Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


О.Б.Айвазян


Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеці ТУП: реалії та перспективи


   В усьому світі наука твориться в університетах. Цей процес відбувається зараз і у вищій школі України, і це не може не вплинути на діяльність вузівських бібліотек. Одним із завдань бібліотеки університету є створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідного процесів, тобто, надання необхідної інформації викладачам, студентам, науковим співробітникам, як на друкованих, так і на інших видах носіїв. В сучасних умовах основою такої системи є новітні комп'ютерні інформаційні технології, які запроваджуються у традиційні бібліотечні процеси бібліотеки Технологічного університету Поділля.
   Сьогодні наша бібліотека забезпечує навчальний процес вузу, обслуговуючи понад 12 тис. читачів. Фонд книгозбірні становить близько 600 тисяч примірників. Щороку бібліотеку відвідують 42,5 тис. користувачів, яким видається понад 1 млн. бібліотечних документів.
   Соціологічне дослідження за темою "Бібліотека в навчальному процесі студента", яке проведено нашою бібліотекою, свідчить, що студенти усвідомлюють та оцінюють важливе значення бібліотеки в їх навчанні. 90% респондентів вказали, що бібліотека відіграє у їх навчанні: "головне, основне, незамінне, перше значення". "Навчаємося за допомогою бібліотеки"; "без бібліотеки було б практично неможливо готуватися до занять, писати диплом", і т.п. І це не просто слова. Головна мета усіх новацій у бібліотеці - покращання обслуговування користувача. Читачі повинні мати доступ до всього інформаційного потенціалу, накопиченого людиною. І таку можливість наша бібліотека їм надає.
   Автоматизація бібліотеки розпочиналась на початку 90-х років на основі московської програми "Бібліотека- 2". На першому етапі комп'ютеризації бібліотека почала формувати свою першу інформаційну базу - електронний каталог нових надходжень. Оскільки коло завдань, пов'язаних з обробкою та наданням інформації безперервно розширювалось, бібліотека шукала нові шляхи розвитку у напрямку комп'ютеризації. Вибір програмного забезпечення відіграє важливу роль для подальшого розвитку нових інформаційних технологій. За результатами проведеного тендеру, серед програмних продуктів було зроблено вибір на користь програми "УФД. Бібліотека". Сьогодні вона успішно функціонує в багатьох бібліотеках України, як вузівських, так і публічних. Саме використання цієї програми дозволило нам досягти відчутних результатів у створенні інтегрованої бібліотечної мережі, яка складається з двох локальних:
   - бібліотечної мережі "УФД. Бібліотека"
   - Інтернет - мережі, що підключена до сітки університету
   Забезпечення одночасного доступу великої кількості користувачів до інформаційної бібліотечної системи вирішено створенням локальної бібліотечної мережі, яка об'єднує 29 комп'ютерів. Основні напрямки роботи в мережі бібліотеки:
   - створення електронного каталогу
   - використання Інтернет - ресурсів
   - інформаційне обслуговування з використанням електронних носіїв: електронні видання, CD-ROM.
   За допомогою автоматизованої системи обробляється весь обсяг нових надходжень, створюються бібліографічні покажчики, списки, роздру-ковуються сторінки інвентарної книги та усі види каталожних карток.
   В складі бібліотеки діє відділ автоматизації. Цей підрозділ займається розробкою загальної структури мережі, впровадженням нових технологій, формуванням інфраструктури для задоволення потреб бібліотеки в інформаційних технологіях. Нарівні з розробкою та запровадженням нових систем та електронних засобів проводиться робота по розширенню, модернізації та удосконаленню створених систем: підвищується їх потужність та надійність, покращуються якісні параметри, оновлюються технічні засоби. Виділено АРМ для читачів, де вони можуть користуватися електрон- ними БД бібліотеки, в т. ч. Електронним каталогом. Відібрані записи або створену особисту БД користувачі можуть роздрукувати на принтері, переписати на дискету.
   Нові форми обслуговування також передбачають використання нових джерел інформації, серед яких інформаційні бази даних та ресурси Інтернет. Бібліотека володіє 10 БД на електронних носіях. Насамперед, читачі використовують електронний каталог бібліотеки, який ведеться з 1992 року і відображає інформацію про монографії, підручники, автореферати, збірники статей, компакт-диски, художню літературу, газети та журнали, що надходять до бібліотеки. З 2000 року розпочато поповнення ЕК аналітичною інформацією з періодичних видань. Читачі мають можливість здійснювати пошук за такими параметрами як автор, назва, індекс УДК, предмет (тема) та ін. ЕК доступний для користувачів яку бібліотеці, так і для віддалених користувачів через Інтернет. Склад БД постійно розширюється, покращуються технічні можливості їх використання. Найчастіше користуються попитом повнотекстові БД "Законодавство України" та "Методичні посібники".
   Розширюється доступ до електронних версій наукових журналів. З 2000 року, завдяки проекту фонду "Відродження", наша бібліотека має доступ до повних текстів найбільшого в світі видавництва періодики EBSCO, яке пропонує понад 3500 повнотекстових електронних журналів, газет, бюлетенів новин і т. п.
   Діяльність бібліотеки університету сьогодні важко уявити без електронної сторінки в Інтернеті, яку було відкрито у 1998 році. За її допомогою
   бібліотека інформує читачів про можливості, послуги, новини на таких сторінках:
   Про бібліотеку
   Ресурси Інтернет
   Віртуальні виставки
   Електронні БД
   Електронний каталог
   Нові надходження
   Бібліографічні БД
   Повнотекстові БД
   Періодичні видання

   Розпочато підготовчу роботу для запровадження в бібліотеці електронної книговидачі документів. Освоєно і запроваджено технологію штрихового кодування документів та читацьких квитків. Використання програмного модулю "Книговидача" основане на використанні штрих кодів, що значно спрощує та поліпшує як процес обслуговування читачів, так і процес обліку фондів.
   З 2000 року проводиться ретроспективне введення в ЕК активної частини фондів читальних залів, яке складається з таких циклів:
   - створення опису в ЕК
   - визначення предметних рубрик
   - наклеювання штрихкодової етикетки.
   Нові технології застосовуються і у внутрішніх процесах: управлінні трудовими ресурсами, контролі за платними послугами, веденні діловодства, статистики. Наприклад, програма "Кадри", створена нашим програмістом, за допомогою якої в автоматизованому режимі ведеться табель, дає можливість швидко отримувати будь-які списки співробітників, слідкувати за строками контрактів, доплат та ін. Ведення обліку статистичних показників та платних послуг в програмі EXEL значно спрощує процедуру підрахунків.
   Коротко резюмуючи вищесказане, можна зробити висновок, що автоматизація бібліотечно-інформаційної технології є об'єктивною реальністю для нашої бібліотеки
   Подальші завдання ми бачимо в нарощуванні інформаційного потенціалу. Вони є такими:
    максимально швидке наповнення електронного каталогу
    організація електронної видачі документів
    розміщення на сервері бібліотеки повнотекстових джерел наукової та навчальної інформації.
   Але на сьогоднішній день цього замало. На сучасному етапі велике значення надається розвитку кооперації та координації роботи з іншими бібліотеками: вузівськими, обласними, міськими, що дасть змогу значно скоротити процеси створення електронних БД шляхом розподілу роботи по їх створенню по бібліотеках регіону і наступним обміном цими БД.
   Нові інформаційні технології-необхідна умова формування сучасного іміджу бібліотеки, а від об'єднання зусиль бібліотек, збалансування їх дій залежить майбутнє кожної бібліотеки.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail