Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Айвазян О.Б.,
директор наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету


Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотек ВНЗ

   Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи  розвитку висуває в якості одного з основних завдань системи освіти - завдання формування інформаційної культури особистості. З іншого боку, прогресуюча інформатизація та технологізація суспільства не повинні призвести до  технократизму, дисгармонії в житті як людини, так і суспільства. І таку культурозберігаючу функцію може виконувати особистісно-орієнтована освіта. Таким чином, сучасна освіта повинна забезпечити збереження духовної суті людини в умовах тотального наступу  "штучного інтеллекту".  Бібліотеки ВНЗ, як один із основних структурних підрозділів університету, покликана сприяти всебічному розвитку майбутнього фахівця: з одного боку забезпечувати навчальний процес, а з другого - проводити просвітницько-виховну роботу.
   В Хмельницьке обласне методичне об'єднання входить 5 бібліотек, які ростуть та розвиваються разом з університетами, всебічно сприяють освітній та науковій діяльності закладів, а також розширенню світогляду сучасної молоді. Щороку  бібліотеки ВНЗ Хмельницького методичного об’єднання обслуговують понад 34 тис.  читачів, нараховують більше 1360 тис. відвідувань, видають 3 млн. документів.
   Саме для покращення інформаційного забезпечення освітніх процесів в бібліотеках об’єднання удосконалюється  система обслуговування користувачів на основі запровадження нових сучасних технолгій, від яких залежить якість  послуг, що надають бібліотеки. У 2008 році інноваційна діяльність бібліотек методичного об’єднання направлялась на запровадження нових технологій, розширення наукової та видавничої діяльності, удосконалення форм і методів просвітницької роботи.
   Так, бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії впевнено іде  шляхом автоматизації і на основі програмного забезпечення "УФД.Бібліотека" розвиває електронний каталог, що дало змогу  розпочати процес штрихкодування документів. Ця книгозбірня відрізняється активною і різноманітною просвітницькою роботою. Ось і в минулому році працівниками бібліотеки започатковано прведення конкурса юних поетів та прозаїків, кращі твори яких увійдуть в альманах "На крилах музи".
   У науковій бібліотеці Хмельницького університету управління та права  23-24 квітня 2008 року  відбулась науково-практична конференція  "Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних  закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства". Видано матеріали конференції, черговий випуск бібліографічного покажчика «Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та права». Не залишається поза увагою і просвітницька робота - в книгозбірні розпочав роботу  клуб любителів поезії "Поезія - це завжди неповторність". Варто відзначити розширення структури бібліотеки ХУУП, де створено новий підрозділ - відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення.
   Працівники наукової бібліотеки  Подільського державного аграрно-технічного університету багато уваги приділяли роботі з фондом, проводячи аналіз використання його окремих частин, а також його перміщенню в зв’язку із збільшенням площі книгосховища та організацією відкритого доступу. Як методичний центр територіального об’єднання сільсько-господарських бібліотек Хмельницької області, повідні фахівці НБ ПДАТУ  займалися підвищенням кваліфікації працівників бібліотек об’єднання, провели семінар "Проблеми комплектування фондів бібліотек, використання та збереження". Серед нових форм  просвітницької роботи книгозбірні:

  • літературно-краєзнавча експедиція "Вперед - у минуле", присвячена історії подільського краю;
  • участь у фестивалі  " Міньковецька держава - фестиваль Отроків 2008."
  • день улюбленого вірша
   2008 рік можна назвати роком наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського  національного університету ім.І.Огієнка, яка протягом року:
  • повернула собі статус наукової книгозбірні,
  • рішенням Хмельницької обласної державної адміністрації та обласної ради бібліотек отримала премію імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовної інформаційно-бібліографічної продукції,
  • проведенням круглого столу "Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспективи" книгозбірня святкувала 90-літній ювілей,
  • видала перший номер серійного збірника "Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство".
   Крім того, працівниками книгозбірні видано: «Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік», «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2008 рік», "Бібліографічний покажчик з історії університету".
   Наукова бібліотека Хмельницького національного університету працювала над удосконаленням системи обслуговування користувачів шляхом розвитку віртуального середовища та накопичення ресурсів електронної бібліотеки. Уся система віртуального обслуговування проходить через веб-сайт книгозбірні, отже, в минулому році оновлено дизайн веб-сайту, створено нову БД  "На допомогу науковцям", впроваджено програмне забезпечення (модуль)  "МБА ХНУ". Для інформаційного забезпечення студентів дистанційної освіти організовано доступ до електронної бібліотеки  через сервер факультету  дистанційної  освіти.
   Протягом року НБ ХНУ видано два номери  інфрмаційного бюлетеня "Бібліотка в освітньому просторі", створено електронні ресурси: біобібліографічний покажчик з серії "Бібліографія праць вчених ХНУ", "Наукові праці д.т.н., професора Параски Г.Б." та "Публікації викладачів університету за 2006 рік".
   Сектором просвітницької роботи  запроваджено такі нові форми, як урок - есе, година вдячних спогадів, урок-застереження. Розроблено новий проект "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості".
   Важливим пріоритетом в діяльності будь-якої бібліотеки є ефективне використання наявних ресурсів: фондів, довідково-бібліографічного апарата, електронних документів. Найбільш поширеною формою пошуку в бібліотеках об`єднання стає пошук у електронному каталозі, який забезпечує користувачам доступ до бібліографічних БД та представляє собою сукупний  аналог  традиційниїх каталогів: алфавітного, систематичного і предметного. Доступ до електронних каталогів надається в локальній мережі університетів та через Інтернет, що дозволяє користувачам в кортоткий термін знайти необхідні джерела інформації, самостійно скласти і роздрукувати списки літератури з будь-якої теми, за автором, назвою тощо. Викладачі університетів отримали можливість у віртуальному режимі самостійно відслідковуавати надходження нової літератури з дисциплін, отримувати через сайт книгозбірні інформацію про книгозабезпеченість дисциплін, наявність видань в бібліотеках, замовляти нову літературу та документи по МБА.
   Як показує досвід, організація доступу до ресурсів на основі сучасного технічного оснащення може і не привести до реальних позитивних результатів. Колосальний потенціал інформаційних ресурсів може залишитися не запитаним через низьку інформаційну культуру користувачів, невміння правильно висловити свою інформаційну потребу, оперативно знайти, проаналізувати та отримати необхідну інформацію. У всіх бібліотеках об’єднання прикладається багато зусиль проведенню занять з основ інформаційної культури, адже володіння навичками пошуку інформації - одна з головних вимог до сучасного фахівця.
   Сучасна бібліотека ВНЗ  є не тільки  інформаційно-освітнім, але й культурним центром. Бібліотеки  проводять просвітницько-виховну роботу засобами популяризації книжкових ресурсів, спрямовуючи  її на виховання читача, людини, особистості на прикладах письменників та їх героїв, показуючи красу людських вчининків, почуттів, навчаючи  поважати народні традиції.
   Наша конференція присвячена виховній та просвітницькій роботі зі студентами, отже, багато доповідей висвітлює  досвід роботи бібліотек саме з цього питання, тому наведу тільки загальні цифри: по методичному об`єднанню за рік було проведено понад
   900 масових заходів (229 просвітницьких, 112 інформаційних, 270 занять з основ інформаційної культури, 292 виставки). Крім того, до уваги користувачів створюються тематичні віртуальні виставки на допомогу як навчальному, так і виховному процесам університету.
   Працівники бібліотек Хмельницького обласного методичного об`єднання добре розуміють, що  для того, щоб відповідати вимогам користувачів, бібліотеки повинні постійно проводити необхідні зміни, шукати нові засоби надання якісних послуг. Ми також завжди готові підтримувати професійне спілкування з колегами з інших університетів країни та публічних книгозбірень, вивчати досвід їх роботи, ділитися своїм заради загальної мети - підвищення якості обслуговування  користувачів, сприяння освітньому та виховному процесам у вищих навчальних закладах.   Якщо говорити про матеріально-технічну базу бібліотек обєднання, то вона в порівнянні з бібліотеками інших обєднань виглядає непогано. У нас немає фондів у подвальних приміщеннях, які потребують капітального ремонту. Приміщення бібліотек обладнанні бібліотечними меблями. Що стосується компютерної техніки, то і тут є прогес. За рік загальний компютерний парк збільшився на 13 машин, новий сервер, які отримали НБ КПНУ та ХНУ. Загальна кількість становить 137 компютерів.
   Займаються усією цією роботою 186 працівників бібліотек обєднання. Якщо в ХНУ скорочено 4 ставки, то в бібліотеках КПНУ та ХГПА штати поповнились новими одиницями.
   Впродовж звітного періоду - 2008 року -  усі бібліотеки Хмельницького обласного методичного обєднання активно  забезпечували інформацією навчальний та науково-дослідний процеси університетів. Основна увага, як і раніше, зверталась на формування інформаційно-ресурсної бази бібліотек, розкриття фондів засобами довідково-бібліографічного апарату, різноманітних наочних та просвітницьких форм, навчання читачів навикам пошуку та відбору інформації, сприяння всебічному розвитку особистості майбутнього фахівця.
   Давайте проаналізуємо роботу бібліотек обєднання (вся інформація взята із звітів). І насамперед  відзначимо - що нового в наших книгозбірнях.
   Якщо аналізувати основні статистичні показники роботи бібліотек нашого обєднання, то           можна сказати, що  минулого року  криза ще нас не торкнулася.
   Загальний фонд по обєднанню становить 2942 тис. примірників, що на 21% більше за минулий 2007 рік . Найкраще фонд використовується в бібліотеках ХГПА та ХУУП, а от книгозабезпеченість краща в бібліотеках, де фонд більший - - КПНУ та ПДАТА.
   Документовидача зменшилась на 5,7 % і становить 3002 тис. документів, знову ж таки завдяки бібліотеці ХНУ. А справа ось у чому. В звязку з активним розвитком віртуальної системи обслуговування, наданням додаткових послуг, зменшився потік студентів в читальних залах книгозбірні і збільшилась кількість віртуальних користувачів. Ми звикли до того. Що нам завжди вистачало традиційних читачів, тому не все обліковувалось у віртуальній системі обслуговування. Наприклад відвідування електронного каталогу на сайті, видача бібліографічних БД , БД Ліга-закон тощо. Сьогодні ми вже поставили лічильники на всіх БД, які створені і придбані бібліотекою. Тому ті бібліотеки, які розпочали електронний облік документовидачі, створення віртуальної системи обслуговування- електронна бібліотека, електронний каталог, віртуальна довідкова служба, візьміть наш досвід до уваги і чітко обліковуйте всі види обслуговування. Адже від цих показників залежить група по оплаті праці бібілотеки.
   Назв надійшло менше, але тут є обєктивна причина - МОНУ у 2008 році не виконало план друкування підручників. Кількість примірників збільшилась на 7,2 %.
   Фінансування збільшилось в порівнянні з 2007 роком на 19 % і становить742973 грн. На придбання книг витрачено - 443 878, на придбання періодичних видань - 299095. найбільше коштів на комплектування отримує бібліотека КПНУ.
   Кількість читачів за єдиною реєстрацією також збільшилась і становить 34 070, а от кількість читачів. Фактично обслужених зменшилась на 7,4 відсотка і становить 117652.  на зменшення читачів вплинуло злиття двох читальних залів в бібліотеці ХНУ. Така реорганізація була викликана скороченням часу, який читачі проводять в читальних залах. Використовуючи додаткові послуги - ксерокопіювання, нічний абонемент, сканування, а також користуючись через веб-сайт книгозбірні  електронним каталогом, Електронною бібліотекою, віртуальною довідкою та іншими БД, сучасні читачі все більше отримують інформацію з віртуального середовища. Треба розуміти, що і в інших бібліотеках з розвитком інформаційних технологій, поступово буде скорочуватися відвідуваність читальних залів - і нам всім треба бути готовими до трансформації бібліотек в інформаційні центри, які займаються пошуком інформації, її аналітичною обробкою, реферуванням  та бібліографуванням наукового доробку викладачів та наданням доступу до  створених, придбаних та віддалених БД користувачам.
   І як підтвердження моїх слів - показник відвідувань, який з більшився по обєднанню на 21,9 % в основному завдяки збільшенню відвідувань веб-сайту НБ ХНУ.
   Варто відзначити пожвавлення в минулому році  роботи служби МБА - стали більше замовляти і отримувати, як з бібліотеки Вернадського, так і з бібліотек університетів України. В минулому році бібліотеки обєднання отримали на замовлення читачів 283 книги.
   І на останок, я хочу подякувати  керівництву ХГПА, яке гостинно прийняло нашу конференцію і приділяє багато уваги розвитку бібліотеки та автоматизації бібліотечних процесів. Хочу подякувати нашим гостям з К-Подільського, представників Обласних  організацій  і міських бібілотек, які завжди охоче відгукуються на наші запрошення. Адже ми робимо спільну справу -  виховуємо нашу молодь, сприяємо розвитку науки і культури в нашому регіоні.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail