянюком.
   Третій рік поспіль діє в науковій бібліотеці просвітницький проект "Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету". В рамках проекту в студентських групах проводились: літературний портрет "Два кольори мої, два кольори..." до 85 років від дня народження Дмитра Павличка; літературознавча година "Трагедія Майстра" про творчість та життєвий шлях Михайла Булгакова. Цікавим для студентів був бенефіс творчості сучасної української письменниці та журналістки Ірен Роздобудько "Хочу дивувати читача".
   До 120-річчя від дня народження Олександра Петровича Довженка проведено студентську науково-практичну конференцію "Митець світової слави" та вечір-портрет "Землі і людства полум'яний син".
   Радою ветеранів Хмельницького національного університету спільно з науковою бібліотекою організовано та експоновано в читальному залі 6 поверху НБ виставку вишитих робіт ветерана книгозбірні Беднарської Ніни Броніславівни, яка пропрацювала в  бібліотеці університету 30 років, 16 з яких - на посаді заступника директора бібліотеки.
   Інформація про проведення просвітницьких та інформаційних заходів в рамках проектів і програм подавалась на веб-сайти наукової бібліотеки, Хмельницького національного університету, МОН України, Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради та Педпреси (освітній портал). Всього підготовлено — 76 інформаційних повідомлень.
   Співробітниками телерадіостудії ХНУ створено відеофільми про проведення загальноуніверситетських просвітницьких заходів до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, організаторами яких виступила наукова бібліотека спільно з кафедрою української філології та літературного студентського театру "Глорія":

 • Літературно- мистецький проект "Встане правда! Встане воля!".
 • Національно-мистецький форум "З днем народження, Тарасе".
 • Перший філологічний студентський перформанс "І оживе слава України!".
 • Презентація художньо-публіцистичного альманаху Хмельницького національного університету "Думки творчий злет".
   Перелік просвітницьких заходів та книжкових виставок див. додаток №1,2.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

      Діяльність бібліотек ВЗО впродовж року спрямовувалась на задоволення професійних запитів читачів ВНЗ, надання допомоги в науковій та навчальній роботі, інформування про нові надходження, бібліографування наукового доробку викладачів вищих закладів освіти. Працівники бібліотек пропагували довідково-бібліографічний апарат з використанням традиційних носіїв інформації - системи бібліотечних каталогів, картотек, виховували інформаційну культуру читачів, проводячи бібліотечно-бібліографічні заняття, прищеплювали їм навички користування книгою та бібліотекою. Для задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеками впроваджуються нові інформаційні технології, наприклад віртуальна довідкова служба (НБ ХНУ, НБ КПНУ).

Бібліотека ХГПА
   Для студентів 1 курсу проведено 4 заняття з основ бібліотечно-інформаційної грамотності (як складової інформаційної культури): 3 теоретичних і 1 практичне.
   Теми теоретичних занять з основ інформаційної культури студентів:
 1. Інформатизація суспільства на сучасному етапі.
 2. Бібліотеки, їхня діяльність і довідково-бібліографічний апарат.
 3. Нові інформаційні технології в бібліотеці ХГПА.
Практичне заняття:
 • Пошук, збір та обробка інформації за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарата бібліотеки ХГПА.
   Професорсько-викладацький колектив, студенти інформувались про нові надходження літератури з різних галузей знань, педагогічних новацій на сторінках щоквартального інформаційного бюлетеня "Нові надходження науково-методичної літератури у фонд бібліотеки" та на веб-сторінці бібліотеки на сайті академії. Продовжувався випуск "Інформаційного вісника".
   За рік створено в електронному варіанті 1 бібліографічний покажчик; підготовлено та проведено 14 комплексних інформаційних заходів — днів інформації, кафедр, фахівців тощо.
   Працівники бібліотеки здійснювали реферування статей наукового видання ХГПА "Педагогічний дискурс" та надсилали до Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
   Впродовж року фахівцями зашифровано 400 наукових праць, дисертацій, авторефератів, програм та навчально-методичних посібників викладачів академії.
   Бібліотечні працівники надали 4412 (на 0,6% більше минулорічного показника) довідок (всі тематичні), спрямованих на допомогу у освітній, науково-дослідницькій роботі студентів та викладачів. В автоматизованому режимі виконано 100%  усіх наданих довідок. 
   Студентам надано 1187 довідок (на 6,3% менше від показника минулого року) з питань користування бібліотечно-бібліографічним апаратом.

НБ ХУУП
   За звітний рік виконано 3500 бібліографічних довідок, що на 6% більше минулорічного показника. Кількість виконаних тематичних довідок становить 77,1% від загальної кількості. Число довідок, виконаних в автоматизованому режимі залишилось на рівні минулого року і становить третину від усіх виконаних довідок. Впродовж року проводилось аналітичне опрацювання періодичних видань, які отримує бібліотека. За рік опрацьовано 1350 прим. (у 1,5 разів більше, ніж у 2013 році), з них 857 номерів газет та 493 примірників журналів. Всього опрацьовано 55 назв періодичних видань. Постійно велась робота з редагування та поповнення алфавітного, систематичного та електронного каталогів. Поповнювались новими картками традиційні картотеки: СКС, краєзнавча, "Закони України", "Праці викладачів ХУУП". Велись  картотеки дисертацій та авторефератів. В ЕК створені окремі БД "Дисертації", "Програмно-методичне забезпечення навчальних дисциплін".
   На сайті університету щомісяця проводились інформування про нові надходження бібліотеки, виставлялись списки нових надходжень. За рік бібліотекою проведено:

 1. 4 Дні кафедр та фахівці,
 2. 4 Дні інформації за темами:
  • Вища освіта та Болонський процес.
  • Нотаріат в Україні.
  • Вступ до фаху. Якщо ти мрієш стати юристом.
  • Конституційний Суд України: досвід і проблеми.
   На початку вересня для першокурсників проводились Дні першокурсника. В рамках Днів проводились бібліотечні уроки "Бібліотека як частина навчально-виховного процесу",  на яких розповідалось про якісний та кількісний фонд бібліотеки, її можливості, правила користування читальним залом, ЕК, послуги, які надає бібліотека.

Бібліотека ХКТЕІ
   Працівниками бібліотеки надано 4913 довідок (на 4,2% більше минулорічного показника), усі вони виконувались в автоматизованому режимі. Викладачам та студентам надавалась допомога у складанні списків літератури до наукових праць, рефератів, курсових, дипломних робіт.
   Інформування проводилось на днях кафедр (7), бібліографічних оглядах та оглядах нових надходжень (92). За рік проведено 5 днів інформації. Серед них:
 • Глибоке коріння України.
 • Шевченко на Поділлі
 • У світі новинок.
   Проводилось редагування записів електронного каталогу та картотек, вилучення записів, відповідно актам списання.
   Працівниками бібліотеки підготовлено 1 бібліографічний покажчик в електронному варіанті.
   
НБ КПНУ
   У звітному році структурними підрозділами бібліотеки надано8038 бібліографічних довідок (кількість їх зменшилась на 5,3%), із них тематичних 4843, що на 3,7% менше минулорічного показника. Показник довідок, наданих в автоматизованому режимі в порівнянні з минулим роком також зменшився на 119 і становить - 1180. Проводились консультації, бесіди, заняття зі студентами та магістрантами з питань використання довідкового апарату. Надавалась допомога в пошуку та уточненні бібліографічних даних, у складанні списків літератури до наукових праць (рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій).
   Для студентів 1-х курсів проведено бібліотечно-бібліографічні уроки "Користування бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка", організовано екскурсій підрозділами бібліотеки, проведено бесіди про історію університету і бібліотеки, правила користування бібліотекою, довідково-бібліографічним апарат, електроні інформаційні ресурси, структуру бібліотеки.
   Поширеними формами інформування були Дні кафедр, дипломників, фахівців, інформації — проведено 28, інформаційні огляди нових надходжень літератури.
   Інформування абонентів здійснювалось в системі ВРІ/ДОК. У 2014 році в системі ВРІ зареєстровано 609 абонентів, що на 98 (13,8%) менше, ніж у 2013 році. Кількість тем по ВРІ становить 140 (на 78,8% менше минулорічного показника). 75 абонентам ДОК надавалась інформація за 117 темами. З метою забезпечення повної інформації ведеться картотека абонентів ВРІ та ДОК.
   Інформування користувачів про нові надходження літератури до бібліотеки здійснювалось у формі бібліографічних оглядів; їх підготовлено 59. Тексти оглядів друкувались в університетській багатотиражці "Студентський меридіан". Огляди проводились у студентських групах та під час проведення масових заходів.
   Підготовлено і опубліковано окремі видання:
 • Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: метабібліографія / Кам’янець – Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наук. б–ка; [уклад.: В.М. Пархоменко, Г.В. Гайшук; редкол.: В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.  – Кам’янець – Поділ.: К–ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – 176 с.
 • Періодичні видання в науковій бібліотеці  Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: поточний покажчик на 2014 рік / Кам’янець – Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наук. б–ка; [уклад. Л.Ж. Смельцова; відп. ред. В.С. Прокопчук]. –Кам’янець – Поділ.: К–ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – 18 с.
 • Періодичні видання доби Української революції 1917 – 1920 рр. у науковій бібліотеці Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: бібліогр. покажч. / [уклад.: В.С. Прокопчук, Н.Д. Крючкова, В.Ф. Биковська]. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець – Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, 2014. – 34 с.
 • Професор В.Є. Берека: наук.–бібліогр. вид. / упорядн.: В.С. Прокопчук, Ю.В. Телячий. – Хмельницький, 2014. – 67 с.: іл.
 • Шевченкіана Хмельниччини: бібліографічний покажчик. До 200 – річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Кам’янець – Поділ. нац. ун–т  ім. І. Огієнка; [уклад.: Т.М. Опря, В.М. Пархоменко, Н.Д. Крючкова, Г.В. Гайшук; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. –Кам’янець – Подільський: К–ПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – 87 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча; вип. 1(3).
 • Покажчик періодичних видань в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін. – Кам’янець – Подільський: К-ПНУ ім І. Огієнка, 2014. – 87 с.
   Здано в друк "Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик змісту".

НБ ПДАТУ
   Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки представлений систематичним, алфавітним, топографічним каталогами та системою картотек: читацьких інтересів (непрофільних тем), краєзнавчою, на допомогу дипломнику, персоналії, систематичної картотекою статей, художня періодика, статті співробітників університету, картотека ГОСТів.  У звітному році ДБА бібліотеки поповнився новими картотеками: авторефератів дисертацій НБ ПДАТУ, дисертаційний фонд НБ ПДАТУ, фонд рідкісних і цінних видань. Велась постійна робота з редагування та наповнення каталогів і картотек. Усього за рік:

Написано карток 3523
Систематизовано карток 1367
Влито карток 3523
Відредаговано 24964
Вилучено 730
Виділено нових рубрик 16
Замінено і написано нових роздільників 220

   Впродовж року проводилась робота з БД ЕК. За звітний період в електронний каталог бібліотеки внесено 6000 записів. Загальна кількість ЕК становить 133169 бібліографічних записів.
   Інформаційно-довідковим відділом користувачам бібліотеки видано 19100 примірників інформаційних видань.
   Впродовж року користувачам бібліотеки надавались тематичні, фактографічні, адресні та ін. Загалом бібліотекою надано 35650 довідок (на 84,7% більше, ніж минулого року), з них 48 письмових. Надсилалась інформація користувачам за 26 темами. В режимі ДОК та ВРІ  450 інформаційних повідомлень.
   Працівниками бібліотеки велась пошуково-інформаційна робота для інформаційного забезпечення щорічних науково-теоретичних конференцій науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців ПДАТУ; студентських наукових конференцій; студентських олімпіад; міжнародних науково-практичних конференцій.
   Впродовж звітного року проводились комплексні заходи: Дні бібліографії (7), тиждень дипломника (4), дні кафедри (2), інформації (10), спеціаліста (2), тиждень аспіранта (1). Усього – 26.
   Працівниками бібліотеки за рік проведено 16, що майже на половину менше минулого року, бібліографічних оглядів літератури. На допомогу в написанні дипломних та наукових робіт складено 5 науково-допоміжних покажчики:
 • Автореферати дисертацій фонду наукової бібліотеки ПДАТУ (1991 — 2013 рр.);
 • Біодобрива — базис екологічного землеробства;
 • Використання біостимуляторів росту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур;
 • Вплив елементів технології вирощування на продуктивність овочевих зернобобових культур;
 • Живи натурально.
   Видано 5 біобібліографічних покажчиків. Започатковано покажчик "Подільський державний аграрно-технічний університет: люди і долі. Ч.1: Від студента ПДАТУ до дійсного члена НААН України". Продовжувалась робота над випуском поточної бібліографії.
   Списки нових надходжень публікувались в "Інформаційному віснику бібліотеки" (стенд), "Віснику університету" та "Інженері" (університетські газети), "Інформаційному листку" (сайт університету, сторінка бібліотеки). На прохання кураторів груп створювались рекомендаційні списки літератури (11).
   Із студентами  проводились заняття з використанням традиційних та електронних інформаційних ресурсів пошуку інформації. Надавались індивідуальні та групові консультації  з бібліографічного пошуку документів та методики оформлення списків використаної літератури (6100).
   Надавалась допомога в індексації наукових робіт користувачів бібліотеки. За рік проставлено 521 шифрів (на 191 більше в порівнянні з минулим роком) УДК та ББК на статті викладачів, аспірантів у наукові збірники та журнали, автореферати дисертацій.

НБ ХНУ
   Впродовж року довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснювалось у бібліотеці в автоматизованому режимі "Запит-відповідь" з використанням електронних ресурсів, а віддалених користувачів – через онлайнову віртуальну службу бібліотеки.
   За звітний період виконано 28106 довідок - 100, 4% від запланованого, з них 8095 тематичних, що складає 101,2%. До "Віртуальної довідки" за 2014 рік надійшло 324 запитів. Серед них запити тематичного характеру складають 97,8 %. Більшість довідок виконується на основі електронних ресурсів, з додатковим використанням Інтернет-ресурсів.
   Протягом року виконано 18 розширених тематичних довідкок (пошук та підбір повнотекстової інформації з використанням фонду бібліотеки, ресурсів Інтернет та можливостей сканування на запит викладачів й співробітників).
   За 2014 рік надано 10274 консультацій, що складає 101,7 % від запланованого.
   В автоматизованому режимі здійснювався аналітичний розпис всіх періодичних видань, які передплачує бібліотека, а також наукових збірників. В ЕК введено 11507 аналітичних описів. При цьому 1711 статей анотовано. На основі інформації з ЕК здійснювалась підтримка бібліографічних БД на сайті бібліотеки: "Публікації про університет", "Публікації викладачів", "Вища школа", "Кредитно-трансферна система підготовки фахівців". Крім того, в бази даних на сайті бібліотеки занесено 1861 (на 243 більше, ніж у попередньому році) бібліографічний опис без урахування записів з ЕК.
   Протягом року здійснювалось поточне редагування аналітичних записів у зв’язку з відкриттям нових рубрик ЕК. За звітний період на основі актів на списання періодичних видань з електронного каталогу вилучено 37 аналітичних бібліографічних записів.
   Продовжувалась робота в рамках міжбібліотечної кооперації з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та НБ Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Протягом року до списку журналів вносились корективи пов’язані з передплатою періодичних видань. За договором про співпрацю з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва кожна сторона розписує по 9 журналів та по 8 журналів з НБ КПНУ імені Івана Огієнка.
   У 2014 році за участі проректора з наукової роботи Параски Г.Б. активізувалась робота з наповнення інституційного репозитарію. Процес самоархівування викладачами стимулювали додаткові бали до визначення позиції викладача в загальноуніверситетському рейтингу. За рік заархівовано 1729 документів. Станом на 1.01.2015 інституційний репозитарій ХНУ нараховує 2388 документів.
   Продовжувалась робота зі створення архіву електронних статей про університет та бібліотеку. За рік відскановано та відредаговано 39 публікацій. За результатами моніторингу веб-сайту МОН України в 2014 році в архіві збережено 58 електронних ресурсів про ХНУ з офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України та освітнього порталу Педпреса в розділі "Новини".
   БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" поповнювалася інформацією з Інтернету, відповідно до навчальних програм. За рік створено навігатор з таких галузей знань: садово-паркове господарство (11 електронних ресурсів), дизайн інтер’єру (10 електронних ресурсів). Висока динамічність Інтернет-простору викликає необхідність перевірки відібраної для навігатора інформації. У звітному році проведено планове редагування всіх рубрик навігатора Інтернет-ресурсів (Виправлено – 49 посилань, вилучено - 69ь). Весь навігатор складається з 43 рубрик.
   За звітний період сформовано 419 інформаційних списків. Серед них: 21 створені для виконання розширених тематичних та письмових довідок, 317 - для виконання запитів Віртуальної довідкової служби, 15 - для підтримки БД: "Кредитно-трансферна система підготовки фахівців", "Публікації про університет", "Вища школа", "Інформаційна сторінка директора НБ ХНУ", 3 списки до "Дня інформації", 54 - для інформування абонентів ВРІ, 9 з проблем бібліотечної справи та бібліотекознавства.
   Впродовж року проводилось інформування 28 абонентів в режимі ВРІ за 39 темами, яким відправлено 109 індивідуальних інформаційних повідомлень.
   Щомісяця здійснювалось інформаційне обслуговування керівництва університету з проблем вищої освіти. Для 17 абонентів ДОК підготовлено 74 повідомлень за 12 темами. Інформування проводилось з використанням електронної пошти, інформаційні списки щомісяця розміщувались в БД "Вища школа" на сайті бібліотеки.
   Протягом року проведено 128 інформувань працівників бібліотеки з інноваційних тенденцій в бібліотекознавстві та суміжних галузях знань.
   За рік 965 учасників відвідали 29  комплексних інформаційних масових заходів:

 • День аспіранта
1
 • День факультету
4
 • День магістра
5
 • Дні фахівця
1
 • Дні інформації
4
 • День бібліотеки на кафедрі
2
 • Дні кафедри
1
 • Круглий стіл
1
 • День бакалавра
1
 • День першокурсника
2
 • Презентація спеціальності
2
 • Презентація виставки
2
 • День краєзнавчої книги
1
 • Тиждень правової літератури
1
 • Тиждень популяризації   літератури про здоровий спосіб життя
1

   Згідно розпорядження проректора Шинкарука О.М. № 11 "Про активізацію співпраці факультетів і кафедр з науковою бібліотекою університету", у березні-квітні 2014 р. проведено 4 "Дні факультетів" (Вчені ради факультетів з питань оптимізації роботи з НБ університету) з гуманітарно-педагогічним (ГПФ), економіки і управління (ФЕІ), інженерної механіки (ФІМ), програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем (ФПКТС) . Основна мета цих заходів - покращення якості навчального процесу шляхом розвитку ресурсної бази бібліотеки університету на основі взаємодії кафедр і факультетів з бібліотекою. В ході спілкування вироблені спільні пропозиції з проблем активізації участі викладачів у процесі замовлення та придбання нової літератури, забезпечення наповнення електронної бібліотеки за дисциплінами факультету університету та розділу факультету в інституційному репозитарії, активізації участі кафедр у підготовці біобібліографічного видання "Професори ХНУ", покращення використання  ресурсної бази бібліотеки шляхом рекомендації студентам наявних в бібліотеці видань та електронних БД, використання можливостей бібліотеки для проведення профорієнтаційної роботи.
   2014 року продовжувалась робота над виконанням проекту "Майбутнє планети - в наших руках". Спільно з кафедрою екології працівники ІБВ взяли участь у проведенні  круглого столу, присвяченого Всесвітньому Дню охорони місць існування. В рамках засідання експонувалась інформаційна виставка "Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття у Хмельницький області", на якій експонувались наукові, науково-популярні, статистичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, книги з серії "Terra-incognita: Хмельниччина".
   До Всесвітнього дня здоров'я з 7 по 12 квітня в науковій бібліотеці проводився тиждень популяризації літератури про здоровий спосіб життя "Молодь обирає здоров'я".
   В рамках тижня в читальному залі та на абонементі відбулися:
 • презентації книжкових виставок:
   - "Орієнтир – здоровий спосіб життя";
   - "Зроби до здоров'я крок: проблеми фізичного виховання молоді";
 • шок-урок "Правда про наркотики";
 • відкритий перегляд літератури "Бути здоровим – це здорово"
   В рамках профорієнтаційної  роботи спільно з кафедрою фізичного виховання  та кафедрою екології проведено презентації спеціальностей "Здоров'я людини" та "Екологія і охорона навколишнього середовища". На заходах надавалась детальна інформація про кафедри, умови вступу в університет, напрями підготовки фахівців, презентувались виставки "Олімпійський у серцях вогонь", "Екологія - справа всіх і кожного", демонструвався фільм про Хмельницький національний університет, проводились екскурсії бібліотекою.  
   Для студентів першого курсу гуманітарно-педагогічного факультету та факультету інженерної механіки проведено Дні першокурсника, які включали в себе знайомство  з роботою структурних підрозділів бібліотеки, інформаційними можливостями та літературою за профілем їх навчання, презентації книжкових виставок "На допомогу першокурснику". Для студентів організовувались екскурсії по бібліотеці, пропонувався до перегляду фільм про наукову бібліотеку ХНУ.
   В рамках Всеукраїнського тижня права проведено Тиждень правової літератури, спрямований на підняття рівня правової культури молоді. На абонементах та в читальних залах було розгорнуто тематичні книжкові виставки: "Правове регулювання трудової та господарської діяльності", "Право на життя без перешкод (соціальна робота з інвалідами)", "Твої права від А до Я", організовано відкритий перегляд літератури з правових знань. 
   До Днів інформації підготовлені  інформаційні списки нових надходжень літератури.
   До Міжнародного дня студента в читальному залі наукової бібліотеки пройшов День інформації "Книги варті уваги". Відвідувачі заходу мали змогу ознайомитися з цінними та рідкісними документами з фондів читальних залів. Загалом на днях інформації представлено 1454 документів.
   За звітний період зі студентами першого курсу стаціонарної форми навчання проведено заняття з основ інформаційної культури (41 теоретичне та  41 практичне). Теоретичні заняття проводилися у формі лекції з використанням слайдів, практичні - з використанням комп’ютерів в залі каталогів та електронної інформації.
   Протягом 2014 року працівники сектору НТД прийняли участь у проведенні  27 занять зі стандартизації та інформаційно-патентного пошуку. Серед них: 24 - з питань стандартизації, 3 - з інформаційно-патентного пошуку.
   Вся інформація щодо проведених заходів представлена на сайті бібліотеки в рубриці "Новини, події".

Комплектування та облік фонду

      У звітному році робота бібліотек була спрямована на постійне вивчення потреб та запитів користувачів з метою оперативного та якісного їх задоволення. Комплектування здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів користувачів. Джерелами комплектування фондів були видавництва й книготорговельні організації. Поповнення фондів відбувалось згідно кошторисів, затверджених університетами.
   Незважаючи на суттєве зменшення фінансування на придбання книг та передплату періодичних видань, а також невчасне перерахування коштів, що призвело до повернення неоплачених рахунків наприкінці року спостерігалось припинення тенденції зменшення кількості надходжень до книгозбірень. Якщо поповнення новими виданнями у бібліотеках об'єднання в 2013 році було 19452, то за 2014 рік книжкові фонди поповнились на 22651 примірник (на 16,4% більше минулого року). Останнім часом фонди бібліотек активніше поповнюються за рахунок дарувань. У 2014 році першочергова увага приділялась комплектуванню підручниками навчальними та методичними посібниками. Детальніше:

Бібліотека ХГПА
   Бібліотека академії комплектувала книжковий фонд згідно до потреб навчального процесу, вивчаючи під час обслуговування запити викладачів, студентів та співробітників академії. Комплектування велося через Міністерство освіти і науки України, книготоргові організації, товариства "Просвіта", "Кондор", "Знання", "Освіта України", "Ранок", "Патерик", обласний центр по розподілу підручників, а також шляхом безпосереднього контакту з авторами. В зв’язку із скороченням асигнувань на придбання літератури, зростання цін на підручниковий фонд та іншу книжкову продукцію, бібліотека не має можливості на придбання літератури, яка виходить друком у країнах СНД. Та незважаючи на цей фактор, надходження у фонд бібліотеки збільшилось у порівнянні з минулим роком у 8 разів (на 737,9%). Таке зростання фонду відбулось за рахунок передачі 8688 примірників навчальної, методичної та художньої літератури з Корчунецької школи-інтернату. Але при значному зростанні фонду кількість назв зменшилась у порівняні з минулим звітним періодом на 60,4%.  Усі нові надходження обліковувались в "Сумарній книзі" та "Інвентарній книзі".       Продовжувалось комплектування фонду раритетів, яке розпочато у 2003 році. Фонд рідкісних та цінних видань становить 25 одиниць, це видання за минулі роки, які являють цінність з точки зору педагогіки.
   На передплату витрачено 33518,85 грн., що на 66,8% більше, ніж у 2013 році. Вчасно здійснена передплата на І півріччя 2015 р.
   Бібліотека комплектує фонди галузевої літератури, що знаходяться на кафедрах академії. Зокрема, інформаційно-методичний центр "Lingvo", де сконцентрована іноземна література, інформаційно-методичні центри "Педагогіки та психології" та "Дошкільного виховання" із відповідно сформованими галузевими фондами книг, брошур та періодичних видань.
   З 2005 року бібліотека співпрацює з Науково-методичним центром вищої освіти, який виділяє резерв науково-методичних посібників, таким чином, бібліотека має можливість доукомплектувати книжкові фонди.

НБ ХУУП
   Комплектування фонду здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів читачів з метою оперативного та якісного їх задоволення через видавництва "Кондор", ЦУЛ, "Проскурівкнига" та ін.
   У 2014 році бібліотека використала на придбання книг на 1445 грн. більше, ніж у попередньому році. Та незважаючи на це, кількість отриманих примірників значно зменшилась - на 66,6% (з 2783 прим. у 2013р. до 930 прим.у 2014 р., вочевидь вплинуло подорожчання книжкової продукції), із них книг менше на 77,3% (із 1889 до 428прим.), суттєво зменшилась і кількість періодичних видань на 43,8%, відповідно зменшилась і кількість назв на 8,5%. Вчасно оформлена передплата періодичних видань на І півріччя 2015 року.
   На заміну втрачених читачами книг отримано 101 примірник (на суму 4642 грн.).
   Всі нові надходження пройшли облік (у програмі "Філін" - розділи "Бібліотечний фонд" та "Інвентарна книга"), наукову та технічну обробку, штрихкодування.
   На основі програмного забезпечення "Філін" систематично проводився аналіз книгозабезпеченості навчального процесу.

Бібліотека ХКТЕІ
   Фонд бібліотеки комплектувався відповідно до потреб навчального закладу та користувачів. Комплектування здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових та періодичних видань через видавництва: "Знання", "Центр навчальної літератури", "Кондор", "Новий світ – 2000", "Каравела" та видавничі центри: Львівської комерційної академії, Київського національного торговельно-економічного університету.
   За рік фонд бібліотеки поповнився усього на 1950 документів (на 43% менше у порівнянні з 2013 роком), але кількість назв отриманих документів суттєво збільшилась  – на 35,8%.
   Своєчасно оформлена передплата періодичних видань на 2014 рік.
   Всі нові надходження пройшли наукову та технічну обробку, штрихкодування.
   2013 року в роботу бібліотеки впроваджено модуль "Бібліотечний фонд" (пакет програм "Бібліограф"), завдяки якому у звітному році велись інвентарна та сумарна книги в автоматизованому режимі.

НБ КПНУ
   Фонд наукової бібліотеки доукомплектовувався шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури відповідно до навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень через мережу видавництв ТОВ "Патерик", "Каравела", Інститут математики НАН України ПП Сисин Я.І., редакційно-видавничого відділу, обласний центр розділу підручників управління освіти і науки, дарунків авторів книг, наукових праць, дисертацій, надходжень від учасників акції "Подаруй бібліотеці книгу!".
   Передплата періодичних видань здійснювалась через товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Періодика".
   Протягом  року фонд бібліотеки поповнився на 4661 (на 26,5% менше, ніж у минулому році) примірників. Відповідно зменшилась й кількість назв — на 29,6%. За кошти придбано - 106 примірників на суму 7727 грн., в тому числі з редакційно-видавничого відділу - 44 примірники на суму 3208 грн., подаровано - 2082 примірники на суму 52045,00 грн., в тому числі з Хмельницького обласного центру з розподілу підручників – 620 примірників на суму 9177,45грн., протягом року отримано 1997 журналів та 67 комплектів газет  через ТОВ "Фірма "Періодика" та Укрпошта на суму 177504 грн.. У 2013 році зроблено заміну - 164 примірники на суму 5929 грн.
   Удосконалювались та доповнювались картотеки:
 • Комплектування.
 • Обліку підручників.
 • Навчальних дисциплін.
   Протягом року за допомогою моніторингу книгозабезпечення простежувалось забезпечення навчальних предметів необхідними підручниками та навчальними посібниками.

НБ ПДАТУ
   У звітному році фінансування бібліотеки було вкрай обмежене, що суттєво вплинуло на систематичність комплектування та повільність зростання чисельності фонду. Книгозбірня  через брак коштів співпрацювала з обмеженим переліком видавництв: "Каравела", "Олді +", "Кондор". За наявності проблем з фінансуванням вперше не була оформлення підписка періодичних видань.
   Більшу частину нових надходжень становить подарована вченими університету, викладачами та приватними особами література. Впродовж року бібліотеці безкоштовно передано 40 примірників (5 назв) підручників та 155 (48 назв) примірників навчальних програм ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення ВНЗ "Агроосвіта" Мінагрополітики та продовольства України.
   Вагомим джерелом поповнення фонду є безоплатний книгообмін, в рамках якого за 2014 рік отримано 14 примірників (9 назв) документів із: Національного університету біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету, Білоруської сільськогосподарської академії, Одеського державного аграрного університету.
   Незважаючи на складний фінансовий стан, бібліотека університету виконувала свої обов’язки, як постачальник єдиного примірника і надіслала за постійним списком (13 державних установ) праці університету:
   Збірник наукових праць ПДАТУ / ПДАТУ; за ред. В.В.Іванишина. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. - Вип. 22. - 488 с. в тринадцять державних установ.
   Щороку бібліотека отримувала наукові праці з зарубіжних університетів Польщі, Хорватії, Мексики. У звітному році надіслано наукове видання Veterinarski  arhiv (Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb) в кількості 5 примірників (республіка Хорватія). Не отримані видання з університетів Польщі та Мексики.
   Всього за рік надійшло 1076 примірників (на 27,9% менше від минулорічного показника), з них 1042 (566 назв) книги на суму 36712 грн. та тільки 34 примірника (7 назв) журналів та газет.
   Скорочення нових надходжень негативно позначилось на книгозабезпеченості навчального процесу.
   На допомогу процесу комплектування фонду ведуться картотеки: "Поточного комплектування", "Незадоволеного запиту", "Доукомплектування", "Обліку навчальних програм", "Реєстрації періодики", "Обліку документообміну" та "Безоплатний книгообмін". Систематично поповнювався електронний варіант картотеки обліку підручників "Книгозабезпеченість навчального процесу".

НБ ХНУ
   Запланований бюджет бібліотеки на комплектування фонду в 2014 році в порівнянні з минулим звітним роком залишався без змін - 100 000 грн., але за фактом  значно зменшився і склав 43000 грн. У зв’язку з політикою жорсткої економії коштів в навчальному закладі на придбання книг за безготівковими перерахунками витрачено лише 31494 грн., що становить 31,5 % від запланованого і на 11,49 % більше ніж використано у минулому 2013. За ці кошти придбано 405 документів. Видавничим центром університету бібліотеці передано 499 примірників документів на суму 19592 грн.
   Особлива увага зверталась на комплектування науковою літературою, надходження якої в 2014 році склали 1282 документів (34,79 % від усіх надходжень).
   Всього до фонду наукової бібліотеки з різних джерел комплектування надійшло 3685 примірників, з яких 1721 книга на суму 87590 грн. (на 9051 грн. більше в порівнянні з 2013 роком). В облікові документи внесено 37 партій літератури.

№ п/п Назва організації Відсоток нових надходжень 2013 р. Кошти Відсоток нових надходжень 2014 р. Кошти Кількість нових надходжень 2014 р. прим.
    100 % 100 % 1721
1. Видавництва, книготоргові організації 24,46 % 35,95 % 405
2. КЗ "Центр організаційно-господ. забезпечення закладів освіти Хмельн. області 1,38 % 0 % 0
3. Отримано в дар 37,38 % 33,18  % 527
4. Видавничий центр ХНУ 25,7 % 22,37  % 499
5. Отримано взамін загублених читачами 11,08 % 4,92 % 207
6. Передано кафедрами та підрозділами університету 0 % 3,58 % 83

   Постачання літератури здійснювалось через видавництва: "Кондор" м. Київ, "ПП Новий світ-2000" м. Львів, ПП "Магнолія-2006" м. Львів, МПП "Букрек" м. Чернівці, Тов. "Академія" м. Київ, Тов. "Академвидав" м. Київ.
   За звітний рік не отримано жодного примірника через комунальний заклад "Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти Хмельницької області".
   Протягом року в бібліотеці діяла акція "Подаруй бібліотеці нову українську книгу", під час якої передано в дар 527 примірників видань з різних галузей знань: наукової, навчальної та іншої літератури.. 
   Відділом комплектування проведена робота з передплати періодичних видань на ІІ півріччя 2014 року. Із запланованих 100000 грн. на передплату виділено 79000 грн. Фактично використано тільки 51380,93 грн.00 коп., оскільки передплату періодичних видань України на 1 півріччя 2015 року перенесено на 2015 рік згідно розпорядження Міністерства фінансів України у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014р. №117.
   На основі результатів аналізу надходження й використання періодичних видань здійснено передплату 141 назви періодичних видань з різних галузей знань. Всього каталог періодичних видань (БД "Періодичні видання") складає 940 назв. Щоквартально здійснювався моніторинг надходження у наукову бібліотеку передплачених періодичних видань для контролю за одержанням документів від організацій-постачальників.
   Кафедри активно працювали з прайс-листами та каталогами видавництв, періодичних видань, з документами, які виставлялись на виставках-презентаціях видавництв: КНТ (Київ), "Олді-плюс" (Херсон), "Знання" (Київ), "Кондор"(Київ), переглядали зразки, які передавались на кафедри для ознайомлення та замовлення необхідних для навчального процесу й наукової діяльності ВНЗ. Разом з викладачами кафедр університету та підрозділами бібліотеки опрацьовано  30 прайс-листів, 10 каталогів видавництв та книготорговельних організацій в паперовому  й електронному вигляді, переглянуто близько 30000 назв документів. Деталізований список документів для замовлення науковою бібліотекою в 2014 році у видавництвах та книготоргівельних організаціях України включав  близько 1000 примірників документів. На основі опрацьованих матеріалів здійснено замовлення - в БД  "Замовлення" внесено 49 нових записів-замовлень, відредаговано в електронному каталозі 327 назв замовлень.
   Активно пропагувався серед викладачів університету на засіданнях кафедр сервіс  "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи", який  надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки через веб-сайт. На сайті виставлені каталоги видавництв, які своєчасно поновлюються.
   Фонд впродовж року поповнився безоплатно переданими науковій бібліотеці з редакційно-видавничого центру університету виданнями. Серед авторів, викладачі навчального закладу: Скиба М.Є., Нижник В.М., Войнаренко М.П.,  Йохна М.А., Каплун В.Г., Калда Г.С. Передані видання вийшли друком у Видавничому центрі університету та інших видавництвах України.
   Безоплатно передали документи  у фонд наукової бібліотеки:
   -   Національна Академія наук України;
   -   Національна Академія педагогічних  наук України;
   -   Харківський національний економічний університет (постійно надсилається 
   контрольний примірник видавництва: наукові та навчальні видання);
   -   Науково-технічна бібліотека національного університету "Львівська політехніка" (постійно в рамках книгообміну надсилається вісник ВНЗ з різних галузей знань);
   -   Парламентське видавництво постійно надсилає стенографічні звіти сесій Верховної Ради України різних скликань;
   -  Львівський національний університет ім. Івана Франка.
   При відборі документів, пріоритет надавався замовленю документів державною мовою, яких надійшло 3270 прим., що становить  88,74 % від загальної кількості отриманих документів. У 2014 році внесено в електронний каталог та взято на облік 415 примірників документів іноземними мовами, що становить 11,26 % , з них російською мовою 359 примірників, що становить 9,74 % від загальної кількості отриманих документів.
   Облік усіх нових надходжень: книг, брошур, методичної літератури, неопублікованих матеріалів, аудіо, відео-продукції впродовж року здійснювався в "БД "Інвентарна книга". Сумарний облік документів проводився у БД "Сумарна книга".
   Індивідуальний облік періодичних видань вели в електронному каталозі  періодичних видань. Журнали, перші номери газет та підшивки газет штрих-кодувалися.
   Протягом року працівниками ВКНОД велися бази даних на допомогу комплектуванню:
   - електронна реєстраційна картотека періодичних та інформаційних видань;
   - електронна таблиця книгозабезпеченості .
   БД "Картотека книгозабезпеченості" постійно редагувалася у відповідності з інформацією кафедр. Проводилася  робота з БД "Навчальні дисципліни", яка є складовою БД "Книгозабезпеченість". На початку навчального року БД "Навчальні дисципліни" в обов'язковому порядку редагувалася згідно зі списками, поданими кафедрами університету. На кінець звітного року БД "Навчальні дисципліни" включає 1043 записи.
   Показник  книгозабезпеченості дисциплін ХНУ 2014  року становить 5,3, тоді як у 2013 - 4,27. В IV кварталі звітного року велася робота зі збору інформації щодо забезпечення нових навчальних дисциплін.
   Протягом року надано консультації викладачам 40 кафедр університету щодо книгозабезпеченості навчальних дисциплін у зв’язку з підготовкою до проведення акредитації ХНУ (2014 р.).
   Проведено детальний аналіз проплати рахунків та отримання замовлених документів згідно з замовленнями на 2014 рік. Переважно перерахунки проводилися у травні 2014 року, 6 рахунків зареєстровані у ГУДКСУ по Хмельницькій області (казначействі) як заборгованість ХНУ за 2014 р. перед організаціями постачальниками.

продовження