Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


ДРАЧУК, Р.В.,
Бібліотека ТУП,
м. Хмельницький


МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ В ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


   На сучасному етапі розвитку цивілізованого суспільства світова і вітчизняна педагогічна думка здійснює пошук нових пріоритетів у освіті та вихованні підростаючого покоління. В основу формування особистості мають лягти передусім ідеї гуманістичної парадигми особистісно орієнтованої освіти та виховання. Мета такої освіти - не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації.
   Тому зміни в бібліотечній справі перш за все торкнулися гуманістичної концепції бібліотечного обслуговування як найбільш відповідаючої новій стратегії інтелектуалізації суспільства. Саме гуманістична парадигма і стратегія, яка розвивається, повинні лягти в основу сучасного і особливо майбутнього періодів діяльності бібліотек. Для бібліотек, які є центром культури у вищому навчальному закладі, гуманітарне просвітництво завжди було одним із головних завдань. Їм належить вистояти в жорстоких сутичках ринкових відносин, багатопартійної системи, в умовах політичного та ідеологічного плюралізму. Користувачі повинні бути задоволені результатами дій бібліотекарів, а бібліотекарі повинні знати, розуміти читачів і їх запити.
   Щоб зберегтися як духовний, інтелектуальний та інформаційний центр, бібліотекам потрібно відмовитись від багатьох стереотипів професійного мислення. Один із них - це уявлення про те, що бібліотекар може вирішувати за читача, що йому потрібно. Сучасна економічна, соціально-політична, духовна ситуація в Україні віддзеркалює той загальносуспільний контекст подій, який зумовлений незавершеністю економічних реформ, тривалою кризою у суспільних відносинах, нівелюванням колишніх ідеалів тощо. Спад виробництва, помітне зниження життєвого рівня основних верств населення, зростання безробіття в усіх його проявах, різке розшарування населення за рівнем прибутків, невпевненість у завтрашньому дні, втрата стійкої перспективи, проникнення криміналу у всі сфери життя, численні факти корупції - всі ці негативні суспільні реалії найболючіше позначаються на молоді. Саме в її середовищі найгостріше проявляється духовна анемія — втрата ціннісних орієнтацій або їх суттєва деформація.
   За цих умов молоді люди не завжди здатні розпізнати і належно оцінити позитивні тенденції у суспільному та духовному житті, нові можливості для самореалізації, розширення рамок суспільної та особистісної свободи тощо. Усе це вимагає значного посилення уваги до виховної роботи бібліотек вищих учбових закладів. Вони мають спрямовувати свої зусилля на формування у молоді стійкості щодо соціальних та життєвих негараздів, здатності "тримати удар", не пасувати перед труднощами. Водночас вони покликані сприяти підвищенню ролі національної культури, переоцінці духовних цінностей, росту національної самосвідомості, яка пробуджує зацікавленість до національної культури, традицій, звичаїв, історії свого народу. Завдання сучасного виховання молоді полягає у тому, щоб формувати у неї усвідомлення необхідності долати труднощі, своєю культурою облагороджувати суспільство, сприяти утворенню нормального соціального, морального, психологічного суспільного клімату.
   Підпорядкований відділу гуманітарних наук сектор просвітницької роботи проводить велику виховну та просвітницьку діяльність. Розробляючи напрямки роботи та популяризації книги, бібліотека перш за все опирається на потреби навчального процесу та запити студентів. Ми щорічно проводимо анкетування студентських груп. У кожній із цих анкет є запитання, які так чи інакше стосуються просвітницької роботи. У 1999 році проводилось анкетування "Просвітницька робота очима читачів". Студенти охоче відповідали на запитання, звертались з пропозиціями до працівників бібліотеки. Результати анкетування використовуються при плануванні роботи.
   Серед різних форм популяризації провідне місце належить книжковим виставкам. Вони привертають до себе увагу змістом та оформленням, різноманітністю тематики та багатогранністю:
   - виставка однієї картини;
   - виставка за читацьким формуляром;
   - виставка-екскурсія;
   - виставка-дискусія "Духовна культура українців";
   - виставки по сторінках журналів "Літературна преса світу";
   - виставки присвячені подіям, датам та особистостям.
   У цьому році було оформлено на бібліотечному сайті дві віртуальних виставки:
    - "З історії українського козацтва";
    - "Дарчі видання".
   Вирішення проблеми духовного відродження в нашій країні залишається однією із важливих ділянок. Тому так важливо пропагувати кращі зразки вітчизняної літератури. Добре зарекомендували себе літературознавчі читання "Сторінки призабутої спадщини":
   - "Пекельні кола Тодося Осьмачки";
   - "Життя і творчість Агатангела Кримського";
   та цикл "Відкриття імені":
   - "Христя Алчевська";
   - "Життя і творчість Любові Яновської".
   Уже стало традицією для бібліотекарів святкувати у березні Шевченківські дні. Вони супроводжуються циклами заходів: книжковими виставками: "На вічному шляху до Шевченка", "У колі Шевченкових друзів", тематичними оглядами "Шевченко-художник", "Шевченко і Поділля", літературно-музичними композиціями "На перехресті музи й долі", "Жінки в житті Шевченка". У цьому році проводилась презентація книг нашого земляка - праправнука Шевченка О. Відоменка "Сумна та радісна Шевченкіана" та "Оплаканий та зраджений".
   Бібліотека підтримує тісні зв'язки з Хмельницькою спілкою письменників України. У цьому році працівники бібліотеки разом із письменниками В. Горбатюком та М. Мачківським провели вечір "Леонід Глібов: негативи, позитиви, маски", презентацію книг голови Хмельницької спілки письменників М. Федунця, вечір-концерт, присвячений творчості подільської поетеси Г. Ісаєнко.Культурно-просвітницька діяльність нашої бібліотеки підпорядкована не лише пропаганді вітчизняного, а й світового культурного надбання. Близько 100 виставок, переглядів, оглядів літератури і інших заходів щорічно проводяться з цією метою. Найпопулярнішими виявились години: літературні, мистецькі, години поезії: "Нобель та його лауреати", "Інтелектуальні візерунки Германа Гессе", "Український бард Євген Гребінка", "Фатальний політ маленького принца (Сент Екзюпері)".
   Але життя диктує постійний пошук нових форм. Тому й з'явилися години цікавих повідомлень: "Життя і творчість Фредді Мерк'юрі", та "Великий дилетант, або три життя однієї людини" (про Генріха Шлімана). Вони викликали у студентів захоплення, масу запитань, і тому проводилися по декілька разів у студентських групах. Година філософських роздумів "Григорій Сковорода, світ якого ловив, але не спіймав" проводилася в музеї Г. Сковороди. Своїми роздумами про долю великого українського філософа ділилися не лише працівники бібліотеки та музею, а й викладачі та студенти університету. Новим був і "Альманах подорожей "сторінками книг С. Плачинди і Ю. Колісниченка "Неопалима купина" та В. Шевчука "Із вершин та низин". З великим задоволенням мандрували студенти у минуле нашого народу, зворушуючись постатями та подвигами своїх предків.
   Знання історії країни починається з історії міста, у якому ми живемо. А нашому місту вже виповнилось 508 років. Щорічно бібліотека у "Клубі цікавих зустрічей" знайомить своїх читачів із членами товариства М. Реріха, з працівниками музею Григорія Сковороди, з членами товариства "Просвіта" та членами молодіжної екологічної ліги. Клуб, який працює більше 10 років, організовував зустрічі з науковцями вищого навчального закладу: проф. Мигаліною, з деканом факультету бізнесу і права Лідією Торговою, з проректором з виховної роботи вищого навчального закладу, вченим і поетом Михайлом Войнаренком, з ректором університету Р. Сіліним, з молодими бардами Тетяною Хряшевською та Гуцуляком Юрієм, з художником Віктором Назаровим, з духовними особами. Особливою була для студентів зустріч з Олександром Грехом - людиною, яка народилась на початку XX ст. і стала свідком багатьох історичних подій, перенесла на собі жах сталінських репресій. Повернення до історичного минулого України, до її звичаїв і обрядів, до рідної мови уже стає потребою для більшості молодих людей. Тому заходи, присвячені українській мові, завжди актуальні, і їх назви завжди привертають до себе увагу: "Я знаю: мова мамина свята"; "Від мови рідної нам треба починати"; "Скарби рідної мови"; "Хочу чути чаруючу мову"; "Рідна мово, будь не тільки святом, а й насущним хлібом на землі".
   З кожним роком студентам стає все більш цікаво самим брати участь у різних формах роботи, що проводить бібліотека. За їх участю відбувалися студентські науково-теоретичні конференції "Україна на початку і в кінці XX століття", "Наукова висота Івана Франка", "Михайло Грушевський: доля і наукова спадщина", журнал-реквієм "Український ? холокост".
   Щоб любити рідну землю і передати її в усій красі наступним поколінням, необхідно зберегти її, і все живе на ній, тому що земля не стільки одержана нами у спадок, скільки запозичена для наших внуків і правнуків. Бібліотекарі привертають увагу читачів до екологічних проблем, обладнуючи книжкові виставки, проводячи огляди літератури та екологічні марафони: Екологічний світогляд нового тисячоліття"; "Наш дім - планета Земля"; "Рідні простори"; "... Бо називається Поділлям земля, де маю щастя жить". Багато уваги приділяється питанням гармонійного розвитку особи. Працівники бібліотеки проводять огляди літератури та оформляють книжкові виставки про взаємовідносини між людьми, про культуру поведінки, про здоровий спосіб життя.
   Бібліотека працює у тісному контакті із деканатами, кафедрами, кураторами студентських груп. Вона бере активну участь у великих загальноуніверситетських заходах, оформлюючи книжкові виставки, розробляючи сценарії, проводячи огляди літератури та лекції.
   Інформаційний та творчий потенціал бібліотеки не використаний у повній мірі. Тому всі працівники завжди у творчому пошуку нових форм роботи, цікавих заходів, впровадження нових технологій.
   Зазначені напрямки просвітницької і освітньо-виховної роботи бібліотек, звичайно, не охоплюють весь простір духовного впливу на людей. У даному разі мова йде лише про особливості освітнього та інформаційного процесу, які домінують у сучасній освіті та культурі, визначають основні парадигми її вдосконалення, головні вектори простору цивілізації ХХ-го століття, специфіку розвитку українського суспільства.

Література

   1. Закон України "Про вищу освіту" // Освіта України. - 2002. -26 лют. Бєлкіна Е. Виховання мистецтвом // Мистецтво та освіта. - 2001. -№2.- С 36-38.
   2. Волошук Н. Н. Взаимодействие библиотек и культурных обществ в сохранении и развитии культурной и языковой самобытности // Вестник БАЕ. -2001. -№1. -С. 32-33.
   3. Дистанова Л. Я. Библиотека Новосибирского государственного университета: созидание единого пространства информации и искусства // Материалы 8-й Междунар. конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества". (Крым-2001). - Т. 1. - М.: ГПНТБ России. - 2001. - С. 378-380.
   4. До нового суспільства - з новим гуманістичним світобаченням // Трибуна.-2001.-№8.-С. 10-12.
   5. Єрмолаєва Г. Формування сучасних вимог до менеджера бібліотечних систем відповідно до процесів в українській освітній практиці // Рідна школа. - 2002. - № 5. - С 54-56.
   6. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа - 2002. - № 5. - С 28-30.
   7. Кремень В. Через приоритетний розвиток освіти, виховання, до динамічного національного прогресу // Педагогіка толерантності. - 2000. -№4.-С 4-8. Матлина С. Г. Библиотечная этика в аспекте национальных просветительских традиций // Библиотековедение. - 2000. - № 3. - С. 23-30.
   8. Товажнянсышй Л. Л. Психолого-педагогічні особливості гуманізації вищої технічної освіти // Педагогіка толерантності. - 2000. - № 3. -С 62-65.
   9. Уначева Р. Н. Национальная культура и библиотека вуза // Университетская книга. - 2001. -№ 3. - С. 18-22.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail