Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Айвазян О.Б.,
бібліотека ХНУ


Беззаписна форма видачі документів на навчальних абонементах та в читальних залах.

   Під час ознайомлення з роботою бібліотек Хмельницького зонального об'єднання виникло питання ефективності організації технологічного процесу обліку документів при видачі їх користувачам як в читальних залах, так і на абонементах. Майже всі бібліотеки обласного об'єднання, видаючи документи в читальному залі, проводять записи цих документів в читацький формуляр. А після здачі документів- списують їх з формуляра. Така система обліку книговидачі викликає багато нарікань як з боку користувачів, які повинні стояти в чергах, доки бібліотекар записує книги до формуляра, так і у бібліотекарів, які потерпають від незручностей, оскількі знають з досвіду, що можливі й інші форми обліку книговидачі у бібліотеках вищих навчальних закладів. Пропонуємо вашій увазі витяги з бібліотечних документів, які стосуються організації обліку документовидачі в читальних залах і на абонементах.

1. Организация работы научно-технической библиотеки:
Методические рекомендации.-М.,1989 - С.69
   "326. Учетными формами, в которых фиксируется выдача литературы на абонементе и в читальном зале, являются читательский формуляр, книжный формуляр, читательское требование, листки, вкладываемые в комплекты журналов, папки, коробки и т.п...."

2. Показатели библиотечной статистики//
Справочник библиотекаря. -М.: Книга, 1985 - С.184
   "Учет книговыдачи показывает количество произведений печати (по отраслям знаний), использованых читателями. Основой счета выдач служат записи в формуляре читателей или книжные формуляры, вложенные в него..."

3. Техника и учет выдачи книг в читальных залах//
Работа с читателями. -М.: Книга , 1981.- С.269.
   "Техника выдачи книг в читальном зале массовой библиотеки проще, чем на абонементе. При выдачеформуляры книг и журналов вкладываются в формуляры читателей. Никаких записей и расписок при этом не требуется.
   Более сложная техника выдачи книг в читальных залах крупных библиотек. В них применяется система требовательных и контрольных листков. Для получения книги читатель заполняет требовательный листок, который сдает работнику читального зала. При получении книги читатель сдает читательский билет, который ставят вместе с требовательными листками в картотеку или отдают обратно читателю. На контрольном листке отмечается количество выданых книг. Контрольный листок остается у читателя. Запись в листке погашается, когда читатель возвращает книги."


4. ГОСТ 7.20 - 2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечная статистика : Межгосударств.стандарт - С.5.
   "10.2 Учет выдачи документов проводится по числу выданных экземпляров, зарегистрированных в формуляре читателя, листке читательского требования, бланке-заказе по МБА, книжном формуляре или другой документации, принятой в библиотеке и органе НТИ, а также в электронной БД."
   Таким чином , вищевказані документи дозволяють в бібліотеках проводити облік документовидачі в різний спосіб, в тому числі і за допомогою книжкових формулярів. Така система обліку книговидачі запроваджена в більшості бібліотек вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації. Бібліотека Хмельницького національного університету понад 20 років користувалася такою беззаписною системою книговидачі не тільки в читальних залах, а й на навчальних абонементах, що значно скорочувало час на обслуговування більше 40 тис. користувачів на всіх пунктах обслуговування. Технологія такої видачі проста.
  • В читальних залах бібліотекар після відбору замовлених документів виймає з кожного примірника книжкові формуляри і подає їх читачеві, який ставить на них дату і прізвище. Після цього читач повертає книжкові формуляри, які мають зберігатися разом з документом читача до повернення ним книг бібліотекарю і бере книги для занять в читальному залі.
  • На абонементах технологія схожа, тільки на листку термінів повернення читач ставить дату повернення та підпис.
   Сьогодні бібліотека ХНУ відмовилась від книжкових та читацьких формулярів, листків термінів повернення оскільки перейшла на автоматизовану технологію обліку документовидачі. Це дало змогу скасувати такі процеси, як заповнення паперових форм обліку статистики, роздрук книжкових формулярів, наклейка кишеньки та листка термінів повернення на книгу під час її технічної обробки тощо.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail