Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Web-сайт як інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування НБ ХНУ в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій

Петрицька В.М.,
вчений секретар НБ
Хмельницького національного університету


    Сьогодні бібліотека ВНЗ є стратегічним партнером в науковій, освітній, виховній сферах діяльності, його науково-інформаційним центром. Створення та підтримка власних web-сайтів стає одним із найактуальніших та перспективних напрямків діяльності сучасних бібліотек. Перший в світі web-сайт — www (Word wide web) відкрито в 1991 p. Європейською радою з ядерних випробувань (Великобританія). В 1994-95 pp. в США та Англії з'явились перші бібліотечні сайти. І всього через кілька років , в 1998 p., був створений web-сайт НБ ХНУ йому виповнюється 10 років. Він став одним із перших web-сайтів в Україні. Створення та підтримка власного web-сайту стала для бібліотеки одним з головних напрямків діяльності. Web-сайт бібліотеки в Інтернеті став основним могутнім інструментом бібліотечно-інформаційного обслуговування та важливим інструментом інформаційного комплексу університету.
   Із створенням web-сайту бібліотека перейшла на якісно новий рівень обслуговування: розширились її функції, надається доступ віддаленому користувачеві до власних ресурсів Інтернет. Web-сайт служить основним інструментом у виконанні місії бібліотеки - "Забезпечення наукової і освітньої діяльності шляхом надання доступу до світових джерел інформації".
   Створення web-сайту — це велика творча праця всього колективу. В цій роботі працівники намагались виконувати загальні вимоги, яким відповідає web-сайт це: якість наповнення, стабільність та актуальність інформаційних ресурсів, зручність навігації, єдність дизайну всіх розділів та дотримання при його створенні і експлуатації таких принципів, як відкритість — надання повної інформації про всі аспекти діяльності бібліотеки, фонди, послуги, правила обслуговування; індивідуальний підхід до різних груп користувачів (на сайті виділена сторінка викладача, сторінка студента), також інформативність — максимальне наповнення інформаційними ресурсами (каталоги, картотеки, БД).
   Крім того, дуже важливо було при його створенні витримати критерії оцінки:
  • глибина змісту,
  • грамотність в усьому;
  • простота навігації;
  • оперативне оновлення сторінок;
  • доступність сторінок;
  • зовнішнє оформлення, якісний дизайн.
   Багато праці в створення web-сайту вклали інженери-програмісти Костюк О.О., Нечипорук О., провідні спеціалісти всіх підрозділів бібліотеки. Ставилась мета: професійно грамотно представити бібліотеку з усіма електронними продуктами в міжнародній мережі, оперативно забезпечити інформаційні потреби науковців та студентів шляхом надання доступу до власних та віддалених джерел інформації.
   Створення сайту — це також і реклама діяльності та послуг бібліотеки в міжнародному співтоваристві, розвиток інформаційних навичок студентів і, нарешті, реалізація можливості взаємовикористання інформації в мережі Інтернет та пошукових системах, представлених на сайті та сприяння обміну фаховою інформацією між бібліотечними спеціалістами.
   Активний розвиток новітніх технологій дає можливість постійно поновлювати web-сайт. В 2004 р. створено нову версію і новий дизайн, а всього на протязі цих 10 років web-сайт змінював своє обличчя близько 10 разів.
Щоб зробити наш сайт живим та цікавим, ми уважно ставимось до сторінки "Новини", де інформація, яка поновлюється щоденно. На цій сторінці можна дізнатись про цікаві події в бібліотеці, комплексні заходи.
   Але саме головне — це задоволення інформаційних запитів наших користувачів. Гортаючи сторінки (розділи web-сайту), за якими знаходиться безмежний океан знань, кожний користувач-студент, аспірант, науковець, викладач, бібліотекар може задовольнити будь-який запит.
   Звичайно, найбільший інтерес для користувачів являє ЕК, який нараховує сьогодні 359690 записів. Він включає записи про всі наявні в бібліотеці документи, і що дуже важливо для тематичного пошуку,- розпис періодичних видань. Крім того, до складу ЕК входить БД "Персонали" де можна знайти інформацію про видатних вчених, діячів культури та мистецтва.
   Кількість довідок та консультацій, виконаних за допомогою ЕК, щорічно зростає. Попередньо проведений аналіз доводить, що ЕК за кількістю запитів стоїть на II місці після повнотекстових ресурсів. На III — бібліографічні БД бібліотеки, й особливо популярні у користувача тематичні покажчики.
   Представлення на web-сайті електронної бібліотеки (ЕБ) університету — це найефективніше забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів.. Вона включає електронні версії підручників, наукової літератури, навчально-методичні посібники, праці вчених та періодичні видання університету. Всього нараховується більше 2000 електронних документів.
   Корисним є розділ "Ресурси Інтернет", який нараховує сотні адрес web-серверів. Серед них офіційні сайти України, пошукові сервери України, Росії та інших країн, бібліотеки України та зарубіжжя. Співробітники відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення ведуть постійну роботу по наповненню цього розділу новими Інтернет-ресурсами на допомогу науковому та навчальному процесам, а також проводять моніторинг інформаційного простору, щоб підтвердити необхідність пропонованої     інформації.
   Актуальним сьогодні на web-сайті є розділ "Освіта в Інтернет", де окремо представлена широка інформація по Болонському процесу та дистанційній освіті. Корисним і дуже потрібним для студентів та викладачів є розділ "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Багато зусиль докладають до роботи над ним працівники інформаційно-бібліографічного відділу, постійно поновлюючи та доповнюючи 24 розділи анотованого путівника та створюючи нові.
   В електронному вигляді представлена "Картотека книгозабезпеченості навчального  процесу".      Інформаційно – бібліографічне обслуговування проводиться із широким використанням електронних ресурсів, як приклад цього є "Віртуальна довідка".
   Наукова робота представлена у відповідному розділі, де можна ознайомитись із матеріалами наукових конференцій, дослідженнями та ін.
   В розділі "Методична робота" виділено "Обласне методичне об'єднання", де є дані про всі бібліотеки об'єднання, методичні матеріали, віртуальна виставка "Сучасна бібліотека" — нові надходження з усіх питань бібліотечної діяльності. Цей розділ широко використовується співробітниками бібліотеки для підвищення фахового рівня.
   Розділ "Просвітницька робота" знайомить із тими заходами, що відбуваються в бібліотеці, чи будуть відбуватись; із віртуальними виставками гуманітарного спрямування.
   Краєзнавчі ресурси представлені на сайті в розділі бібліографічних БД "Праці вчених університету", "Публікації викладачів", "Публікації про університет", про НБ. В майбутньому ці розділи будуть розширюватись.
   Як бачимо, web-сайт бібліотеки — один із самих ефективних, зручних методів доведення до користувачів інформації про можливості бібліотеки, її потенціал, комунікативний засіб формування її іміджу та рекламних послуг.
   Web-сайт — це обличчя бібліотеки. Велика, непроста робота вимагає творчої праці всього колективу. Недавно проведено анкетне опитування працівників відділів обслуговування "Web-сайт бібліотеки як інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування НБ ХНУ". Аналіз відповідей показав, що більшість працівників відділів обслуговування широко використовують нашу сторінку в Інтернеті для обслуговування користувачів та підвищення професійного рівня.
   В плані роботи — анкетне опитування користувачів щодо наповнення та використання web-сайту.
   Відвідуваність web-сайту нашої бібліотеки зростає з кожним роком, а це значить, що він успішно розвивається, поповнюється, про що говорить статистичний аналіз:

 

2003

2004

2005

2006

2008

Відвідуваність читачів в бібліотеці

425070

363554

320618

300805

248313

Відвідуваність сайту

6000

66000

81084

125404

242513

   Як видно з показників, із зростанням кількості звернень до web-сайту зменшується кількість читачів в читальних залах, що цілком закономірно.
   Сьогодні web-сайт НБ є важливим інструментом інформаційного комплексу університету. Це віртуальна бібліотека, яка доступна всі 24 год. З будь-якого робочого місця в будні і свята (середня відвідуваність в день — 600-650 користувачів). І тільки постійний розвиток web-сайту робить його цікавим і корисним для наших користувачів. В майбутньому необхідно створити англомовну версію web-сайту.

   Список використаної літератури
   1. Артемов Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки/ Ю.Артемов, О.Непляха, Ж.Левченко// Бібліотечний форум України. — 2006. — №2, — С.19-21.
   2. Гончаров М.В. Причины посещения web-сайта ГПНТБ России. Часть II. Веб-сайт ГПНТБ России: реальность и перспективы/ М.В.Гончаров, А.И.Земсков// Научные и технические библиотеки.- 2003. —№12. — С.27-43.
   3. Ефременкова В.М. Тематические веб-сайты как важнейший элемент информацинной поддержки исследований в приоритетных научных напрвлениях/ В.М.Ефременкова, М.К.Мелконян// Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества (10-я юбилейная Международная Конференция "Крым 2003"). — 2003. — Т.1. — С.245-247.
   4. Котова И.В WWW-сервер как инструмент библиотечно-информационного обслуживания Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета/ И.В.Котова, Н.Т.Чуприкова// Библиотеки и ассоциации в меняющимся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества (10-я юбилейная Международная Конференция "Крым 20032. — Т.З. — С.1021- 1023.
   5. Крупенева И.Г. Методы продвижения веб-сайта библиотеки/ И.Г.Крупенева, В.К.Степанов// Научные и технические библиотеки.- 2003. — №8. —С.63-73.
   6. Опарина О.Д. Веб-сайт в библиотечной технологии/ О.Д.Опарина, Е.А.Охезина// Научные и технические библиотеки. —2004. —№7. —С.41-46.
   7. Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять років до успіху: [Методичні рекомендації]/ Укл.: І.Цуріна, Н.Цуріна; пер. з англ. А.Абдуллаевої.- К.: НПБУ, 2004. —31с.
   8. Рыбянцева И.П. Новые информационные технологии и библиотека: эволюция развития// Библиотеки и ассоциации в меняющимся мире: новые технологии и новые формы сотрудничесва (9-я Международная Конференция "Крым 2002"). —2002. — Т.2. — С. 767-769.
   9.  Трубина Е.И. Краеведческие ресурсы на сайтах библиотек// Библиография.- 2004.-№1.-С.З-11.
   10. ФіліповаЛ. Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в Інтернеті// Бібліотечна планета. — 2001. — С12-15.
   11. Харыбина Т.Н. Создание библиотечного веб-сайта/ Т.Н.Харыбина, Н.А.Слащева, Ю.В.Мохначева// Библиотека. —2005. — С.44-45.
   12. Цуріна І. Якзробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним?// Бібліотечна планета. —2007. — №2. — С.33-36.
   13. Чабан К.А. Библиотечный сайт: пользовательский аспект (по результатам анализа)// Культура народов Причерноморья. — 2003. —№40. — С.66-70.
   14. Шрайберг Я.Л. Как создать свой веб-сервер: Методическое пособие для библиотек по информационным технологиям и Интернет/ Я.Л.Шрайберг, М.В.Гончаров. —М.: Либерия, 2000. —64с.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail