Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Бичко О.М.,
завідуюча інформаційно-бібліографічного відділу НБ ХНУ


Особливості друкованої бібліотечної реклами

    Реклама бібліотеки - це інформація про бібліотеку, її фонди та можливості з метою підвищення популярності послуг книгозбірні.
   Функції реклами в складній системі управління бібліотекою різноманітні. Серед них:
   • формування попиту на бібліотечно-інформаційні та інші послуги;
   • популяризація нових форм і методів обслуговування користувачів;
   • зниження ефекту сезонності відвідування бібліотеки читачами;
   • сприяння індивідуальності конкретної бібліотечної установи;
   • протидія конкуренції (з боку інших бібліотек, органів науково-технічної інформації тощо).
   За засобами передачі рекламних повідомлень розрізняють друковану, електронну,  зовнішню рекламу.
   Мета цієї статті розкрити можливості друкованої реклами.
   Друкована реклама – це дуже поширений та один з найефективніших у бібліотечній сфері засобів реклами, розрахований винятково на зорове сприйняття, дає змогу бібліотеці розкрити інформаційні та інші можливості, підкресливши свою унікальність.
   Перераховуючи засоби друкованої реклами, називають листівки, афіші, буклети, проспекти тощо. А за видами бібліотечну друковану рекламу поділяють на  книжкову, журнальну та газетну.
   Одна з головних переваг друкованих засобів  реклами пов'язана з можливістю одночасно звернутися до широкої аудиторії, в тому числі і до тієї її частини, яка не відвідує бібліотеку. Інша перевага — відносно довготривалий характер використання різних типів і жанрів друкованої реклами. Плакати і листівки про ресурси бібліотеки, особливо буклети, проспекти, звичайно слугують відвідувачам не один рік. Слід лише потурбуватися, щоб в ці видання не потрапила  "одноденна" інформація.
   Детальніше зупинимось на окремих засобах друкованої реклами.
   РЕКЛАМНА ЛИСТІВКА — один з найпопулярніших типів друкованої реклами. Як правило, це одно- або двосторонні малоформатні видання, що не складаються. Їх перевага — відносна дешевизна. Інший плюс — можливість використання в різноманітних цілях. Перш за все, їх розсилають поштою у вигляді запрошень відвідати бібліотеку, скористатися її традиційними і новітніми послугами. При цьому лаконічно розказують про її ресурси, вказують адресу, розклад роботи. Аналогічний варіант листівок вручають тим, хто щойно  записався в бібліотеку.
   У формі листівки можуть бути зроблені запрошення на конкретні виставки, вечори або зустрічі з цікавим людьми. Такі запрошення на масові програми розкладають на столиках у вестибюлі, холах, на кафедрах видачі літератури відділів обслуговування. За свідченням бібліотекарів, листівки-запрошення на виставку значною мірою забезпечують успіх експозиції.
   ПЛАКАТ- це малюнок з коротким текстом до нього, що закликає до будь-чого, популяризує, рекламує. Як і листівка, плакат  відноситься до видань, що не складаються.  Він багатобарвний, розрахований на залучення уваги з відносно великої відстані.
   Залежно від цільового призначення традиційно виділяють три різновиди плакату:
 • рекламуючі книгу або групу книг (журналів, газет);
 • бібліотеку і її окремі послуги, форми діяльності;
 • такі що надають допомогу в засвоєнні інформаційних знань, що рекламують, наприклад, довідково-бібліографічний апарат, електронні ресурси.
                                       Серед професіоналів рейтинг плакатів, і особливо головного їх жанру — афіші, надзвичайно високий. Перш за все тому, що, складаючи частину зовнішньої реклами, добре продумана афіша розрахована на залучення мимовільної уваги багатьох перехожих або проїжджаючих в транспорті людей.
   На відміну від листівок або оголошень, афіша має в своєму розпорядженні достатньо великий простір. На ній можна розмістити велику ілюстрацію: малюнок, фотографію, зображення символіки бібліотеки тощо. Крім того, підбираючи кольори та шрифти, можна позначити більш і менш значущу інформацію. За допомогою вибору певного кольору можна керувати відношенням споживача до реклами, а створюючи необхідне колірне середовище - викликати у споживача реклами необхідні емоції. До того ж, це мобільний жанр: афіші розклеюють не тільки в самій бібліотеці, їх можна розмістити в навчальних закладах, на підприємствах і фірмах, поряд з кінотеатрами і будинками культури, на зупинках транспорту.
   БУКЛЕТОМ називають зігнуте в один або кілька разів "гармошкою", трикутником, "будиночком" і т.п. багатобарвне, добре ілюстроване видання. Стосовно бібліотечної специфіки виділяють різні жанри буклету. Найпоширеніший з них — буклет, присвячений бібліотеці (іноді у зв'язку з ювілеєм), а також конкретному її відділу або напрямку роботи.
   Розглянемо особливості буклета, що рекламує бібліотеку і її підрозділи. Професійні рекламісти вміють відобразити в ньому багато відомостей, що створюють чудовий образ бібліотеки. Лаконічно висвітлюють історію її створення.. Увага читачів фокусується на етапах розвитку бібліотеки, нових підрозділах, послугах, на зв’язках з різними організаціями тощо. Дуже часто готують цілу підбірку- тобто серію буклетів, де текст звичайно дається більш детально. Наприклад, можна створити буклет "Електронний каталог" або "Електронні ресурси". Готуючи буклет, треба продумати читацьке призначенння, шляхи використання.
   Обов'язковим змістовним блоком, що включають рекламні буклети бібліотек, є відомості довідкового характеру: адреси, телефони, розклад роботи різних підрозділів обслуговування (що часто знаходяться в різних місцях), вказується транспорт, яким можна дістатися до бібліотеки, а іноді і схема розташування бібліотечної будівлі.
   Виконане у формі буклета запрошення звичайно фокусує увагу на конкретній події: презентації бібліотеки у зв'язку з її ювілеєм, переїздом, відкриттям після ремонту; вернісажі картин місцевого художника; зустрічі з цікавим гостем тощо.  Проте, як вже неодноразово підкреслювалося, надзавдання запрошення - акцентувати увагу на достоїнствах бібліотеки, продемонструвати її високі можливості.
   Проспект - це багатосторінкове, зброшуроване, добре ілюстроване видання. Фінансові витрати на нього звичайно перевищують витрати на інші різновиди друкованої реклами. Тому, як правило, їх випускають лише великі універсальні і спеціальні бібліотеки. За змістом і оформленням проспект мало чим відрізняється від буклета, хоча формою нагадує книжку і матеріал в ньому скомпонований в невеликі розділи. До того ж його лексиці властивий строгий, іноді урочистий стиль. Проспект надає ширші можливості реклами роботи бібліотеки. Можна висвітлити найяскравіші з погляду реклами її сторони. От чому, розробляючи його оригінал-макет, слід ретельно відібрати деталі, продумати композицію, передбачити варіанти як посторінкового читання, так і проглядання конкретних розділів.
   Визначаючи зміст проспекту, слід врахувати, що він призначений для тривалішого використання, ніж буклет. Відомості, обов'язкові для буклета, в проспекті можуть виявитися зайвими. Враховуючи, що по своїй функціональній природі проспект, як календар, блокнот і інше видання, близький до сувенірної реклами, його друкують на високоякісному, найчастіше  крейдованому папері. З цією метою замовлення розміщують в друкарні, обладнаній сучасним поліграфічним устаткуванням.
   Бродсайт - листовий рекламний матеріал великого формату. Складається та розсилається поштою без конверта.
   Прайс-лист - перелік продуктів та послуг із вказівкою ціни, наприклад, бібліотечних платних послуг, як правило, без ілюстрацій, без пояснень.
   Рекламно-подарункові видання, наприклад: фірмові настінні та настільні календарі, блокноти, папки, записні книжки  тощо. Поширюються і під час ділових контактів, і поштою, із вкладанням поздоровчих листівок та візитних карток.
   Фотоальбоми, подарункові та ювілейні видання можуть вигідно представити бібліотеку в органах муніципальної влади, стати добрим подарунком діловим партнерам і меценатам. Призначення диктує якість поліграфічного оформлення, продуманість дизайну тощо.
   Путівники, довідники читача покликані рекламувати ресурси бібліотеки, підвищувати бібліотечно-бібліографічну грамотність читачів. Маленький формат та невеликий обсяг забезпечують зручність зберігання та використання, а безкоштовний великий тираж дозволяє охопити всі групи читачів.
   Пам'ятки, правила, рекомендації для читачів. Вони здатні розкрити всі напрямки діяльності бібліотеки і розробляються серійно в єдиному оформленні. Коротка та конкретна інформація дає змогу, найголовніше, не перевантажувати користувачів конкретикою, чим досягається максимальна запам'ятованість.
   Найскладніший етап створенння реклами – це робота над текстом. Гаррі Картер - автор посібника для починаючих рекламну діяльність, вважав, що це робота не одного дня і, навіть, тижня.
   Приступаючи до роботи над текстом, важливо знати принципи реклами:
 • Чесність по відношенню до читача (рекламуємо тільки те, що дійсно гідно  реклами)
 • Зацікавленість у допомозі читачеві (все що робить бібліотека для читача)
 • Індивідуальність (позитивні якості бібліотеки,  що притаманнні саме їй)
 • Легкість оглядання тексту (уникайте сірої маси слів, зробіть текст легким, привабливим для зору)
 • Спонукання до негайної дії (вагання приводять до того, що інтерес поступово спадає і запал, що виник під час читання реклами, так і залишається нереалізованим)
                                       Для наступного етапу важливо знати структуру рекламного тексту. Його складові частини такі:
 • Девіз, слоган, лозунг
 • Звернення до читачів, в якому відразу відтворюється заклик до певної читацької групи
 • Назва об’єкту
 • Перелік позитивних якостей
 • Заклик до негайної дії
 • Умови, за яких надається послуга
 • Адреса, телефон
                                       За Г. Картером існує не менш як 15 правил реклами, яких слід дотримуватись при складанні тексту. Серед них найбільш важливі:
 • Висловлюйтесь стисло, просто, стверджувально, прямо
 • Будьте несхожими на інших та оригінальними
 • Використовуйте повторювання
 • Використовуйте гумор
 • Ухиляйтесь від прямих порівнянь з конкурентами
 • Давайте чіткі рекомендації, що слід негайно робити читачеві
 • Спонукайте до негайної дії
                                       Реклама - це мистецтво, тому серед робітників бібліотеки треба шукати людей, здатних до впровадженння цієї діяльності.
   До друкованої іміджевої реклами відносять і книги про бібліотеки,  присвячені їм дослідження і популярні видання, бібліографічні посібники тощо. Такі видання привертають увагу до бібліотеки широкого кола громадськості.
   Бібліотеки можуть використовувати такий вид реклами як реклама в книжкових виданнях. Найбільш ефективно розміщувати рекламу в книжкових виданнях навчального та довідкового характеру.
   Різновидами друкованої реклами є газетна і журнальна реклама.
   Загальнодоступні бібліотеки активно використовують рекламу в періодиці. Тому журнальна реклама є дуже поширеним видом рекламної бібліографії. У бібліотечно-бібліографічній сфері в даний час широке розповсюдження і використання одержали професійні видання, призначені  книговидавцям, бібліотекарям, бібліографам, бібліотекознавцям,  інформаційним працівникам: "Бібліотечна планета", "Бібліотечний вісник", "Бібліотечний форум України", "Вісник Книжкової палати", "Книжковий клуб плюс", "Книжковий огляд" тощо. На сторінках цих журналів систематично друкуються статті про діяльність бібліотек, інтерв'ю з директорами бібліотечно-бібліографічних, книготоргових установ і організацій, що мають рекламно-бібліографічне значення, хронікально-рекламні нотатки про найважливіші події бібліотечного життя, що анотовані і неанотовані.
   Журнальна реклама відрізняється, як правило, великою престижністю, характеризується високою географічною, соціально-демографічною, професіонально-корпоративною вибірковістю, тривалістю існування, високою якістю виконання, значним числом "вторинних" читачів, тобто користувачів, що звертаються до рекламних матеріалів журналу повторно, неодноразово. До недоліків журнальної реклами відносяться тривалий часовий розрив між придбанням місця у журналі та появою реклами, неможливість забезпечити бажану оптимальну частоту появи рекламного обігу.
   Інший вид друкованої бібліотечно-бібліографічної реклами — газетна реклама. З погляду реклами газети класифікуются залежно від частоти виходу у світ (щоденні, щотижневі), за охватом аудиторії (національні, місцеві), розміру сторінок, характеру читацької аудиторії (загальна, різні види спеціальної). Переваги газетної реклами — гнучкість, своєчасність, оперативність, широкий обхват національної і регіональної читацької аудиторії, висока довіра до видання. Обмеження і недоліки цього виду носія бібліотечно-бібліографічної реклами: відносна низька якість виконання, як правило, короткочасність існування, незначна аудиторія "вторинних читачів" (газета живе один день), важкість залучення уваги цільової читацької аудиторії до певного виду реклами, розміщеної серед подібних рекламних матеріалів.
   Друкована реклама створюється для підвищення статусу бібліотеки, залучення нових користувачів.
   НБ ХНУ надає велике значення друкованій рекламі, тому що вона сприяє формуванню гарного іміджу бібліотеки серед читачів. Усі відділи книгозбірні працюють над тим, щоб гідно представити ресурси та послуги бібліотеки.  В бібліотеці працює художник, який професійно займається цією творчою діяльністю. У розпорядженні співробітників чорно-білі та кольорові принтери, сканер, які допомагають тиражувати друковану продукцію бібліотеки. Інтер'єр бібліотеки  не можна уявити без друкованої реклами. У вестибюлі знаходяться рекламні стенди щодо структури бібліотеки, її ресурсів та послуг. В кожному читальному залі розміщено об'яви, рекламні плакати, прайс-листи. Так, в залі каталогів та електронної інформації знаходяться плакати з рекламою баз даних бібліотеки "Віртуальна довідка", "Навігатор Інтернет-ресурсів", прайс-лист щодо додаткових послуг залу.
   Всі масові заходи бібліотеки проводяться із залученням друкованої реклами, яка розміщується заздалегідь на інформаційних щитах університету, бібліотеки.
   Особливе значення для популяризації бібліотеки мають такі друковані рекламні матеріали як буклети, які надають загальну, історичну інформацію; розкривають напрямки роботи бібліотеки, основні показники діяльності. Особлива увага відводиться у буклетах науковій бібліотеці ХНУ, розвитку інформаціних технологій. Для представлення бібліотеки на виставці ВНЗ (м.Київ) "Сучасна освіта" - 2004 було створено тематичний буклет "Інформаційні технології бібліотеки Хмельницького державного університету".
   Вже стало традицією щороку розробляти "Пам'ятку читачеві", яка містить стислу інформацію про структуру бібліотеки, правила користування, режим роботи тощо. 
   До ювілеїв бібліотека, як правило, видає книги, які містять багато цікавої інформації про основні етапи розвитку університетської книгозбірні та її сучасний стан. Так, у 2002 році до 40-річчя біблотеки створено книгу "Скарбниця знань університету", у 2007 році до 45-річного ювілею підготовлено довідково-бібліографічне видання "Бібліотека - ключ до пізнання світу" та видання, присвячене просвітницькій роботі наукової бібліотеки "Ми в душах храм будуємо..." До ювілеїв бібліотеки обов'язково готується спеціальний випуск університетської газети, присвячений роботі книгозбірні та працівникам.
   Протягом багатьох років НБ ХНУ широко використовує рекламу в періодиці. Всі значні події в бібліотеці висвітлюються на сторінках місцевої преси або в газеті ХНУ "Університет". Наукові публікації працівників бібліотеки, що з'явились у фахових виданнях, теж представляють собою друковану рекламу.
   Наукова бібліотека Хмельницького національного університету плідно працює над створенням власного іміджу. Один з методів - це пошук нових шляхів для самореклами через збільшення кількості та покращення якості друкованої рекламної продукції.

Використана література:
 1. Библиотечная реклама: функции и технология // Практический маркетинг в библиотеках. - М. : Либерея, 2005. - С. 123-139.
 2. Борисова О.О. Библиотечно- библиографическая реклама: Учебно-практическое пособие. - М. , 2002.- 224 с.
 3. Борисова О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности: учебно-практическое пособие.- СПб. : Профессия, 2006. - 320 с.
 4. Борисова О.О. Технология стендовой рекламы в библиотеке // Мир библиографии. - 2003. - № 5. - С. 30-35.
 5. Організація діяльности бібліотек: Учбово-методичний посібник для студентів бібліотечних факультетів вузів культури / В.О. Ільганаєва, В.Я. Онуфрієва, М.С. Слободяник, В.П. Попроцька. - Х. , 1993. - 108 с.
 6. Соколова О. Бібліотечна реклама: різноманітність і дієвість//Бібліотечна планета. - 2002.- № 3. - С.13-14.
 7. Суслова  И.М. Практический маркетинг в библиотеках: Учебно-методическое пособие.- М. : Либерея, 2005. -144 с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail