Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Нагорняк Н.П.,
Бібліотека ТУП

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ ТУП


   Сьогодні нікого уже не здивуєш тим, що нові інформаційні технології займають все більше місце у бібліотечній діяльності та бібліотечному обслуговуванні. Облік читачів чи користувачів, як зараз прийнято їх називати, раніше вівся традиційно - за допомогою реєстраційних карток. Поки що він також має місце, але комп'ютеризація та автоматизація викликали деякі зміни у технології цього процесу. Необхідшсть реєстрації та обліку читачів призвела до створення такого сектора. Згідно з рішенням адміністрації він працює в нашій бібліотеці уже третій рік. Мета його створення - оформлення реєстраційних документів та забезпечення технологічних бібліотечних процесів з автоматизованого обслуговування читачів.
   Основними функціями сектора запису та обліку читачів є:
   - збір, введення, редагування, зберігання відомостей про читачів (прізвище, ім'я, по батькові, шифр, ідентифікаційний код, домашня адреса, контактні телефони, паспортні дані, місце роботи або навчання, посада);
   - збір та підготовка фотографій для читацьких квитків;
   - друкування постійних читацьких квитків;
   - виготовлення штрих-етикеток, які відповідають шифру читача в електронній базі даних "Читач", тобто ідентифікують його;
   - статистичний аналіз інформації по П. І. Б., групах, курсах, спеціальностях, факультетах і т.п.;
   - відновлення загубленої або зіпсованої інформації в електронній базі даних;
   - видача дублікатів читацьких квитків;
   - друк різноманітної інформації з ЕБД "Читач";
   - формування та виготовлення алфавітного покажчика читачів;
   - друк читацьких формулярів і т. п.
   Наша бібліотека, як і будь-яка бібліотека вищого навчального закладу, має специфічний характер обслуговування, обумовлений навчальним процесом. Пік масового запису користувачів припадає на кінець серпня та вересень. Тому на цей період створюється група для масового оформлення реєстраційних документів та виготовлення читацьких квитків з числа бібліотекарів, інженерів-програмістів та техніків.
   На першому етапі проводиться збір інформації з підрозділів вищого навчального закладу. Спочатку копіюється на дискету база даних про студентів-першокурсників (з аналогічної бази даних приймальної комісії університету), яка потім конвертується у нашу базу "Читач" за допомогою спеціальної програми, яку розробила інженер-програміст бібліотеки О.О. Костюк.
   Сектор працює у тісному контакті з деканатами. Проводиться збір списків першокурсників, сформованих у відповідні групи. Далі база даних "Читач" редагується відповідно до цих списків та кожному користувачу присвоюється персональний шифр. За спеціальною програмою друкуються формуляри читачів-першокурсників.
   Під час візиту студентів до бібліотеки в рамках традиційного місячника першокурсника останній раз уточнюються особисті дані користувачів, редагується база і вже тоді друкуються бланки читацьких квитків, виготовляються штрих-етикетки, наклеюються фотографії та проводиться завершальна стадія виготовлення читацьких квитків - їх ламінування.
   При втраті читацького квитка після виконання користувачем деяких формальностей виготовляється дублікат. Дані користувача копіюються і присвоюється новий шифр. При цьому доступ до картки читача зі старими даними блокується і отримати документи по втраченому читацькому квитку неможливо - це передбачено програмою.
   За серпень-вересень 2002 року база даних "Читач" збільшилась на 2467 записів і становить у загальному підрахунку 8377 записів, включаючи 90 співробітників бібліотеки. Розробка, впровадження і наповнення цієї електронної бази даних відомостями про всіх читачів бібліотеки дозволить у майбутньому перейти до створення і використання підсис-теми книговидачі на будь-якому робочому місці, яка працюватиме з V електронним каталогом й істотно підвищить ефективність обслуговування користувачів по забезпеченню їх оперативною та необхідною інформацією.

Література

1. Автоматизація процесів обслуговування: Підручник / За ред. С. Слободяника //Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек.-Харків, 1993.-С. 150-155.
2. Чабан I. Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Бібліотечний вісник. - 2002. — № 2. - С. 46-51.
3. Чабан І. Автоматизоване робоче місце пункту запису читачів НБУВ // Бібліотечний вісник. -1998. - № 1. - С 17-18.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail