Методичний центр бібліотек вищих закладів освіти
Хмельницького обласного методичного об'єднання

Щорічне інформаційно-аналітичне видання


Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини:
 цифри та фактиВипуск №3(за матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2015) рік


Видається за рішенням методичної
ради №3 наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету
від 2014 року

м. Хмельницький
2016


   ЗМІСТ
Склад Хмельницького методичного об’єднання бібліотек ВЗО
Нове в роботі бібліотек
   Бібліотечне обслуговування читачів
   Просвітницька робота
   Інформаційно-бібліографічна діяльність
   Комплектування та облік фонду
   Організація та збереження фонду
   Система каталогів бібліотеки
   Науково-дослідна та науково-методична робота бібліотек. Підвищення кваліфікації
   Впровадження комп’ютерних технологій
   Господарська робота
   Статистичні показники
Додатки
   Перелік просвітницьких заходів, проведених НБ ХНУ у 2014 році
   Перелік книжкових виставок НБ ХНУ

Склад Хмельницького обласного методичного об’єднання бібліотек ВЗО:

1. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету (методичний центр) – в подальшому НБХНУ (І група за оплатою праці).
2. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка (Бібліотека КПНУ) (ІІІ група за оплатою праці).
3. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету (НБПДАТУ) (ІІІ група за оплатою праці).
4. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА) (ІІІ група за оплатою праці).
5. Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права (НБ ХУУП) (ІV група за оплатою праці).
6. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (ХКТЕІ) (V група за оплатою праці).
   Впродовж звітного періоду всі бібліотеки об’єднання удосконалювали та запроваджували нові форми й методи роботи, брали активну участь в інформаційному забезпеченні навчального і науково-дослідного процесів навчальних закладів, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів.Основну увагу, як і раніше, звертали на формування інформаційно-ресурсної бази бібліотек, удосконалення обслуговування користувачів, розкриття фондів засобами довідково-бібліографічного апарату, різноманітних наочних та просвітницьких форм, навчання читачів навикам пошуку та відбору інформації, сприяння всебічному розвитку особистості майбутнього спеціаліста.

Нове в роботі бібліотек

НБ ХУУП
   Підготовлено та видано черговий випуск бібліографічного покажчика "Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та права".
   В обхідний лист студентів, викладачів, співробітників, які звільняються з університету обов’язковою графою введено графу "Бібліотека".
   
Бібліотека ХКТЕІ
   Здійснено інвентаризацію 20% книжкового фонду.
   Проведена робота у напрямку розширення функціональних можливостей програмного продукту "Електронна бібліотека". Виділено підвальне приміщення для організації сховища навчальної та художньої літератури, періодичних видань.
   Працівники бібліотеки підвищили фаховий рівень на базі НБ ХНУ.

Бібліотека КПНУ
   На базі бібліотеки проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі".
   Центрі європейської інформації створено теку "На шляху до Європейського Союзу".
    У серії "Хмельниччина краєзнавча" вийшов друком бібліографічний покажчик "Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик змісту".
    До БД "Книгозабезпечення дисциплін" "УФД. Бібліотека" введено природничий та фізико-математичний факультети.
    В журналі "Вісник бібліотечної планети" бібліотечну групу "Бібліотека К-ПНУ імені Івана Огієнка" в соціальній мережі "в Контакті" визнано однією з кращих.
    Ректором навчального закладу затверджено Положення про огляд готовності підрозділів наукової бібліотеки до навчального року.
    Відремонтовано опалення  у читальному залі №1 та інформаційно-бібліографічному відділі.
    Для зберігання пасивного фонду центрального абонементу передано кімнату на горищі.

НБ ПДАТУ
    Запроваджено випуск в електронному варіанті "Списків нових надходжень літератури ", які інформують про нові надходження до бібліотеки в рамках акції "Подаруй бібліотеці книгу!"
    В бібліотеці працював історико-краєзнавчий лекторій, в рамках якого проведено лекції "Люби і знай свій рідний край", "Кармелюк і Кам’янець", "Місто під владою турецькою", "Православні споруди міста".
    Для першокурсників проведено акцію "Відчуй себе бібліотекарем!".
    Як головна бібліотека територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек Хмельницької області НБ ПДАТУ провела для книгозбірень об’єднання Дні відкритих дверей під загальним гаслом "Ти мудрість всіх віків, хранителька добра".
    При проведенні Днів спеціаліста для студентів, викладачів, науковців використовувалися фонди бібліотек територіального об’єднання.
    Розпочато роботу з організації віртуальних виставок на веб-сторінці бібліотеки.
    Проведено реорганізацію систематичної картотеки статей та підрахунок усіх (264060) карток.
    Троє співробітників бібліотеки отримали Почесні грамоти університету.

НБ ХНУ
    Участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі".
    Розроблено та затверджено на засіданнях методичної ради:

 • Проект "Бібліотека – центр науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття",
 • Проект патріотичного виховання студентів НБ ХНУ "Ти – одна й неподільна, Україно моя вільна",
 • Просвітницький проект "Здоров’я молоді – здоров’я нації".
    Проведено анкетування користувачів бібліотеки "Якщо ти патріот". За результатами опитування опубліковано статтю у фаховому періодичному виданні "Бібліотечний форум: історія, теорія і практика" (№1, 2015)
    Наукову бібліотеку Хмельницького національного університету за вагомий внесок у популяризацію творчості Т.Г. Шевченка, за активну участь у проведенні на Тарасовій горі VIII конкурсу читців "Свою Україну любіть", присвяченого 154 річниці з дня перепоховання Тараса Шевченка у Каневі  нагороджено Грамотою Хмельницького національного університету.
    За результатами наукового дослідження "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: роль і місце в культурно-освітньому житті краю" здійснено захист дисертації.
    Надіслано конкурсну заявку від бібліотеки до УБА на участь в Проекті "Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках" за підтримки програми Європейського Союзу "Еразмус + (Жан Моне).
    На сайті НБ розміщено нову бібліографічну БД "Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання. Менеджмент інклюзивної освіти".
    На сайті представлено видання "Професори Хмельницького національного університету".
    До проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області" приєднався новий учасник — Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка.
    На сайті бібліотеки на сторінці "Методичне об’єднання" започатковано нову рубрику "Фахівцю на замітку", яка наповнюється цікавими у фаховому плані матеріалами, які сприятимуть підвищенню кваліфікації працівників та їх творчому й професійному зростанню.
    Розпочато формування фонду краєзнавчих документів НБ та фонду рідкісних та цінних видань НБ.
    Проведено заняття з підвищення кваліфікації для працівників бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (всього 26 теоретичних та практичних занять, 28 годин).
    22 травня 2015 р. з нагоди 154-ї річниці з Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі під егідою ректора ХНУ М.Є. Скиби з метою сходження на Тарасову гору і вшанування світлої пам’яті Кобзаря у складі делегації університету працівники бібліотеки здійснили поїздку-екскурсію до Шевченківського національного заповідника.
    Співробітниками телерадіостудії ХНУ та студентами ГПФ створено 4 відеофільми загальноуніверситетських просвітницьких заходів, організаторами яких виступили наукова бібліотека спільно з кафедрою української філології та літературним студентським театром "Глорія":
    При проведенні занять з підвищення кваліфікації використовувалися нові форми:
 • бібліомікс,
 • бібліофреш,
 • бібліотечний лекторій.
    Видавнича діяльність:
 1. Айвазян, О.  Б.  Становлення i розвиток бiблiотек на Подiллi в другiй половинi XIX - початку XX столiття: роль i мiсце в культурно-освiтньому життя краю [Текст] : автореф. дис. ... канд. iст. наук : 07.00.01 / О. Б. Айвазян. - Кам'янець-Подiльський, 2015. - 20 с.
 2. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти / ; гол. ред. О.Б. Айвазян; редкол.: О.О.Мацей, С.А. Молчанова, О.О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 72с.
 3. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. №20 : Морально-психологічний клімат у колективі книгозбірні ВНЗ /  ; гол. ред. О.Б. Айвазян; редкол.: О.О.Мацей, С.А. Молчанова, О.О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 68 с.
 4. Звіт про роботу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за 2014 рік [Текст]. – Хмельницький, 2015. – 87 с.
 5. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2015. – Режим доступу :http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Nyjnyk.html. – Назва з екрану.
 6. План роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2015 рік [Текст]. – Хмельницький, 2015. – 29 с.
 7. Професори Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. Вип. 1 / за ред. канд. іст. наук О. Б. Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/begin.php . – Назва з екрана.
 8. Публiкацiї викладачiв унiверситету за 2013 рiк [Електронний ресурс] : бiблiогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. - Текст. данi. - Хмельницький, 2015. - Режим доступу :  http://lib.khnu.km.ua/infires/bibliogr/dor/2013.htm. - Назва з екрану.
Просвітницька робота. Запроваджено нові форми та нові заходи :
 • Поетичний вернісаж "Словом торкнутися душі...";
 • Культурно-освітній захід "Весна підніме келихи тюльпанів..." (до 85-річчя від дня народження Ліни Костенко та з нагоди Міжнародного дня театру);
 • Науково-практична конференція "Трансформація української літератури. Ліна Костенко";
 • Зустріч з ветераном Другої світової війни Елевичем З.А. "Ви захистили нас. Ви дали нам життя";
 • Конкурси читців "Свою Україну любіть!", присвячений 154-й річниці з Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі та "Фантазіє! Ти сило чарівна!" (присвячений українській поетесі Лесі Українці);
 • Літературна зустріч з подільськими майстрами слова "Плоскирів...  Проскурів... Хмельницький";
 • Урок патріотичного виховання "За Україну, за її долю, за честь і волю " (до Дня захисника України);
 • Музична година-есе "Квітка Цисик: "Я мріяла, що в Україні мене почують";
 • Літературна кав'ярня. Урочисте засідання літературного клубу "Роса";
 • Презентація творчих досягнень молодих митців "Хай живе безсмертне слово! Я — вірю!".

Бібліотечне обслуговування читачів

      Усі бібліотеки впродовж звітного року виконували послідовну різнобічну роботу щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, науково-педагогічних працівників, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи. Книгозбірні працювали в тісному контакті зі структурними підрозділами навчальних закладів. Здійснювали традиційні форми інформаційно-масової роботи: проводили перегляди літератури, складали рекомендовані списки за темами занять, дипломних, курсових робіт. Основними завданнями працівників бібліотек ВЗО у звітному році були:
 • забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та методичною літературою, оперативне та повне інформування про нові надходження до фондів бібліотек;
 • підвищення якості та оперативності обслуговування користувачів шляхом автоматизації процесів обслуговування та пошуку інформації;
 • виховання культури читання та навчання користувачів основам інформаційної культури;
 • розвиток віртуальних послуг користувачам;
 • сприяння розвитку національної вищої школи.
   У всіх бібліотеках об'єднання спостерігається зниження традиційних основних статистичних показників обслуговування. Це зумовлено зменшенням кількості студентів у навчальних закладах та нових надходжень, а також активним використанням користувачами інтернет-ресурсів та технічних засобів копіювання. Детальніше:

Бібліотека ХГПА
    Гуманітарно-педагогічна академія є навчальним закладом, що діє в межах ступеневої освіти. Відповідно, завданням бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального процесу на:

 • 1-4 курсах (шкільна програма та програма педагогічного коледжу);
 • 5-6 курсах (програма академії);
 • 7-8 курсах (програма магістратури та менеджменту в освіті);
 • післядипломна освіта за спеціальністю (англійська мова та література, німецька мова та література).
    Обслуговування проводилось на абонементі та трьох читальних залах у дві зміни впродовж тижня з 8.00 до 20.00 та в 12 кабінетах освітніх дисциплін лаборантами, згідно графіка роботи кабінетів.
    З метою забезпечення практичних занять навчально-методичною літературою у бібліотеці виділено окремий фонд, де зберігаються та видаються підручники.
    Для реєстрації читачів та книговидачі використовуються стандартний та електронний формуляри читача.
    За звітний період кількість читачів за єдиним обліком зменшилася на 162 (7,4%). Відповідно зменшилась кількість обслугованих всіма структурними підрозділами на 23,8%, але показник відвідування бібліотеки зріс на 17,9 % і становить 79834 проти 67673 відвідувань у 2014 році. Кількість видачі творів друку також збільшилася на 5,9 %.

НБ ХУУП
    У 2015 році кількість читачів за єдиним обліком зменшилася на 97 осіб, і становить 1714 користувачів. Бібліотекою обслуговано читачів на 4,8 % менше минулорічного показника. Показник відвідувань книгозбірні зменшився на 7,7 %, а кількість книговидач - на 1,73 %.
    Кількість назв періодичних видань, які отримувала бібліотека у звітному році дещо збільшилася у порівнянні з 2014 р. До послуг читачів у читальному залі 11 (на 2 більше) назв газет та 84 (+38) назв журналів. Найбільшим попитом користуються журнали: "Право України", "Юридична Україна", "Юридичний вісник України", "Земельне право України", "Актуальні проблеми економіки", "Економіка і прогнозування", "Кримінальне судочинство", "Вісник НАДУ", "Вісник державної служби", "Вісник конституційного суду" та інші.
    Традиційно з метою повного задоволення запитів користувачів вивчались їхні інформаційні потреби шляхом проведення бесід, аналізів читання, складу та використання бібліотечного фонду.
    Працівниками відділу абонемента здійснено комплекс заходів з підготовки масової видачі навчальної літератури. На початку кожного семестру студентам денної та заочної форм навчання видавались комплекти підручників згідно графіку видачі літератури. Під час розподілу та видачі комплектів підручників використовувались навчальні плани, проводились  консультації з викладачами навчального закладу.
    В читальному залі експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу.
    В бібліотеці діє система нічного абонемента. Така послуга є безкоштовною.
    Нова література зосереджена, в основному, у читальному залі.

Бібліотека ХКТЕІ
    Обслуговування проводилось на 3-х пунктах видачі – абонементі та двох читальних залах.
    Масова видача навчальної літератури здійснювалась згідно з графіком видачі підручників. У вересні для першокурсників проведені бібліотечні уроки, на яких студентів поінформовано щодо правил користування бібліотекою та послуг, які надає книгозбірня, організовано екскурсії по бібліотеці. На окремі заняття готувались та видавались комплекти підручників. Обслуговування читачів здійснювалось в автоматизованому режимі за електронною читацькою карткою. За єдиним обліком в бібліотеці  2300 користувачів, це на 62 менше минулорічного показника. Кількість відвідувань зросла у порівнянні з попереднім роком на 32,8 % і становить 50903, відповідно збільшився й показник виданих документів (на 7,5%).

Бібліотека КПНУ
    Бібліотечні фонди максимально наближені до користувачів, які мають можливість одержувати друковану продукцію, користуючись послугами 4 загальнобібліотечних відділів: інформаційно-бібліографічного, комплектування та наукової обробки документів, електронних інформаційних ресурсів, відділу абонементів та читальних залів, який складається з 4 абонементів та 9 читальних залів.
    У бібліотеці за єдиним обліком 5742 користувачів, що на 4022 (70,04%) менше, ніж у 2014 році та на 89,3% менше, ніж у 2013. Читанням охоплено всіх студентів університету (4967, на 1918 менше минулорічного показника) та видано ламіновані штрихкодовані читацькі квитки. Всі користувачі зареєстровані в базі даних "Читачі". У звітному році структурними підрозділами бібліотеки фактично обслуговано 14145 користувачів (що на 55,9%, або 11158 користувачів менше у порівнянні з минулим роком), яким при їх 60165 (у 2014 -123501) відвідуваннях видано 158284 примірників документів – книг, брошур, журналів та інших, що на 47,2% менше, ніж у 2014 році. Спад основних показників обслуговування є результатом зменшення кількості студентів, недостатнього оновлення фонду та користування значної кількості студентів мережею Інтернет (проведене в бібліотеці анкетування показало, що студенти активно користуються послугами всесвітньої мережі).
    У минулому році (так як і у попередніх трьох роках) через брак коштів не працював міжбібліотечний абонемент. Впродовж року не було ні отримано, ні надіслано жодного документу.
    Відносні показники —  обертаність та читаність у порівнянні з минулим роком дещо зменшились, а книгозабезпеченість та відвідуваність зросли.

НБ ПДАТУ
   Обслуговування читачів у бібліотеці здійснювалось на абонементі наукової літератури - наукова література усіх галузей знань, архівний фонд періодичних видань, обмінний фонд, фонд рідкісної книги; абонементі навчальної літератури - основний фонд, картотека єдиного читача; абонементі художньої літератури; читальному залі спеціальної літератури - періодичні видання за останні 15 років, продовжувані видання, збірники наукових праць, посібники сільськогосподарської тематики, довідкові видання, НТД; читальному залі суспільних наук - періодичні видання суспільно-політичної тематики, нормативно-правові документи, навчальні посібники суспільних наук, словники та енциклопедичні видання; філії бібліотеки факультету ветеринарної медицини.
    Для якісного обслуговування читачів у книгозбірні широко застосовувався відкритий доступ до книжкових фондів, проводилась систематична, послідовна робота зі студентами, вивчались плани занять, теми рефератів, курсових, дипломних робіт.При записі у книгозбірню працівники абонементів знайомили студентів з "Правилами користування бібліотекою", наголошували про матеріальну відповідальність за втрачені та пошкоджені книги.
    Працівники бібліотеки застосовували індивідуальні та групові методи роботи з користувачами.
    Впродовж року працівники бібліотеки професійно і якісно обслуговувати читачів, надаючи їм потрібну інформацію, використовуючи при цьому нову літературу, а також періодику, яка була основним джерелом з багатьох питань історії, філософії, економіки, педагогіки, менеджменту, маркетингу, нових технологій виробництва.
    В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу.
    Традиційно, в вересні — жовтні проведені заходи з залучення першокурсників до бібліотеки. Організовані книжкові виставки "Тобі, першокурснику!", "Твоя професія — ветеринар", "Твоя професія – економіст", "Робота на землі найважливіша", "Тобі першокурснику: твоя професія аграрій". В рамках заходів проводились екскурсії-знайомства з бібліотекою. Підготовлені та проведені години бібліографічної грамотності, бесіди:

 •  Книга і бібліотека в контексті часу,
 •  Вчимося працювати з книгою,
 •  Права і обов'язки читачів.
    Для покращення роботи з користувачами бібліотеки впродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості.
    Кількість читачів за єдиною реєстрацією становить 5425,кількість користувачів, обслугованих  усіма структурними підрозділами, збільшилася усього на 15, в порівнянні з минулорічними показниками. На 9% збільшилася й кількість відвідувань, але показник видачі документів зменшився в порівнянні з минулим роком на 1,87 %. Причиною  зменшення книговидачі є обмежене комплектування новими документами сільськогосподарського спрямування.
    Як методичний центр об’єднання сільськогосподарських бібліотек області, бібліотека обслуговувала користувачів коледжу ПДАТУ, Бучацького коледжу, Кіцманського, Новоушицького, Снятинського, Хотинського, Шепетівського технікумів, науково-дослідного інституту круп’яних культур, проблемну науково-дослідну лабораторію з обробітку грунту, науково-дослідну лабораторію з насінництва польових культур. Користувачі цих підрозділів є активними читачами головної бібліотеки.
    МБА працював в межах міста і області. Його послугами користувались викладачі, аспіранти, спеціалісти с/г, усього – 5 абонентів, для них замовлено та отримано 10 документів з різних бібліотек, надіслано 15 видань в книгозбірні інших навчальних закладів.

НБ ХНУ
    Бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування користувачів проводилося працівниками 3-х структурних підрозділів: ВО, ІБВ, ВІТКЗ; в 5-ти читальних залах i на 3-х абонементах, у залі каталогів та електронної iнформацiї, а також у 2-х читальних залах факультетських бiблiотек та на 9-тикафедральних пунктах видачі; на Web-сайті книгозбiрнi.
    На всіх пунктах обслуговування бiблiотеки перереєстрація читачів, облік видачi документів та масових заходів здійснювалися в автоматизованому режимі на основі програмного продукту "УФД. Бiблiотека". Традицiйним методом облiковувались показники роботи бiблiотек кафедр.
    У 2015 році кількість користувачів бібліотеки за єдиним обліком зменшилася на 1369 (13,28 %) у порівнянні з попереднім роком та становить 8932. Відповідно зменшилася кількість фактично обслугованих на 492 та складає 33998 користувачів.Найбільша кількість читачів фактично обслугованих на абонементах ВО — 11440, а це 33,64% (від загального показника), де і найбільше навантаження по читачах — 1682, в порівнянні з минулим роком показник збільшився на 80.
    Незважаючи на активне використання електронних ресурсів бібліотеки, представлених на сайті, зменшення кількості студентів призвело до зменшення кількості відвідувань (у порівнянні з минулим роком на 12,59 %) і становить 543462. Користувалися електронними ресурсами книгозбірні на її сайті 77,42 % користувачів. Серед підрозділів бібліотеки найбільший показник відвідувань на абонементах ВО - 57034 (46,48 % від загального показника). Середньоденне відвідування бібліотеки дорівнює 435,06 (на 7,4 менше, ніж у минулому році), електронної бібліотеки – 67,27,а Web-сайту книгозбірні — 1492.
    Показник видачі документів складає 853658 документів, що на13,58 % більше, від попереднього року. Таке збільшення відбулося за рахунок кількості скачених електронних документів з БД "Електронна бібліотека" та кількості інституційного репозитарію (239811). Загальна кількість використаних (скачених) електронних документів за рік – 359941, а це становить 42,16 % від загальної видачі.
    Найбільший відсоток – 31,92 % до загальної книговидачі становить навчальна література. Серед структурних підрозділів найбільший показник видачі документів у читальних залах відділу обслуговування –  37,66 % до загальної кількості виданих документів, відповідно й найбільше навантаження з видачі документів – 51865,16. Середньоденна книговидача по бібліотеці складає 3027,15 документів, що на 401,85більше в порівнянні з 2014 роком.
    Показник кількості користувачів ЕБ у звітному році складає 6582; відвідувань — 18971, показник кількості видачі документів становить 120130.
    На 1.01.2016 працюють 9 кафедральних бібліотек (слов'янської філології, ТКВШ, ТКВШ, практики іноземної мови, історії, психології, перекладу, соціальної роботи, романо-германських мов) та 2 центри (регіональний центр іноземних мов таміжінститутський  науково-навчально-методичний центр).  
    До послуг МБА у 2015 році звернулися 15 абонентів. Для них отримано з інших бібліотек — 51 документів,  у тому числі зроблено 275 електронних копій. Проводився інформаційний пошук в середовищі Інтернет, у результаті якого абоненти МБАотримали доступ до 9 повнотекстових електронних версій документів.
    За допомогою сервісної послуги ЕДД виконано 3 замовлення від бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича танауково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка". Загальний обсяг виготовлених та надісланих замовникам електронних копій складає 13 сторінок.  
    Інформація про службу  міжбібліотечного абонементу і електронної доставки документівнадавалась під час проведення масових інформаційних заходів (День кафедри, День фахівця, День аспіранта тощо) та занять  зі студентами з основ інформаційної культури.
    Традиційно, для студентів 1-го курсу проведено "Декаду першокурсника", протягом якої кожний студент отримав читацьку картку та комплект підручників, прослухав  бесіду про структуру, інформаційні ресурси, правила користування бібліотекою й культуру читання. Всі першокурсники отримали "Пам’ятку читачеві".
    Здійснено редагування в БД "Читач" згідно списків студентів 1 курсу.
    Сектором обліку читачів зареєстровано 951 користувач та виготовлено відповідну кількість читацьких карток . Для сторонніх читачів виготовлено 7 одноразових та 2 місячних читацьких квитків.
    Під час обслуговування студентів 1-их курсів денної форми навчання застосовувався груповий метод видачі підручників; 2-3 курсів — гібридна технологія видачі підручників — груповим методом та індивідуально; студенти стаціонару 4-5 курсів та студенти-заочники 2-6 курсів обслуговувалися індивідуально. Продовжено кураторство студентських груп першокурсників співробітниками бібліотеки.
    Працівниками відділу обслуговування підписано 3981 обхідні листи студентам-випускникам, бакалаврам, студентам, які навчаються на дистанційній формі навчання, відрахованим, звільненим викладачам й співробітникам, які не були зареєстровані в БД "Читач".
    В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу (див. додаток № 1). 
    Впродовж року було підготовлено 6 виїзних книжково-ілюстративних виставок:
    "Наукові праці викладачів університету":

 • до ХХХХІІІнауково-практичної конференції професорсько-викладацького складу;
 • до Дня зустрічі випускників;
 •  до засідання Колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
    "Хмельницький національний університет: шлях до визнання":
 • до Дня Хмельницького національного університету.
    "Життя віддане науці":
 • до 80-річчя проф. В. Ройзмана.
    "ЕКО — Хмельницький"
 • до регіонального круглого столу "Сучасні екологічні проблеми Хмельниччини".
    Для користувачів книгозбірні на Web-сайті НБ представлено 22 віртуальні виставки. На сторінці сайту "Радимо прочитати" продовжувалась робота з популяризації кращих зразків української та світової літератури. Підготовлено 4 бібліографічних огляди. Всього за 2015 рік на  виставках було представлено 6030 (на 955 більше в порівнянні з минулим роком) документів(додаток №1).

Просвітницька робота
    Працівники бібліотек, використовуючи у своїй роботі різні форми і методи впливу на читача вели просвітницьку роботу комплексно, в напрямку пропаганди наукової, навчальної, інформаційної та культурно-просвітницької діяльності навчальних закладів. В бібліотеках накопичено чималий досвід проведення просвітницьких заходів для студентства у тісному контакті з професорсько-викладацьким складом всіх факультетів та відділами виховної роботи навчальних закладів. Це перш за все форми, спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури, духовне відродження нації, виховання національно-свідомого та соціально-активного громадянина демократичної правової держави. Цікаво проводяться для студентів зустрічі з відомими людьми, правознавчі години, години поезії сучасних поетів, вечори, огляди, прем’єри книги.
    Важливим, у минулому році, для нашої країни був розвиток відносин між Україною та європейською спільнотою. Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Тому всіма бібліотеками методичного об'єднання проводилась робота з інформування про події на шляху до європейської інтеграції України та проведення ряду заходів в цьому напрямі.

Бібліотека ХГПА
    За звітний рік організовано 56 тематичних виставок та відкритих переглядів літератури. Впродовж року біля книжкових виставок проводились бесіди-огляди літератури.
    Працівники бібліотеки готували розгорнуті виставки для:

 • Наукової конференції "Мова – життя духовного основа", до якої підготовлена виставка "Мова – перлина вікової мудрості".
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю", до якої підготовлена розгорнута книжкова виставка "Науковий потенціал Поділля: погляд через призму часу".
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції "Десяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи".
   Працівниками бібліотеки підготовлено та проведено 12 масових заходів. Серед них:
 • зустріч з подільським письменником-документалістом П.І. Малішем. Презентація третьої книги "СТАЛІНоїди" з циклу "Великий терор на Хмельниччині";
 • презентація подільського літературного альманаху "Медобори" Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України";
 • зустріч з подільським поетом В.Ц. Міхалевським, до Всесвітнього дня поезії;
 • урок-реквієм "Чорнобиля гіркий полин";
 • зустріч з голландським письменником Кор Роосом. Презентація книги спогадів євреїв, які стали свідками трагічних подій Голокосту 1941 – 1944 рр. в Україні "Народженні страждати";
 • зустріч з Сагач Галиною Михайлівною - доктором теології, доктором педагогічних наук, професором-ритором, засновницею школи українського красномовства "Златоуст";
 • зустріч з сучасним українським письменником, журналістом, громадським діячем, членом Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, учасником Євромайдану та бойових дій на Сході України Пантюком С.Д.
НБ ХУУП
    Упродовж року бібліотека провела низку масових заходів. Відзначалися в книгозбірні День пам'яті жертв політичних репресій, День Державного Прапора України, День незалежності України, День Конституції України, День українського козацтва. До дня народження Т.Г. Шевченка проведений літературний вечір "Шевченко на Поділлі". На вшанування пам’яті загиблих в АТО проведена патріотична бесіда "Герої на варті. Ти віддячиш їм, якщо житимеш гідно". Вечір пам'яті та примирення "Ми славимо мужність і подвиг ваш" приурочений пам'яті жертв другої світової війни. Двічі проведено годину пам’яті жертв голодомору та політичних репресій "Очима болю, відлунням у серці". Цікавими та змістовними були заходи до Дня пам’яті Героїв Крут "Згадаймо юність, що горіла в Крутах", Дня української писемності та мови, Всеукраїнського дня бібліотек.
    В бібліотеці щоквартально проводились засідання клубу поезії "Поезія — це завжди неповторність".
    За рік оформлено 27 тематичних виставок (на 12 більше ніж у попередньому році), з них представлено на веб-сторінці бібліотеки 15 виставок у віртуальному варіанті. Загалом на виставках експонувалось 712 документів, що на 87 більше, ніж у минулому році.

Бібліотека ХКТЕІ
    До видатних дат відомих науковців, письменників, педагогів, діячів культури; дня народження Т.Г. Шевченка, Міжнародного дня рідної мови, дня Конституції України, Всесвітнього дня Землі, дня Соборності України, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням,  Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками, Дня незалежності України, Чорнобильської трагедії,  Дня науки, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв голодомору та Великої Вітчизняної війни в Україні в бібліотеці підготовлено та експоновано 32 тематичні виставки (на 13 більше, ніж минулого року).
    Серед проведених масових заходів: вечір пам'яті Героїв Крут "Нам пам'ять серця не дає покою", Шевченківські читання "З Шевченком у серці", історичний екскурс "Незалежна Україна — здобутки та перспективи", вечір пам'яті жертв голодомору "Не гаснуть свічки пам'яті...", бесіда-діалог до Дня української мови та писемності "Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову".
    Всі заходи проводились у тісній співпраці з відділом виховної роботи інституту та кураторами груп.

Бібліотека КПНУ
    Працівники бібліотеки приділяють велику увагу не лише інформаційному напрямку роботи, а й виховному, формуючи світогляд студента, його художній смак, культуру, громадську свідомість та різнобічні інтереси.
    Загальноуніверистетського значення набуло висвітлення курсу України на європейську інтеграцію. Проведено:
    Інформаційні години:

 • Сутність та роль ЄС у сучасному світі та євроінтеграція України.
 • Культурні надбання країн-членів ЄС.
 • День Європи.
    Бібліографічні огляди:

 • Євроінтеграція і економічна безпека України.
 • Україна. Європа. Як ми йшли до цього.
 • Україна – ЄС: реалії та перспективи.
 • Україна – Європейський союз.
 • Європейський день мов.
 • Міжнародні зв’язки КПНУ імені Івана Огієнка.
 • Україна на шляху до Європи
    Масовий захід:

 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і європейський освітньо-науковий простір (зустріч з учасниками конференції).
    Книжково-ілюстративні виставки:
 • Європейський союз: історія і сьогодення
 • Україна і світ
 • Євроінтеграція України та Болонський процес
 • Освіта і економіка у контексті євроінтеграції
 • Україна – європейська держава
 • Україна – європейська країна
 • Україна на шляху до Європи
 • Європейський вибір України
    Постійна виставка:
 • Євроінтеграція України та Болонський процес
    Віртуальна виставка:
 • Україна – Європейська держава .
   Велика увага в бібліотеці приділялася відзначенню річниці дій на Майдані Незалежності, які увійшли в історію як Революція Гідності. Було організовано та проведено цикл заходів:

 • Книжкова виставка "Герої майдану і волонтери миру: український феномен".
 • Фотовиставка студента-заочника факультету фізичної культури "Майдан крізь призму об’єктиву".
 • Книжкова виставка "Територія Майдану: вимір серця".
 • Вечір-реквієм "Герої Небесної сотні".
 • Комплекс експозицій до Дня Гідності і Свободи.
 • Книжкова виставка "Слава Україні, героям слава!".
 • Виховний захід "Героям слава, кажемо по праву - бо струм козацький в генах не зачах".
 • Книжкова виставка "День Свободи".
 • Інформаційна година "День Гідності та Свободи".
    Серед масових заходів, які проводили працівники бібліотеки, важливе місце займають:
    Вечір-реквієм

 • Відлуння Чорнобиля
    Поетичний вечір

 • Ліна Костенко – поет і мислитель
    Творчий вечір

 • Несказане лишилось несказанним… (до 85-річчя Ліни Костенко)
    Літературно-мистецький вечір

 • Я вибрала долю собі сама
    Літературний вечір

 • Ліна Костенко – незламна подвижниця українського духу
    Музичний вечір

 • Життя, як пісня, що не віддзвенить (присвячений В.Івасюку)
    Музична година

 • М.Леонтович і Поділля
    Усний журнал

 • Тверезо жити – вік не тужити
    Інформаційно-бібліотечний урок

 • Бібліотека – навігатор в океані знань
    Вечір-портрет

 • Поет неповторний, своєрідний, тонкий (до 130-річчя від дня народження В. Свідзінського.
    Літературна зустріч з ветеранами-філологами
    Круглий стіл

 • Наркотики – знак біди
    Майстер-клас по писанкарству
    Презентації
 • Книг:
  1. "Актуальні питання виховання молоді засобами музики" (колектив авторів).
  2. Сулятинської Т.В. "Між культурна взаємодія в інформаційному суспільстві: комунікативний аспект".
  3. Хоптяра Ю.А. "Наукова інформація в архівній справі: навчальний посібник".
  4. Коваленко Н.Д. "Словник говорів".
  5. Миронової С.П. "Інклюзивна освіта: теорія і практика"
 • Особистого фонду Ю. Сіцінського
 • Виставки-експозиції "Дива української осені".
    Загалом проведено 47 масових заходів (на 3 менше від показника переднього року), які відвідали 3105 читачів.
    Вагомою була участь бібліотечних працівників у загальноуніверситетських наукових форумах, Міжнародних наукових конференціях, які супроводжувались книжковими виставками.
    Бібліотека університету співпрацювала та взаємодіяла з бібліотеками інших систем та відомств, організовувала цикли книжкових виставок, бібліографічних оглядів, усних журналів, літературних вечорів, проводила Дні інформації, Дні фахівця, День краєзнавства.
    За рік проведено 171 тематичну виставку (на 26 менше, ніж у минулому році), на яких експоновано 5012 документів, в тому числі 30 віртуальних (на 1 більше від попереднього року) та 54 бібліографічні огляди (на 5 менше, ніж минулого року).

НБ ПДАТУ
    Через книгу, бібліографічні огляди, зустрічі за круглим столом, години поезії, краєзнавчі години, читацькі конференції, години духовного спілкування, літературно-історичні експедиції, диспути намагались виховувати у читачів професійну гордість, моральність, високу духовність, любов до рідного краю, трудову, художню, естетичну, екологічну, громадянську, економічну культуру, розвивати здібності і талант молодих людей. Просвітницькою роботою охоплені всі факультети і курси. Працівники бібліотеки підтримували тісні контакти з викладачами вишу, науковцями інших навчальних закладів міста, міськими осередками національних творчих спілок, музеями, культурними установами, громадськими організаціями міста. На допомогу навчальному і виховному процесам у бібліотеці було оформлено 55 (на 3 більше від показника минулого року) книжкових виставок. Систематично поповнювались новими надходженнями постійні виставки. Особливої уваги заслуговують виставки, спрямовані на підтримку та розвиток читання студентської молоді, серед них:

 • Виставка-пропозиція "Бібліодрайв – для молодих, активних, модних"
 • Виставка одного жанру "Фентезі – forever", "Українські фантасти пропонують" та ін.
 • Виставка-серпантин "Бібліогурманіка - апетитне читання"
 • Виставка-рейтинг "Українське слово проситься до тебе: уподобання українських читачів"
 • Виставки-реклами нових надходжень:
  1. "Гарний настрій з новинкою"
  2. "Сам на сам з новою книгою"
  3. "Книжкове безсоння – читаємо новинку"
  4. "Новий час – нові книги"
    Впродовж року оформлялись тематичні книжкові полиці до знаменних і пам’ятних дат.
    Експонувались книжкові виставки і під час проведення загально-університетських заходів:
 • Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Історія, сьогодення і майбутнє птахівництва".
 • Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Актуальні питання годівлі і розведення тварин: студентський погляд".
 • ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи".
 • Міжнародної науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи".
 • Науково-практичної конференції "Перші кроки в аграрну науку".
 • Науково-практичного семінару "Квіткові рослини в ландшафтному дизайні на базі ботанічного саду ПДАТУ".
 • Науково-практичного семінару "Сучасні технології вирощування часнику в умовах Придністров’я України".
 • Регіонального навчально-практичного семінару "Особливості технології вирощування сумісних посівів круп’яних культур".
 • Студентської науково-практичної конференції "Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин".
   У співпраці з викладачами університету бібліотекою до державних національних свят проведено 4 години інформаційних повідомлень та 15 бібліографічних оглядів і переглядів літератури. 
    Серед масових заходів (усього 64, на 4 більше, ніж минулого року), які провели працівники бібліотеки:
    - Година історії "Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного"
    - Екологічна година "Мужність і біль Чорнобиля"
    - Година-реквієм "Перемога одна на всіх"
    - Усний журнал "Роки війни століття пам’яті: до 70-річчя Перемоги над нацизмом в Європі"
    - Презентація книг:

 • Едуарда Сікора "Під знаком тризуба"
 • Василя Василика "200 іронічних поглядів на росіян-братів наших заклятих"
    - Круглий стіл з учасниками АТО "Армія нашої держави"
    - Інформаційний колаж "Україна у моєму серці"
    - Тематична година "Богдан Хмельницький – засновник козацької держави" (до 420-річчя від дня народження)
    - Святковий захід до дня студента "Молодь – вершина долі майбутньої України"
    - Дискусійний стіл "Студентське самоврядування у виші"
    - Година спілкування "Європейські стандарти життя – основна мета України"
    - Інформаційна година "День ООН: 60 років з часу створення"
    - Година літературного дилетанта "Відкриваємо класику":

 • до 415-річчя іспанського письменника Кальдерона П. "Творчість Кальдерона – вершина літературного бароко"
 • до 230-річчя італійського письменника Мандзоні А. "Могутній епік й тонкий лірик, натхненник італійців до боротьби за свободу і незалежність батьківщини"
    - Поетичний вечір-альманах "Немає часу на поразку" присвячений творчості:

 • Т.Г.Шевченка "Поет цілковито народний" (до дня народження)
 • Ліни Костенко "Поезія невпокореної думки" (до 85-річчя поетеси)
 • Гельдерліна Ф. німецького поета "Сутність поезії і мова буття" (до 245-річчя з дня народження)
 • Голобородька В. українського поета "Феномен Василя Голобородька" (до 70-річчя з дня народження)
    - Літературне знайомство "Нещадність реалізму" (до 175-річчя французького письменника Е.Золя)
    - Година з казкою "Чарівник країни мрій" (до 175-річчя Г.Х.Андерсена, датського письменника)
    - Поетична нота "Промовиста слова простота" (до 155-річчя української поетеси У.Кравченко)
    - Силует ювіляра  "Сувора правда життя" (до 200-річчя англійського письменника Є.Троллопа)
    - Усний журнал "Комедія життя і художня література":
    1 сторінка – до 750-річчя італійського поета А.Данте "Сходження до Данте"
    2 сторінка – до 140-річчя німецького письменника Томаса Манна "Майстер інтелектуального роману"
    - Огляд-дискурс "Стійте всіма силами за Україну…" (до 135-річчя українського письменника В.Вінниченка)
    - Літературно-театральні композиції "З плеяди українських майстрів сцени":

 • 170-річчя українського драматурга І.Карпенка-Карого
 • 175-річчя українського письменника М.Кропивницького "Фундатор театру світової слави"
    - Музично-поетичні вечори "Поетичні акорди" присвячені:

 • українській поетесі С.Йовенко "Енергія слова Світлани Йовенко" (до 70-річчя з дня народження)
 • поетові Б.Олійнику "Пісенне вино Б.Олійника" (до 80-річчя)
 • поетові І.Прокоф’єву "Час великих перемін" (до 60-річчя)
    - Бесіди:
 • "Краса і велич землі Подільської"
 • "Як зберегти здоров’я людини від впливу негативних факторів?"
 •  "Праця на землі – найдивовижніша кар’єра у всі часи"
    - Бесіда-знайомство "Бібліотека іде до Вас"
    - Бесіда-екскурс "Особливості сільськогосподарської освіти в вузах Європи"
    - Бесіди-огляди:
 • "Розвиток земельних відносин та системи землекористування"
 • "Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини"
 • "Біопаливо: ефективність виробництва та споживання в АПК"
    - Акція для першокурсників "Відчуй себе бібліотекарем" .
    За рік проведено 5 засідань літературного клубу "Ліра".
   
НБ ХНУ
    Традиційно в бібліотеці широко відзначалися Шевченківські дні. До 201-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка та 175-річчя з часу виходу у світ його першої поетичної збірки "Кобзар" (1840р.), в рамках Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята "В сім'ї вольній, новій" відбулась  літературна зустріч "Подільська Шевченкіана" з творчими діячами Хмельниччини. В студентських групах проходили години спілкування, роздумів: "Кобзар —  книга невичерпна, книга на віки!", "Чарівне слово Кобзаря", "Жінки в житті Тараса Шевченка" та інші. Студенти мали нагоду здійснити віртуальну подорож в єдиний у світі музей однієї книги - "Кобзар" Т.Г. Шевченка в м. Черкасах.
    У Шевченківські дні проводився конкурс читців середстудентів-філологів 1-го курсу гуманітарно-педагогічного факультету, в підготовці якого активну участь брали співробітники наукової бібліотеки. Кафедрою української філології вперше організовано і проведено VIІІ конкурс читців "Свою Україну любіть!", який проведено в м. Каневі на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка
    Напередодні Всесвітнього дня поезії відбувся поетичний вернісаж "Словом торкнутися душі...". Почесним гостем, який провів майстер-клас для молоді, буввідомий подільський поет, громадський діяч, доцент ХНУ, член Національної спілки журналістів України та віднедавна член Спілки письменників України В.Ц. Міхалевський.
    В межах проекту "Читання книги та її популяризації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету"  спільно зі студентським театром "Глорія" проведено театралізоване дійство "Весна підніме келихи тюльпанів...", присвячене 85-річчю від дня народження поетеси, громадського діяча – Ліни Костенко та з нагоди Міжнародного дня театру.
    До ювілею поетеси спільно з кафедрою української філології проведено науково-практичну конференцію "Трансформація української літератури: Ліна Костенко". Наукову дискусію на матеріалах лекції Ліни Костенко "Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала", що присвячена гострим проблемам української національної культури у світовому контексті, зі студентами-гуманітаріями провела кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Марія Гавриш.
    Спільно з гуманітарно-педагогічним факультетом організовані творчі зустрічі з українськими сучасними письменником, поетом, перекладачем, громадським активістом Сергієм Жаданом та молодим українським письменником, публіцистом Любком Дерешем.
    Розроблено проект національно-патріотичного виховання студентської молоді "Ти - одна й неподільна, Україно моя вільна".
    До річниці Чорнобильської трагедії в науковій бібліотеці відбулася презентація книжкової виставки "Чорнобиль — в серці України, а тінь його — по всій землі" та проведено годину пам'яті "Чорнобиль не відходить у минуле!".
    До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті і примирення, наукова бібліотека спільно з музеєм історії Хмельницького національного університету, Радою ветеранів, студентським літературним театром "Глорія" організували і провели патріотичний захід "Ви захистили нас. Ви дали нам життя". На захід завітав 92-річний ветеран Другої світової війни 1939-1945 років, полковник, кавалер численних бойових нагород — Зельман Абрамович Елевич, який є одним з перших випускників нашого університету - він отримав диплом № 4. До цієї зустрічі артисти студентського літературного театру "Глорія" підготувалиміні-виставу "Травнева Перемога".
    В літературній вітальні книгозбірні пройшов урок-пам'яті "Пам'ять про героїв стукає в наші серця" (до вшанування подвигу партизанів і підпільників Хмельниччини у роки Другої світової війни 1939-1945 рр.).
    До Дня вишиванки для студентів факультету технологій та дизайну в літературній вітальні проведено народознавчу годину "Вишиванка - душа українського народу". У День вишиванки бібліотекарі книгозбірні долучилися до всеукраїнського флешмобу "Всі у вишиванках".
    У парку імені Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві працівники бібліотеки брали участь у проведенні національно-патріотичного форуму "Пам'ятаємо... Ніколи знову!", присвяченого скорботним і світлим Дням травня.
    В рамках святкування Дня Європи в читальному залі експонувалася книжкова виставка "Європа — наш спільний дім", в студентських групах пройшли години цікавих повідомлень "Європейська культура спілкування", прес-огляд "Країнами Євросоюзу".
    14 жовтня водночас з Днем Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва вперше на державному рівні відзначено День захисника України. Свій день народження святкував і Хмельницький національний університет.До цих знаменних датдля студентів-першокурсників проводились уроки патріотичного виховання "За Україну, за її долю, за честь і волю", урок краєзнавства "Хмельницький національний університет: історія та сьогодення", екскурси у минуле "Тої слави козацької повік не забудем".            
    Напередодні святкування Дня міста Хмельницького в рамках літературного фестивалю "Слово єднає!" в читальному залі університетської книгозбірні відбулась літературна зустріч студентської молоді з подільськими майстрами слова "Плоскирів... Проскурів... Хмельницький": В.Ц. Міхалевським, В.І. Горбатюком, М.М. Кульбовським, М.Б. Дем'янюк, М.В. Бортник, Г.В. Корицькою, М.П. Цимбалюком. Організаторами заходу виступили наукова бібліотека та Хмельницьке обласне об'єднання Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка.
    В читальному залі тричі проводились літературно-краєзнавчі години під назвою "Хмельницький — екскурс у минуле", а студенти факультету економіки та управління здійснили віртуальну подорож неповторними дивовижними куточками подільського краю "Краса України – Поділля. Туристичними шляхами Хмельниччини".
   Напередодні Міжнародного дня солідарності студентів працівники бібліотеки запропонували студентам університету екскурс в минуле - тематичний огляд "Історія перших університетів та студентів".
    День української писемності та мови відзначено в літературній вітальні, де відбулось урочисто-святкове засідання літературного клубу "Роса" (науковий керівник  -  старший викладач кафедри української філології  Т.П. Коваль).
   20 листопада в рамках щорічного літературно-мистецького проекту "Презентація творчості молодих митців" відбулося свято "Хай живе безсмертне слово! Я - вірю!" (М. Хвильовий).Студенти груп ФУМ-12-1, ФУМ-13-1, ФУМ-15-1 спеціальності "Філологія. Українська мова та література" гуманітарно-педагогічного факультету представили увазі глядачів свої навчально-виховні проекти. В рамках заходу відбулась презентація третього випуску (в електронному варіанті) літературно-мистецького альманаху "Творчість молодих поетів і прозаїків".У фіналі літературно-мистецького дійства глядачів порадували літературним гумором у формі скетчу "Як ми козаків навчали".
    Другий рік поспіль у грудні проводилося літературно-мистецьке коло "Душа, окрилена мистецтвом...". Окрасою свята був виступ маленьких артистів-ораторів театру-студії художнього Слова "Вітрила України" Першої християнської школи – НВК "Мої обрії". Свої вірші дарували вдячним глядачам відомі поети  Віталій Міхалевський, Марія Дем'янюк, член поетичного клубу "Роса" Богдан Драйна. В рамках заходу пройшов ІХ конкурс читців серед студентів-філологів  групи ФУМ-15-1 "Фантазіє! Ти сило чарівна!", присвячений Лесі Українці.
    В рамках просвітницького проекту "Здоров'я молоді — здоров'я нації" в бібліотеці проведено: урок-застереження "Рабство за власним бажанням"; година спілкування "Стоп курінню та алкоголю", "СНІД — трагедія наших днів".Під час бесіди проведено бліц-анкетування "Що ти знаєш про ВІЛ/СНІД", відбувся перегляд фільму "Життя на повну силу". Кожен присутній отримав пам' ятку "Знайте правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД".
    Інформація про проведення просвітницьких та інформаційних заходів в рамках проектів і програм надавалась в ЗМІ; висвітлювалась на веб-сайтах наукової бібліотеки та Хмельницького національного університету. Всього надано — 70 інформаційних повідомлень.
    Співробітниками телерадіостудії ХНУ та студентами ГПФ створено 4 відеофільми про проведення загальноуніверситетських просвітницьких заходів, організаторами яких виступили наукова бібліотека і кафедра української філології з літературно-студентським театром "Глорія":

 • Літературна зустріч з подільськими майстрами слова "Плоскирів... Проскурів... Хмельницький".
 • Презентація творчих досягнень молодих митців "Хай живе безсмертне слово! Я — вірю!".
 • Літературно-мистецьке коло "Душа, окрилена мистецтвом...".
 • VIII конкурс читці "Свою Україну любіть! " серед студентів-філологів 1-го курсу біля Могили Т.Шевченка на Чернечій горі, з нагоди 154-ї річниці з Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі.
   Перелік просвітницьких заходів у додатку № 2.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

      Діяльність бібліотек методичного об’єднання впродовж року спрямовувалась на задоволення запитів читачів ВНЗ, надання допомоги в науковій та навчальній роботі, інформування про нові надходження, бібліографування наукового доробку викладачів вищих закладів освіти. Працівники бібліотек пропагували довідково-бібліографічний апарат з використанням традиційних носіїв інформації - системи бібліотечних каталогів, картотек, виховували інформаційну культуру читачів, проводячи бібліотечно-бібліографічні заняття, прищеплювали їм навички користування книгою та бібліотекою. Для задоволення інформаційних потреб користувачів функціонувала віртуальна довідкова служба в НБ ХНУ, бібліотеці КПНУ. Загалом бібліотеками об’єднання надано 82004 довідок.

Бібліотека ХГПА
   Для студентів 1 курсу проведено 4 заняття з основ бібліотечно-інформаційної грамотності (як складової інформаційної культури): 3 теоретичних і 1 практичне.
   Теми теоретичних занять з основ інформаційної культури студентів:

 • Інформація і суспільство.
 • Бібліотеки, їхня діяльність і довідково-бібліографічний апарат.
 • Нові інформаційні технології в бібліотеці ХГПА.
    Практичне заняття "Пошук, збір та обробка інформації за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарата бібліотеки ХГПА".
    Професорсько-викладацький колектив, студенти інформувались про нові надходження літератури з різних галузей знань, педагогічних новацій на сторінках щоквартального інформаційного бюлетеня "Нові надходження науково-методичної літератури у фонд бібліотеки" та на веб-сторінці бібліотеки на сайті академії. Продовжувався випуск "Інформаційного вісника".
    За рік створено в електронному варіанті 2 бібліографічних покажчики; підготовлено та проведено 14 комплексних інформаційних заходів — днів інформації, кафедр, фахівців тощо.
    Працівники бібліотеки здійснювали реферування статей наукового видання ХГПА "Педагогічний дискурс" та надсилали до Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
    Впродовж року фахівцями зашифровано 400 наукових праць, дисертацій, авторефератів, програм та навчально-методичних посібників викладачів академії.
    Кількість довідок (всі тематичні), спрямованих на допомогу у освітній, науково-дослідницькій роботі студентів та викладачів збільшилась на 2,2 %. Усі довідки виконані в  автоматизованому режимі.
    Студентам надано 1659 консультацій (на 39,7 % більше від показника минулого року) з питань користування бібліотечно-бібліографічним апаратом.

НБ ХУУП
    За звітний рік виконано 3700 бібліографічних довідок, а це  на 5,4 % більше минулорічного показника. Кількість виконаних тематичних довідок становить 75,7% від загальної кількості.Число довідок, виконаних в автоматизованому режимі залишилось на рівні минулого року і становить майже третину (1100) від усіх виконаних довідок. Впродовж року проводилось аналітичне опрацювання періодичних видань. За рік опрацьовано 11 комплектів газет та 447 примірників журналів, всього - 49 назв періодичних видань. Постійно велась робота з редагування та поповнення алфавітного, систематичного та електронного каталогів. Поповнювались новими картками традиційні картотеки: СКС, краєзнавча, "Закони України", "Праці викладачів ХУУП". Велись  картотеки дисертацій та авторефератів. В ЕК поповнювалися окремі БД "Дисертації", "Програмно-методичне забезпечення навчальних дисциплін".
    На сайті університету щомісяця проводились інформування про нові надходження бібліотеки, виставлялись списки нових надходжень. За рік бібліотекою проведено 4 Дні інформації за темами:

 • Екологічна культура: поняття та реальність.
 • Право: знати, розуміти, виконувати.
 • Релігія, як сфера духовної культури, її елементи і структура.
 • Трипільська культура – джерело української духовності.
    На початку вересня для першокурсників проводились Дні першокурсника, в рамках яких відбулися бібліотечні уроки "Бібліотека як частина навчально-виховного процесу". На уроках першокурсників ознайомили з якісним та кількісним фондом бібліотеки, її можливостями, правилами користування читальним залом, ЕК, послугами, які надає бібліотека.

Бібліотека ХКТЕІ
    Працівниками бібліотеки надано 3068 довідок (на 37,5 % менше минулорічного показника), усі вони виконувались в автоматизованому режимі. Викладачам та студентам надавалась допомога у складанні списків літератури до наукових праць, рефератів, курсових, дипломних робіт.
    Інформування проводилось на днях кафедр (9), бібліографічних оглядах та оглядах нових надходжень (33). За рік проведено 7 днів інформації. Інформацію про нові надходження науковці отримували з інформаційних поточних списків "Бюлетенів нових надходжень", які щоквартально розсилалися через ISQ на кафедри та підрозділи інституту.
    На замовлення кафедр та окремих науковців працівниками бібліотеки підготовлено 32 тематичних списки, для кураторів складено 12 тематичних списки відповідно до плану навчально-виховної роботи.
    Для студентів-першокурсників поведені заняття "Інформаційна культура студентів".
    Проводилось редагування записів електронного каталогу та картотек, вилучення записів, відповідно актам списання.
    Працівниками бібліотеки підготовлено 3 бібліографічні покажчики в електронному варіанті.

Бібліотека КПНУ
    У звітному році структурними підрозділами бібліотеки надано 6707 бібліографічних довідок (кількість їх зменшилась на 16,5%), із них тематичних 4142, що на 14,4 % менше минулорічного показника. Показник довідок, наданих в автоматизованому режимі в порівнянні з минулим роком також зменшився на 497 і становить - 683.Проводились консультації, бесіди, заняття зі студентами та магістрантами з питань використання довідкового апарату. Надавалась допомога в пошуку та уточненні бібліографічних даних, у складанні списків літератури до наукових праць (рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій).
    З листопада 2014 року на сайті бібліотеки функціонує віртуальна довідкова служба. За рік надано 9 віртуальних довідок.
    Для студентів 1-х курсів, згідно з затвердженим ректором графіком, проведено бібліотечно-бібліографічні уроки "Користування бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка", організовано екскурсії (4) підрозділами бібліотеки, проведено бесіди про історію університету і бібліотеки, правила користування бібліотекою, довідково-бібліографічним апарат, електроні інформаційні ресурси, структуру бібліотеки. Для студентів 5 курсу історичного факультету проведено теоретичні та практичні заняття з методики бібліографічної роботи та краєзнавчої бібліографії, а студенти педагогічного факультету пройшли заняття з методики бібліографічного опису.
    Поширеними формами інформування були Дні кафедр, дипломників, фахівців, інформації — проведено 39 (на 11 більше, ніж у минулому році), інформаційні огляди нових надходжень літератури.
    Інформування абонентів здійснювалось в системі ВРІ/ДОК. У 2015 році в системі ВРІ зареєстровано 657 абонентів, що на 48 (7,38%) більше, ніж у 2014 році. Кількість тем по ВРІ становить 739. Кількість абонентів ДОК зменшилася на 27 і становить 48. Їм надавалася інформація за 83 темами. З метою забезпечення повної інформації ведеться карткова картотека абонентів ВРІ та ДОК.
    Інформування користувачів про нові надходження літератури до бібліотеки здійснювалось у формі бібліографічних оглядів; їх підготовлено 54. Тексти оглядів друкувались в університетській багатотиражці "Студентський меридіан" (в електронному варіанті). Огляди проводились у студентських групах та під час проведення масових заходів.
    Підготовлено і опубліковано окремі видання:

 • Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія і сучасність : бібліографічне видання / [уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк].  – Кам’янець-Подільський : ТОВ "Друкарня Рута", 2015. – 182 с. : іл.
 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 396 с. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4.
 • Наукові збірники історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / [уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 184 с. – (Серія "Хмельниччина краєзнавча " ; вип. 2(4).
 • Періодичні видання в бібліотеці  Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: поточний покажчик на 2015рік / Кам’янець – Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наук. б–ка; [уклад. Л.Ж. Смельцова; відп. ред. В.С. Прокопчук]. –Кам’янець – Поділ.: К–ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – 18 с.
    Підготовлено до друку:
    1. Наукові збірники факультету української філології та журналістикиКам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / [уклад. Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін. ; відп. за вип. Л. В. Климчук]. – (Серія "Хмельниччина краєзнавча " ; вип. 3(5).
    2. Україна – Європа: інтеграційні процеси : покажчик літератури, наявної у фонді бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка" / [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Н. О. Козак, Л. П. Савченко ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін. ; відп. за вип. Л. В. Климчук].

НБ ПДАТУ
    Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки представлений систематичним, алфавітним, топографічним каталогами та системою картотек: читацьких інтересів (непрофільних тем), краєзнавчою, на допомогу дипломнику, персоналії, систематичної картотекою статей, художня періодика, статті співробітників університету, картотека ГОСТів,авторефератів дисертацій НБ ПДАТУ, дисертаційний фонд НБ ПДАТУ, фонд рідкісних і цінних видань. Велась постійна робота з редагування та наповнення каталогів і картотек. Усього за рік:
    У звітному році проведено реорганізацію систематичної картотеки статей, проведено підрахунок карток картотеки (усього 264060 карток).
    Впродовж року проводилась робота з БД ЕК. За звітний період в електронний каталог бібліотеки внесено 2981записів. Загальна кількість ЕК становить 139150 бібліографічних записів.
    Інформаційно-довідковим відділом користувачам бібліотеки видано 18460 примірників інформаційних видань.
    Впродовж року користувачам бібліотеки надавались тематичні, фактографічні, адресні та ін. Загалом бібліотекою надано 35700 довідок (на 50 більше, ніж минулого року), з них 42 письмових. Надсилалась інформація 26 абонентам в системі ВРІ та 7 в режимі ДОК.    Працівниками бібліотеки велась пошуково-інформаційна робота для інформаційного забезпечення щорічних науково-теоретичних конференцій науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців ПДАТУ; студентських наукових конференцій; студентських олімпіад; міжнародних науково-практичних конференцій.
    Впродовж звітного року проводились комплексні заходи: Дні бібліографії (7), тиждень дипломника (4), дні кафедри (2), інформації (10), спеціаліста (2), тиждень аспіранта (1). Усього – 26.
    Працівниками бібліотеки за рік проведено 15 бібліографічних оглядів літератури. На допомогу в написанні дипломних та наукових робіт складено 12 науково-допоміжних покажчиків:

 • "Бакота – джерело християнства на Поділлі".
 • "Друга світова війна: український аспект".
 • "Економічне регулювання і соціальне спрямування розвитку курортної діяльності".
 • "Інвестування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві".
 • "Інституційні механізми розвитку аграрного сектору економіки".
 • "Мастит: причини, наслідки, лікування".
 • "Молочне скотарство – стратегічна галузь тваринництва України".
 • "Паритетність економічних відносин в аграрному секторі".
 • "Продукт бджоли".
 • "Фінансування закладів освіти та напрямки його удосконалення".
 • "Фонд дисертацій бібліотеки ПДАТУ".
 • "Формування стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств".
   Видано 6 покажчиків, з них 5 – біобібліографічних.
    Списки нових надходжень публікувались в "Інформаційному віснику бібліотеки" (стенд), "Віснику університету" та "Інженері" (університетські газети), "Інформаційному листку" (сайт університету, сторінка бібліотеки). На прохання кураторів груп створювались рекомендаційні списки літератури.
    Зі студентами  проводились заняття з використанням традиційних та електронних інформаційних ресурсів пошуку інформації. Надавались індивідуальні та групові консультації  з бібліографічного пошуку документів та методики оформлення списків використаної літератури (5334).
    Надавалась допомога з індексації наукових робіт користувачів бібліотеки. За рік проставлено 482 шифрів УДК на статті викладачів, аспірантів у наукові збірники та журнали, автореферати дисертацій.

НБ ХНУ
    Впродовж року довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснювалось у бібліотеці в автоматизованому режимі "Запит-відповідь" з використанням електронних ресурсів, а віддалених користувачів – через он-лайнову віртуальну службу бібліотеки.
    За звітний період виконано 28217довідок (20706— ІБВ, 7328— ВО, 183—НМВ) що складає 100,8 % від запланованого. Із них 8242 - тематичних, що складає 103% від плану на рік. До "Віртуальної довідки" за 2015 рік надійшло 156 запитів. Серед них запити тематичного характеру складають 96,8 %. Більшість довідок виконувалося на основі електронних ресурсів та інформаційних можливостей бібліотеки, з додатковим використанням Інтернет-ресурсів.   
    Протягом року виконано 12 розширених тематичних довідок, надано 10782 консультації, що складає 105,7 % від запланованого.
    В автоматизованому режимі здійснювався аналітичний розпис всіх періодичних видань, які передплачує бібліотека, а також наукових збірників. За звітний період в ЕК введено 11477аналітичних описів. При цьому 1739 статей анотовано. На основі інформації з ЕК здійснювалась підтримка бібліографічних БД на сайті бібліотеки: "Публікації про університет", "Публікації викладачів", "Вища школа", "Вища освіта в умовах інтеграції України в європейський освітній простір". Крім того, в бази даних на сайті бібліотеки внесено 3336 (на 44,21 % більше, ніж у минулому році) бібліографічних описів без урахування записів з ЕК.
    Протягом року здійснювалось поточне редагування аналітичних записів у зв’язку з відкриттям нових рубрик ЕК та списанням.
    Продовжувалася робота в рамках міжбібліотечної кооперації з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та бібліотекою Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Впродовж року в список журналів вносились корективи пов’язані з передплатою періодичних видань. За договором про співпрацю по обміну електронними записами аналітичного розпису статей періодичних видань кожна сторона розписує по 7 журналів з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та по 5 журналів з бібліотекою Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Зменшення кількості журналів для обміну відбулося через зменшення кількості назв передплачених видань з обох сторін.
    Проводилася робота з наповнення інституційного репозитарію ХНУ. За рік заархівовано 1944 (на 1952 більше, ніж минулого року) документа: 1182 – бібліотекою, 762 - кафедрами університету. Документи, самоархівовані викладачами, редагувалися на правах адміністратора працівниками ІБВ бібліотеки. Станом на 1.01.2016 інституційний репозитарій ХНУ налічує 4340 документів. За рік - 223300 переглядів та 239811 скачувань документів з репозитарію.
    Продовжувалася робота зі створення архіву електронних статей про університет та бібліотеку. За рік відскановано та відредаговано 20 публікацій. Крім того, за результатами моніторингу в архіві збережено 14 електронних ресурсів про ХНУ з офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України та освітнього порталу Педпреса в розділі "Новини".
    БД "Навігатор Інтернет-ресурсв за профілем університету" поповнювалася інформацією з Інтернету, відповідно до навчальних програмам. За рік створено навігатор з таких галузей знань: готельно-ресторанна справа (13 електронних ресурсів),  мистецтвознавство (10 електронних ресурсів). Висока динамічність Інтернет-простору викликає необхідність перевірки відібраної для навігатора інформації. У звітному році внесено доповнення у різні розділи навігатора, усього 8 ресурсів. Весь навігатор складається з 45 рубрик.
    За звітний період сфоромовано 258  інформаційних списків (250-ІБВ, 8-НМВ). Серед них: 28 створені для виконання розширених тематичних та письмових довідок,  151 - на виконання запитів Віртуальної довідкової служби, 16 - для підтримки БД: "Вища освіта в умовах інтеграції України в європейський освітній простір", "Публікації про університет", "Вища школа", "Інформаційна сторінка директора НБ ХНУ", 3 списка до "Дня інформації", 52 – для інформування абонентів ВРІ, 8 інформаційних списків з проблем бібліотечної справи та бібліотекознавства. 
    Впродовж звітного періоду проводилося інформування 34 абонентів в режимі ВРІ за 46 темами (26 - ІБВ, 20 - НМВ), яким відправлено 86 індивідуальних інформаційних повідомлень (61 - ІБВ, 25 - НМВ).
   Щомісяця здійснювалось інформаційне обслуговування керівництва університету з проблем вищої освіти. Для 19 абонентів ДОК підготовлено 85 повідомлень за 12 темами. Інформування проводилось з використанням електронної пошти, інформаційні списки щомісяця розміщувались в БД "Вища школа" на сайті бібліотеки.
    За рік 884 учасників відвідали 22комплексних інформаційних масових заходів: дні аспіранта, магістра, фахівця, інформації, кафедри, бакалавра, першокурсника, круглий стіл, презентація спеціальності, інформаційні години тощо.
    За звітний період зі студентами першого курсу проведено заняття з основ інформаційної культури (43 теоретичних та 43 практичних). Теоретичні заняття проведено у формі лекції з використанням слайдів, практичні - з використанням комп’ютерів в залі каталогів та електронної інформації.
    Протягом 2015 року працівники сектору НТД брали участь у проведенні занять зі стандартизації та інформаційно-патентного пошуку. Загалом проведено 19, з них: 16 - з питань стандартизації, 3 - з інформаційно-патентного пошуку.
    Вся інформація щодо проведених заходів представлена на сайті бібліотеки в рубриці "Новини, події".

Комплектування та облік фонду

      У звітному році робота бібліотек була спрямована на вивчення потреб та запитів користувачів з метою оперативного та якісного комплектування, яке здійснювалося на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань. Усі бібліотеки здійснювали моніторинг книгозабезпеченості.  Джерелами комплектування фондів були видавництва й книготорговельні організації, товариства, обласний центр з розподілу підручників. Поповнення фондів відбувалося згідно кошторисів, затверджених університетами.
    Зважаючи на зменшення фінансування на придбання книг та передплату періодичних видань (з 260085 грн. у 2014, до 228469 грн. у 2015 році), атакож невчасне перерахування коштів, що призвело до повернення неоплачених рахунків, спостерігалось зменшення кількості надходжень до книгозбірень. Якщо поповнення новими виданнями у бібліотеках об'єднання в 2014 році було 22651, то за 2015 рік книжкові фонди поповнились на 17474 примірники (на 29,6 % менше минулого року). Останнім часом фонди бібліотек активніше поповнюються за рахунок дарувань. Серед нових надходжень частка дарчих видань склала 21,39%. Детальніше:

Бібліотека ХГПА
    Бібліотека академії комплектувала книжковий фонд згідно з потребами навчального процесу, вивчаючи під час обслуговування запити викладачів, студентів та співробітників академії. Комплектування велося через Міністерство освіти і науки України, книготоргові організації, товариства "Просвіта", "Знання", "Освіта України", "Ранок", "Патерик", обласний центр по розподілу підручників, а також шляхом безпосереднього контакту з авторами. В зв’язку зі скороченням асигнувань на придбання літератури (24929 грн. – 2015 рік, тоді як у 2014 витрачено - 49725 грн.), зростанням цін на підручниковий фонд та іншу книжкову продукцію, бібліотека отримала всього 1901 прим., що на 8448 ! прим. менше, ніж у минулому році. Але майже вдвічі зросла кількість отриманих книг в результаті проведення акції "Подаруй бібліотеці книгу".
    Усі нові надходження обліковувались в "Сумарній книзі" та "Інвентарній книзі". Продовжувалось комплектування фонду раритетів, яке розпочато у 2003 році. Фонд рідкісних та цінних видань становить 26 одиниць, це видання за минулі роки, які являють цінність з точки зору педагогіки.
    Вчасно здійснена передплата на І півріччя 2016 р.
    Бібліотека комплектує фонди галузевої літератури, що знаходяться на кафедрах академії. Зокрема, інформаційно-методичний центр "Lingvo", де сконцентрована іноземна література, інформаційно-методичні центри "Педагогіки та психології" та "Дошкільного виховання" з відповідно сформованими галузевими фондами книг, брошур та періодичних видань.
    З 2005 року бібліотека співпрацює з Науково-методичним центром вищої освіти, який виділяє резерв науково-методичних посібників, таким чином, бібліотека має можливість доукомплектувати книжкові фонди.

НБ ХУУП
    Комплектування фонду здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань, а також потреб та запитів читачів з метою оперативного та якісного їх задоволення через видавництва "Дакор", ЦУЛ, "Проскурівкнига" та ін.
    У 2015 році бібліотека використала на придбання книг на 8722 грн. більше, ніж у попередньому році. Кількість отриманих примірників збільшилася на 133 (з 930 прим. у 2014р. до 1063 прим. у 2015 р.).  Кількість примірників придбаних книг збільшилася на 357 і становить 605 прим. Але кількість назв книг скоротилася на 7 (з 193 до 186).
    Вчасно оформлена передплата періодичних видань на І півріччя 2016 року.
    На заміну втрачених читачами книг отримано 73 примірника (на суму 4024 грн.).
    Всі нові надходження пройшли облік (у програмі "Філін" - розділи "Бібліотечний фонд" та "Інвентарна книга"), наукову та технічну обробку, штрихкодування.
    На основі програмного забезпечення "Філін" систематично проводився аналіз книгозабезпеченості навчального процесу.

Бібліотека ХКТЕІ
    Комплектування здійснювалось на основі вивчення ринку книжкових та періодичних видань через видавництва: "Знання", "Центр навчальної літератури", "Кондор", "Новий світ – 2000", "Каравела" та видавничі центри: Львівської комерційної академії, Київського національного торговельно-економічного університету.
    Проведено аналіз стану книго забезпеченості навчального процесу підручниками та навчальними посібниками.
    Отримано 92 назви газет та журналів через фірми "Періодика" та "Укрпошта".
    За рік фонд бібліотеки поповнився усього на 3641 документів (на 46,4 % більше у порівнянні з 2014 роком), кількість назв отриманих документів також збільшилась  – на 22,3 %.
    Всі нові надходження пройшли наукову та технічну обробку, штрихкодування.
    2013 рокув роботу бібліотеки впроваджено модуль "Бібліотечний фонд" (пакет програм "Бібліограф"), завдяки якому у звітному році велись інвентарна та сумарна книги в автоматизованому режимі.

Бібліотека КПНУ
    Фонд наукової бібліотеки доукомплектовувався шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури відповідно до навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень через мережу видавництв ТОВ "Патерик", "Каравела", Інститут математики НАН України ПП Сисин Я.І., ФОП Циганко, ЦУЛ, редакційно-видавничого відділу, обласний центр розділу підручників управління освіти і науки, центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти, дарунків авторів книг, наукових праць, дисертацій, надходжень від учасників акції "Подаруй бібліотеці книгу!".
    Протягом  року фонд бібліотеки поповнився на 5590 (на 19,9% більше, ніж у минулому році) примірників. Відповідно збільшилася й кількість назв — на 29,3%. За кошти придбано - 895 примірників на суму 63260 грн., у тому числі з редакційно-видавничого відділу - 522 примірники на суму 20920 грн., подаровано - 2228 примірники на суму 124049,47грн., в тому числі з Центру організаційно-господарського забезпечення закладів освіти – 458 примірників на суму 8763,85 грн., протягом року отримано 1695 журналів та 56 комплектів газет через ТОВ "Фірма "Періодика" та Укрпошта на суму 180504,46 грн. У 2015 році зроблено заміну - 506 примірників на суму 21168,00 грн.

НБ ПДАТУ
    У звітному році показник комплектування бібліотеки покращився у порівнянні з минулим роком завдяки тому, що університет зумів розрахуватися в кінці року за літературу, отриману в 2014 році.
    Більшу частину нових надходжень становить подарована вченими університету, викладачами та приватними особами література. Впродовж року в рамках акції "Подаруй бібліотеці книгу" отримано 446 примірників (370 назв) книг  та 78 періодичних видань (4комплекти газет та 6 назв журналів).
    З ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення ВНЗ "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України отримано 608 примірників (162 назви) підручників та 122 прим. навчальних програм.
    Вагомим джерелом поповнення фонду є безоплатний книгообмін, в рамках якого за 2015 рік отримано 38 примірників (20 назв) документів із: Національного університету біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету, Білоруської сільськогосподарської академії, Одеського державного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету.
    Незважаючи на складний фінансовий стан, бібліотека університету виконувала свої обов’язки, як постачальник єдиного примірника. За поновленими договорами на 2015-2020 роки до бібліотек Білоцерківського національного аграрного університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, НУБіП, ОДАУ, МНАУ, Сумського НАУ бібліотекою ПДАТУ було відправлено 19 примірників документів (5 назв).
    Щороку бібліотека отримувала наукові праці з зарубіжних університетів Польщі, Хорватії, Мексики. У звітному році надіслано наукове видання Veterinarskiarhiv (FacultyofVeterinaryMedicineUniversityofZagreb) в кількості3 примірників (республіка Хорватія). Не отримані видання з університетів Польщі та Мексики.
    Передплата періодичних видань у звітному році залишилась в кризовому стані. За благодійними внесками, в дар від колективу співробітників бібліотеки ПДАТУ, від викладачів факультету ветеринарної медицини, економічного факультету, бібліотекою було отримано 78 примірників періодичних видань. Серед них: 4 комплекти газет та 74 примірника (6 назв) журналів на загальну суму 1 991гривню 97 копійок.
    Всього за рік надійшло 1281 примірник (на 16% більше від минулорічного показника), з них 1203 (547 назв) книги на суму 51906,53 грн.
    На допомогу процесу комплектування фонду ведуться картотеки: "Поточного комплектування", "Незадоволеного запиту", "Доукомплектування", "Обліку навчальних програм", "Реєстрації періодики", "Обліку документообміну" та "Безоплатний книгообмін". Систематично поповнювався електронний варіант картотеки обліку підручників "Книгозабезпеченість навчального процесу".

НБ ХНУ
    Запланований бюджет бібліотеки на комплектування фонду в 2015 році в порівнянні з минулим роком залишався сталим (100 000 грн.). На придбання документів за безготівковими перерахунками витрачено 55197 грн. 55 коп., що становить 55,2 % від запланованого і на 24 % (23700 грн.) більше, ніж у минулому році. За ці кошти придбано 416 документів. Видавничим центром університету передано бібліотеці 220 примірників на суму 10350 грн., що на 10,17 % менше, ніж у 2014 році. Середня вартість придбаного примірника документа році складає 132 грн., тоді як у 2014 - 78 грн. Особлива увага зверталася на комплектування науковою літературою, надходження якої за рік склали 1290 примірників, а це 39,8 % від усіх надходжень та на 8 більше, ніж у попередньому році. 82,47 % надходжень складають документи державною мовою. Іноземними мовами отримано 568 примірників (17,54 %) у тому числі надійшло 400 примірників російською, що становить 12,34 % від загальної кількості отриманих документів.
    Всього у наукову бібліотеку з різних джерел комплектування надійшло 3241 примірників, з яких 1278. В облікові документи внесено 31 партію.
    Джерелами комплектування фонду у 2015 році були:

 • видавництва України, книготоргові організації і приватні підприємці

416 прим.  (29,23 %), 55197 грн. 55 коп.

 • взамін загублених читачами

147прим.  (12,07 %), 3228 грн. 00 коп.

 • в дар

495 прим. (40,64 %),29556 грн.26 коп.

 • видавничий центр  ХНУ

220 прим. (18,06 %), 10350 грн. 00 коп.

Всього:

1278 прим. (100%), 98331 грн.25коп. 


   Постачання літератури  здійснювалося видавництвами: ПП "Каравела", "Кондор" м. Київ, Тов "Вид-во Знання" м.Київ, "Олді-плюс" (Херсон), КНТ (Київ), Тов "Книжковий світ".
    Другий рікбібліотека не отримала жодного примірника через комунальний заклад "Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти Хмельницької області".
    Протягом року продовжувала діяти акція "Подаруй бібліотеці нову українську книгу", під час якої передано в дар 495 примірників видань з різних галузей знань: наукової, навчальної та іншої літератури.
    Відділом комплектуванняпроведена робота з передплати періодичних видань на 1 та 2півріччя 2015 року. Із запланованих 100000 грн. на передплату використано 93964грн. 90 коп. Передплачено 138 назв періодичних видань з різних галузей знань. Проведено передплату періодичних видань України на 1 півріччя 2016 року. Аналіз проплати рахунків та отримання замовлених документівзгідно з замовленями на 2015 рік показав, що найбільш сприятливими для придбання були квітень - травень та вересень.
    Разом з викладачами кафедр університету та підрозділами бібліотеки опрацьовано 30 прайс-листів, які представлені на виставках видавництв КНТ (Київ), "Олді-плюс" (Херсон), "Знання" (Київ), "Кондор" (Київ). Переглянуто 10 каталогів видавництв та книготорговельних організацій в паперовому й електронному вигляді (близько 20000 назв документів) та зроблено замовлення на 1000 примірників.
    Облік усіх нових надходжень: книг, брошур, методичної літератури, неопублікованих матеріалів, аудіо, відео-продукції здійснювався протягом року в "БД Інвентарна книга". Сумарний облік документів здійснювався БД "Сумарна книга". Індивідуальний облік періодичних видань - в електронному каталозі періодичних видань. Журнали, перші номери газет та підшивки газет штрихкодувалися.
    БД "Картотека книгозабезпеченості" постійно редагується по-семестрово у відповідності з наказами університету. На початку навчального року БД "Навчальні дисципліни" редагувалася згідно зі списками, які надходили від кафедр університету. На разі БД  "Навчальні дисципліни" містить 1053 назви. З відкриттям нових дисциплін чи зміною назв дисциплін, в БД вносилися корективи. Постійно проводилась редакція документів, які відносяться до дисциплін. 
    Показник книгозабезпеченості дисциплін ХНУ 2015 року становив - 5,35 (для порівняння: у 2014 - 5,3). В результаті проведення детального аналізу картотеки книгозабезпечення виявлено дисципліни, які не забезпечені або малозабезпечені документами. Серед малозабезпечених – дисципліни кафедр "Дизайну", "Здоров’я", "Теорії та методики трудового і професійного навчання".
    Протягом року надавалися консультації викладачам кафедр університету щодо книгозабезпеченості навчальних дисциплін у зв’язку з підготовкою документації до проведення акредитації та ліцензування.


продовження