Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Чабан К.А.,
зав. науково-методичним відділом
бібліотеки ХНУ


Анкетування читачів - важливий фактор підвищення якості бібліотечного обслуговування.

   Важливою складовою наукового підходу до організації обслуговування користувачів бібліотеки є вивчення їх думки стосовно запровадження та удосконалення певних технологічних ділянок, процесів. Для цього в арсеналі бібліотекарів є різноманітні методики соціологічних досліджень ( опитування, анкетування, аналіз статистичних показників тощо).
   Бібліотека Хмельницького національного університету систематичними дослідженнями займається з 1995 року за програмою “Бібліотека та книга в житті молоді». Серед проведених досліджень:
 • Бібліотечний сервіс : ваша оцінка та пропозиції.
 • Що цікавить студента технічного вузу?
 • Ваша думка про роботу відділу навчального абонементу.
 • Як вас обслуговують в читальному залі?
 • Просвітницька робота бібліотеки очима читачів.
 • Бібліотека в навчальному процесі студента.
 • Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів і бібліотекарів.
 • Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки ТУП
 • Права та обов'язки читачів як важливий компонент культури користування бібліотекою.
 • Використання бібліотечних ресурсів та задоволення читацького попиту
   Хотілось би, щоб в бібліотеках ВЗО даний напрям роботи знайшов своє втілення. Тому подаємо бланк однієї з останніх анкет.
Шановні наші читачі!

   Ми постійно прислухаємось до ваших потреб і щоразу знаходимо нові можливості й резерви для їх задоволення.
   Будьте люб'язні цього разу дати відповідь на анкету

“ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЧИМА ЧИТАЧІВ”

 1. Чи завжди Ви знаходите в бібліотеці необхідну літературу
 2. а) в більшості випадків так б) якщо ні, то це відбувається з причин :
  • зайнята іншими читачами
  • є в читальному залі, а на абонементі відсутня
  • взагалі немає у бібліотеці
 3. В пошуку необхідної інформації Ви звертаєтесь
 4. ( проти кожного рядка поставте “+” в потрібному стовпчику)
  часто рідко не звертаюсь взагалі
  А) до карткових каталогів та картотек
  Б) до інформаційних списків літератури та покажчиків
  В) до електронного каталогу
  Г) до Інтернет
  Д) минаючи усе це, одразу до бібліотекаря на видачі

 5. Чи вмієте ви самостійно ( проти кожного рядка поставте “+” в потрібному стовпчику )
 6. вмію самостійно не вмію хотів би навчитись
  А) користуватись каталогом
  Б) скласти список використаної літератури
  В) вести пошук в електронному каталозі
  Г) користуватись базами даних

 7. На табличці, що приведена нижче, проставте знаки“+” ( дуже добре ), або “-“ ( бажано, щоб було краще ) напроти тих підрозділів, куди ви звертаєтесь
 8. Оперативність виконання замовлення Рівень профессіоналізму працівників Комунікабель-ність та культура обслуговування Зручні умови для занять (температура, світло, місця для занять )
  Навчальний абонемент 3 пов.
  4 пов.
  Чит. Зал 5 пов.
  Чит. Зал 6 пов.
  7 пов.
  8 пов.
  9 пов.
  Абонемент худож. літ.
  Інф.-бібліогр. відділ
 9. Як би ви охарактеризували саме нашу бібліотеку в порівнянні з іншими ( дайте якомога більшевизначень)
 10. _______________________________________________________________________________
 11. Що б ви хотіли змінити чи запровадити в бібліотеці?
_______________________________________________________________________________

Дещо про себе Факультет____________________ Читацький стаж в Бібліотеці ХНУ ____________________ ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ !


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail