Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Глухенька В.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


    Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету (НБ ХНУ) - 50. Термін в масштабах часу порівняно невеликий, оскільки бібліотечні зібрання (фонди) складаються поступово: десятками та сотнями років. І в той же час, це трудове життя людей, працюючих над створенням бібліотеки, яка служить і надалі слугуватиме своєму головному призначенню - освіті, культурі, просвітництву.
   Сучасна наукова бібліотека Хмельницького національного університету - потужний бібліотечно-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи.
   Бібліотека розташована в окремому дев'ятиповерховому приміщенні, яке займає площу 4655 м2. Фонд книгозбірні нараховує більше 618 тисяч примірників документів. У структурі бібліотеки вісім відділів, три філії на факультетах та дев'ять кафедральних бібліотек. У книгозбірні створені комфортні умови для читачів. До їх послуг - 7 галузевих читальні зали, три абонементи, МБА, спеціальні сектори: науково-технічної документації, літератури іноземними мовами, зал каталогів і електронної інформації.
   Останні 20 років діяльність бібліотеки спрямована на вирішення стратегічного завдання університету в підготовці висококваліфікованих спеціалістів — забезпечення якості та розвитку інформаційного середовища вишу. Адже наявність потужної університетської книгозбірні, яка накопичує і зберігає інформаційні ресурси, надає інформаційні послуги, запроваджуючи новітні технології є однією з основних умов існування інформаційно-освітнього середовища університету.
   Як сучасний інформаційно-комунікативний центр, бібліотека ставить за мету:
- представити свої інформаційні ресурси в світовому інформаційному просторі;
- забезпечити доступ до інформаційних ресурсів університету;
- надати користувачам необмежений доступ до світових наукових ресурсів ;
- організувати ефективне та якісне інформаційне обслуговування користувачів.
   Історія створення АБІС НБ ХНУ розпочалася 1992 року з однієї ЕОМ "MAZOVIA CM 1914", яка була встановлена у відділі комплектування, та придбання бібліотечної немережевої програми автоматизації технологічних процесів Московського університету ім. М. Ломоносова "Бібліотека 2.0".
   За діяльної підтримки ректорату, професорсько-викладацького складу, а також завдяки напруженій роботі всього колективу була проведена велика підготовча робота:
- поступово розроблено та придбано програмні продукти та технічне обладнання;
- протягом п'яти років проведено роботу з фондом — рекаталогізацію та штрих-кодування документів;
- розроблено лінгвістичне забезпечення - створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, та систему інших довідкових словників в електронному вигляді;
- забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 40 регламентуючих документів (інструкцій, положень, пам'яток), організовано навчання персоналу роботі на ПК;
- сформовано штат відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення (ВІТКЗ) інженерами-програмістами, техніками та бібліотечними фахівцями.
   Задля підтримки та управління великою кількістю даних та необхідності швидкого виконання численних звернень багатотисячної кількості користувачів в бібліотеці працює три потужні сервери (два 2*Хеоn 2400/ RAM 2048 Mb/HDD 2*80 G, на яких містяться електронний каталог та повно-текстові ресурси та Сеl 2400/ RAM 512 Mb/ HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та веб-сервера бібліотеки), 58 персональних комп'ютерів (15 - для користувачів у залі електронної інформації), 5 сканерів, 20 принтерів, 3 ксерокси, сканери для зчитування штрих-кодів, мультимедійнийпроектор, ламінатори, телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, DVD-програвач. Всі ПК об'єднані в локальну мережу за принципом клієнт-сервер, маючи вихід в Інтернет.
   Інформаційна система бібліотеки включає в себе два види програмного забезпечення:
   -програмне забезпечення загального призначення для підтримки баз даних (СУБД);
   -прикладне програмне забезпечення, яке використовує засоби СУБД для виконання конкретних завдань.
   В якості СУБД бібліотека ХНУ використовує SQL Server 2005 і виконує наступні функції:
- захист даних та забезпечення їх цілісності;}
- доступ до даних декількох користувачів водночас;
- обробка та здобування даних орієнтованих на можливі запити користувачів;
- створення прикладних систем, орієнтованих на можливості програміста.
   В ролі прикладних програмних продуктів використовуються як придбана система "УФД. Бібліотека" так і власні розробки програмістів бібліотеки Костюк Ольги Олексіївни та Жаркова Федора Федоровича. Всі програмні продукти, що запроваджені протягом 2002-2011 років, орієнтовані на роботу в комп'ютерній мережі, побудовані за архітектурою клієнт-сервер, базуються на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL.
   Програма "УФД. Бібліотека" впроваджена в роботу книгозбірні у вересні 1999 року, і вже на початку 2002 року всі основні технологічні процеси були автоматизовані. На сьогодні в бібліотеці відсутні такі традиційні паперові форми, як читацький формуляр, прикнижкові формуляри, законсервовано читацькі карткові каталоги та картотеки. Облік обслуговування користувачів на всіх пунктах видачі здійснюється тільки в автоматизованому режимі.
   З 2001 року ведеться база даних читачів бібліотеки, яка входить до системи "УФД. Бібліотека". Розроблена силами відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення підсистема "Читачі" дозволяє в автоматизованому режимі уводити дані про студентів-першокурсників в систему "УФД. Бібліотека", користуючись базою даних приймальної комісії, та проводити відбір по факультетах за затвердженими списками з деканатів. Для ідентифікації читача застосовується технологія штрих-кодування, в код вноситься не тільки прізвище та ініціали читача, а й шифр факультету та групи. Програма "Реєстраційний документ" призначена для друку читацьких карток і використовується сектором реєстрації читачів. Вона представляє собою закінчену програму, яка бере дані з БД "Читачі" системи "УФД. Бібліотека" і дозволяє в автоматизованому режимі проводити друк читацької картки як для цілої групи студентів, так і для окремого читача. При цьому автоматично обирається тип читацької картки, інформація про місце роботи або навчання (факультет, група), є дати початку та кінця обслуговування, вказується, в яких відділах бібліотеки може обслуговуватися читач.
   Однією з основних функцій бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального процесу. Значно полегшує роботу відділу комплектування та наукової обробки документів в цьому напрямку база даних "Книгозабезпеченість навчального процесу", яка складається з трьох взаємопов'язаних, і в той же час автономних баз даних: навчальних дисциплін, кількості груп і студентів), бібліографічної бази даних навчальних посібників, методичної літератури і т.п.
   Основні можливості програми: оперативна інформація про стан книгозабезпеченості та статистичні дані: книгозабезпеченість кафедр, перелік навчальної літератури за конкретною дисцшь ліною. Викладачі мають доступ до БД "Книгозабезпеченість" на веб-сайті книгозбірні цілодобово.
   Найголовнішою БД наукової бібліотеки є електронний каталог (ЕК). Всі види документів, які надходять до книгозбірні, заносяться в ЕК, описують та штрих-кодують. Наразі його обсяг - більше 318 тисяч назв і понад 408 тис. примірників документів (рис. 1).
   У систему ЕК входять книги, методичні посібники (2835) періодичні видання, автореферати дисертацій (2224), звіти з НДР (714), статті з періодичних видань (понад 172 тис. записів), електронних книг (1193). На веб-сайті бібліотеки ЕК http://lib.khnu.km.ua/asp/poisk/form.asp працює в режимі реального часу, відповідаючи на запити в середньому до 40 тис. користувачів на рік. Тут можна побачити інформацію і про наявність примірника на полиці, зробити замовлення необхідних видань. Пошукові форми, розроблені інженерами-програмістами бібліотеки, дозволяють здійснювати пошук як по всьому ЕК, так і в окремо взятій БД: "Підручники", "Методичні посібники", "Періодичні видання", "Автореферати дисертацій". Сучасний ЕК наукової бібліотеки ХНУ — основа подальшого розвитку інформаційних технологій, гарантія якісного обслуговування користувачів.
   Активізація бібліотеки як інформаційного центру університету, створення власних БД, зміни в інформаційних запитах користувачів, структурні зміни фонду бібліотеки призвели до формування віртуальної системи обслуговування користувачів, яка стала важливою складовою освітньої діяльності університету на сучасному етапі і поряд з традиційною системою, активно впливає на інформаційне забезпечення студентів та науковців ВНЗ.

Рис. 1. Віртуальна система обслуговування НБ ХНУ

   Акумулятором інформаційних електронних ресурсів став веб-сайт книгозбірні, який має розгалужену структуру, а інформаційні ресурси згруповані за видами діяльності. Сьогодні сайт розміщено на окремому сервері з реальною адресою в мережі Інтернет - http://library.khnu.km.ua/. Перш за все, тут максимально повно представлені власні інформаційні продукти: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та семінарів, наукові публікації співробітників, бібліографічна інформація, а, також, інформація про послуги читачам, історію книгозбірні та її сучасну наукову, методичну просвітницьку та корпоративну діяльність тощо.
   З метою удосконалення системи управління електронними ресурсами книгозбірні на основі моніторингу використання сторінок веб-сайту проводиться модифікація його структури та редагування змісту. За 2011 рік сайт відвідали понад 420 тис. користувачів. Середня відвідуваність сайту становить близько 36 тис. за місяць. За рік на сайт надійшло понад 7,64 млн запитів (див. рис. 2).
   Використання електронних ресурсів в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні в книгозбірні дозволило перейти на якісно новий рівень, підвищило оперативність та забезпечило повноту задоволення інформаційних потреб користувачів. Облік інформаційно-бібліографічного обслуговування відбувається в автоматизованому режимі засобами власного програмного продукту бібліотеки "Автоматизований облік ІБО". Аналіз статистичних показників дає можливість відслідковувати динаміку попиту на ресурси та впливає на їх подальший розвиток. Можна з впевненістю стверджувати, що в Україні автоматизація обліку інформаційно-бібліографічного обслуговування є унікальною і застосовується тільки в нашій бібліотеці
   З квітня 2006 року для віддалених користувачів на сайті книгозбірні працює віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку користувачем та дає можливість одержати інформацію за певною темою. Відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення наукової бібліотеки розроблено програму для реєстрації запитів, ведення архіву виконаних довідок. Робота координується інформаційно-бібліографічним відділом, який відповідає за якісне та своєчасне надання відповідей. Під час створення віртуальної довідкової служби було розроблено друковану рекламу цієї БД, яку розміщено в кожному читальному залі бібліотеки і в кожному навчальному корпусі університету. Обов'язковою залишається реклама служби на масових інформаційних заходах та на заняттях із студентами з основ інформаційної культури.

Рис. 2. Статистика звернень до основних розділів веб-сайту (2011 p.)

   Аудиторія віртуальної довідкової служби обмежена користувачами НБ ХНУ. Основний контингент складають викладачі, студенти, аспіранти, магістри та співробітники університету. За даними статистики, картина відвідування за період 2006-2011 pp. виглядає таким чином: найбільшу кількість складають студенти денної форми навчання — 47 %. Високий відсоток відвідувань показують і заочні факультети — 35 %.
   Технологія виконання віртуальної довідки включає: разовий запит, пошук бібліографічної або повнотекстової інформації, відповідь користувачу. Віртуальна довідка не обмежується наданням бібліографічної інформації. Вона може включати і посилання на повні тексти документів. Тематична віртуальна довідка надається у вигляді списку, який містить бібліографічний опис документів. При цьому більш якісний рівень виконання запитів забезпечується використанням у списку електронних адрес документів, що розміщені в Інтернеті. Уточнюючі та адресні віртуальні довідки надаються у вигляді бібліографічного опису документа та місця збереження. У відповідь на запити користувачів за період 2006-2011 pp. було надано 86% довідок тематичного характеру, і 14% довідок адресного, фактографічного та уточнюючого характеру. Всі запити та відповіді зберігаються в "Архіві виконаних довідок", яким може скористатись будь-який користувач без обмежень. Архів формується з метою скорочення часу пошуку інформації, звернення до вже знайденої інформації, аналізу якості виконання довідок.
   Можливості Інтернет-технологій безмежні. Проте відомі й слабкі сторони: перенасиченість, наявність помилкової інформації. В цих умовах часто користувачі потребують допомоги фахівця. Кваліфікований бібліограф рекомендує, виконуючи віртуальну довідку, тільки достовірну інформацію, надійні мережеві ресурси. Крім того, бібліографи використовують таку форму рекомендації - звернення до БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету", яка знаходиться на веб-сайті бібліотеки. Ця БД створена і підтримується бібліографами з метою наближення ресурсів Інтернет до користувача. Це джерело якісно відібраної та добре анотованої інформації, яка допомагає в оперативному обслуговуванні користувачів.
   З 2002 року в книгозбірні розпочато роботу по створенню електронної бібліотеки . Електронна бібліотека Хмельницького національного університету - система різноманітних розподілених електронних ресурсів, створених у масштабах університету, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних.
   Електронна бібліотека — це не тільки колекція електронних документів, а й система, що регламентує доступ до неї. На сучасному етапі доступ до повнотекстових документів організовано на веб-сайт книгозбірні http://Iibrary.tup.km.Ua/asp/phpf/p 1 age_lib.php
   У рамках програми комп'ютеризації університету розроблено концепцію електронної бібліотеки, яка ставить за мету обґрунтування основних засад та напрямів її розвитку. Концепція визначає політику формування та представлення електронної бібліотеки і є основою для розробки профілю її комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переводу в електронний вигляд, вирішення технологічних проблем, створення єдиної інформаційно-бібліотечної мережі університету.
   Електронна бібліотека ХНУ формується як єдина база даних.
   Каталогізація електронних документів здійснюється відповідно до міжнародних та державних стандартів, які діють у сфері бібліографічного опису документів. Електронні документи, створені іншими організаціями та особами, доступ до яких надається на веб-сайті бібліотеки, також підлягають каталогізації відповідно до стандартів. Бібліографічні записи для електронних документів створюються співробітниками відділу електронної бібліотеки. Зв'язок бази даних з повними текстами документів формується відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення.
   Облік фонду електронних документів здійснюється згідно з нормативними документами щодо обліку бібліотечного фонду. Обов'язкові елементи індивідуального обліку документа фіксуються та обробляються в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі.
   Електронна бібліотека складається з різнорідних за структурою матеріалів, програмне забезпечення яких включає:

  1. клієнтську частину;
  2. серверну частину: засоби збирання записів; інструменти передачі записів до кожного ресурсу; ПЗ, яке забезпечує функціонування кожної електронної колекції.
   Електронна бібліотека є універсальною за змістом і містить в собі всі види документів. На 1.01.2012 року складається з 918 оптичних дисків та більш як 50 ГБ інформації на серверах бібліотеки: 2790 назв підручників, навчальних посібників та монографій; 1900 методичних посібників, 190 номерів наукового журналу "Вісник Хмельницького національного університету"; 29874 художніх творів 7257 авторів (6,6 ГБ); 156 дисертацій.
   Хронологічні рамки для документів, що поповнюють електронну бібліотеку, не встановлюються. Так, журнал "Вісник Хмельницького національного університету" розміщено з першого номера 2001 року, є і монографії 1940 року видання.
   Тематичний склад ресурсів електронної бібліотеки визначається відповідно до навчального, наукового та виховного процесів університету. Так, наприклад, найбільші колекції електронних книг з таких напрямів, як машинобудування та машинознавство - 381, англійська мова - 245, інформатика та комп'ютерна техніка - 221, психологія - 183, економіка підприємства - 173, економічна теорія — 140, облік і аудит - 104, економіка - 172, менеджмент - 145, екологія - 72, взуттєва промисловість - 52. Формування колекцій електронної бібліотеки здійснюється на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (наукової бібліотеки, інституту дистанційної освіти, факультетів, кафедр і т.п.), а поповнення — за рахунок електронних копій друкованих видань видавничо-поліграфічного центру університету, електронних версій публікацій науковців, отримання електронних документів із зовнішніх джерел (сайта в Інтернет, придбання електронних документів на оптичних компакт-дисках, обмін з іншими бібліотеками і навчальними закладами) та сканування текстів з фонду книгозбірні.
   Основу архітектури електронної бібліотеки складає принцип Інтернет-технологій. Метаінфор-мація та інтерфейсні модулі зберігаються на спеціалізованому сервері метаданих бібліотеки. Пошук інформації відбувається шляхом перегляду та/або пошуку з використанням гіпертекстових посилань. У відповідь на запит в електронній бібліотеці користувачу може бути представлено документ або підбірку документів не тільки в текстовому форматі, але й в мультимедійному вигляді. Консультації користувачам надає відділ електронної бібліотеки у залі електронної інформації. Працівники цього відділу також здійснюють моніторинг використання ресурсів електронної бібліотеки.
   Частиною загальної електронної колекції наукової бібліотеки ХНУ став інституційний репо-зитарій Хмельницького національного університету (повна назва ElarKhNU). Адреса репозитарію в Інтернеті: http://library.khnu.km.ua/jspui/. Інституційний депозитарій (електронний архів) накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів) наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу ХНУ, аспірантами чи студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний доступ в мережі Інтернет. Основним завданням ElarKhNU є забезпечення місця і способу централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів. Він призначений сприяти зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі, збільшити цитованість наукових публікацій працівників Хмельницького національного університету шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету, створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт Інститутів, факультетів, кафедр та окремих працівників.
   Для забезпечення читачів сучасними сервісними послугами надається доступ до інших джерел інформації в електронному форматі. Вони містять: каталоги бібліотек, навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, повнотекстові версії наукових журналів іноземними мовами, відсилки на інші тематичні сайти. Для зручності доступу в окремих розділах сайту створені точки доступу для оперативного пошуку інформації. Наприклад, в розділі "Інформаційні ресурси" зібрано адреси інших бібліотек та інформаційних центрів, адреси сайтів про освіту в Інтернет тощо.
   Розширення інформаційного середовища бібліотеки внесло свої корективи і в систему навчання студентів основам інформаційної культури та основам наукового пошуку. Виникла необхідність навчання читачів користуватися бібліотечними програмними продуктами, окремим навичкам для більш повноцінного їх використання. Тому програма навчання "Основи інформаційної культури" передбачає практичні заняття зі студентами виключно на комп'ютері.
   Одним з провідних напрямків управління електронними ресурсами книгозбірні є їх просування в освітньому середовищі університету, адже реклама ресурсів — це запорука ефективного їх використання. Тому електронні бази даних та шляхи їх використання є основним предметом розмови на всіх інформаційних масових заходах: Днів фахівця, кафедр, аспіранта, дипломника, місячника, першокурсника, просвітницьких заходів тощо.
   Протягом всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: "Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів", "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки". Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді "Інформаційні запити користувачів в системі ОЗО", "Система ціннісних орієнтирів студентів", "Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів" тощо. Результати досліджень дають відповідь на такі важливі запитання: які канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, книгозбірня намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.
   Підводячи підсумки 50-річного шляху розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, можна із впевненістю сказати, що книгозбірня виконує свою місію із забезпечення інформацією наукового та навчального процесів університету на сучасному рівні, сприяє удосконаленню освітньої діяльності університету.

Література
  1. Айвазян О. Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька. В. М. Петрицька // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред С.Г. Костогриза. - Хмельницький, ХНУ, 2007. - С 22-31.
  2. Бичко О. М. Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ / О. М. Бичко // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. - 2009. - С. 8-16.
  3. Глухенька В. О. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету - технологічні аспекти створення та використання // Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : матеріали II міжнарод. наук.-практ. конф. "Informatio – 2005". -К., 2005. - С. 22-26.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail