Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Айвазян О.Б.,
заступник директора бібліотеки
Технологічного університету Поділля
м. Хмельницький

Електронні ресурси бібліотеки Технологічного університету Поділля та інформаційна культура молоді


   Впевнено та швидко автоматизація ввійшла в життя бібліотеки Технологічного університету Поділля. Створення автоматизованої системи, запровадження нових інформаційних технологій стало одним з найважливіших пріоритетів її діяльності за останні 5 років.
   За теперішнього часу в бібліотеці створено локальну мережу, яка об'єднує 40 ПК на основі програмного забезпечення " УФД. Бібліотека". З ним працюємо близько 3-х років. Мережу підключено до Internet та університетської сітки. Необхідність надання широкому колу користувачів бібліотеки більшого обсягу інформації спонукала до створення у 1998 році web-сайту бібліотеки ТУП, що стало ще однією сходинкою її розвитку. Формування бібліотечного серверу - складне завдання, яке потребує значних ресурсів, зате воно істотно розширює бібліотечний сервіс, поєднує пошук по внутрішнім ресурсам бібліотеки з відсилками користувача до інформаці, що знаходиться безпосередньо в Internet.
   Доступ до електронних ресурсів бібліотеки можливий з будь-якого ПК в університеті і за його межами, якщо він підключений до мережі. Сьогодні на сайті представлено такі розділи:
  1. Електронний каталог
  2. БД бібліотеки
  3. Ресурси Інтернет
  4. Віртуальні виставки
  5. Інформація про бібліотеку, тощо.
   Найголовніша БД бібліотеки - електронний каталог. Об'єм БД - понад 3О тисяч назв, майже 150 тис. примірників. ВЕК заносяться нові надходження, паралельно вноситься ретроспектива, проводиться редагування вже розміщених тут документів. В систему ЕК входять книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, звіти з НДР, аналітичний розпис статей з періодичних видань. Пошукова система каталогу надає можливість здійснювати швидкий тематичний пошук за такими параметрами як автор, назва, УДК, рік видання та ін. Обсяг введеної інформації наразі дозволяє обслуговувати читачів. ЕК дає можливість виконувати різні види бібліографічних довідок, бібліографічне інформування в режимі ВРІ та ДОК, дозволяє економити час та сили, які витрачалися на розписування карток. В автоматизованому режимі проводиться сортування інформації за певними ознаками, що полегшує створення інформаційних списків та бібліографічних покажчиків. Таким чином, ЕК дає можливість одноразового введення та багаторазового і багатоаспектного використання інформації.
   Відсутність в ЕК ретроспективної частини фонду негативно впливала на подальший розвиток інформаційних технологій та організацію обслуговування читачів в автоматизованому режимі, тому в 2001 році ми розпочали процес ретроконверсії фонду в ЕК. Було створено Програму ретроконверсії, складено план поетапного вводу в ЕК найбільш активної його частини, організовано АРМ у відділах обслуговування, проведено навчання персоналу роботі з ПК та програмним забезпеченням. На сьогодні вже 85 % співробітників оволоділи навичками роботи на ПК з текстовими редакторами, бібліотечною програмою, Internet.
   Паралельно із ретроконверсією фондів створюється БД читачів, розроблено нову форму ламінованого читацького квитка із штрих-етикеткою.Студенти-першокурсники 2002 року вже занесені в цю базу і отримують такі читацькі квитки. Штрих-етикетки вклеюються і в нові надходження й документи, які пройшли ретроконверсію в ЕК. Вже цього навчального року після експериментального періоду ми розпочали автоматизовану видачу бібліотечних документів у 2-х читальних залах бібліотеки, фонд яких введено в ЕК.
   Крім ЕК, на сайті представлено інші БД:
   На допомогу навчальному процесу інформаційні списки за різною тематикою та бібліографічні покажчики.
   Користується популярністю серед співробітників університету БД "Вища школа", де списки формуються за основними напрямками вищої школи, поновлюються щомісяця і в подальшому об'єднуються за темами і роками на сайті.
   Не могли ми обминути і наукові праці викладачів університету. На сайті в повнотекстовому обсязі розміщено серію біо-бібліографіч-них посібників.
   Продовжується робота по наповненню однієї з найперших бібліографічних БД " Нові надходження." І хоча їх можна виявити в ЕК, ми враховуємо те, що далеко не всі читачі вміють досконало користуватися бібліотечними БД і поки що не припиняємо роботу з наповнення інформацією даної сторінки.
   Програмісти нашої бібліотеки розробили програму "Періодика", яка дає можливість користувачам знайомитися з інформацією про періодичні видання, які отримує бібліотека, де вони знаходяться, з якого року передплачуються і які номери вже надійшли до фонду в поточному році.
   Читачі завжди віддають перевагу повнотекстовим БД. З 1999 року ведеться БД " Методичні посібники", яку можна використовувати тільки в університетський мережі, враховуючи авторське право. Створюється повнотекстова БД " Підручник".
   Розділ "Просвітницька робота" інформує про масові заходи, які буде проведено бібліотекою протягом місяця. Усі бажаючі можуть взяти участь у заходах, або запросити співробітників сектора просвітницької роботи для їх проведення у студентській аудиторії. Новини бібліотечного життя та привітання ювілярів також знаходять своє відображення на сайті бібліотеки.
   Багатьох користувачів сьогодні цікавить не тільки наявність того чи іншого документа у фонді книгозбірні, а й можливість доступу до потрібної інформації. Бібліотека бере участь у кількох проектах з надання доступу до повнотекстових БД наукових журналів через сайт книгозбірні, а саме:
   Інформаційної компанії ProQuest (академічний портал з доступом до 7 000 журналів та довідників з бізнесу та менеджменту, науки та технологій, соціальних наук та освіти)
   Компанії Highwire Press (повнотекстові версії наукових журналів з природничих наук)
   Системи Getlnfo ( наукові видання Німеччини з різної тематики)
   Компанії EBSCO ( 5 500 повнотекстових назв журналів з економічних, соціальних та природничих дисциплін).
   Web- сторінка існує вже 3 роки, але постійно обмірковується питання її інформаційного наповнення, простоти навігації, оперативності поновлення БД, інформації про майбутні і сьогоденні події бібліотеки, відсилки на зовнішні ресурси. Не залишається поза увагою художнє оформлення та дизайн сторінки. Сьогоднішній дизайн сайту - це вже 6-й варіант його оформлення . Але в цих питаннях доводиться обходитися без спеціалістів: web-дизайнера, маркетолога та ін., яких немає в штаті бібліотеки. Нам допомагають студенти, які проходять практику, працюючи з бібліотечними БД та локальною мережею. Розробка сайту бібліотеки була одним із завдань олімпіади дизайнерів для молоді міста, яка відбулася на базі нашого університету. Таким чином ми використовуємо творчий потенціал талановитої молоді і популяризуємо бібліотеку серед широкого загалу користувачів Доступ до web-серверу здійснюється цілодобово за адресою http://www.tup.km. uа:8081 /.
   У планах розвитку серверу бібліотеки - створення навігатора інформаційних ресурсів Internet за профілем вузу, розміщення відсилок на них у спеціальній віртуальній бібліотеці; покращення моніторингу використання сторінки, проведення аналізу запитів відвідувачів сайту; створення фонду електронних документів виконаних запитів; розвиток структури та інформаційного наповнення сайту.
   Створюючи власні БД, бібліотека університету комплектує свій фонд БД на CD-ROM, яких в бібліотеці налічується понад 150 різноманітної тематики. Незмінно користується увагою читачів юридична повнотекстова БД " Ліга. Закон".
   Сьогодні бібліотека обслуговує понад 11 тисяч студентів. Зрозуміло, що далеко не всі вони володіють методами пошуку інформації та сучасними технічними засобами. Студенти і навіть фахівці не завжди вміють правильно сформулювати запит. Тому для всіх першокурсників проводяться заняття з основ інформаційної культури. Основні завдання курсу :
   - Розвинути практичні навички користування бібліотекою. Ліквідувати розбіжності між можливостями бібліотеки і рівнем ББЗ читачів шляхом постійного повторення матеріалу за допомогою різних завдань.
   - Озброїти студентів методикою вирішення завдань не тільки теперішнього, а й завтрашнього дня шляхом використання предметного пошуку, який стимулює у студентів ініціативу: складати списки літератури, шукати документи, відбирати серед них потрібні.
   - Популяризувати інформаційні послуги бібліотеки
   Разом з університетом бібліотека прагне допомогти молоді в реалізації себе. І здобути вищу освіту, і знайти своє місце після отримання диплому. А володіння інформаційною грамотністю дасть змогу майбутнім фахівцям самостійно виявляти та використовувати інформацію з метою задоволення інформаційних потреб, що мають загальнонаукове, загальноосвітнє і практичне значення.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail