Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Марчак Т.Ф.,
зав. відділу обслуговування на абонементах НБ ХНУ


Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів - місія бібліотек XXI століття

   У всьому світі бібліотечні фонди розглядаються як стратегічний ресурс держави, головний ланцюг системи збереження культурного надбання нації. Прагнення України увійти до європейської спільноти потребує від держави і бібліотечних фахівців виконання певних вимог, які мають бути прописані у нормативних актах державного, регіонального і відомчого рівнів.
   Ці вимоги формуються залежно від рівня розуміння суспільством впливу бібліотек на його розвиток. Тобто держава і її громадяни мають усвідомити значущість бібліотек як основного і незмінного ланцюга сучасної інформаційної мережі й охорони культурного надбання. Саме на цій підставі мають створюватися нормативи і система заходів, спрямованих на розвиток інформаційних функцій бібліотек, на забезпечення збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів як основи національної пам’яті народу України.
   Ставлячи своєю головною метою забезпечення вільного доступу до знань, інформації, сучасні бібліотеки спираються на постійно зростаючу кількість законодавчих актів, які регламентують їх діяльність, керуються юридичними нормами. Діяльність бібліотек України здійснюється в рамках Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", прийнятого у 1995 р. і переглянутого у 2000 р. Згідно з цим документом, "основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками".
   Принцип загальнодоступності інформації закріплений Конституцією України, також відображений в Цивільному кодексі, в законах "Про інформацію, інформатизацію і захист інформатизації", "Про авторські права і суміжні права" і ін. Закони повинні захищати інтереси користувача і, перш за все, гарантований доступ до ресурсів кожної конкретної бібліотеки. Гарантії доступу забезпечуються в процесі всієї діяльності бібліотеки з обслуговування читачів, але тільки за умовою чіткого розуміння проблем збереження документів.
   Тема збереження фондів є традиційно актуальною для бібліотек всіх рівнів, оскільки місія бібліотеки вузу полягає в забезпеченні навчально-виховного процесу, в тому, щоб студенти могли безкоштовно, дотримуючись правил користування бібліотекою, користуватися усіма її ресурсами. В бібліотеці свого навчального закладу студенти повинні цінувати можливість отримання підручників безкоштовно і бути більш відповідальними та законослухняними. Проте, на жаль, це не так.
   Протягом всього періоду навчання ВНЗ та бібліотека багато роблять для того, щоб привити майбутньому фахівцю навики цивілізованого існування в суспільстві, розвиваючи основи правової поведінки – повагу закону. Повсякденна діяльність кожної бібліотеки повинна бути спрямована на повноцінне використання її користувачами сформованих бібліотечних фондів. Для цього мають постійно організовуватися книжкові виставки і Дні інформації, Дні кафедри та інші заходи, щоби якомога краще донести до читачів все багатство книжкового фонду.
   Протиправні дії абонентів бібліотеки випливають перш за все із низького рівня правосвідомості у читачів та від незнання правових норм та заходів відповідальності за їх недотримання. Гарантією збереження фонду з соціальної точки зору є свідоме відношення до бібліотечного документу як до громадського надбання, особиста зацікавленість читача в виконані як ним особисто, так і іншими абонентами правил користування бібліотекою, вміння, навики бережливого відношення до документів. Все це зобов’язаний прищеплювати абоненту бібліотекар.
   Тому робота з попередження і ліквідації читацької заборгованості повинна бути постійно в центрі уваги фахівців абонементу. Вона вимагає щоденної кропіткої праці, системи, навиків роботи з людьми, витримки, тактовності, наполегливості, вимогливого ставлення до боржників. Роботу з боржниками необхідно проводити в двох напрямах.
   Особливої уваги потрібно надавати попередженню читацької заборгованості з метою посилення відповідальності студентів за користування виданнями. Тут заслуговує на увагу такий дієвий і ефективний метод, як бесіда. З бесіди розпочинається знайомство першокурсників з бібліотекою, коли студентів знайомлять з правилами бібліотеки, термінами користування підручниками, розповідають про культуру читання та матеріальну відповідальність студентів за бібліотечні видання. Такі ж бесіди доцільно проводити постійно в процесі обслуговування студентів всіх курсів. Для виховної роботи студентів ефективно використовувати різні засоби: радіо, бібліотечний сайт, куточок читача, звернення-оголошення.
   Робота з ліквідації заборгованості вимагає також цілої системи заходів. Насамперед, з метою підвищення відповідальності і результативності цієї роботи, за кожним працівником абонементу доцільно закріпити курс чи факультет студентів. Відповідальний бібліотекар систематично контролює і проводить з студентами даного курсу чи факультету роботу: готує вибірки боржників, повідомляє їх про заборгованість листами-нагадуваннями та по телефону, блокує електронні формуляри боржників в базі данних "Читач" для того, щоб боржник не зміг користуватися іншими відділами, складає списки боржників по факультету. Таку роботу працівники проводять після закінчення кожної сесії, оскільки видача і здача підручників семестрова.
   Сприятимуть позитивному вирішенню цього питання налагодження контакту з деканатами та кафедрами, співпраця з кураторами, студентською радою, старостами груп.
   Вимагає невідкладності і робота з наказами по студентському складу; з метою запобігання відрахування боржників потрібно оперативно інформувати їх про необхідність повернення бібліотечних видань.
   Вся ця система вище перерахованих заходів, які мають постійно проводитися працівниками відділів обслуговування на абонементах, дасть плідний результат – проблема боржника зникає.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail