Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


О. Айвазян, Т. Онищук

Професійний успіх - якісне обслуговування


   Давно відомою істиною є те, що кожний відділ бібліотеки функціонує заради якнайкращого виконання головного обов'язку -обслуговування читачів. Але одні відділи роблять це опосередковано (методичний, комплектування, обробки), інші безпосередньо; а тому так і називаються - відділи обслуговування. Протягом 40 років вони існували в різних формах, сьогодні ж, завдяки довголітній практиці, виробилась певна організаційна система обслуговування.
   У серпні 1971 року в бібліотеці створено перший відділ - відділ обслуговування читачів. Штат відділу складався з 6 працівників, очолила його Н.Є. Марчук. Сьогодні в книгозбірні безпосередньо обслуговуванням займаються 5 підрозділів, це майже 50 бібліотекарів.
   Найбільший відділ обслуговування і за кількістю читачів, і за книжковим фондом - відділ навчальних абонементів. Це один з найстаріших підрозділів, який об'єднує два сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу і абонемент старших курсів. Цей відділ знають усі, ним користується кожен студент і кожен викладач. Працівники навчальних абонементів - це віддані справі фахівці. Чітка організація роботи, відповідальність за доручену справу, творчий підхід, тісна співпраця з підрозділами університету - це стиль роботи Т.Ф. Марчак, яка працює на посаді завідувачки відділом навчальних абонементів. Доброзичливе ставлення до читачів, відмінне знання фонду, швидкість обслуговування притаманні завідувачкам секторів С.А. Молчановій та О.М. Голяк, бібліотекарям Г.М. Ланскорунській, Л.І. Ленчицькій, О.В. Дідишиній та іншим співробітникам.
   Сьогодні книгозбірня університету обслуговує десятки тисяч читачів: це доктори і кандидати наук, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, студенти денної, заочної, дистанційної форм навчання, другої освіти, слухачі підготовчого відділення, а також учні коледжів та шкіл міста. З розвитком університету зросли усі показники роботи бібліотеки. Так, за 2001 рік фактично обслужено 43,5 тис. читачів, відвідали книгозбірню 440 тис. чоловік, книговидача перевищила мільйон і склала 1267 тис. документів. До послуг читачів - 5 галузевих читальних залів, 8 абонементів, зали каталогів та електронної інформації, НТД та дипломного проектування.
   Маркетингові дослідження - вивчення запитів читачів, аналіз використання ними книг і періодики - сприяли розподілу фондів читальних залів за галузевими ознаками. Кожний читальний зал розділений на інформаційну та зону для самостійної роботи. Інформаційна зона містить книжковий фонд та періодику за профілем, розкритий різноманітними виставками, має підсобний довідковий апарат. В інформаційні куточки винесена вся поточна інформація для читача, рекламуються нові послуги. Читальні зали озеленені квітами, це гарні, чисті, світлі і, головне, просторі (100-120 посадкових місць) й затишні приміщення, де читачі мають можливість одержати за допомогою досвідчених бібліотекарів потрібну інформацію, зосередитись і плідно попрацювати в комфортних умовах. Збагачують відвідувачів інформацією тематичні виставки, які висвітлюють літературу галузей, представлених в даному залі, а також виставки нових надходжень книг і періодичних видань.
   Тут працюють небайдужі люди, фахівці своєї справи. Головний бібліотекар відділу економічної літератури В.О. Василишина активно впроваджує нові форми роботи. На високому професійному рівні проходять "Дні кар'єри", презентації нових книг викладачів університету. Завідуюча сектором спецвидів та НТД Г.В. Вдовіна - інженер за фахом. її консультації й поради з суто технічних питань стають в пригоді не тільки студентам- старшокурсникам, але й аспірантам та викладачам. О.М. Великосельська - завідувачка відділом економічної літератури. Саме тут вперше в бібліотеці почали обслуговувати читачів в автоматизованому режимі. Т.Г. Панасюк - молодий керівник, яка нещодавно очолила відділ технічної літератури. Їй притаманні компетентність, професійне і чітке виконання завдань, надійність у роботі. Особливим підрозділом нашої книгозбірні є абонемент художньої літератури. Саме тут, у тихому і затишному приміщенні, де привертають увагу читача зі смаком оформлені, цікаві і змістовні літературні виставки про наших улюблених письменників, розкриті захоплюючі сторінки сучасних журналів, - відвідувач знайде не тільки потрібну книгу за програмою, але й одержить пораду фахівця, читання для душі. Господинею в цьому художньому океані є Наталія Зіновіївна Беймук, яка вже багато років добросовісно і старанно виконує свою улюблену справу.
   Окремою формою обслуговування є використання можливостей МБА (міжбібліотечного абонементу) для задоволення інформаційних запитів читачів з використанням фондів бібліотек України. Ця служба функціонує в бібліотеці університету з 1966 року як додаткове джерело інформації. Наша книгозбірня вже сьогодні в змозі впровадити електронну доставку документів, але, на жаль, не все залежить від нас, а в Україні це питання тільки починає вивчатись.
   Обслуговування в бібліотеці університету - це високий рівень спілкування бібліотекаря з науковцями і студентами, вміння виявити зацікавленість і обізнаність, надати необхідну інформацію. Бібліотечне середовище за 40 років стало більш комфортним для людини. Це виявляється в покращеному інтер'єрі, в більш зручному і оперативному пошуку інформації. В сучасному обслуговуванні читачів відбуваються великі структурні зміни. Змінюються потреби користувачів
   Сьогодні в нашу бібліотеку, як завжди, звертаються за книгою та періодичним виданням, але вже потребують і електронну інформацію, бажають переписати її на дискети. Спостерігається тенденція зростання кількості запитів на правову, економічну та гуманітарну інформацію. Виконати такі довідки вже неможливо, опираючись тільки на картотеки, не використовуючи юридичну базу даних "Ліга-закон" та інші БД. На допомогу у виконанні довідок приходять і диски CD-ROM.
   Свої специфічні потреби мають відносно нові групи читачів, кількість яких збільшується з року в рік - аспіранти, наукові співробітники, слухачі другої освіти. Змінюється і профіль вузу, відкриваються нові спеціальності, зростає і кількість студентів. Окрім безпосередніх читачів, бібліотекою за допомогою Інтернету користуються люди, яких бібліотекар не бачить - віддалені користувачі. І ми вже можемо констатувати поступове збільшення такої категорії користувачів і говорити про розширення поля доступу до бібліотечної інформації.
   Оперативно реагуючи на зміни в потребах читачів, бібліотека пропонує їм нові послуги, пов'язані з сучасними технічними засобами та інформаційними технологіями. Книгозбірня презентує електронний каталог, проблемно-орієнтовані БД, в т.ч. бібліографічні, реферативні, повнотекстові, на CD-ROM, надає можливість роздруковувати їх, записувати на дискети. В книгозбірні вузу виконуються копії, пропонуються послуги сканування документів, надаються і мережеві послуги, машинний час для персонального користування, розповсюджуються програмно-інформаційні продукти. На Web-сервері бібліотеки можна знайти найновішу інформацію.
   Зрозуміло, що і традиційні форми послуг користуються попитом користувачів. Це довідки, тематичні підбірки, бібліографічні списки і покажчики, видача книг та періодичних видань. В бібліотеці використовується і платний варіант видачі - "нічний абонемент".
   При структурних змінах в сфері обслуговування враховується обсяг, інтенсивність, зміст та вид запитів. Так, відкриття нових факультетів сприяло збільшенню запитів на економічну та гуманітарну літературу. Це, в свою чергу, спричинило організацію відділів економічної літератури з двома читальними залами та відділу гуманітарних наук з читальним залом на 120 посадкових місць.. Обслуговування іноземних студентів, відкриття спеціальності прикладної лінгвістики, аспірантури сприяло розвитку фонду літератури іноземними мовами, що зумовило організацію однойменного сектору. Виконання бібліотекою послуг, пов'язаних із сучасними технологіями, обумовило створення електронного читального залу.
   Відсутність достатньої кількості навчальних та довідкових видань, постійна перевантаженість читальних залів книгозбірні сприяли збільшенню кількості кафедральних бібліотек у вузі. Зростає відвідуваність у 2-х факультетських бібліотеках - ФБП та ІЕФ з читальними залами, про які дбають справжні ентузіасти бібліотечної справи Сарафін Г.В. та Пополітова І.Д. Багато років опікується бібліотекою мовного центру Душа Т.І. Для повного і якісного обслуговування кожного студента планується відкриття галузевих читальних залів і в гуртожитках.
   Нещодавно створений у книгозбірні інноваційний центр бібліотечного менеджменту забезпечуватиме швидке реагування на зміни в інформаційному просторі, оптимізацію та вдосконалення циклів та процесів роботи в бібліотеці.
   Нові інформаційні технології внесли суттєві зміни в технологічний процес виконання окремих послуг, зокрема книговидачі. Так, завдяки штрих-кодованим бібліотечним документам та читацьким квиткам за лічені секунди інформація про отриману літературу заноситься в ПК. Така організація книговидачі дозволяє:
   - підвищити швидкість і якість обслуговування
   - автоматизувати процес замовлення літератури
   - виявити місцезнаходження будь-якого документа
   - сприяє збереженню фондів, вчасно реагуючи на читацьку заборгованість
   Із введенням в ЕК всього фонду на електронну книговидачу перейдуть усі пункти обслуговування.
   Основні нововведення в бібліотеці стосуються технологічних процесів документного, довідкового, консультаційного обслуговування, в той час як технологія низки послуг, наприклад, вечорів, зустрічей тощо в значній мірі здійснюється традиційно. Однак при цьому полегшується підготовка заходів (відбір матеріалів, створення сценарію, списків літератури, реклама тощо). Принципова різниця обслуговування з використанням нових інформаційних технологій полягає в тому, що:
   - користувачу надається доступ до світових ресурсів
   - традиційне обслуговування передбачає прихід читача до бібліотеки, а нове саме приходить до дому, на роботу,тобто створює індивідуальні умови використання інформації
   - традиційне обслуговування орієнтує в документах, а нове - також і в текстах
   Зараз отримує розвиток ще одна тенденція обслуговування - воно все більше стає самообслуговуванням, тому що користувач, працюючи на комп'ютері, сам осмислює стратегію пошуку, входить в інформаційні мережі, уточнює свій запит, здійснює пошук за різними бібліотечними ознаками.
   Нові технології відкривають перед бібліотечним обслуговуванням широкі горизонти, але їх використання ставить багато проблем: несумісність технологічних продуктів, їх швидке старіння, відсутність у користувачів знань, навичок та підготовки до навігації по сучасних мережах, проблема упорядкування інформаційних потоків в цих магістралях, тобто проблема пошуку інформації стає, все гострішою з ростом обсягу інформаційного наповнення Інтернету.
   Майже 50 чоловік безпосередньо обслуговують читачів в на шій книгозбірні. Не можна назвати їх роботу легкою. Вони працюють в двозмінному режимі, в суботу, а під час сесій - і в неділю, з ранку до вечора, видаючи книги, надаючи довідки та консультації.
   Близько 30 тис. книг в середньому за рік видає кожен співробітник відділу обслуговування. Найбільше навантаження серед них у відділі навчальних абонементів, який здійснює масову книговидачу і здачу літератури 2 рази на рік. На жаль, ніхто не підраховував, скільки кілометрів проходить кожний бібліотекар по книгосховищу і скільки кілограмів переносить щоденно, дихаючи книжковим пилом, який в усьому світі визнано шкідливим. Тим більше, що при щорічному розширенні навчальних дисциплін університету й застосування нових технологій, наші кадри просто вимушені щоденно оволодівати новими знаннями та навичками. Пересічний користувач бібліотеки навіть не здогадується про великий обсяг обліку статистичних даних, який щороку веде бібліотека. Левову частку основних показників реєструють саме відділи обслуговування.
   Бібліотечне обслуговування - основа бібліотечної діяльності. Ступінь задоволення читача бібліотечним обслуговуванням - головний критерій оцінки нашої роботи, результат, за яким читач оцінює доцільність і необхідність звернення до його послуг. Якісне задоволення інформаційних запитів читачів постійно перебуває в полі зору адміністрації книгозбірні. Складність визначення його в тому, що результати стають очевидними не відразу, а тільки після закінчення певного періоду часу. Ще складніше визначити рівень культури обслуговування. Велике значення тут має зворотній зв'язок з читачем, який у нашій бібліотеці здійснюється шляхом проведення соціологічних досліджень, днів та тижнів якості. Тільки за останні 5 років за програмою "Бібліотека та книга в житті молоді" було проведено такі соціологічні дослідження :
   - "Робота читальних залів очима читачів", "Що Ви читаєте" (1998)
   - "Бібліотека в навчальному процесі студента", "Просвітницька робота очима читачів"(1999) "Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів і бібліотекарів" (2000)
   - "Система ціннісних орієнтацій студента" (2001)
   - "Якістагобслуговування очима читачів" (2002)
   В майбутньому ми бачимо нашу бібліотеку ще більш відкритою для читача, з вільним доступом до фондів і до будь-якої інформації, в прекрасних комфортних умовах, з сучасними технічними засобами, з кваліфікованими, привітними бібліотекарями, від яких багато в чому залежить якість та ефективність бібліотечного обслуговування читачів університетської бібліотеки.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail