Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Великосельська О.М.,
вчений секретар НБ ХНУ

Наукова бібліотеки Хмельницького національного університету: від витоків до сьогодення

   У вересні 2012 року Наукова бібліотека Хмельницького національного університету разом із університетом відзначає свій 50-літній ювілей. Лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи, ровесниця університету, книгозбірня пройшла не простий, але яскравий шлях свою становлення, розвитку, модернізації, стала однією з найбільших книгозбірень Подільською краю, провідною установою із запровадження сучасних інформаційних технологій. Висвітлюються питання впровадження інформаційних технологій в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на підвищення якості обслуговування читачів, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг.

   Історія наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (НБ ХНУ) тісно пов'язана з історією університету і веде відлік з вересня 1962 року, коли в місті Хмельницькому був відкритий загальнотехнічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Федорова (м. Львів) з вечірньою формою навчання. Книгозбірня розташувалася на другому поверсі теперішнього першого корпусу університету, в двох невеликих кімнатах площею 30 кв. м, в одній із яких знаходився абонемент, а в іншій - читальний зал на 30 місць.
   Читачами бібліотеки стали 242 студенти та 10 викладачів, а перші 1 185 примірників наукової, навчальної та методичної літератури для бібліотеки передав Український поліграфічний інститут ім. Федорова. Всю роботу в бібліотеці виконувала бібліотекар Марія Іванівна Міль (Рижук), яка обслуговувала читачів, комплектувала фонд, проводила бібліотечні огляди, видавала довідки. Незабаром разом з нею в бібліотеці почали працювати активна та відповідальна Ніна Броніспавівна Беднарська, енергійна та працьовита Катерина Степанівна Степанець. Саме вони закладали основи бібліотеки, сприяли її розвитку, формуванню фондів, запроваджували нові форми і методи роботи з читачами, і їхні імена назавжди залишилися в історії університету. У 1967 році першою завідувачкою бібліотеки стала Катерина Степанівна Степанець, яка впродовж 17 років очолювала колектив книгозбірні.
   Приділяючи велике значення бібліотеці як першій творчій лабораторії вишу, ректорат на всіх етапах розвитку книгозбірні завжди приділяв і приділяє значну увагу покращенню її матеріально-технічного стану, поповненню фондів, розширенню штатів.
   У формуванні основного ядра бібліотечного фонду активну участь брали всі викладачі інституту, що сприяло його швидкому зростанню. 1965 року він нараховував 9 тисяч примірників, а у 1966 році - вже 17 тисяч, і за перші десять років фонд зріс у 10 разів і нараховував близько 200 тисяч примірників; передплачувалось до 200 найменувань журналів та газет. Протягом 1972 року 5 211 читачам було видано понад 365 тисяч примірників літератури.
   Інститут зростав, міцнів, виростали нові навчальні корпуси, відкривались нові спеціальності, збільшувалась кількість студентів. Друге десятиріччя для бібліотеки було роками кількісного, якісного та організаційного зростання, періодом становлення й утвердження бібліотеки в статусі вищого закладу освіти. У новозбудованих 3-му та 4-му навчальних корпусах бібліотека отримала нові приміщення площею 1 473 кв.м. Розширюється її структура: створюються два навчальних абонементи (молодших та старших курсів), абонемент художньої літератури, відкриваються 2 просторих читальних зали, зал каталогів, книгосховище, що дало змогу покращити обслуговування читачів, розвивається просвітницька робота.
   У 1984 році на посаду директора бібліотеки Хмельницького національного університету призначено Петрицьку Валентину Михайлівну - бібліотекаря-професіонала вищої кваліфікації із солідним стажем бібліотечної та керівної роботи, яка очолювала бібліотеку понад 20 років (1984 - 2005). Завдяки вмілому керівництву книгозбірня в наступні роки активно розвивалася, інтенсивно запроваджуючи інновації, комп'ютерні технології, проводячи наукову роботу, створюючи ряд дорадчих органів та комісій з окремих проблем бібліотечної діяльності.
   Важливою сходинкою в покращенні матеріально-технічної бази книгозбірні став переїзд у новий дев'ятиповерховий корпус, який зводився силами студентських загонів. Завдячуючи наполегливій праці ректора Р. І. Сіліна, проректорів С. Г. Костогриза, В. П. Кошеля, М. А. Козловського та А. Д. Фомова, в 1987 році будівництво бібліотечного корпусу завершилося. В лютому 1988 року розпочалося переміщення стелажів та книжкових фондів у новозбудова-не приміщення площею 4 656 кв.м. Для перевезення фонду використовувався контейнерний метод, запозичений з досвіду роботи книгозбірні Тартуського державного університету. Робота була організована чітко і злагоджено завдяки підтримці ректорату та деканатів. Не припиняючи обслуговування читачів ані на один день, бібліотека всього за 3,5 місяця здійснила переїзд у новий бібліотечний корпус.
   На початку 1990-х років бібліотека розпочала впровадження комп'ютерних технологій. У 1992 році за ініціативи директора бібліотеки В. М. Петрицької придбано першу ЕОМ MASOVIA CM 1914, програмний продукт "Бібліотека-2" та розпочато створення електронного каталогу (ЕК) на нові надходження. З 1995 року в автоматизованому режимі друкується інвентарна книга, каталожні картки, книжкові формуляри.
   З 2001 року розпочалася широкомасштабна робота з реката-логізації фондів книгозбірні. Завдяки чіткій та вмілій організації роботи, злагодженій, напруженій, творчій праці колективу бібліотеки вдалося в стислий період, впродовж 2001 -2003 років, здійснити рекаталогізацію підсобних фондів відділів обслуговування, штрихко-дувати документи, запровадити ламіновані читацькі картки із штрих-кодом для всіх категорій читачів, електронний формуляр читача. З вересня 2001 року облік документовидачі в автоматизованому режимі розпочато в читальних залах, на навчальних абонементах - наприкінці 2003 року. Сьогодні в книгозбірні автоматизовано всі бібліотечні процеси - від прийому, обробки й обліку літератури до документовидачі, що дало змогу досягти нового рівня бібліотечного обслуговування.
   Наукова бібліотека ХНУ - це потужний інтелектуально-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, установа, яка займається науковою та видавничою діяльністю, активний член Української бібліотечної асоціації (УБА). Очолює книгозбірню відмінник освіти України, високопрофесійна, креативна та енергійна Олена Борисівна Айвазян, яка особливу увагу приділяє подальшому запровадженню бібліотечних інновацій та розвитку наукової роботи бібліотеки.
   Наукова діяльність бібліотеки реалізується в рамках науково-дослідницьких програм: "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі" та "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій" на 2007-2012 роки. За останні роки проведено 11 науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, 20 маркетингових та соціологічних досліджень; підготовлено понад 70 нових регламентуючих документів стосовно впровадження новітніх технологій; опубліковано 130 наукових статей та доповідей на конференціях.
   Наукова бібліотека приділяє значну увагу популяризації наукового та педагогічного доробку професорсько-викладацького складу університету, його внеску в становлення та розвиток інтелектуального потенціалу Подільського регіону. У серії "Бібліографія вчених Хмельницького національного університету" надруковано 21 біобібліографічний покажчик, у серії бібліографічних покажчиків "Публікації викладачів Хмельницького національного університету" (1-й вип. - 1999 року) вийшло 11 випусків. У 2007 році видано довідково-бібліографічне видання на оптичних дисках "Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету". До ювілею університету наукова бібліотека створила електронний ресурс "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань", який містить статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період з 2001 до 2011 року.
   З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам обласного методичного об'єднання з основних питань бібліотечної діяльності з 2005 року видано 13 номерів інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", де опубліковано 74 публікації провідних фахівців бібліотеки та об'єднання. Усі бібліографічні видання та наукові публікації співробітників книгозбірні представлені на веб-сайті бібліотеки.
   За п'ятдесят років НБ ХНУ вдалося накопичити значний потенціал інформаційних ресурсів, опанувати нові форми і методи розповсюдження інформації та обслуговування користувачів. До послуг викладачів та студентів бібліотечні фонди, які складають більш ніж 618 тисяч документів, фонд електронної бібліотеки - понад 5 тисяч текстів, комфортні галузеві читальні зали на 640 посадкових місць, три абонементи, МБА, літературна вітальня, сектор науково-технічної документації, зал каталогів та електронної інформації. Локальна мережа бібліотеки об'єднує 60 персональних комп'ютерів. Щороку в бібліотеці обслуговується близько 40 тисяч користувачів, видається понад 700 тисяч документів, надається більше 20 тисяч довідок і консультацій.
   Послугами довідково-бібліографічного обслуговування щороку користується понад 5 тисяч читачів. З 2007 року всі довідки виконуються в автоматизованому режимі. Обов'язковим для всіх першокурсників є заняття з основ інформаційної культури, а для студентів старших курсів проводяться заняття з основ наукового пошуку інформації. Популяризації ресурсної бази книгозбірні сприяють інформаційні заходи: дні кафедр, аспіранта, бакалавра, магістра, інформації тощо (щороку більше 30 заходів).
   Веб-сайт НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/) створений у 1999 році, щороку відвідує до пів-мільйона користувачів, активно використовуючи для задоволення своїх інформаційних запитів бази даних ("Електронний каталог" (нараховує понад 316 тисяч бібліографічних записів), "Електронна бібліотека", "Віртуальна довідка") та додаткові сервіси ("Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області", "Навігатор Інтернет-ресурсів", "Анотована повнотекстова БД наукових публікацій", "Книгозабезпеченість навчального процесу" та ін.). З 2011 року читачі отримали доступ до електронного фонду дисертацій і авторефератів науковців університету. Проводиться інтенсивна робота з наповнення Інституційного репозитарію Хмельницького національного університету (ElarKhNU).
   Сьогодні бібліотека виконує високу гуманістичну місію -сприяє вихованню гармонійної особистості, утвердженню почуття патріотизму й національної свідомості. Щороку бібліотекою проводиться понад 40 різнопланових просвітницьких заходів. Пройшли випробування часом тематичні цикли: "Забуті побратими Кобзаря", "Абетка відомих імен", "Відкриття минулого заради майбутнього", "Жіночі голоси української літератури" та ін. Бібліотека активно співпрацює зі студентською радою, з культурно-просвітницькими клубами, кураторами студентських груп та громадськими організаціями міста. Понад 10 років успішно діє довгострокова програма "Молодий спеціаліст XXI століття", яка спрямована на допомогу творчому розвитку сьогоднішньої перспективної молоді університету. Вона реалізується в окремих проектах: "Від інформаційної культури - до якості освіти", "Презентаційний проект", "Конкурсні проекти", "Виставковий проект", "Кар'єра", "Майбутнє планети - в наших руках", "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості", в рамках яких проводяться виставки наукових досягнень професорсько-викладацького складу ХНУ та студентів, презентації, засідання круглих столів тощо. Розробка і реалізація проектів та програм стає рушійною силою інноваційного розвитку наукової бібліотеки, дозволяє генерувати нові ідеї та впроваджувати їх у життя.
   Як повноважний член навчального та наукового процесів університету, книгозбірня є постійним учасником виставок Міністерства освіти, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук.
   Відзначаючи своє 50-річчя, бібліотека почувається молодою, енергійною, сповненою творчих планів і задумів. Адже абсолютна більшість читачів книгозбірні -студентська молодь, а в колективі її працівників гармонійно поєднуються такі якості, як досвід і новаторство. Тут працюють високопро-фесіональні фахівці, які активно опановують нові знання, комп'ютерні технології, створюють неповторну атмосферу творчості.

Література

  1.  Айвазян, О. Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету/О. Б. Айвазян//Матеріально-технічна база в освітній діяльності: зб. наук.-метод. пр./за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. - Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 49-64.
  2.  Бібліотека - ключ до пізнання світу. До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: довідково-бібліографічне видання/уклад. О. М. Бичко. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - 50 с.
  3. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук, -практ. конф., присвяч. 50-річчюНБХНУ, 15-16 березня 2012 р. -Хмельницький : ХНУ, 2012. - 263 с.
  4. Глухенька, В. О. Сучасний стан використання новітніх інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету/В. О. Глухенька  // Комп'ютеризація освітньої діяльності: зб. наук.-метод. пр./за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. -Хмельницький : ХНУ, 2012. - С. 108-114.
  5.  Драчук, Р. В. Ми в душах храм будуємо... (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету)/Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 63 с.
  6. Петрицька, В. М. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи/В. М. Петрицька//Бібліотечний форум України. - 2006. - № 1. - С.29-33.
  7. Скарбниця знань університету (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / уклад. : Айвазян О. Б., Чабан К. А. - Хмельницький, 2002. - 130с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail