Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


В.О. ВАСИЛИШИНА, Т.М. ЧЕРНИШОВА,
Бібліотека ТУП, м. Хмельницький


ДІЯЛЬНІСТЬ СФЕРИ ПАБЛІСИТІ В БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ


   Розуміння завдань ІІІ тисячоліття дає нам усвідомлення, що час бібліотек як соціально - просвітницьких структур завершився. На зміну їм прийшли могутні багатофункціональні центри, включені у світовий інформаційний простір. У зв'язку з цим ми запитуємо себе: яка саме інформація вже сьогодні визначає прогрес суспільства завтра, а відповідно до цього і наші можливості? Це і є завданням пабліситі в світовому інформаційному просторі і безпосередньо наше, як інформаційно-комунікативного центру: вміти відповідати вчасно і якісно на всі проблеми сучасного життя. Але для досягнення високого рівня діяльності пабліситі без активної творчої співпраці з нашими користувачами нам не обійтись, адже саме їх потреби формують попит, а цей попит визначає майбутні можливості і перспективи всього суспільства.
   Визначивши ключове завдання відділу економічної літератури "Орієнтація на читача і його успіх", що зобов'язує нас знати потреби читачів і вміти їх задовольняти, ми прагнемо дотримувати його у всіх своїх планах і програмах.
   Сьогодні для розширення співробітництва з читачами ми використовуємо великий потенціал, основою якого є спільні фундаментальні інтереси і тісна співпраця науковців, викладачів, студентів, а також роботодавців, менеджерів з працевлаштування і нашої творчої групи, яка організовує заходи і висвітлює їх в засобах масової інформації. В основу наших взаємовідносин ми поклали принципи стратегічного партнерства і гармонії, це дало нам можливість сформувати команду з високим творчим потенціалом і властивим тільки їй стилем. У результаті розроблено:
   - презентаційну програму ("Презентації нових праць науковців нашого університету");
   - тренінгові програми: "День кар'єри" і "Молодий спеціаліст у новому тисячолітті", мета яких — підтримка талановитої молоді у плануванні і реалізації власної кар'єри;
   - концепцію комплексної візуальної інформації.
   Сьогодні в університеті інтенсивно здійснюється видання наукових праць викладачів. Презентації їх - вимога часу і студентів, а студенти - це головний капітал сучасної України, її майбутнє. Всі ці заходи: "Презентація" і "День кар'єри", проходять за участю проректорів Університету, і кожну із цих подій своїм гарним і змістовним вітальним словом відкриває професор, ректор університету Микола Єгорович Скиба. Бібліотека провела презентації наукових праць професорів Р. І. Сі-ліна, М. П. Войнаренка, О.О. Орлова. Саме вони зорали першу борозну та посіяли перші зерна в новому для нас перспективному науково-інформаційному напрямку. Ця сучасна, випробувана часом діяльність, присвячена її величності - Книзі, збагатила і розширила наші традиційні форми проведення заходів.
   Книгозбірня включилась в практичний процес сприяння формуванню майбутньої науково-економічної еліти нашої країни — сьогоднішнього студентства. Відгукнувшись на потребу університету в пропаганді нових праць науковців, ми розгорнули серію презентацій видань через слоган "НАРИСИ ПОРТРЕТА XXI СТОЛІТТЯ". Завдання слогана полягає в розкритті ключової мети події, привертаючи увагу і інтерес її учасників до розуміння її сутності. Цю сутність вбачаємо в колективній праці багатьох діячів науки і культури всього світу, які об'єднані високою метою, своєю натхненною працею, творять соборний портрет Людства XXI століття, і кожен додає до нього одному тільки йому властивий штрих.
   Стало традицією проведення днів кар'єри. П'ятий рік підряд в стінах нашої бібліотеки зустрічаються лідери і студенти, об'єднані спільною метою - знайти рішення наших загальнихсоціальних проблем. Ми як працівники інформаційно-комунікативної сфери зі своєї сторони максимально сприяємо вирішенню цих завдань за допомогою формування і розкриття інформаційних ресурсів. Досягненню гармонізації корпоративних інтересів допомагає поєднання інтелектуального потенціалу з практичним досвідом. Така співпраця сприяє формуванню майбутніх лідерів соціуму. На зустрічі із студентами приходять науковці нашого університету: С. Г. Костогриз, М. П. Войнаренко, В. М. Нижник, Г. В. Кра-сильникова та інші, а також роботодавці, успішні люди (приємно, що переважна більшість з них - це випускники нашого вищого навчального закладу), які діляться своїм власним досвідом досягнення певних життєвих вершин. Студенти мають можливість отримати не тільки цікаву і корисну інформацію, але й запозичити життєвий досвід, осягти механізм створення кар'єри, а також отримати інформацію про те, які саме спеціалісти сьогодні потрібні, про критерії їх відбору і порівняти свої можливості з вимогами до молодого спеціаліста. Менеджери з працевлаштування своїм професійним вмінням закладають підґрунтя для спілкування студентів з роботодавцями, вчать молодь володіти механізмом орієнтації, самореалізації на ринку праці вести пошук роботи. Наші студенти мали можливість зустрічатися і спілкуватися з представниками світового бізнесу - волонтерами Корпусу Миру. Цікавими є зустрічі із студентами, які успішно поєднують навчання з роботою. Нагальні питання, що обговорювалися на днях кар'єри, дали свої вагомі результати. Регіональний центр перепідготовки і підготовки, що діє при університеті, провів "Ярмарку вакансій".
   Оскільки стратегією відділу економічної літератури є розвиток і пошук, ми спільно з кадровим агентством "Кар'єра" РЦПП розробили спільні тренінгові програми: "День кар'єри" і "Молодий спеціаліст у новому тисячолітті". Анкетні відгуки студентів і роботодавців дають підстави вважати, що наші ініціативи не тільки позитивно сприймаються, але просто є вимогою часу. Загальна мета роботи — сформувати таку ментальну атмосферу нашого читального залу, яка б відповідала потребам студентів і задовольняла головну умову успішної розумової праці - якість інформаційних ресурсів і комфортність у широкому розумінні.
   Цього ж прагнемо і в проведенні заходів. Для їх проведення відпрацювали концепцію цілого комплексу візуальної інформації. До кожної презентації нової праці розробляється окрема мікроконцепція візуальної інформації події, яка гармонійно поєднується з макрокон-цепцією - комплексною експозицією постійно діючих тематичних виставок залу, під слоганом: "ОСВІТА - XXI СТОЛІТТЮ".
   Успіх проведення будь-якого заходу залежить від багатьох обставин, у першу чергу від креативних здібностей організаторів заходу і особистості ведучого, його творчого потенціалу. Вже стало традиційною особливістю наших презентацій участь в них у ролі ведучих директора нашої бібліотеки Валентини Михайлівни Петрицької та її заступника Олени Борисівни Айвазян. А оскільки так звана ергономіка є зараз ядром дизайнерської роботи, то творча співпраця з художником нашої бібліотеки (бібліотекар за посадою, дизайнер за покликанням душі) Тетяною Миколаївною Чернишовою спрацьовує на успіх. Рівень заходів зобов'язує нас бути на високому дизайнерському рівні оформлення, а це:
   - сучасні оформлювальні технології;
   - дизайн приміщення в цілому як гармонійне поєднання макро- і мікрокомпозицій візуальної інформації, створення і використання слоганів, текстового супроводження — екскурсії по експозиціях, розробка анкет, якщо вони передбачені сценарієм, і експозиційного комплексу: фото- і книжкової виставок. Усі ці аспекти вимагають від дизайнера знань, таланту і розуміння потреб учасників заходу, адже ця робота значно ширша, ніж просте традиційне оформлення. Її завдання - зовні непомітними факторами створити атмосферу майбутнього заходу, орієнтуючись на естетичні вимоги його учасників, адже головна мета дизайнерської праці - це робота з ментальним простором події, відкритих для всіх присутніх і гостей найвищих його рівнів. А інакше свято не відбудеться, а подія перетвориться на сірий і невиразний захід, як це часто буває там, де зневажають дизайнерським аспектом.
   Щоб удосконалити роботу, проводимо анкетні опитування гостей та учасників заходів і отримуємо від них неоціниму допомогу, а дуже часто і ділові поради, які завжди прагнемо використати у своїй праці. Ще з перших кроків своєї діяльності у цьому напрямку ми зрозуміли, що успіх заходів повністю залежить від ступеня контакту і взаєморозуміння з користувачами. У певному розумінні ми творимо їх разом, тому на цих заходах байдужих не буває. Запроваджена апробація опитувань студентів, роботодавців дала підставу вважати таку новацію не лише вдалою, а й перспективною. Кульмінацією презентацій є визначення переможців на кращий змістовний та об'єктивний відгук і як нагорода — книга від самого автора.
   У нашій команді працюють такі творчі особистості університету як: фотокореспондент - Олександр Олексійович Нікітін, журналіст -Василь Іванович Горбатюк, тележурналіст - Любов Василівна Босак, відеооператор - Володимир Миколайович Босак. Завдяки їх праці нас чує, читає і дивиться вся Україна.
   Презентована книга на екрані телевізора має надзвичайний інформаційний ефект. Так, саме завдяки телерепортажу презентацій інженер Іван Іванович Горобець зацікавився працею проф. М. П. Войнаренка, прочитав її і написав відгук. А скільки ще невідомих нам глядачів завдяки телеканалу змогли отримати інформацію про цю цінну для них книгу! У цьому і полягає робота нашої творчої команди.
   Ось з такими реальними напрацюваннями підходимо до 40-річного ювілею університету і нашої бібліотеки. Організатори презентацій, днів кар'єри у співпраці з художником-оформлювачем виготовили альбом "Хроніка визначних подій". Цей альбом є не тільки звітом проведеної роботи і гарним нагадуванням про знаменні події, а також безумовним зверненням до усіх відвідувачів бібліотеки із запрошенням до участі і активної співпраці з нами - у цьому ми бачимо головну функцію "Хроніки визначних подій". В основу його покладено матеріал багатого досвіду освітянської місії бібліотеки й університету в цілому.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail