Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Глухенька В. О.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Університет – це лише група будинків,
зібраних навколо Бібліотеки…
Бібліотека – це є Університет"

Shelby Foote

    Більшість стратегічних завдань сучасного університету тісно пов’язана з діяльністю бібліотеки як важливої ланки академічного та наукового процесів. Інформатизація бібліотеки стала одним з пріоритетних напрямів удосконалення діяльності університету. Результатом цього процесу послуговує автоматизація технологічних процесів, поповнення інформаційних ресурсів книгозбірні документами на нових носіях, формування електронних бібліотек, активне використання можливостей Інтернету в інформаційній практиці бібліотеки.
   Розпочалась автоматизація книгозбірні в 1992 році. Позаду вже (чи ще лише) 19 років. Дев’ятнадцять складних сходинок важкого, але надзвичайно цікавого, часом виснажливого, частіше непротореного шляху першовідкривачів. І хай ще не все налагоджено в цьому складному механізмі, але сьогодні ми вже сміливо можемо стверджувати, що Наукова бібліотека Хмельницького національного університету має унікальний досвід становлення за досить короткий час знаного і визнаного в Україні лідера в галузі впровадження нових інформаційних технологій та інших інновацій.
   Розвиток книгозбірні, як осередку новітніх інформаційних технологій, можна умовно поділити на декілька етапів:
   1992–1996 – перші кроки. Придбання першої ЕОМ, створення БД ключових слів – першого пошукового апарату, за допомогою якого проводився тематичний відбір документів у електронному каталозі, формування в автоматизованому режимі друкованих форм: каталожних карток, прикнижкових формулярів, інвентарної книги. Цей етап відзначався практичною відсутністю навиків роботи з технічними засобами співробітників бібліотеки, слабою комп’ютерною базою, відсутністю стратегічного планування.
   1997–1999 – початок впровадження програми комп’ютеризації. Пріоритетним напрямом розвитку діяльності книгозбірні стає створення власних та використання зовнішніх ресурсів на електронних носіях для інформаційного забезпечення навчального процесу. З цією метою було проведено аналіз структури та змісту інформаційних потреб користувачів бібліотеки, знайдено можливість навчання всіх співробітників бібліотеки роботі з телекомунікаційними технологіями, досягнута взаємодія між бібліотекою і комп’ютерними службами університету.
   2000–2004 – розвиток. Цей період відзначився інтенсивною роботою зі створення автоматизованої бібліотечної системи. Організовано відділ автоматизації бібліотеки. За базове програмне забезпечення було обрано вітчизняний програмний продукт "УФД/Бібліотека". На кінець 2001 р. сформовано розгалужену локальну мережу з 33 комп’ютерів, впроваджено електронний формуляр читача, проведено рекаталогізацію активного фонду документів. Окремою ланкою роботи став розвиток web-сайту бібліотеки, який щороку відвідують більше 400 тис. користувачів, а загалом за роки існування скористались більше 5 мільйонів.
   2005–2010 – реалізація головного завдання – забезпечити можливості ефективного застосування необхідних джерел інформації на основі доступу до сучасних технологій і створення належних умов роботи з ними. За концепцією розвитку бібліотеки інформаційне забезпечення розглядається як комплекс, де все функціонально взаємопов’язано та підпорядковано досягненню єдиної мети. В центрі уваги нашої діяльності завжди знаходиться користувач – студент, викладач, науковець, – його інформаційні потреби, запити для ефективної освіти та наукової діяльності.
   З метою забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів з 2006 року бібліотека розпочала роботу віртуальної довідкової служби, якою скористались вже більше 8 тис. наших науковців та студентів.
   2005 рік знаменний початком створення електронної бібліотеки. Електронна бібліотека ХНУ є універсальною за змістом і містить в собі різні види документів. Тут можна знайти електронні текстові еквіваленти друкованих видань, електронні публікації, матеріали конференцій, електронні повідомлення і т.п.. В фонді електронної бібліотеки більше 4500 тисяч документів: від методичних посібників та підручників для студентів до монографій і дисертацій для науковців. Представлена література за різними галузями знань. Щоденно електронна бібліотека поповнюється новими документами. Переглядати новинки можна у розділі "Нові надходження до електронної бібліотеки". Скористались цим сервісом вже понад 80 тисяч наших читачів.
   Сьогодення. В бібліотеці працює локальна мережа з трьох потужних серверів та 56 комп’ютерів, різноманітна мультимедійна апаратура, ксерокси, всі ПК мають вихід в Інтернет, цілодобово забезпечений доступ користувачів до всіх основних БД бібліотеки через web-сайт (http://lib.khnu.km.ua).
   Важливий аспект організації інформаційних ресурсів та їх пошук – каталоги бібліотеки. З 2010 року всі карткові каталоги для читачів законсервовано. Основна БД "Електронний каталог" містить більше 350 тисяч записів і дозволяє швидко знайти потрібну інформацію простим чі комбінованим способом в залежності від складності запиту. Додатково до бібліографічної інформації також відображається місце знаходження документа, його наявність в фонді на даний період часу. Над наповненням електронного каталогу працюють всі структурні підрозділи бібліотеки від відділу комплектування та наукової обробки, який реєструє нові надходження, до відділу зберігання фондів, який займається рекаталогізацією.
   Безумовно, використання новітніх інформаційних технологій не вичерпується лише роботою Електронного каталогу, так само як серйозна інформаційна підтримка та забезпечення навчального та наукового процесів не будуються лише на традиційних інформаційних ресурсах. Колекція оптичних дисків в складі фонду, доступ до БД, отримання реферативної та повнотекстової інформації в режимі on-line – сьогодні обов’язковий комплекс ресурсів нашої книгозбірні.
   Електронна книга і електронна бібліотека завдяки глобальній мережі Інтернет тісно увійшла в наше життя. Фактично сьогодні завдання бібліотеки – зібрати, опрацювати й надати користувачеві упорядковані інформаційні ресурси, які структуровані і укладені за визначеною ієрархією. З кожним роком можливості електронних ресурсів зростають, як зростає і кількість нових надходжень до електронної бібліотеки університету. В порівнянні з 2007 роком, коли був тільки створений відділ електронної бібліотеки, майже в два рази зросла кількість електронних документів.
   Для університетської спільноти на web-сайті книгозбірні функціонують допоміжні сервіси: "Книгозабезпеченність навчального процесу", "Електронний формуляр читача", "Замовлення документів по МБА", "Замовлення нових документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи", "Навігатор Інтернет-ресурсів".
   Окремою ділянкою роботи бібліотеки є популярізація книги через web-сайт. Постійно діючі віртуальні виставки-плакати, виставки-подорожі, виставки-презентації, тематичні виставки, огляди художньої літератури "Радимо почитати", виконані з використанням сучасних мультимедійних технологій, яскраво розкривають зміст традиційних фондів книгозбірні.
   В рамках загальнодержавної програми "Бібліотека ХХІ ст.", започаткованої 2009 р., НБ ХНУ як методичний центр ВНЗ Хмельницької області здійснює корпоративну діяльність з метою інтеграції електронних ресурсів книгозбірень області. Відділом інформаційних технологій НБ ХНУ розроблено програмне забезпечення та сформовано Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області, який представляє на web-сайті нашої бібліотеки ресурси п’яти книгозбірень регіону і надає можливість науковцям та студентам водночас проводити пошук інформації в них та робити замовлення необхідної інформації через сервіс електронної доставки документів.
   Родзинкою 2010–2011 рр., в плані використання сучасних інтернет-технологій, стала анотована повнотекстова база даних наукових публікацій (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_visnyk_hnu/page_lib.php). Вона створена і підтримується трьома відділами книгозбірні (інформаційно-бібліографічним, інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, електронної бібліотеки). БД містить більше 12 тис. публікацій з наукових журналів "Вісник Хмельницького національного університету", "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", "Проблеми трибології", "Бібліотека в освітньому просторі", "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" і дає можливість користувачу здійснювати пошук за автором, назвою та тематичним спрямуванням статті.
   Можна сміливо говорити, про те, що ми живемо в епіцентрі інформаційної революції. З розвитком глобальної інформаційної мережі Інтернет, з появою нових, електронних джерел інформації змінюються традиційні уявлення про бібліотеку як автономне книгосховище з обмеженим доступом. Змінюються традиційні бібліотечні функції та з’являються нові, які обумовлюють нову роль бібліотеки в інформаційному просторі – роль виробника електронних ресурсів, інформаційного посередника та провідника в інформаційному просторі.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail