Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Глухенька В.О.,
м. Хмельницький

Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету


   В доповіді висвітлені основні напрямки стратегії розвитку інформаційної системи в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та представлено віртуальну систему обслуговування користувачів.

   Основним напрямком стратегії розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на сьогодні є досягнення високого рівня якості бібліотечних послуг для забезпечення навчання і наукових досліджень студентів та науковців університету за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій.
    З метою більш ефективного впровадження вищезазначеної політики було розроблено перспективну програму розвитку наукової бібліотеки ХНУ на 2007 - 2016 роки.
    Основними напрямками реалізації даної програми визначені:
    1. Оперативне, якісне та комфортне обслуговування читачів із застосуванням автоматизованих технологій, задоволення їхніх інформаційних запитів, підвищення загальної культури обслуговування.
    2. Інформаційне забезпечення усіх напрямків роботи ВНЗ; сприяння популяризації наукової діяльності університету - проведення інформаційних заходів, презентацій, виставок наукових робіт викладачів та студентів ХНУ.
    3. Творче партнерство з кафедрами та інститутами.
    4. Подальше впровадження і розвиток інформаційних технологій.
    5. Формування бібліотечного фонду, що максимально забезпечує потреби користувачів бібліотеки в документах та інформації.
    Комплексний підхід та покрокове створення інформаційної системи в книгозбірні:
    1-й крок – розробка концептуального бачення розвитку електронного середовища в бібліотеці та формування інфраструктурного рішення з відповідним матеріально-технічним забезпеченням:
    • створено зал електронної інформації з 15 АРМ для користувачів, які мають вихід в Інтернет;
    • сформовано штати відділів інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами програмного забезпечення, технічного забезпечення та адміністрування Wеb-сайту, електронної бібліотеки з сектором обслуговування читачів в залі електронної інформації;
    • для підтримки великої кількості даних та для оперативного виконання звернень користувачів придбано 3 потужних сервери (два 2*Xeon 2400/ RAM 2048 Mb/ HDD 2*80 G, на яких містяться електронний каталог та повнотекстові ресурси та Cel 2400/ RAM 512 Mb/ HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та Web-сервера бібліотеки);
    • розроблено лінгвістичне забезпечення – створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, розроблено систему інших довідкових словників в електронному вигляді;
    • забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 40 інструкцій, положень, пам’яток; організовано навчання роботі на ПК персоналу;
    • придбано систему "УФД. Бібліотека" для автоматизації основних технологічних процесів.
    2-й крок – важливою складовою успіху в процесі впровадження інформаційних систем є забезпечення фінансування програми, що вирішується в книгозбірні двома шляхами:
    • із загальноуніверситетського бюджету згідно кошторису, який складається бібліотекою на поточний рік і затверджується ректором університету,
   • за рахунок власних коштів, що надходять від надання додаткових платних послуг користувачам бібліотеки. 3-й крок – впровадження нових інформаційних сервісів для користувачів книгозбірні:
   • розроблено додаткове програмне забезпечення програмістами відділу інформаційного забезпечення бібліотеки (всі програмні продукти, які впроваджені впродовж 2002 - 2011 років, орієнтовані на роботу в комп'ютерній мережі, побудовані за архітектурою клієнт-сервер, базуються на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL);
   • створені бази даних:
   • електронний каталог наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),
   • електронна бібліотека ХНУ (повнотекстова),
   • книгозабезпеченість навчального роцессу ХНУ (бібліографічна),
   • анотована база даних наукових публікацій (повнотекстова),
   • обмінно-резервний фонд наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),
   • навігатор Інтернет-ресурсів за профілем ВНЗ (вебліографічна),
   • зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області (бібліографічна).
   • впроваджені додаткові сервіси для користувачів:
   • віртуальна довідкова служба,
   • віртуальні виставки,
   • "Радимо почитати" (огляд художньої літератури),
   • замовлення документів по МБА в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,
   • замовлення нової літератури для навчального роцессу викладачами університету в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,
   • доступ до формуляра читача на Web-сайті бібліотеки.
   4-й крок – організація Web-сайту книгозбірні, який за своєю суттю є Web-порталом і виконує такі головні завдання:
   • організація масового і ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі,
   • формування інформаційних ресурсів, направлених на задоволення потреб спільноти університету та колег-бібліотекарів методичного об’єднання книгозбірень ВНЗ Хмельницької області,
   • підвищення якості обслуговування та надання додаткових послуг бібліотекою ХНУ студентам та науковцям університету,
   • формування публічних інформаційних ресурсів для представлення у всесвітній мережі наукових здобутків вчених університету,
   • налагодження зворотного зв’язку між бібліотекою та її користувачами.
   Сьогодні в науковій бібліотеці ХНУ під впливом інформаційних технологій створена нова система обслуговування читачів (див. рис.1), розроблено засоби віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, а також досліджуються джерела, які можна використовувати, якщо у книгозбірні відсутня необхідна інформація. Формування системи обслуговування визначають такі фактори: активізація бібліотеки як інформаційного центру університету; створення електронних баз бібліотеки; зміни в інформаційних потребах користувачів; структурні зміни фонду бібліотеки.


   Рис. 1. Віртуальна система обслуговування НБ ХНУ

   Запровадження в бібліотечну практику нових технологій зумовлює перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості книгозбірні: водночас із обслуговуванням своїми фондами та ресурсами вона забезпечує доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів. Надається доступ користувачам бібліотеки до відомих в світі БД, як, наприклад, Springer, Blackwell тощо.
   Протягом всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: "Комп’ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів", "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки". Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді "Інформаційні запити користувачів в системі ОЗО", "Система ціннісних орієнтирів студентів", "Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів" тощо. Результати досліджень дають відповіді на такі важливі запитання: канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, книгозбірня намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.
   Підводячи підсумки 50-річного шляху розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, можна з впевненістю сказати, що книгозбірня виконує свою місію із забезпечення інформацією наукового та навчального процесів університету на сучасному рівні.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail