Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Організація служби електронного замовлення та електронної доставки документа у бібліотеці вищого навчального закладу

Фоміних В.В.,
завідуюча відділом інформаційних технологій і
ком 'ютерного забезпечення НБ
Хмельницького національного університету


   
  1. Деякі аспекти застосування авторського права при функціонуванні МБ А та електронної доставки документів.
  2. Проблеми МБА та ЕДД при використанні комп'ютерних технологій.
   Процеси глобальної комп'ютеризації суспільства зумовили суттєві зміни в діяльності бібліотек. Великі документі ресурси бібліотек на сьогодні є майже єдиними загальнодоступними й безкоштовними джерелами інформаційного забезпечення та духовного збагачення наших користувачів і є підґрунтям для розвитку економіки, науки, культури. Особливу роль у забезпеченні вчених і спеціалістів різноманітною та необхідною інформацією відіграє міжбібліотечний абонемент. МБА є каналом, котрий забезпечує функціонування загального інформаційного й науково-технічного простору та реалізацію ідеї відкритого суспільства щодо загального доступу інформації.
   Діяльність служб МБА, які є важливим елементом бібліотечного обслуговування, дозволяє продуктивно використовувати фонди різних бібліотек і забезпечувати виконання запитів користувачів у разі відсутності потрібних видань у фондах власних книгозбірень. Проте бібліотекам дедалі складніше задовольняти зростаючі інформаційні потреби користувачів самостійно, без співробітництва з іншими інформаційними установами.
   Мета МБА і ДД — забезпечити користувачів літературою та інформацією, що є у фондах бібліотек України та поза її межами; створити таку систему програмно-технічного обслуговування, яка б дало змогу оперативно знаходити інформацію про необхідні джерела, швидко доставляти документи користувачам в 'їх первинному вигляді (книга) і в електронному варіанті, у формі ксерокопій.
   На сьогодні існує невідповідність можливостей традиційної системи обслуговування через МБА сучасним запитам користувачів. Це пов'язане з поглибленням фінансово-економічних та матеріально-технічних проблем на шляху взаємодії бібліотек і недостатньою модернізацією служб МБА за рахунок впровадження сучасних інформаційних   технологій.   Трансформація   роботи   МБА    з   поступовим перетворенням його в галузь електронної доставки документів зумовлена створенням електронних бібліотек, зведених електронних каталогів, визначенням функцій МБА і ДД, розробленням «Положення про національну систему МБА і ДД в Україні».
   Роботу МБА та ЕДД можна розглянути на прикладі роботи Відділу міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів (МБА і ЕДД), що є самостійним структурним підрозділом Національної парламентської бібліотеки України. Його діяльність здійснюється у координації з усіма відділами Бібліотеки та з бібліотеками системи Міністерства культури і туризму України, а також інших видів і форм власності.
   До 1992 року всі бібліотеки та органи інформації були об'єднані в єдину державну систему. Отже, і діяльність системи МБА забезпечувалася на державному рівні, була підкріплена державними стандартами й добре розвинута. Для отримання необхідного документа з фондів інших бібліотек не було особливих перешкод.
   Після розпаду Союзу, НПБ України зберегла основний контингент користувачів і за обсягом обслуговування займає одне з провідних місць серед бібліотек країни. На сьогодні користувачами відділу є близько 2 тис. осіб, яким надаються понад 30 тис. прим. документів.
   У 2002 р. відділ МБА було перейменовано на відділ МБА і ЕДД, і розпочалася робота з надання користувачам електронних копій документів. Зараз вона ведеться спільно з корпорацією «Індустрія інтелекту», яка також відповідає і за дотримання усіх правових норм стосовно авторського права.
   У 2003 р. відділ разом із загальнодержавними центрами МБА України розробив проект «Положення про національну систему міжбібліотечного абонемента і доставки документів в Україні». Цей документ було передано на затвердження до Міністерства культури і туризму України. Але до цього часу його не затверджено. Отже, ми працюємо поза законом.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail