Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Марчак Т.Ф.,
м. Хмельницький

Найстаріший, але вічно молодий


   В статті охарактеризовано роботу одного з найстаріших відділів бібліотеки – відділу абонементу за останні 10 років. Автор поділилася досвідом про перехід відділу на новітню технологію обслуговування читачів та розкрила переваги автоматизованого обслуговування як для читачів так і для бібліотекарів; розповіла про впровадження нових форм та методів роботи з студентами, співпрацю з деканатами, студентською радою та про відданих цій професії людей.

   Доля пов’язала мене з бібліотекою ХНУ на межі двох тисячоліть. Пропрацювавши чверть віку в обласній науковій бібліотеці ім. М.Островського, я і гадки не мала, що залишу цю скарбницю знань з солідним контингентом користувачів і опинюсь в суто студентському середовищі. Але після розмови з тодішнім директором бібліотеки Валентиною Михайлівною Петрицькою, яка запросила мене і показала бібліотеку, відмовитись від її пропозиції очолити відділ абонементів я вже не могла. Мабуть, привабило молодіжне оточення, пошук нового, незвіданого, адже вже тоді бібліотека започаткувала перші проби автоматизації.
    Зізнаюсь, незважаючи на немалий досвід роботи з читачами в обласній книгозбірні, навики роботи з персоналом (адже керувала відділом майже 20 років), починати довелось не просто. Інша специфіка роботи, три сектори в складі відділу, великі черги студентів, багато боржників зі складу студентів та викладачів, масиви невикористовуваних підручників, – у все це потрібно було вникати, вивчати, вдосконалювати. Та ще й починати підготовку до запровадження автоматизованих технологій в обслуговуванні читачів. Але це була цікава захоплююча робота.
   Відділ обслуговування на абонементах – найстаріший та найбільший відділ обслуговування і за кількістю читачів, і за книжковим фондом. Створений в 1971 році як відділ обслуговування, з часом він став окремим структурним підрозділом і об’єднував в 2000 році два сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу і абонемент старших курсів.
   Більше 20 років очолювала відділ Неоніла Євгенівна Марчук. Професіонал своєї справи, вона разом з колегами та викладачами доклала чимало зусиль для забезпечення студентів підручниками, вивчення їх запитів. Якщо порахувати ту кількість книг, яку їй довелося видати і прийняти від читачів за роки праці на абонементі, то це, без перебільшення, буде ціла бібліотека. Ще до цих пір викладачі згадують про неї добрим і теплим словом.
   В 2001 році в складі відділу створюється сектор реєстрації та обліку читачів, який формує базу даних "Читач" і розпочинає виготовляти читацькі картки. 20 січня 2005 року, згідно з рішенням Ради при директорові, в склад відділу увійшов абонемент художньої літератури, і з того часу до тепер відділ об’єднує три сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу, абонемент старших курсів, наукової та художньої літератури і сектор реєстрації і обліку читачів.
   Важливою подією цього десятиліття в розвитку відділу став етап підготовки та запровадження новітніх комп’ютерних технологій. Було запроваджено програмне забезпечення "УФД. Бібліотека". За складеним "Планом роботи відділу" було вилучено пасивну частину фонду та введено в електронний каталог її активну частину; здійснювалось навчання співробітників комп'ютерної грамотності, створення бази даних "Читач", штрихкодування видань, виготовлення ламінованої читацької картки. Продумавши весь технологічний ланцюг цієї роботи, співробітники відділу з великою зацікавленістю та ентузіазмом розпочали роботу по переходу на нову технологію обслуговування читачів. Найбільше часу зайняла рекаталогізація фонду в електронний каталог та його штрихкодування, адже фонд відділу нараховує понад 300 тисяч видань. Це підручники, посібники, довідкова, наукова література, методичні видання. Була проведена повна дислокація головного фонду відділу, адже ефективність роботи з читачами залежить від якісного змісту, фізичного стану, раціональної організації фонду. Потрібно відмітити, що всю цю роботу доводилось проводити паралельно з обслуговуванням читачів. І завдяки зацікавленому, творчому підходу, відповідальності зав. секторами Нагорняк Н.П., Молчанової С.А., Мельник Т.Б., Голяк О. М., Л.І.Міль, бібліотекарів Чорної Л.П., Ланскорунської Г.М., Ленчицької Л.І., Сапарової Т.Б., Дідишеної О.В, робота по рекаталогізації фонду зайняла у нас 2,5 роки проти 4-х запланованих. Це був результат напруженої, злагодженої роботи колективу, стимулом для якого було прагнення якомога швидше перейти на новітню технологію обслуговування читачів.
   В кінці 2003 року відділ розпочав облік видачі літератури в електронному режимі. Спочатку, як пробний варіант, застосували гібридну технологію обслуговування, тобто облік вели традиційними формами і в автоматизованому режимі. Звичайно, така двояка форма реєстрації вимагала більшої затрати часу і дублювала роботу. Але це було зумовлено тим, що водночас створити БД "Читач" з 13 тисяч студентів, викладачів, аспірантів, співробітників та виготовити ламіновану читацьку картку було неможливо. Тому ця робота проводилася поетапно. З січня 2004 року відділ повністю перейшов на автоматизоване обслуговування. В вересні цього ж року вперше була здійснена автоматизована масова книговидача першокурсникам. Весь хід роботи підтвердив наші прогнози, переваги обліку в електронному середовищі були очевидними. В декілька разів скоротився час на видачу підручників, тепер на кожного студента-першокурсника витрачалось трохи більше 2 хв. За 20-30 хвилин обслуговувалося по 70-100 студентів, тоді як традиційною формою обслуговування ця робота займала 2 - 2,5 години. Зникли довжелезні черги. Це було досягнення всього колективу, до якого бібліотека йшла більше десяти років. Такі вражаючі результати досягнуті перш за все самовідданістю і злагодженою роботою колективу.
   Робота в електронному середовищі бібліотеки дала користувачам цілий ряд переваг: вільний доступ до ресурсів бібліотеки, багатоаспектний швидкий пошук в електронних каталогах, оперативне обслуговування користувачів, єдиний електронний формуляр. В зв’язку з впровадженням автоматизації пройшли і якісні зміни праці бібліотекаря. Це автоматизоване робоче місце, мінімальний час для обслуговування читачів, єдиний електронний формуляр, нові можливості при роботі з боржниками, можливість швидкої перевірки фонду, формування різних статистичних звітів, контроль за збереженням фонду.
   Широкі можливості нових технологій не затьмарили потребу в особі бібліотекаря - комунікабельного, такого, що володіє толерантністю, досконало знає фонд, що стає професійно важливим. То тільки збоку здається, що робота бібліотекаря проста і легка. Насправді ж вона сповнена і творчих дерзань, і душевних потуг, і просто важкої фізичної праці. І трудяться в бібліотеці люди по-справжньому вірні й віддані цій професії, ентузіасти своєї справи.
   Орієнтуючись в роботі на читача, бібліотекарі володіють навиками ділового спілкування, бо саме від них, від обслуговування залежить престиж бібліотеки і професії. Вміння спілкуватись – основна професійна риса бібліотекарів абонемента сьогоднішнього дня. Через спілкування ми встановлюємо рівноправні партнерські стосунки з викладачами, студентами, створюємо атмосферу психологічного комфорту, довіри, відкритості, усвідомлено будуємо взаємини на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння. Місія абонемента особлива. Від її виконання значною мірою залежить, як студенти розпочнуть новий навчальний рік, якого ритму навчання наберуть з перших днів. І декани факультетів, ці поводирі-наставники студентських когорт, насамперед звертаються до відділу абонемента з проханням якнайскоріше видати підручники. А чи просто з цим можуть справитись 4 працівники абонемента молодших курсів? Адже кількість студентів за останнє десятиліття значно зросла. Сьогодні відділ обслуговує 13500 читачів, і кожен співробітник видає за рік близько 20 тисяч книг, обслуговує більше 10 тисяч відвідувачів. На жаль, ніхто не підраховував, скільки кілометрів доводиться проходити кожному працівнику відділу в день та в рік та скільки кілограмів переносити щоденно, дихаючи книжковим пилом.
   Велику увагу надаємо питанням диференційованого обслуговування, впровадження нових форм та методів роботи з студентами, постійно удосконалюємо практику обслуговування студентів груповим методом, застосовуючи гнучкість та експеримент. Багато зроблено з книгозабезпеченості навчальних дисциплін. Спільна праця з відділом комплектування та кафедрами значно покращила забезпеченість з усіх дисциплін. Так, за десять років фонд відділу поповнився близько сорока тисячами книг.
   Працівники відділу багато роблять для того, щоб привити майбутньому фахівцю навики цивілізованого існування в суспільстві, розвиваючи основи правової поведінки – повагу закону. Повсякденна діяльність відділу обслуговування на абонементах спрямована на повноцінне використання її користувачами сформованих бібліотечних фондів. Для цього постійно організовуються книжкові виставки, "Дні кафедри" та інші заходи, щоби якомога краще донести до читачів все багатство книжкового фонду.
   Якісне обслуговування читачів – це і постійний контроль за термінами повернення бібліотечних видань. Тому цій роботі ми також приділяємо належну увагу. Для виховної роботи студентів ефективно використовуємо різні засоби: радіо, бібліотечний сайт, куточок читача, звернення-оголошення. Позитивно вплинула на скорочення читацької заборгованості налагоджена співпраця з студентською радою, кураторами, деканатами, кафедрами. Особливо приємно співпрацювати з методистами деканатів: Нагорною Наталією Олександрівною, Охріменко Людмилою Яківною, Губіною Наталією Ігорівною, Мудрик Лілією Олександрівною, Іващенко Ларисою Василівною, Шобутинською Тетяною Всеволодівною, Бачук Людмилою Станіславівною та ін.
   Зорієнтуватись в морі сучасної художньої літератури, знайти нові підходи популяризації кращих її зразків допомагають читачам працівники сектора наукової та художньої літератури. Завідувачка сектора Наталія Зіновіївна Беймук завжди у постійному пошуку нових шляхів спілкування з читачем, нових форм популяризації художньої літератури. Тематика різна, це і представлення української та світової літератури, мистецької палітри, літератури про здоровий спосіб життя. На сайті бібліотеки вже кілька років вона веде електронну сторінку "Радимо прочитати", рекомендуючи кращі зразки української та зарубіжної літератури.
   Досягнуті успіхи продовжують розвиватись.
   Бібліотечне покликання... Це коли частиною твого життя стають люди і книги. Невід’ємною частиною історії відділу є колектив. Він складався непросто. Були випадкові люди, які прийшли і пішли непоміченими. Але залишились ті, які безмежно віддані обраній професії. Які ми сьогодні? Дуже різні, але в більшості знайшли себе в нашій професії. Високий рівень культури та професіоналізм, дух творчості, прагнення до самовдосконалення, чіткості і порядку, привітність, доброзичливість, повага до читача – ці та багато інших рис притаманні завідувачкам секторів Беймук Н.З., Мельник Т.Б., Молчановій С. А., пров. бібліотекарю Цегельник О.М., бібліотекарям Дідишеній О.В., Ленчицькій Л.І., Сапаровій Т.Б.
   І хочеться віддати шану цим невтомним працівникам, копітка праця яких не завжди помітна, але саме вона лежить в основі формування інтелектуального еволюціонування особистості.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail