Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Макутра В.О., Фоміних В.В.,
м. Хмельницький

Дарчі видання, як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету


   У статті розглядаються сучасні традиції дарування книг, критерії та вимоги щодо дарчих видань. Акцентується увага на важливості проведення акції "Подаруй бібліотеці сучасну книгу", також відмічені активні дарувальники наукової бібліотеки ХНУ.

   Дарування книг сьогодні, у вік інформаційних технологій, це більше, ніж товар в матеріальному вираженні цього слова. Сам акт дарування в міжнародній практиці бібліотечного співробітництва – це передача духовної естафетної палички націй, суспільства, особистостей. Якщо розглядати бібліотеку як соціальний інститут, що супроводжує людство на протязі тисячоліть, то бачимо, що бібліотеки виникли на основі усвідомленої суспільної свідомості збирати і накопичувати все цінне для задоволення соціально-інтелектуальних потреб і індивіда і соціума в цілому. За філософським змістом – вся сукупність національних бібліотечних фондів – це неоціненний дар багатьох поколінь сучасникам. І бібліотекарі є провідниками історично закладених традицій дарування.
    Що таке дарчий примірник книги — це примірник видання з автографом автора, адресований певній особі або установі. Інколи дарчий примірник книги виготовляється видавництвом для вручення авторові твору. Дарчий примірник книги становить особливу цінність у колекціях бібліофілів, особистих бібліотеках письменників, спеціальних книгозібраннях бібліотек, музеях і є документальним джерелом досліджень твору, книги, культурного життя певної доби.
    Створення бiльшостi бiблiотек свiту, як правило, пов’язане з меценатами, благодiйництвом, пожертвами багатих людей у виглядi книжок, грошей на будiвництво бiблiотек, добровiльного надання книжкових колекцiй у користування, вiдкриття та iснування бiблiотек на членськi внески. На жаль, бібліотеки, як установи культури, в залученнi спонсорiв i меценатiв значно вiдстають вiд закладiв мистецтва. На сьогодні перед бiблiотеками стоїть завдання вiдродити давнi українськi традицiї меценатства. Цьому сприяє i Закон України "Про благодiйництво та благодiйнi організації" та податкове законодавство, яке передбачає пiльги для тих, хто займається благодійництвом.
   Традиції дарувати книги прижилися і у стінах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. У інформаційно-бібліографічному відділі обладнана постійнодіюча виставка дарчих видань, а презентації дарчих колекцій у читальних залах збирають і дарувальників, і вдячних читачів. Особу дарувальника книги в бібліотеці легко встановити: на звороті титульної сторінки видання є спеціальний штамп "Дарчий примірник", на якому записано прізвище особи або назву організації-дарувальника. Кожен читач, до рук якого потрапило таке видання, може переглянути цю інформацію. В Електронному каталозі існує рубрика "Дарчі видання", у яку збирається інформація про дарувальників та меценатів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
   Сьогодні картотека дарувальників у науковій бібліотеці нараховує більше 700 записів про авторів, приватних осіб, представників установ, партій та організацій.
   Започаткована викладачами університету традиція дарувати бібліотеці власні монографії та підручники - гарна підмога студентам у навчанні. Приємно те, що викладачі університету охоче беруть участь в акції. Серед перших хочеться відзначити професора Р.І. Сіліна, ректора ХНУ, професора М.Є. Скибу, професорів М.П. Войнаренка, Є.Г. Рясних, М.А.Йохну, Я.Т. Кіницького, В.Г.Каплуна.
   Відгукнулися на нашу акцію видавництва і книготорговельні організації: "Кондор" (м. Київ), "Центр учбової літератури" (м. Київ), "Освіта України" (м. Київ), які за останні 3 роки подарували близько 100 сучасних підручників.
   В дар від обласного відділення Національного Олімпійського комітету передав нашій бібліотеці 80 примірників книг начальник управління з фізичної культури і спорту Свіргунець Є.М.
   Благодійний фонд "Сейбр-світло" (м.Львів) передав безкоштовно близько 300 видань літератури на англійській мові. 44 примірники видань були передані Представництвом ЄС в Україні.
   Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. У цей день уся прогресивна українська громада звертає свої погляди до потреб та турбот книгозбірень усіх рівнів. Саме тому наша бібліотека започаткувала у 2004 році проведення акції "Подаруй книгу бібліотеці!". Ми звернулися до науковців, співробітників, аспірантів та студентів - до всіх, кому не байдужа доля науки, освіти та культури: дайте нове життя вашим книгам та зібранням! Подаровані вами книги стануть відчутним джерелом поповнення фонду. Це ще одна можливість донести до наступних поколінь наукові праці, монографії, тематичні колекції видань, довідкову та художню літературу, електронні видання.
   28 листопада 2006 року в бібліотеці Хмельницького національного університету пройшов урочистий підсумковий захід акції "Подаруй книгу бібліотеці".
   Дарувальниками бібліотеки за цей рік стали понад 30 організацій, серед яких: Генеральне консульство Республіки Польща у м. Львів; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та Національна парламентська бібліотека України; міжнародні благодійні фонди, як, наприклад, фонд "Україна 3000", яким від імені голови Наглядової ради Катерини Ющенко передано книгу "Українки в історії" про видатних жінок України різних історичних епох та 8 примірників видань з українського живопису; обласні та місцеві державні структури, громадські організації, видавництва та інші. Загалом від вище перерахованих організацій бібліотека отримала понад 500 дарчих видань.
   Наукова бібліотека університету отримала в дар від посольства Республіки Казахстан в Україні 13 примірників книг українською мовою про Республіку Казахстан.
   Науковий фонд бібліотеки поповнився виданнями вищих навчальних закладів України, якими було передано безоплатно понад 100 видань. У акції прийняли участь наступні ВНЗ України: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Києво-Могилянська Академія, Харківський національний економічний університет, Вінницький технічний університет, Дніпропетровська гірнича академія, Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний лісотехнічний університет, Львівський національний університет ім.. І.Франка, Закарпатський державний університет, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та ін.
   Не залишилися осторонь акції структурні підрозділи і працівники Хмельницького національного університету. Особливо активними були кафедри: менеджменту (зав. кафедри Сокирник І.В.), БЖД (зав. кафедри Калда Г.С.), екології (зав. кафедри Міронова Н.Г.), фізвиховання (зав. кафедри Солтик О.О.), машинознавства (зав. кафедрою Кіницький Я.Т.), прикладної механіки (зав. кафедри Ройзман В.П.), ділової іноземної мови (зав. кафедрою Захарчук К.О.).
   Всього в акції взяли участь 55 співробітників університету, серед яких найактивнішим дарувальником став доцент кафедри романо-германських мов Козубай В.І., який подарував близько 300 примірників книг різної тематики.
   За вагомий внесок у справу збагачення бібліотечних фондів Хмельницького національного університету, за щиру підтримку культурного та освітнього розвитку молоді, за велич душі та безкорисну щедрість від імені ректора Хмельницького національного університету були вручені подяки активним дарувальникам: Спиридонову В.І. (доценту кафедри інженерної графіки); Тарасовій Г. І. (викладачу кафедри хімтехнології); Орлову О.О. (зав. кафедри економіки підприемств та підприємництва); Душі Т.І. (зав. лаб. кафедри романо-германських мов); Свіргунцю Є.М. (начальнику управління з фізичної культури і спорту); Лазаренко Л.О. (ст. викладачу кафедри менеджменту); працівникам бібліотеки: Петрицькій В.М. (директор бібліотеки 1984 - 2005рр.); Онищук Т.К. (заст. директора); Яковлєвій Л. В. (зав. відділу 2002 - 2009рр.); Сергеєвій Л. О.(головний бібліотекар).
   Приємно і те, що відгукнулися на акцію аспіранти і студенти університету, працівники наукової бібліотеки.
   За підсумками акції "Подаруй книгу бібліотеці" ( 2006 – 2008 рр.) фонд університетської книгозбірні поповнився на 1500 примірників. Організована постійно діюча виставка "Її величність-книга", де представлені дарчі примірники.
   Адміністрація та співробітники бібліотеки ХНУ дякують всім, хто став благодійником, і наголошують, що акція "Подаруй книгу бібліотеці" продовжується. До 50-річчя з дня заснування книгозбірні оголошено акцію "Подаруй бібліотеці сучасну книгу". Головна мета цієї акції - водночас з поповненням фондів підручниками, монографіями нагадати людям про благодійність, а також дати можливість взяти участь у цій благородній справі.
   До акції щодо 50-річчя з дня заснування книгозбірні вже долучилися ректор ХНУ, професор Скиба М.Є., професор ХНУ Каплун В.Г., зав. кафедри системного програмування Поморова О.В., директор наукової бібліотеки Айвазян О.Б., викладачі та науковці: Швець Л.П., Косянчук Т.Ф., Якимчук Ю.В., Олександренко К.В., Скиба К.М., Ковальчук С.В., Форкун І.В., Калда Г.С., Приймак І., Ребрина А.А.
   Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області передано безоплатно 25 примірників книги "Природа унікального краю - Малого Полісся".
   Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшка надіслав науковій бібліотеці більше 100 примірників видань польською мовою.
   Щороку працівниками відділу комплектування та наукової обробки документів проводяться огляди літератури, переданої в дар науковій бібліотеці, які супроводжуються виставкою та демонстрацією слайдів. Активно пропагується сам акт дарування книг, стимулюючи у читачів та співробітників прийняття рішення подарувати книгу науковій бібліотеці.
   Під час проведення акції наголошується, що бібліотека не приймає документи, які пропагують насилля, міжконфесійні та внутрішньоконфесійні конфлікти, документи, які активно пропагують релігійні течії, садомазохиські збочення. В своїй практиці працівники відділу комплектування та наукової обробки документів на жаль стикаються із спробами нав’язати книги, що відображають подібні негативні явища. В таких конкретних випадках коректно пояснюється дарувальнику, що дані видання не приймаються у фонд наукової бібліотеки. Крім того, не приймаються у дар видання, які зношені або застарілі. Адже бібліотеці потрібні книги, якими можна користуватися, які несуть у собі цінність та відповідають потребам користувачів.
   Як висновок, можна сказати, що:
   - дарчі бібліотечні колекції можна розглядати як розвиток культурних відносин між різними структурами та інститутами суспільства;
   - в цивілізованому суспільстві переважає тенденція якісного збільшення цінностей, а не їх кількісна сторона;
   - повинні бути вироблені вимоги та критерії відносно дарчої літератури;
   - дарування книг – це не благодійність, це акт культурного збагачення і цивілізованості особи та суспільства.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail