Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Глухенька В.О.


Організація та управління повнотекстовими базами даних бібліотек
в сучасному інформаційному середовищі.


   Настав час коли створення повнотекстових баз даних в книгозбірнях стало необхідною реальністю. І незалежно від підпорядкованості - чи-то публічні бібліотеки чи бібліотеки навчальних закладів - вже неможливо обслуговувати користувача без застосування таких ресурсів. Вони можуть формуватись за різними принципами: електронні бібліотеки навчальної літератури або наукової, тематичні колекції - наприклад, краєзнавчі чи правові, колекції відео-, фото- та аудіо- матеріалів. Але для них всіх є один спільний момент - програмний продукт, за допомогою якого бібліотекар буде формувати ці ресурси, а читач без додаткового навчання буде ними користуватись.
   Взагалі, як свідчить досвід наших закордонних колег, всі повнотекстові ресурси установи мають бути об'єднані в електронну бібліотеку, що представляє собою єдину базу даних, яка містить електронні документи з єдиним інтерфейсом доступу користувача із однієї точки до всіх колекцій, які складають цю базу даних. Для цього повинна використовуватись технологія надійного накопичування, зберігання та використання електронних документів.
   Електронна бібліотека повинна забезпечити користувачам:
   - доступ до різноманітних електронних документів в базі даних ЕБ з однієї точки завдяки використанню єдиного інтерфейсу, що включає одноманітно організовані
   -засоби пошуку в різноманітних електронних колекціях; можливість одноманітно організованого та оперативного пошуку в великих обсягах різнорідної інформації;
   -реалізацію нових сучасних форм бібліотечного та інформаційного обслуговування.
   Пропонуємо Вашій увазі новий програмний продукт для бібліотек України, який впроваджено в роботу Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва.
   Програмний комплекс "Електронна бібліотека" (далі ПК "ЕБ") призначений для роботи з електронними версіями документів (книг, періодичних видань, аудіо-, відео- документів тощо) всіх існуючих на цей час форматів, а також для створення краєзнавчих та т.п. повнотекстових БД.
   ПК "ЕБ" представляє собою програмний продукт, розроблений з використанням найсучасніших технологій програмування за технологією клієнт/сервер. Особливістю реалізації є використання технології побудови багаторівневих додатків, що дозволило підвищити ефективність та надійність ведення обліку електронних документів за рахунок використання серверу додатків, який централізовано керує діями користувачів. Сервер баз даних Firebird 2.0.0 є безкоштовним програмним забезпеченням і входить до інсталяційного пакету ПК «ЕБ». Бібліотекам не потрібно буде витрачати гроші на придбання ліцензій для додаткового програмного забезпечення, як того вимагають зараз інші програмні продукти для створення баз даних повнотекстових документів. Розроблений молодим творчим колективом програмістів. Це нове слово в автоматизації бібліотек України. Завдяки своїй мобільності, простоті обслуговування, дружньому інтерфейсу, високій надійності системи та низькій ціні, ПК «ЕБ» може успішно впроваджуватись в роботу бібліотек різних форм та підпорядкування - від шкільних та університетських до публічних юнацьких та обласних наукових.
   ПК "ЕБ" дає можливість викласти свої БД в Інтернеті з допомогою вбудованого Web-модуля.
   Основні вимоги до програмного забезпечення, які були виконані при розробці ПК "ЕБ":
   -забезпечення захисту та авторизованого доступу до інформації забезпечення створення, підтримки та вибору баз даних, інтерфейсів, структур даних та сервісів, які забезпечують найкращий пошук і актуалізацію даних в різнорідних колекціях електронних документів;
   -статистика про час, проведений користувачем ЕБ і використаних документах.
   -можливість передачі одного запису користувача одночасно в декілька колекцій, складових ЕБ, та обробку від декількох джерел;
   -візуалізація інформації, яка отримана у відповідь на запит, у форматі, який користувач вибирає з списку можливих;
   -ліцензійна підтримка;
   -мінімальні вимоги до програмного забезпечення робочого місця клієнта (стандартне програмне забезпечення клієнта);
   -незалежність функціонування ЕБ від платформи на боці клієнта, використання ним СУБД;
   -можливість збільшення кількості типів даних; підтримка розподілених систем зберігання інформації;
   -можливість обробки багатомовної текстової інформації з використанням оригінальної графіки документів та мета даних; використання UNICODE.
   Робоче середовище програмного комплексу "ЕБ" дозволяє отримати доступ до 3-х комплексів дій.
   Перший комплекс носить назву "Таблиці" і включає в себе безпосередню роботу із базою даних. В даному комплексі дозволяється отримувати доступ до таких каталогів, як: галузі знань, види документів та каталог документів (розділ "Документи"). Для кожного з каталогів підтримується стандартний набір операцій (додавання нового елементу, видалення елементу, редагування елементу тощо). Для каталогу документів дозволяється виконувати пошук документів в базі даних. Програма дозволяє завантажувати на сервер як окремий файл (наприклад, книга у форматі pdf), так і набір файлів, що знаходяться у директорії на диску.
   Другий комплекс називається "Статистична інформація" і дозволяє отримати доступ до інформації про статистику бази даних: статистика звернень до бази даних та статистика звернень до документів. Статистика звернень до бази даних оновлюється кожного разу, коли користувач реєструється для роботи в системі. Статистика звернень до документів дозволяє визначити кількість звернень до конкретного документа або до всіх документів за визначений період часу. Зверненням до документа вважається його завантаження на комп'ютер користувача.
   Третій комплекс - пошуковий або модуль користувача. Дозволяє вести пошук читачам книгозбірні в сформованій електронній бібліотеці. Пошук можна проводити по стандартним полям бібліографічного опису, а також по предметним рубрикам та за ключовими словами.
   Програма «Електронна бібліотека» впроваджена в роботу Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва, де на теперешньому етапі впровадження інформаційних технологій в ній успішно створюється повнотекстова база даних «Краєзнавство».


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail