Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Айвазян О.Б.,
директор НБ Хмельницького національного університету,
Голова методичного об'єднання
бібліотек ВНЗ III-IVрівнів акредитації
Хмельницької області

      Роль бібліотек в сучасному суспільстві значно змінилася. До традиційних функцій, закладених в місію бібліотеки, додалися функції інформаційних центрів, які надають доступ до світових інформаційних ресурсів. Ці зміни в пріоритетах діяльності відобразилися, в першу чергу, на бібліотеках вищої школи, які є невід'ємною частиною розвинутої навчально-педагогічної інфраструктури університетів і значно впливають на ефективність всього навчання. Швидке реагування на зміни в сфері освіти та нові інформаційні вимоги читацького контингенту навчального закладу призвели до активних змін форм і методів інформаційно-бібліотечного обслуговування та діяльності бібліотек.
   Не стали винятком і бібліотеки вищої школи Хмельницького методичного об'єднання, в яке входять 5 бібліотек. Найбільшими є три наукові книгозбірні: Подільського державного аграрно-технічного університету (НБ ПДАТУ), Кам'янець-Подільського національного університету (НБ КПНУ) та Хмельницького національного університету (НБ ХНУ). Кілька років тому до об'єднання добавилась бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА) і наймолодшою є Наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права (НБ ХУУП), яка в цьому році святкує свій п'ятнадцятий ювілей і гостинно приймає нашу конференцію.
   Хмельницьке обласне об'єднання бібліотек ВНЗ створене 2001 року для удосконалення методичного керівництва бібліотеками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. За регіональною ознакою об'єднання віднесене до Київської методичної зони. Обласним методичним центром є НБ ХНУ.
   Згідно аналізу роботи по бібліотеках нашого об' єднання щороку :
  • обслуговується близько 30 тисяч користувачів за єдиною реєстрацією та понад 127 тисяч користувачів на всіх пунктах обслуговування (фактично обслужених);
  • нараховується 1млн.629 тисяч відвідувань;
  • документовидача складає 3 млн. 182 тис. примірників.

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотек об'єднання.

Назва бібліотеки

Читачі за
єдиною
реєстрацією

Кількість відвідувань

Документовидача

НБ ХНУ

13005

298313

1071066

НБ КПНУ

9357

351135

663673

НБ ПДАТУ

6046

217898

501726

Б-ка ХГПА

2816

118657

595208

НБ ХУУП

2210

76920

350400

Разом:

33434

1063014

3182073

   Якщо проаналізувати, то ці цифри по бібліотеках об'єднання постійно збільшуються. Позитивна динаміка характерна і у розвитку бібліотечних фондів, не зважаючи на труднощі з комплектуванням (як фінансові, так і тендерні). Загальний фонд об'єднання нараховує 2 млн.2 тисячі томів. Найбільший фонд має найстаріша бібліотека об'єднання — НБ КПНУ — 911,5 тис; наймолодша бібліотека ХУУП вже назбирала понад 65 тис. документів. Три бібліотеки мають фонди рідкісних та цінних видань — найбільший фонд в НБ КПНУ, який нараховує понад 27 тис. томів. Приємно відзначити зростання в фондах наших бібліотек документів на електронних носіях, кількість яких по об'єднанню становить 684 CD-rom. За підсумками 2007 року НБ КПНУ отримала більше 15 тисяч прим, нових надходжень, що є кращим показником по об'єднанню. Для покращення комплектування більшість книгозбірень проводять акції "Подаруй бібліотеці книгу". Серед подарованих книг зустрічаються і рідкісні видання.

   Якщо говорити про інформаційно-бібліографічне обслуговування, то і тут динаміка позитивна. За 2007 рік бібліотеками об'єднання надано користувачам близько 80 тис. довідок, з яких понад 26 тис. — тематичні, а 28 тис. (35 %) довідок виконані в автоматизованому режимі. Тут лідером є НБ ХНУ, де практично всі довідки виконуються в залі електронного каталогу та електронної інформації і засобами віртуальної довідкової служби.
   Важливою складовою інформаційно-бібліографічної роботи є інформування науковців та керівництва про наявні ресурси. Тут попереду НБ КПНУ, яка проводить індивідуальне інформування за 184 темами. НБ ПДАТУ провела в минулому році найбільшу кількість інформаційно-масових заходів. Всього по об'єднанню щороку проводиться понад 180 таких заходів: Днів кафедр, Днів фахівця, магістра, аспіранта, бібліотеки, інформації тощо, а також близько 200 занять з "Основ інформаційної культури".
   Варто сказати і про такий напрямок роботи, як інформаційний супровід крупних університетських, обласних та міських заходів. Це — виїзні книжково-ілюстративні виставки, які включають в себе не тільки книги, а й патенти, фотографії, картини, костюми і представляють собою єдиний комплекс, об'єднаний загальною темою. Ця форма сприяє формуванню позитивного іміджу бібліотеки та університету, залученню нових читачів.
   В останні роки пріоритетним напрямком діяльності для бібліотек об'єднання стало удосконалення системи обслуговування користувачів на основі запровадження сучасних технологій. Цьому процесу позитивних змін в бібліотеках Хмельниччини багато в чому сприяли НБ ХНУ, Обласна наукова бібліотека ім. М.Островського, Обласна бібліотека для юнацтва, які сьогодні стали консультаційними центрами з приводу автоматизації бібліотечних процесів.
   Технологічною основою останніх перетворень в бібліотеках є програмне забезпечення, яке дає змогу автоматизувати весь спектр бібліотечних процесів. НБ ХУУП використовує програмне забезпечення "Філін", яке розроблене фахівцями університету. 4 бібліотеки нашого об'єднання та 4 бібліотеки інших навчальних закладів міста використовують український програмний продукт "УФД.Бібліотека". Саме застосування однакового програмного продукту дає надію на прискорення процесу об'єднання освітніх електронних ресурсів області.
   Комп'ютерний парк бібліотек об'єднання постійно поновлюється. Так, в 2007 році було придбано 29 ПК. Найбільше — в НБ ХУУП та КПНУ. Загальна кількість становить 124 ПК; три бібліотеки мають свої сервери: ХУУП, КПНУ, ХНУ. Серед інших технічних засобів бібліотеки придбали З принтера, 2 ксерокса, сканери, мультимедійний проектор та інше.
   Запровадження нових технологій сприяє трансформації внутрішньої бібліотечної технології, форм і методів обслуговування користувачів. Якість інформаційно-бібліографічного обслуговування багато в чому залежить від наповнення електронних каталогів. Загальна кількість описів в ЕК об'єднання становить 262 тисячі. Бібліотека ХНУ, яка закінчила введення активного фонду ще кілька років тому, сьогодні проводить роботу з обміну БД аналітичних записів з обласною бібліотекою для юнацтва і готова до розширення такої співпраці з іншими бібліотеками об'єднання та міста. Бібліотеки ХНУ та КПНУ запровадили в роботу технологічний процес автоматизованого обліку документовидачі.
   Працюють наші бібліотеки і над створенням інших БД. Наприклад, НБ ХНУ та КПНУ створюють електронні бібліотеки, краєзнавчі бібліографічні БД з наукової діяльності викладачів університетів. Тут попереду робота по створенню об'єднаних науково-бібліографічних ресурсів області.
   Всі бібліотеки об'єднання мають доступ до Інтернету, 2 мають сторінки на університетських сайтах. НБ ХНУ має свій веб-сайт, на якому засобами   сторінок "Методичне об'єднання",   "Наукова робота",   "Сторінка бібліотекаря"     можна    знайти    корисну     фахову     інформацію.     Варто    використовувати в роботі веб-сайт НБ  ім.  Максимовича,  КНУУ   ім.  Т. Шевченка, нашого  методичного  центру,  де  надано  інформацію  про  всі   регламентуючі документи, накази, інформаційні листи, роботу НМБК тощо.
   Необхідність підтримки високого рівня наукових досліджень в університеті, інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи, обслуговування вчених та бібліографування їх наукового доробку визначили один з пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки — проведення наукової роботи. Щороку у об'єднанні створюється до 10 наукових видань. Серед щорічних видань — бібліографічні покажчики, які видають всі бібліотеки, "Календар знаменних і пам'ятних дат" та "Бюлетень з проблем вищої школи" КПНУ, "Публікації викладачів ХНУ", інформаційний бюлетень "Бібліотека в освітньому просторі" НБ ХНУ, а також видання з історії книгозбірень, як наприклад "Бібліотека — ключ до пізнання світу" (до 45-річчя НБ ХНУ), або видання з досвіду роботи бібліотек, як то "Ми в душах храм будуємо", де висвітлено просвітницький напрямок роботи НБ ХНУ, або видання рекламного характеру — буклети, проспекти, пам'ятки тощо. В 2007 році НБ ХНУ підготувала два електронних видання на CD-rom.
   Проведення наукових досліджень, засобами яких вивчається історія бібліотек подільського краю, закономірності формування та забезпечення інформаційних потреб користувачів, інформаційні ресурси та їх використання, інформаційно-бібліографічна діяльність — також є важливою складовою наукової роботи книгозбірень. В трьох бібліотеках — НБ КПНУ, НБ ПДАТУ та НБ ХНУ розроблені програми наукової роботи. Дослідження останніх років: "Використання бібліотечних ресурсів", "Інформаційні потреби користувачів в контексті особистісно-орієнтованої освіти", "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету", всебічний аналіз діяльності бібліотек — все це дає цінний матеріал і стає науковим підґрунтям для подальшого введення інноваційних технологій.
   Процес запровадження передового досвіду — це завершальна частина дослідницької роботи бібліотек. Цьому сприяють відрядження бібліотечних фахівців в інші навчальні заклади, яких за 2007 рік відбулося понад 15. Сприяє обміну досвідом участь працівників у науково-практичних конференціях та семінарах. Варто відмітити активність наших Кам'янець — Подільських колег з НБ ПДАТУ, які приймали у себе виїзну секцію  конференції бібліотек Київської методичної зони та НБ КПНУ. Тут в минулому році проведено міжнародну науково — практичну конференцію "Бібліотека вищого навчального закладу — центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів", яка дійсно стала міжнародним науковим форумом для фахівців з Києва, Рівного, Івано-Франківська, Вінниці, Хмельницького, Санкт-Петербурга.
   Сучасна університетська книгозбірня є не тільки інформаційно-освітнім, а й культурно-виховним центром. Бібліотеки нашого об'єднання беруть активну участь у виховному процесі університетів, проводячи понад 500  різноманітних   просвітницьких   заходів,   які сприяють формуванню у молоді позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей. Найчастіше використовуються такі форми роботи з читачами: різноманітні години (літературознавчі, музичні, досліджень, роздумів, духовного спілкування), вечори (пам'яті, урочисті, історичного портрета, літературні), вікторини, читацькі конференції, уроки-реквієми, уроки правознавства, історико-краєзнавчі експедиції, бесіди, огляди. В бібліотеках працюють клуби: "Подільські криниці", "Клуб цікавих зустрічей", "Клуб любителів поезії" тощо.
   Говорячи про досягнення бібліотек нашого методичного об'єднання , не можна не сказати про кадровий потенціал, про ентузіастів — бібліотекарів, які у складних умовах сьогодення примножують багатства бібліотек і присвячують своє життя вихованню та освіті нового покоління. Всього в штаті 5-ти бібліотек об'єднання нараховується 185 працівників, в т.ч. з вищою бібліотечною освітою — 51 (27,5 % ). На жаль, цей показник зменшується з кожним роком, але обслуговують наших читачів люди досвідчені, які пропрацювали на бібліотечній ниві багато років поспіль, адже понад 20 років стажу мають 42 % працівників об'єднання.
   Цікавий досвід роботи з кадрами накопичено в НБ КПНУ, де минулого року після навчання в інституті підвищення кваліфікації учителів отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка 11 співробітників бібліотеки. Саме в цій бібліотеці розроблена та затверджена керівництвом система преміювання працівників. Щороку переможцям вручається премія в галузі бібліотечної справи імені знаного на Поділлі бібліотекаря Токара Й.І. Працюють над підвищенням кваліфікації і інші бібліотеки об'єднання, але все ж таки цей процес потребує організації на рівні МОНУ, оскільки сьогодні не кожен навчальний заклад має змогу виділити кошти на підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
   Дві бібліотеки об'єднання, розвиваючи спектр послуг користувачам, надають додаткові платні послуги: ксерокопіювання, сканування, використання Інтернет, нічний абонемент. Але майбутнє бібліотек — в наданні більшості бібліотечних послуг безкоштовно. Ці та інші проблеми сучасного розвитку бібліотек піднімалися на Бібліотечних радах, які активно працюють в трьох книгозбірнях об'єднання.
   Не залишається поза увагою керівництва ВНЗ і матеріально-технічна база бібліотек — три з п'яти книгозбірень об'єднання мають окремі приміщення; бібліотеки ХГПА та КПНУ отримали додаткову площу, де проведено капітальні ремонти; придбано нові бібліотечні меблі — стелажі, столи, кафедри тощо; надається увага і побутовим умовам співробітників бібліотек: серед придбаних у 2007 році предметів — холодильник, мікрохвильові печі, електрочайники, штори, лампи та інше,
   Зважаючи на вищевказане, можна зробити висновок, що бібліотеки Хмельницького зонального методичного об'єднання добре розуміють свою місію і завдання, які ставить перед ними сучасна система освіти. Вони ясно бачать свої подальші перспективи і прагнуть найефективніше виконувати своє основне   завдання   по   створенню   надійної   інформаційної  бази для подальшого удосконалення навчального процесу та розвитку науки в університеті, розширення доступу до інформації всім бажаючим. Розвиток нових інформаційних технологій бібліотеки об'єднання пов'язують з кооперацією та координацією діяльності з іншими бібліотеками країни з метою всебічного задоволення користувачів інформацією.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail