Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Марчак Т.Ф.,
зав. відділом навчальних абонементів


Збереження фонду: людський фактор.
З досвіду роботи відділу навчальних абонементів бібліотеки
Хмельницького національного університету по роботі з боржниками.

   Важливим завданням кожної бібліотеки є не тільки поповнення фонду новими документами, сприяння широкому і повному їх використанню, а й зберігання фонду як матеріальної та духовної цінності. Адже це головна складова для успішного забезпечення всіх читацьких запитів. Збереження фондів - не тільки професійна, технологічна, а й гостра соціальна проблема.
   Повсякденна діяльність тієї чи іншої бібліотеки спрямована на повноцінне використання її користувачами сформованих бібліотечних фондів. Для цього організують книжкові виставки і Дні інформації, Дні кафедри та інші заходи, намагаючись якомога краще донести до читачів все багатство книжкового фонду. Проте, саме від читачів найбільше доводиться й потерпати бібліотечному фонду.
   Протиправні дії абонентів бібліотеки випливають перш за все від низького рівня правосвідомості у читачів та від незнання правових норм та заходів відповідальності за їх дотримання. Гарантією збереження фонду з соціальної точки зору є свідоме відношення до бібліотечного документу як до громадського надбання, особиста зацікавленість читача в виконанні як ним особисто, так і іншими абонентами правил користування бібліотекою, вміння, навики бережливого відношення до документів. Все це зобов'язаний прищеплювати абоненту бібліотекар.
   Тому робота з попередження і ліквідації читацької заборгованості - постійно в центрі уваги працівників відділу навчальних абонементів. Вона вимагає щоденної кропіткої праці, системи, навиків роботи з людьми, витримки, тактовності, наполегливості, вимогливого ставлення до боржників.
   Працівники відділу розробили цілу систему заходів з цієї проблеми і успішно її впроваджують. Роботу з боржниками проводимо в двох напрямках:
  1. Особливої уваги надаємо попередженню читацької заборгованості. Тому тут використовуємо такий дієвий і ефективний метод, як бесіда. З бесіди розпочинаємо знайомство першокурсників з бібліотекою. З кожною групою першокурсників, перед тим, як їм видається комплект підручників, проводимо заняття, на яких розповідаємо про культуру читання, правила користування бібліотекою і особливо наголошуємо на термінах користування підручниками та матеріальній відповідальності студентів за них. Кожний першокурсник разом із усним повідомленням отримує також “Пам'ятку читача ” і читацький квиток, який слугуватиме йому для користування бібліотекою протягом навчання . Такі ж виховні бесіди проводяться постійно в процесі обслуговування студентів.
   Для виховної роботи з студентами використовуємо різні засоби: радіо, бібліотечний сайт, куточок читача. Нагадують студентам про необхідність своєчасного повернення підручників за семестр чи навчальний рік і звернення-оголошення, які за десять днів до закінчення семестру розміщені на дошці оголошень університету та бібліотеки.
  1. Робота з ліквідації заборгованості вимагає цілої системи заходів.
   В результаті такого підходу - своєчасної та системної роботи, проблема боржника зникає.
   Насамперед, з метою підвищення відповідальності і результативності цієї роботи, за кожним бібліотекарем закріплений певний курс студентів. Відповідальний бібліотекар контролює і проводить з ним роботу - повідомляє про заборгованість листівками та по телефону, складає списки боржників. Своєчасно працюємо і з наказами по студентському складу; відрахованим студентам, або тим, хто оформляє академвідпустку терміново надсилаємо повідомлення про необхідність повернути підручники. Також блокуємо його електронний формуляр в базі данних ”Читач”, що не дасть йому можливості, будучи боржником, користуватися іншими пунктами видачі бібліотеки.
   Також відділом були підготовлені пропозиції щодо посилення відповідальності студентів за користування виданнями, які знайшли своє відображення в наказі ректора університету "Про ліквідацію читацької заборгованості в бібліотеці університету". Цей наказ допоміг налагодити тісніші контакти з деканатами і вимагати від них сприяння його виконанню. Так, наприклад, в наказі є такий пункт "...не допускати студентів-боржників до здачі останнього екзамену в період сесій, захисту диплому та виробничої практики". Тому, перед початком сесій подаємо списки боржників в деканати:
  • студентів денної форми навчання - на початку сесії;
  • студентів заочної форми навчання - згідно графіків сесій.
   Це дуже дієва форма впливу на боржників.
   А ще допомагають ліквідовувати заборгованість також старости груп, з якими ми зустрічаємося на засіданні старостату та в бібліотеці. Так, за попередній навчальний рік працівники підготували 18 списків боржників денної форми навчання та 28 - заочної, а також надіслали 903 листи-нагадування і 117 телефонних повідомлень.
   В результаті такого підходу - своєчасної роботи, проблема боржника зникає.



Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail