Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Петрицька В.М.,
головний бібліотекар НМВ НБ ХНУ

Web-сайт бібліотеки як засіб реклами послуг і можливостей

    З переходом до суспільства знань відбувається формування нового типу користувача, який вимагає оперативного отримання інформації. В зв'язку з цим  створення та підтримка власних  web-сайтів стали одними із головних і перспективних напрямків роботи сучасної бібліотеки – наукової, вузівської чи масової та рекламою її діяльності. Сайт бібліотеки – це її імідж в інформаційному просторі, який служить для просування бібліотечної діяльності, передусім – її інформаційної функції; сайти бібліотек ВНЗ – для просування самого навчального закладу з метою реалізації його основних освітніх задач:

 • представлення доступу віддаленому користувачу через інтерфейс всього комплекса послуг, що надає бібліотека;
 • організація вільного доступу до світових інформаційних ресурсів;
 • організація можливості взаємовикористання інформації за допомогою сайтів мережі Інтернет та пошукових систем, представлених на сайті;
 • сприяння обміну фаховою інформацією між спеціалістами.

      Досвід свідчить, що створення  web-сайтів, "сторінки" в Інтернеті незмірно підвищує престиж бібліотеки – адже інформація про бібліотеку попадає у всесвітню мережу. Розширюється число її реальних і потенційних користувачів. Бібліотечний сайт представляє і рекламує всі аспекти бібліотечної діяльності та різноманіття її інформаційних ресурсів. В основному вони мають такі розділи:

 • новини бібліотеки, об'яви,
 • електронні каталоги (ЕК)
 • електронні бібліотеки (ЕБ)
 • програми та проекти
 • довідкова інформація
 • інтернет-ресурси
 • бюлетень нових надходжень
 • каталог періодичних видань та ін.
   До того ж, за допомогою сайту бібліотека отримує дійовий канал "зворотнього зв'язку": для цього існують рубрики типу "Гостьової книги", "Форума", де можна висловити свої пропозиції та зауваження про роботу бібліотеки, її масові програми, думку про прочитані книги.
   "Сторінка", як правило, включає ілюстративний ряд, який забезпечує віртуальне відображення динамічного життя бібліотеки: нові служби, оформлення оригінальних інтер'єрів, фотографії найбільш цікавих елементів виставок, масових програм і т.д.
   Сворення "сторінки" вимагає спеціфічних знань та умінь. Щоб вона могла виконувати рекламну функцію, потрібні зусилля програмістів, графічних дизайнерів, художників. Як правило, підтримка та супроводження web--сайта здійснюється силами співробітників бібліотеки.
   Характеризуючи ресурси, також слід виділити розділи, що не мають аналогів в регіоні. Припустимо, звернути увагу на книжкові раритети з авторграфами відомих діячів, вчених, картотек з аналітичним описом та ін. Наприклад, Московська ЦБС "Київська" із всієї маси інформаційних ресурсів виділяє анотований каталог CD-ROM, каталоги відеоматеріалів. Пропонується картотека статей з проблем освіти. Цей відбір не випадковий – він визначає пріоритетні напрямки в діяльності бібліотеки. Як правило, на web-сторінках багатьох бібліотек представленні електронні каталоги, обмінні фонди, дані про нові надходження.
   По аналогії з друкованими матеріалами віртуальна сторінка може містити карту-схему розміщення бібліотек, загальні відомості про район обслуговування бібліотеки, статистичні показники про число користувачів та відвідуваності. Деякі бібліотеки на першій сторінці пропонують своєрідну екскурсію по бібліотеці, знайомлячи користувачів з її структурою, відділами, можливостями. Web-сторінка в більшій мірі, ніж інша форма професійної реклами, дає можливість створити первинну уяву про стиль роботи, і відповідно, образ бібліотеки: прагматично-діловий, строго-монументальний, привітно-вітальний. Все залежить від типу, виду бібліотеки і від того, як вона бажає себе представити.
   Отже, в розділі "Загальна інформація про бібліотеку" треба звернути увагу на ряд технологічних характеристик, що рекламують бібліотеку. Основні відомості про бібліотеку необхідно винести на титульний лист ("Кореневу" сторінку). Виділяється назва бібліотеки з її логотипом, а також контактна інформація: прізвища директора та інших осіб, причетних до "паблік рилейшинз" - зв'язкам з громадськістю, номери телефонів. Деякі бібліотеки розміщують на титулі рекламну інформацію про своїх партнерів, назви фірм спонсорів та ін. Крім того, на титулі передбачається місце для пріоритетних, "гарячих" новин -  виставку, вечір, наукову конференцію, семінар. Менш термінову інформацію розміщують в інших розділах. Це дані про історію бібліотеки, роботу її підрозділів, інформація про нові надходження, "дошка об'яв", короткі звіти про зроблену роботу. Тут розміщуються також дані про нові можливості отримання інформаційного сервісу для користувачів. Цей рекламний блок дуже важливий для бібліотеки, тому що він відображає динамічність функціонування бібліотеки.
   Розділ "Власні ресурси бібліотеки" є найбільш дієвою інформаційною підтримкою для користувачів. Найважливішою складовою цього розділу є електронний каталог - базовий ресурс, що забезпечує багатоаспектний пошук інформації.
   Власні БД – як бібліографічні, так і реферативні. Вони несуть різну функціональну спрямованість: тематичну, довідкову, фактографічну. Розміщення на сайті значно підвищує їх доступність для користувачів та співробітників інших бібліотек, інформаційних центрів.
   Поряд з власними інформаційними ресурсами на web-сайті повинні бути посилання або точки доступу до зовнішніх інтернет-ресурсів. Тут можуть бути представлені наступні рубрики: "Українські бібліотеки та їх каталоги", "Зарубіжні бібліотеки та їх каталоги", "Видавництва", "БД", "Електронні бібліотеки", "Тематичні портали", також повнотекстові БД наукових статей зарубіжних періодичних видань.
   "Професійний форум". В цьому блоці відображаються результати наукової та методичної діяльності, публікації спіробітників; перелік або зміст професійних заходів, що проводить бібліотека, посилання на сайти професійних асоціацій. Контактна інформація співробітників, що займаються консультативною та методичною діяльністю, значно розширює коло потенціальних користувачів як серед колег, так і серед читачів. На високому професійному рівні представлений на сайтах державної бібліотеки України для юнацтва, Парламентської бібліотеки України,  наукової бібліотеки ім. Максимовича розділ "Фахівцям". Підрозділи сторінки "Науково-методична робота", журнал "Бібліосвіт", "Методичні матеріали", "Публікації фахівців", "Соціологічні дослідження", "Підвищення кваліфікації", "Видавнича діяльність" - це і реклама діяльності бібліотеки, і допомога фахівцям.
   Із запровадженням Інтернет-технологій багато традиційних бібліотечних процесів модернізуються з допомогою web-сайта. Наприклад, комплектування фонду – будь-який користувач заповнює пропонований на сайті бланк-замовлення на літературу, яку він хотів би бачити в фонді бібліотеки. Безпосередньо модифікується процес обслуговування на абонементі чи в читальному залі, коли читач робить замовлення з використанням ЕК. З кожним роком збільшується значимість електронної доставки документів (ЕДД). Автоматизується процес інформаційно-бібліографічного обслуговування. Все це реклама діяльності бібліотеки, її новітніх технологій та можливостей.
   Багато бібліотек займаються створенням тематичних Інтернет-порталів, основними складовими елементами яких, як правило, є ресурси відповідної тематики. Наповнення цих ресурсів повинно максимально відповідати потребам користувачів. Як приклад, можна привести загальнодержавну реферативну БД "Україніка наукова" на сайті НБУВ (http://www.nbuv.kiev.ua), яка забезпечує користувачів національною науковою інформацією. Національна парламентська бібліотека України представила для загального користування новий змістовний інформаційний ресурс "Електронну картотеку статей" з різних галузей знань.
   Web-сайт НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua) створений в 1998 р. Він став одним  із перших бібліотечних сайтів серед книгозбірень вищих закладів освіти України і служить інструментом у виконанні місії бібліотеки – інформаційного забезпечення наукової та освітньої діяльності університету шляхом надання доступу до світових джерел інформації. Підтримка власного web-сайта є одним із головних напрямків діяльності бібліотеки. 
   Перш за все на web-сайті представлені власні інформаційні ресурси: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та семінарів, проведених бібліотекою, наукові публікації співробітників, інформація про університет та бібліотеку, її послуги, науковва діяльність, науково-методична, просвітницька робота, видавнича діяльність, новітні технології, корпоративна діяльність, новини, події.
   Користуючись сторінками web-сайта "Сторінка читача", "Сторінка викладача", студент, аспірант, науковець має можливість отримати інформацію про бібліотеку, її діяльність, новітні технології та задовільнити будь-який запит.
   Найголовнішою БД на сайті є електронний каталог (ЕК), де відображено весь активний фонд бібліотеки, включаючи аналітичний опис періодичних видань. Складовою частиною ЕК є БД "Персоналії", де пропонується інформація про видатних вчених, діячів культури і мистецтва. На основі ЕК створено більшість власних БД, списків літератури різноманітної тематики.
   Сучасний ЕК бібліотеки – основа подальшого розвитку інформаційних технологій, гарантія якісного обслуговування користувачів. Кількість довідок та консультацій, виконаних за допомогою ЕК щорічно зростає. На допомогу навчальному процесу, до дня фахівця, аспіранта, магістра готуються інформаційні списки літератури, письмові довідки для інформування в системі  ВРІ і ДОК із використанням електронної пошти.
   Представлення на web-сайті електронної бібліотеки університету (ЕБ) – це найефективніше забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки та підрозділів університету. ЕБ є універсальною за змістом і містить у собі всі види документів: підручники, навчальні посібники, наукові видання, методичні посібники, наукові журнали. Користувачам пропонуються електронні копії друкованих видань університету, електронні версії публікацій науковців, електронні документи із зовнішніх джерел (сайти в Інтернет, електронні документи на компакт-дисках, придбані по обміну з іншими бібліотеками та навчальними закладами).
   З метою наближення ресурсів Інтернет до користувачів створена БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету", свого роду анотований путівник по сайтах України, Росії, інших бібліотек країн близького та далекого зарубіжжя. Кожний із 25 розділів цієї БД відображає певну галузь знань. Проводиться постійна робота з наповнення "Навігатора" новими інтернет-ресурсами на допомогу науковому та навчальному процесам.
   Актуальним сьогодні на сайті є розділ "Освіта в Інтернет", де представлена інформація по Болонському процесу та кредитно-трансферній системі підготовки фахівців. Розділ "Ресурси Інтернет" нараховує сотні адрес, веб-серверів. Серед них офіційні сайти України, пошукові сервери.
   Як невід'ємна складова науково-інформаційної діяльності, на сайті представлені видання бібліотеки: наукові бібліографічні покажчики із серії "Бібліографія вчених ХНУ", "Публікації викладачів ХНУ", які розкривають творчий доробок вчених навчального закладу.
   Сторінка сайта "Наукова робота" розкриває наукові досягнення бібліотеки – електронні версії останніх конференцій, семінарів, що відбувались у книгозбірні, публікації співробітників.
   Віртуальна довідкова служба, відкрита на сайті в 2006 р., стала одним із найперспективніших напрямків інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. БД "Книгозабезпеченність навчальних дисциплін" поліпшує якість формування фондів. Цю БД широко використовують кафедри університету.
   Розділ "Просвітницька робота" знайомить користувачів із заходами, що відбуваються в бібліотеці, віртуальними виставками, розкриваючи та рекламуючи особливості просвітницької і освітньо-виховної роботи бібліотеки.
   Широкі можливості для розвитку системи підвищення кваліфікації, професійного зростання бібліотечних працівників надає "Сторінка бібліотекаря", яка стала важливою ланкою web-сайта та своєрідною рекламою можливостей для підвищення кваліфікації. Представлені регламентуючі та методичні матеріали, віртуальна виставка "Сучасна бібліотека", відомості про бібліотеки ВНЗ обласного методичного об'єднання, є відсилка до розділу ЕК "Бібліотечна справа", що містить перелік книг та аналітичний опис періодичних видань.
   Створення та супровід  web-сайта вимагає постійної уваги та професійної компетенції працівників, які з ним працюють. Щоб зробити його цікавим та актуальним, таким, що грамотно і професійно відображає бібліотеку засобом рекламних послуг та можливостей, необхідно уважно ставитися до кожного розділу, постійно поновлювати та удосконалювати дизайн, відкривати нові сторінки. Так як у сприйнятті  web-сайта особливу роль відіграє дизайн, кожна бібліотека намагається зробити свою сторінку яскравою, але при цьому бажано не зловживати кольорами. Можливість легко відкривати сторінку відносять до важливих позитивних якостей сайта. Важливою  характеристикою web-сторінки користувачі Інтернета вважають зручну навігацію. Окремі поради з оформлення  web-сайтів можна знайти в літературі (див. список літератури).
   Для забезпечення успіху  web-сайта важливим елементом є проведення моніторингу використання його ресурсів. Постійний аналіз відвідуваності та використання ресурсів бібліотеки – ЕК, ЕБ, БД – допомагає зробити його максимально корисним.
   Поновлення реклами бібліотеки, новизна та оригінальність є важливими умовами її результативності. Ці вимоги певною мірою відносяться і до  web-сайта як до засобу рекламних послуг та можливостей.
   Ефективність бібліотечної реклами визначається кількістю користувачів бібліотеки або її послугами і частотою звернень до неї. Аналіз цих показників засвідчує, що відвідуваність сайта НБ ХНУ постійно зростає. Так, за 2006 р. його відвідали понад 185 тис. користувачів з 85 країн світу, за 2007 – 242513 користувачів. Середня відвідуваність сайту в 2008 р. складає понад 20 тис. на місяць.
   Особливої уваги потребує також питання реклами самого web-сайта.
Маркетинг web-сайта – дуже важливий елемент для забезпечення його успіху. Мало створити і розмістити сайт. Необхідно сповістити про нього. Перший етап реклами включає реєстрацію в мережі, обмін посиланнями з іншими сайтами, особливо спорідненої тематики.
   Реклама поза мережею починається з усного інформування. Використовуються різноманітні заходи, зустрічі, виставки, презентації.
   Реклама самого сайта – пропаганда бібліотеки, її ресурсів та послуг. Електронну адресу сайта розміщують, де тільки можна, навіть на формі чи бейджах працівників, на всіх рекламно-інформаційних виданнях бібліотеки. Це також публікації статей про бібліотеку та її потенціальні можливості в місцевій, а також у фаховій пресі. Дуже корисним є заняття з інформаційної культури.
   Висновки:
   Основне завдання  web-сайта бібліотеки – її професійно грамотне представлення з усіма електронними ресурсами та послугами в світовій мережі для оперативного задоволення всіх категорій користувачів, незалежно від їх місцезнаходження, в будь-який час; і одночасно це реклама ресурсів та послуг в міжнародному співтоваристві, реалізація взаємовикористання інформації в мережі Інтернет.
 • Ефективність сайта визначається його змістом, релевантним станом (наповненням).
 • Процес творення сайта є безперервним, а всі його сторінки повинні регулярно підтримуватись та поновлюватись.
 • Посилання на зовнішні Інтернет-ресурси необхідно перевіряти на їх активність, а інформація повинна бути актуальною для користувачів.
 • Головне – це якість наповнення, стабільність та активність інформаційних ресурсів, зручність навігації, єдність дизайна всіх розділів.
 • Реклама  web-сайта в Мережі, в бібліотеці, в ЗМІ – це пропаганда бібліотеки, її ресурсів та послуг.
   Процес створення  web-сайта як засобу рекламних послуг та можливостей є одним із перспективних напрямків діяльності сучасної бібліотеки.

   Використана література
 1. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка. У 2-х ч. Ч. 1. Правове регулювання у сфері інформації. - К. : Книжкова палата України, 2002. - 124с.
 2. Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях: Національна бібліотека України ім. В.Вернадського. (Електронний ресурс). - Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/
 3. Артемов Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки / Ю. Артемов, О. Непляха, Ж. Левченко// Бібліотечний форум України. - 2006. - №2. - С.19-21
 4. Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки // Бібліотечний вісник. - 2008. - №1. - С.11-13
 5. Дрыгайло В.Г. Web-сайт библиотеки //Дрыгайло В. Основы организации библиотеки вуза. - М., 2007., - С.145-150
 6. Дрыгайло В.Г. Реклама библиотеки и в библиотеке  //Дрыгайло В. Основы организации библиотеки вуза. - М., 2007., - С.156-162
 7. Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання //Бібіотечний вісник. - 2003. - №1. - С.13-17
 8. Крупенева И.Г. Методы продвижения веб-сайта библиотеки / И.Г. Крупенева, В.К. Степанов // Научные и технические библиотеки. - 2003. - №8. - С.63-73
 9. Матлина С.Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама. Практическое пособие. - М.: Либерея, 2000. - 127с.
 10. Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху: (Методичні рекомендації). Укл.: І. Цуріна, Н. Цуріна. - К., НПБУ, 2004. - 31с.
 11. Чабан К.А. Библиотечный сайт: пользовательский аспект. (по результатам анализа). // Культура народов Причерноморья. - 2003. - №40. - С.66-70
 12. Шрайберг Я.Л. Как создать свой веб-сервер: Методическое пособие для библиотек по информационным технологиям и Интернет. /Я.Л. Шрайберг, М.В. Гончаров. / - М.: Либерея, 2000. - 64 с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail