Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Організація електронних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів в сучасному інформаційному середовищі на прикладах представлення інформації в мережі інтернет.

Глухенька В. О.,
заступник директора НБ
Хмельницького національного університету

       Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів, незважаючи на залишковий принцип фінансування, проходить досить швидкими темпами.
    Результатом цього процесу є наповнення інформаційних ресурсів бібліотеки документами на нових носіях, автоматизація технологічних процесів, формування електронних бібліотек, активне використання можливостей Інтернет в інформаційній практиці бібліотеки.
   Пріоритетним напрямком діяльності університетської бібліотеки стає використання власних і зовнішніх ресурсів на електронних носіях для інформаційного забезпечення навчального процесу.
   До уваги пропонується огляд досвіду організації електронних ресурсів та створення комфортних умов їх використання в книгозбірнях провідних ВНЗ країни.
   За основу аналізу бралась інформація представлена на Web-сайтах бібліотек 30 університетів, за списком пошукової системи "Мета". Очевидно, коли не організований сайт в книгозбірні, то говорити про високий рівень роботи з новими технологіями не доводиться. При дослідженні принциповим був також наступний момент: чи є посилання на web-сайті університету на свою книгозбірню?
   Умовно можна виділити 4 категорії відображення інформації про бібліотеки:
   1. Посилання знаходиться на головній сторінці Web-сайту навчального закладу, і це доводить, що бібліотека багато важить в житті університету, з нею рахуються, і як правило, сайти цих бібліотек змістовні, насичені різноманітною інформацією, з добре продуманою навігацією, з гарним дизайном тощо. Серед них — бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Харківського національного університету, Національного технічного університету (ХШ), Тернопільського державного технічного університету, Сумського державного університету, Київського національного торгово-економічного університету, Національного авіаційного університету, Запорізького національно-технічного університету, Одеського національного університету, Хмельницького національного університету.
   2. Посилання "заховані": Львівський національний університет-бібліотека відноситься до інших наукових установ, посилання розташоване разом з ботанічним садом та зоологічним музеєм, а в Київському Національному технічному університеті "КПІ" тільки десь на карті сайта можна відшукати бібліотеку.
   3. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Ужгородський національний університет, Черкаський національний університет, Київський національний економічний університет — посилання на Web-сайти бібліотек відсутні, тільки міститься коротка інформація про бібліотеку.
   4. Національна аграрна академія, Київський національний університет культури і мистецтв, Національний транспортний університет, Вінницький державний аграрний університет, Національний аерокосмічний університет (ХАІ) — відсутня взагалі будь-яка згадка про бібліотеку на сайтах цих вузів.
   Необхідно звернути увагу, що не однозначно трактується і саме поняття повнотекстових електронних зібрань:
   • електронні тексти (НБ КНУ ім. Шевченка);
   • електронні видання (НБ ЛНУ ім. Франка);
   • електронні ресурси (НБ КМА, НБ СДУ, бібліотека Української академії банківської справи);
   • повнотекстові електронні книги, журнали та бази даних (НБ ХНУ ім. Каразіна);
   • Web-бібліотека (НБ Харківського технічного університету);
   • Книги on-line (бібліотека Запоріжської державної інженерної академії);
   • Мультимедійна бібліотека (бібліотека КНТЕУ);
   • електронна бібліотека (наукові бібліотеки НАУ, ЗНТУ, Одеського та Хмельницького національних університетів).
   Чим відрізняються ці всі поняття? Чи це просто слова-синоніми? Ні. Якщо мова йде про електронні ресурси, то тут як правило ми бачимо і електронний каталог (традиційних носіїв інформації), і посилання до он-лайнових джерел (таких, наприклад, як EBSCO, або дисертації РГБ), і БД повнотекстових копій книг або методичних посібників та ін.
   Класичний приклад електронних ресурсів маємо в науковій бібліотеці КМА. Пошук у всіх електронних ресурсах ведеться за допомогою програмного забезпечення ALEF (де створюється електронний каталог всіх видань, що є в бібліотеці). НБ КМА придбала пошуковий модуль, з допомогою якого об'єднується пошук у всіх придбаних БД (EBSCO, Emerald, Elsevir) та створених власних повнотекстових БД (це в основному методичні посібники, тексти лекцій, періодичні видання академії). Доступ до повних текстів тільки в мережі університету, або ви можете замовити окремі тексти по електронній доставці документів (послуга тільки для викладачів та студентів академії).
   Представники компанії ALEF неодноразово робили презентації цього програмного забезпечення (ПЗ) і на Кримських конференціях в Судаку і в Алушті, і на різних семінарах в Києві, але поки що це ПЗ ми можемо бачити в дії тільки в НБ КМА, напевне, в першу чергу тому, що воно коштує десятки тисяч доларів. Крім цього суттєвого недоліку, таке ПЗ потребує сучасних потужних апаратних засобів, і не є фактом, що воно буде коректно працювати з нашими ЕК, які створюються в інших системах. По причині великої вартості, навіть така заможна бібліотека, як НБ КМА ще не має модуля, який би забезпечував користувачам доступ до повнотекстових ресурсів з-за меж локальної мережі академії.
   В інших бібліотеках вигляд організації та пошуку електронних ресурсів однотипний, наприклад, у бібліотеках Української академії банківської справи та Сумського державного університету. Тут представлений список з посилань на різні ресурси (зібрання баз даних, електронні журнали, офіційні видання ВНЗ та ін.), і всі ці сторінки тільки для внутрішнього користування.
   На Web-сайті НБ Київського національного університету присутні два поняття електронні ресурси (електронний каталог, тематичні покажчики та списки і т. ін.) та електронні тексти (стародруки, спадщина Максимовича та повнотекстові дисертації).
   Наукова бібліотека Львівського національного університету всі свої електронні матеріали розмістила у відкритому доступі (біобібліографія вчених ЛНУ, українська біобібліографія, каталоги книгозбірні, мемуари і документи, дрібненька бібліотекарія "Дрібненька бібліотека" ).
   Web-бібліотека організована на сайті НБ Національного технічного університету (Харківський політехнічний інститут):
   • зведений електронний каталог науково-технічної бібліотеки; електронний каталог рідкісних видань; повнотекстова база даних праць вчених НТУ "ХІД" (для користувачів локальної мережі університету); повнотекстова база даних навчальної літератури (для користувачів локальної мережі університету);
   • доступ до повнотекстових баз даних іноземних наукових журналів EBSCO (вільний доступ з комп'ютерів локальної мережі університету).
   "Повнотекстові електронні книги, журнали та бази даних" — під такою назвою зібрані матеріали в НБ Харківського національного університету. Для пошуку повнотекстових документів в електронній бібліотеці НБ треба звернутись до електронного каталогу (електронного замовлення).
   Щоб вибрати в електронному каталозі документи з повним текстом, необхідно задати критерій "документи тільки з повним текстом". Наприклад, для вибору документів конкретного автора, що мають електронну версію, задається прізвище в полі "Автор" і відзначається додатковий критерій — "документи тільки з повним текстом". Для перегляду всіх документів електронного каталогу, що мають електронну версію, треба задати пошук за рубрикою "електронна версія для Інтранет-мережі" (або лише слово "Інтранет" у полі рубрики).
   Книги on-line представлені в книгозбірні Запорізької державної інженерної академії. Це електронні книги та журнали, додатки до підручників та журналів, методичні вказівки та курси лекцій для студентів, що є у фонді бібліотеки. До цієї сторінки мають доступ тільки читачі бібліотеки ЗДІА.
   До послуг користувачів в мультимедійній бібліотеці книгозбірні Київського національного торгово-економічного університету представлено фонд мультимедійних документів навчально-пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць викладачів КНТЕУ. Також в мультимедійній бібліотеці відкрито вільний доступ до WEB-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, електронних інформаційних ресурсів України, Росії та міжнародних проектів.
   НБ Національного авіаційного університету організувала електронну бібліотеку за "віковими ознаками":
   • сучасна (підручники, навчальні різні матеріали, - доступ відкрито тільки в мережі університету);
   • рідкісні та цінні видання (261 видання початку 20 сторіччя. Хоча закон про дотримання авторського права на них вже не діє, але доступ - тільки в мережі університету);
   • цифрове сховище європейських раритетів - лінки на сторінку рідкісних видань НБ Київського національного університету. Про організацію електронної бібліотеки Запорізького національного технічного університету можна дізнатися з наступного тексту на сайті: "У бібліотеці ЗНТУ з 2000 року проводиться робота по створенню фонду електронної повнотекстової літератури, метою якої є забезпечення читачів найбільш коштовними й унікальними виданнями бібліотеки. До фонду також вводяться підручники, що мають великий попит читачів. Читачі мають доступ до електронних видань через ІНТРАНЕТ університету". Взагалі, це — один з найбільш "зашифрованих" бібліотечних сайтів. Він насичений різною інформацією, але вона на 80 % доступна тільки для внутрішнього користування. Наукова бібліотека Одеського національного університету організувала свої електронні ресурси за абеткою:
   • АБВГДЄЕЖЗИІЇКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЗЮЯ, далі
   • Брусиловська О.І. "Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни", далі, просто не завантажується без будь-яких пояснень.
   Висновки. Перевага електронних видань в тім, що вони забезпечують швидкий і колективний доступ. Але із-за відсутності єдиної державної політики з організації роботи бібліотек в новому інформаційному середовищі і склалась така ситуація, коли робиться одна і та ж справа, але всі йдуть різними шляхами, навіть назви різні. Відсутня єдина систематизація електронних ресурсів. Складається таке враження, чим оригінальніше щось вигадаємо — тим краще. Такого не повинно бути. Бібліотеки — це офіційні установи: повинні діяти стандарти на загальні моменти з організації електронних ресурсів — так, як і по фондах на традиційних носіях.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail