Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Фоміних В.В.,
завідувач відділу
комплектування та наукової обробки документів НБ ХНУ

Аналіз діяльності книгозбірень-учасників проекту
"Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини"

   Створення Зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області (ЗвЕК) – це перший етап формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору бібліотек Хмельницької області.
   Мета проекту -організація зведеного електронного ресурсу для інформаційного забезпечення освітніх потреб, розкриття потенціалу інформаційних ресурсів бібліотек – учасниць проекту, а також підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування та розширення інформаційних можливостей користувачів.
Ініціатором даного проекту в жовтні 2010 р. виступила наукова бібліотека Хмельницького національного університету. На нараді – семінарі директорів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання було винесено на обговорення основні положення та пропозиції щодо створення зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області та пропозиція запровадження його, як спільного інформаційного продукту бібліотек-партнерів на основі об’єднання ЕК бібліотек-учасниць.
   До проекту долучилися провідні бібліотеки міст Хмельницького та Кам’янець-Подільського, які працюють із студентством та учнівською молоддю і мають значні за обсягом фонди.
   Доступ до "Зведеного електронного каталога  бібліотек Хмельницької області"   організований з web-сайту НБ ХНУ за адресою http://lib.khnu.km.ua/asp/php_zk/page_lib.php. Першими учасниками проекту стали наступні бібліотеки :
   ·    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету;
   ·    Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва;
   ·    Наукова бібліотека Кам’янець-Подільского національного університету ім. І.Огієнка;
   ·    Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
   Згодом приєднались:
   ·    Бібліотека Хмельницького торговельно-економічного інституту;
   ·    Хмельницька міська централізована бібліотечна система.
   Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області відкритий для участі бібліотек різної відомчої належності Хмельницької області, які відповідають мінімальним вимогам, що пред’являються до учасників проекту: використання автоматизованих технологій, наявність доступу до Інтернет.
Наша співпраця обумовлюється "Положенням про зведений електронний каталог  бібліотек Хмельницької області", "Інструкцією про формування та використання зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області" і носить некомерційний характер.   Важливим є той факт, що в роботі над зведеним електронним каталогом використовуються внутрішні ресурси бібліотек без залучення зовнішнього фінансування, необхідні витрати, пов’язані з виконанням робіт, кожна бібліотека бере на себе. Пропозиції, що надаються, та принципові питання, що виникають в процесі  спільної роботи, обговорюються та вирішуються колегіально. Керівництво зведеним каталогом бібліотек Хмельницької області, координація роботи бібліотек– учасниць здійснюється Радою учасників проекту. Рішенням наради учасників проекту обов’язки Центру методичної та технічної підтримки ЗвЕК покладено на наукову бібліотеку Хмельницького національного університету.
   Щодо технології формування та використання зведеного ЕК – каталог формується як  єдиний інформаційний продукт на основі об’єднання окремих даних електронних каталогів бібліотек-учасниць. Передача даних з ЕК для ЗвЕК проводиться щомісячно у визначений термін до Центру методичної та технічної підтримки ЗвЕК на електронних носіях окремим файлом.
   Центр методичної та технічної підтримки зведеного ЕК перевіряє надані бібліотеками-учасницями дані, підтверджує отримання та об’єднує їх в єдиний ЗвЕК.
Оновлення даних зведеного ЕК проводиться один раз на квартал, або в залежності від фінансових можливостей бібліотек-учасниць (чи є нові надходження).
ЗвЕК нараховує 262152 тисячі записів на 10 вересня 2013 року:
ХНУ – 138573
ХОБЮ – 70825
НБ КПНУ – 17217
ХТЕІ – 16333
ХГПА – 9977
ХМЦБС – 9227
   На сторінці ЗвЕК встановлено посилання "Статистика звернень до зведеного каталога бібліотек Хмельницької області". Вибравши бібліотеку та період часу, ви зможете отримати дані по кількості звернень до ЕК конкретної бібліотеки та загальну кількість відвідувань. Наприклад:
1831 відвідування – з 01.01.2013 по 20.09.2013
7325 відвідувань – з 01.01.2011 по 01.08.2013
   Для проведення тематичного пошуку формулюється тема і вибирається бібліотека-учасниця. Також на головній сторінці справа  розміщено класифікатори кожної із учасниць-бібліотек, за якими можна вести пошук необхідної інформації. Подання інформації в класифікаторах різне:
ХНУ – визначення без індексу УДК;
ХГПА – спочатку індекс ББК, за ним – визначення;
   НБ КПНУ – спочатку індекс УДК, за ним – визначення;
ХМЦБС – визначення без індексу ББК;
ХОБЮ – спочатку індекс ББК, за ним – визначення.
   При формуванні запитів використовуються типові поля – автор, назва, рік видання, вид документа, місце видання, видавництво, УДК, анотація.
   Пошук інформації проводиться по всій базі даних зведеного ЕК , результат пошуку  виводиться на екран. Наприклад, Ліна Костенко. Записки українського самашедшого
   
Наявність в інших установах
Установа Адреса Телефон
Наукова бібліотека Хмельницького національного університету м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 110/1  77-30-38
Хмельницька міська централізована бібліотечна система 29000 м. Хмельницький, вул. Подільська, 78 Центральна бібліотека  13.07.72
 
   При занесенні даних в зведений ЕК проводиться перевірка за наступними полями: автор, назва, рік видання, видавництво, відомості про відповідальність, номер тому головного документу, назва частини головного документа.
   Аналізуючи наповнення зведеного ЕК записами, потрібно зауважити, що вони не завжди коректні. Так, у процесі занесення документів допускались типових помилок:
1. Неправильно визначався тип документу.
2. По-різному внесено авторів документу.
3. Граматичні помилки.
4. Технічні помилки.
   Різна повнота опису документу – наявні деякі відмінності в підходах до бібліографічного опису, що негативно впливає на якість БЗ і зведеного електронного каталога в цілому.
   В результаті є по два – три однакових записи, але з помилками.

Назва чи відомості щодо назви? 417. Антипов В.И.
   Страна, разделенная морем[Текст]:Малайзия .-М.:Мысль,1988 .-237 с.-5-244-00159-00 .-0,85 коп.
   Шифр: 26.89(5Мал) Авторський знак: А72             (ХОБЮ)
   418. Антипов В.И.
   Страна, разделенная морем. Малайзия[Текст] .-М.:Мысль,1988 .-237с
   Шифр: 91  Авторський знак: А72                              (НБ ХНУ)
Технічна помилка 619. Астапович Н.И.
   Нуклеотидній фонд и метаболизм микробной клетки[Текст]/д-р биолог. наук А.М. Безбородов.-Минск:"Наука и техника 2,1979 .-150 с.-Для микробиологов, биохимиков, аспирантов и студентов биолог. и мед. ин.-тов.-0.95
   Шифр: 28.4 620. Астапович Н.И.
   Нуклеотидный фонд и метаболизм микробной клетки[Текст]/д-р биолог. наук А.М. Безбородов.-Минск:"Наука и техника 2,1979 .-150 с.-Для микробиологов, биохимиков, аспирантов и студентов биолог. и мед. ин.-тов.-0.95
   Шифр: 28.4(ХОБЮ)     
Не подані відомості щодо назви. Правильно: назва видавництва подається повністю 1410. Бондопаддхай Т.
   Люди и боги[Текст]:Романы .-М.:Худож. лит.,1991 .-526с.-Б-ка индийской литературы .-[Кхандекар В. Император Яяти]
   Шифр: 821  Авторський знак: Б81                                       (НБ ХНУ) 1411. Бондопаддхай Т.
   Люди и боги.[Текст] .-М:Художественная литература,1991 .-526 с.-Б-ка индийской лит-ры .-5-280-01431-1 .-5.00
   Шифр: 84(4Інд)  Авторський знак: Б81                                  (ХОБЮ)


   Згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання 
   пункт 5.5.3 – Ім'я, назва видавця, видавництва приводиться у тому вигляді, як вони подані в джерелі інформації – повністю – Русский язык, Новый учебник;
   пункт 5.3.3.1 – Ім'я, назва видавця, видавництва приводиться в короткій формі, яка забезпечує його розуміння – Издательство Уральского университета – Изд-во Урал. Ун-та.
   Необхідно чітко дотримуватися правил опису згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 
   Рішення про скорочення чи не скорочення назви видавництва має прийматися колегіально на засіданні Ради учасників проекту.
   Зведений ЕК потребує планування поточного та планового редагування записів ЕК.
   При впровадженні даного проекту фахівці ВІТКЗ зіткнулися з певними труднощами, пов’язаними, насамперед, з використанням в бібліотеках-учасницях різних АБІС. Це причина певних розбіжностей в технології заповнення полів бібліографічних записів, тому після їх імпортування необхідним етапом є подальше редагування. Ряд технологічних завдань вдалося вирішити на програмному рівні через процедуру глобального коригування при імпорті БЗ. 
   З метою впорядковування процесів обміну бібліографічними записами і єдиного підходу до формування Зведеного електронного каталога учасникам пропонуються для використання наступні регламентуючі документи :
   Створення предметних рубрик (тем): Інструкція /Затв. методрадою 07.12.2000.
   Методика предметизації документів: Рекомендації/ Чабан К.А., Яковлева Л.В. /Затв. методрадою №2 від 30.06.2004.
На часі – розширення складу учасників "Зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області", удосконалення окремих технологічних процесів та програмного забезпечення, спільна генерація нових бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг. На головній сторінці розташовано сервіс "Замовлення по МБА", в перспективі – розробка сервісу по електронній доставці документів.
   Спільна діяльність з питань створення ЗвЕК вимагає тісних професійних зв’язків і певної кваліфікації працівників. За час існування проекту налагоджені певні технологічні процеси, розроблена методична документація. Незважаючи на різну відомчу належність, ми  об'єдналися у спільній справі по створенню Зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області, що дасть можливість підвищити соціальну роль бібліотек та сформувати позитивний імідж у місцевому співтоваристві.

    Список використаної літератури

1. Мілясевич, І.  Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення /  І. Мілясевич // Бібліотечна планета. – 2013. – №1. – С.19-23. 
2. Павленко, Т.  Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – №1. – С.21-26. 
3. Зведений каталог періодичних видань бібліотек міста Чернігова  // Режим доступу :   http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=3 - Назва з екрана.
4. Зведений електронний каталог "Ресурси бібліотек м. Миколаєва" // Режим доступу : http://e-catalog.mk.ua/- Назва з екрана.
5. Зведений електронний каталог медичних бібліотек України: погляд учасника проекту  (Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету (НБ ХНМУ)
6. Режим доступу :http:repo.knmu.edu.ua/handle/ 123456789/526- Назва з екрана.
7. Зведений систематичний краєзнавчий каталог (ЗвСКК)  Рівненської державної обласної бібліотеки // Режим доступу : http://rdob-blog.ucoz.ua/news/retrokonversija _zvedenogo_sistematichnogo_kraeznavchogo_ katalogu/2011-07-03-119- Назва з екрана.
8. "Зведений електронний каталог ДІФ системи НТІ" // Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua/ viewpage.php?page_id=67 - Назва з екрана.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail