Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


АЙВАЗЯН О.Б.
Бібліотека ТУП,
м. Хмельницький

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО ПЕРСОНАЛУ


   Бібліотека ТУП має певні традиції в галузі підвищення кваліфікації своїх фахівців. До недавнього часу підвищення рівня загальноосвітньої та професійної підготовки бібліотечних працівників здійснювалось традиційними методами на основі існуючої в бібліотеці системи. Це заняття з підвищення кваліфікації, які розподілені між школами.
   Заняття в "Школі молодого бібліотекаря" дають знання з основ бібліотечної справи. Вони проводяться 2 рази на місяць. Вивчаються такі теми:
   "Комплектування бібліотечного фонду, види та джерела комплектування, облік фонду, доукомплектування, участь підрозділів обслуговування в доукомплектуванні БФ";
   Бібліотечна обробка документів та поняття бібліографічного "опису документів";
   "Система каталогів бібліотеки. Абетковий каталог: організація та ведення, читацьке призначення. Додаткові описи в АК";
   "Поняття про систематизацію документів. Таблиці класифікації УДК. Систематичний каталог, організація, ведення, читацьке призначення";
   "Автоматизація бібліотечних процесів. Електронний каталог";
   "Система бібліотечного обслуговування читачів. Зміст роботи абонементів та читальних залів. Правила користування бібліотекою. Технологія видачі літератури на абонементах та в читальних залах. Робота з підсобними фондами. МБА";
   "Професія бібліотекаря. Етика бібліотекаря. Конфліктні ситуації в роботі з читачами, їх попередження та подолання";
   "Популяризація літератури. Бібліотечна реклама. Організація книжкової виставки";
   "Довідково-бібліографічна робота бібліотеки: СКС і ДБА".
   Бібліотекарі-практики підвищують свою кваліфікацію, беручи участь в семінарах, оглядах спеціальної літератури; обмінюючись досвідом на наукових конференціях; вивчаючи досвід інших бібліотек. Так, співробітники бібліотеки мали змогу ознайомитися з роботою багатьох бібліотек України. Вони відвідали бібліотеки вищих навчальних закладів міста Вінниці, Херсона, Одеси, Донецька, Києва, Луганська, Харкова, Львова, Запоріжжя.
   Попри відвідування бібліотек співробітники навчаються у вищих навчальних закладах та технікумах. Наприклад, за останні 5 років З працівники здобули вишу освіту, ще 3 закінчили культосвітнє училище. А сьогодні навчаються 12 співробітників бібліотеки, серед яких тільки 4 здобувають бібліотечну освіту. Крім того, сучасні вимоги до кваліфікації вищої ланки керівництва бібліотекою спонукали окремих фахівців до індивідуальних наукових досліджень.
   Обов'язковим для всіх бібліотекарів є ознайомлення з новинами бібліотекознавства, бібліографії та інформатики на сторінках періодичних видань та нових надходжень. Виділяються години для самоосвіти працівників. Кожен відділ проводить протягом року заняття зі своїми співробітниками згідно з планом .
   За необхідності проводяться бібліотечні уроки для всіх працівників задля ознайомлення з новими держстандартами, правилами, технологічними змінами в бібліотечних процесах.
   Омолодження керівного складу структурних підрозділів спонукало нас до проведення занять з основ законодавства й азів менеджменту у "Школі керівника".
   Протягом 2001 року проведено 6 занять за такими темами:
   "Підлеглі та їх обов'язки";
   "Керівник, його функції";
   "Керівництво підлеглими";
   "Організаційні форми управлінських контактів";
   "Етика відносин в колективі";
   Добре зарекомендували себе конкурси професійної майстерності: на кращий огляд та виставку, на кращого бібліотекаря. У 2002 році до 40-річчя бібліотеки протягом 9 місяців ми проводили конкурс "Складові майстерності" за кількома номінаціями.
   1. За майстерність проведення бібліографічних оглядів (індивідуальний конкурс). Для визначення переможця розроблено формулу, за якою вираховувався середній бал кожного виступаючого. Бібліографічні огляди (тематичні і інформаційні) у нас проводяться постійно, кожного тижня. Адміністрація бібліотеки надає велику увагу цій формі підвищення кваліфікації. Саме тут ми можемо знайомитися із здібностями нових співробітників у проведення масових заходів, отримувати інформацію про нові надходження до бібліотеки взагалі і за своєю спеціальністю зокрема. Переможцем конкурсу в цьому році стала завідувачка сектором просвітницької роботи Л. І. Іщенко за огляд про лауреатів Нобелівської премії.
   2. За кращий масовий захід. Тут беззаперечним лідером став відділ економічної літератури із "Днем кар'єри". Цей інформаційний захід започатковано у 1997 році і протягом останніх років проводиться постійно при переповнених залах, тому що питання працевлаштування та подальшого розвитку кар'єри турбують студентів усіх курсів. Для визначення переможців у цій номінації розроблено пам'ятку по проведенню масових заходів. Обрана комісія відвідувала ці заходи протягом 9 місяців і визначила переможців.
   3.За високий рівень управлінської праці. Цю номінацію оцінювала адміністрація бібліотеки. Враховувалось все — і організація роботи відділу, і виконавча та трудова дисципліна, інноваційна діяльність. Серед 10 завідувачів відділами переможцем визнано завідуючу відділом навчальних абонементів Т.Ф. Марчак, яка працює у нас 3 роки, але за цей період зуміла налагодити міцні зв'язки з деканатами та кафедрами в роботі з книгозабезпечення навчального процесу та ліквідації читацької заборгованості, підняти роботу свого відділу через застосування автоматизованих технологій.
   4. За краще знання програмного продукту. Окремий конкурс із замірами часу на введення та пошук інформації в ЕК ми не проводили, але рішення комісії було одностайним - визнати переможцем завідуючу бібліографічним відділом О.М. Бичко. Бо саме робота цього відділу передбачає знання та ведення пошуку у всіх БД бібліотеки та їх рекламу і навчання практичним навичкам роботи з БД студентів на заняттях з основ інформаційної культури.
   Проведення конкурсу "Складові майстерності" і нагородження номінантів сприяло пожвавленню кращих творчих сил бібліотеки, а в кінцевому результаті виграв читач, тому що саме для нього готуються актуальні огляди, проводяться інформаційні масові заходи, створюються електронні БД і, врешті решт, працюють бібліотекарі.
   Зараз в умовах реформування системи освіти та перебудови всієї роботи бібліотеки, що зумовлено запровадженням нових інформаційних технологій та автоматизованих бібліотечних інформаційних систем і мереж, проблеми ефективності і якості роботи системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів набувають особливої гостроти. Тож кілька років тому в книгозбірні почала працювати "Школа комп'ютерної освіти", проведено перші тренінги і тестування колективу. У штаті з'явився психолог.
   Усі співробітники бібліотеки навчалися працювати на комп'ютерах у стінах книгозбірні під керівництвом спеціалістів відділу автоматизації. Розроблено програму навчання, в яку входили і теоретичні питання, і практичні заняття. На цих курсах навчались основні спеціалісти підрозділу, а вже вони у своїх підрозділах навчали працювати молодших спеціалістів з бібліотечним програмним продуктом. Працювати з іншими програмами, ("Microsoft Word", "Microsoft Excel") вчилися самостійно, отримуючи консультації інженерів. І на сьогодні вже понад 80 % співробітників вміють працювати на ПК. За допомогою ПК проводиться інформаційне обслуговування та процес книговидачі, ведеться діловодство, облік, підрахунки, списання документів, а процеси комплектування та обробки документів стали першими, які було переведено на нові інформаційні технології.
   Цікавою і корисною виявилася нова форма підвищення кваліфікації - проведення тренінгів. Вибір саме цієї форми навчання зумовлено її специфікою. Тренінг - це активний метод навчання. Кожен учасник - це не просто слухач, а й активний учасник загальної справи. Крім того, тренінг спрямовано на розвиток особистості, на формування мотивації до саморозвитку. Поштовхом до їх проведення стала участь книгозбірні в бібліотечній програмі Міжнародного фонду "Відродження" та Британської Ради в Україні " Бібліотечний менеджмент". Саме там ми вперше стали учасниками тренінгу, отримали дарчу літературу з методики проведення тренінгу, презентації, успішного ведення переговорів тощо. У результаті цього було проведено два тренінги: "Тренінгові та презентаційні навички" та "Проектний розвиток бібліотеки на сучасному етапі". Зрозуміло, що були і труднощі. Дуже важко викроїти додатковий час для проведення тренінгу, коли бібліотекарі завантажені роботою; деякі співробітники поставились до занять без ентузіазму, насторожено. Але труднощі перемагались, і для багатьох учасників психологічний і практичний тренінги були ефективними.
   Згодом, ставши науково-методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів, отримавши інформацію про створення в НБ НТУУ "КПІ" інноваційного центру з питань бібліотечного менеджменту, ми вирішили створити такий центр при бібліотеці. Основними завданнями центру є:
   - оптимізація та вдосконалення циклів і процесів роботи в бібліотеці та сприяння демократичним процесам у колективі;
   - проведення заходів з персоналом бібліотеки з підвищення кваліфікації та залучення працівників до активної професійної діяльності;
   - впровадження прогресивних форм роботи з громадськістю та користувачами бібліотеки: реклама бібліотеки, маркетингові дослідження діяльності бібліотеки, зв'язок з засобами масової інформації;
   - підтримка співробітництва та обміну досвідом інноваційної діяльності та бібліотечного менеджменту в Україні і за кордоном.
   Одним з перших заходів цього центру стало проведення дводенного семінару "Концепція та стратегія побудови і оптимального розвитку для українських бібліотек. Маркетингова концепція бібліотеки Технологічного університету Поділля". Проводила семінар модератор НТБ НТУУ "КПІ" С.І. Барабаш. Цей захід проводився спільно з Українською бібліотечною асоціацією, і саме членство в асоціації дозволило нам провести цей захід. У результаті 20 співробітників отримали посвідчення про участь у цьому семінарі.
   Наступним кроком у роботі центру по підвищенню кваліфікації співробітників стало проведення п'ятиденного навчання з проблеми "Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек" на базі нашої бібліотеки. Ці заняття проводили працівники центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти: керівник центру проф. В.К Скнар та канд. пед. наук Я.О. Хіміч. В заняттях взяли участь 19 наших співробітників та 6 представників бібліотек методичного об'єднання. Всі учасники отримали сертифікат про післядипломну освіту. Цей захід також проходив за участю УБА. Між нашою бібліотекою та центром безперервної інформаційно-бібліотечної освіти підписано угоду про подальшу співпрацю.
   Вся система занять покликана вчити бібліотекарів мислити та діяти професійно, шукати нетрадиційні підходи у вирішенні питань, виховувати самостійність та відповідальність за довірену справу, розвивати творчу ініціативу. А психологічну підтримку фахівцям надає психолог бібліотеки, який працює в бібліотеці за сумісництвом. Основні напрямки його роботи:
   - просвітницька робота серед колективу бібліотеки, завданням якої є підвищення психологічної компетентності людей з метою розширення їхніх можливостей самостійно вирішувати конфлікти і проблеми, що виникають у професійному та особистому житті;
   - профілактична робота - проведення циклу лекцій "Поради психолога", діагностичне опитування "Соціально-психологічний клімат в колективі";
   - психологічне консультування та індивідуальна психологічна корекція; будь-який співробітник має можливість отримати індивідуальну консультацію психолога, але поки що таких звертань мало;
   - групова психокорекція (заняття з удосконалення комунікативних умінь та навичок, соціально-психологічний тренінг "На допомогу у вирішенні проблеми").
   Використання традиційних та інноваційних форм і методів роботи з підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ТУП дозволяє співробітникам орієнтуватися в соціальних та виробничих умовах, що зазнають постійних змін, закріплювати, розширювати та поглиблювати свої знання і отримувати нові.

Література
   1. Скнар В. К. Організація роботи бібліотек в умовах структурних змін: На допомогу слухачам інституту та працівникам бібліотек. - К., 1994.-55 с
   2. Скнар В. Як відбувалась атестація // Бібліотечна планета. - 2002. -№3.- С. 38-39.
   3. Слободяник М. С. Высшее библиотечное образование: теоретико-методологические аспекты развития // Материалы 8-й Междунар. конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества" (Крым-2001): - Т. 1. - М.: ГПНТБ России. 2001.-С. 453-456.
   4. Соболева Е. Интенсивное обучение новым технологиям (на базе Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования) // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5 - С. 5-9.
   5. Шамрай Н. Про далекі, але незабутні дні (нотатки про конкурс) // Бібліотечна планета. - 2001 - № 4. - С. 14-15.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail