Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Валентина Глухенька, заступник директора НБ ХНУ,
Ольга Великосельська, головний бібліотекар НБ ХНУ

Завжди у невпинному русі вперед

   До 50-річного ювілею Олени Борисівни Айвазян, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

    Хтось із мудрих зауважив: жінкою бути нелегко. Але втричі складніше поєднувати в собі одвічно жіночі риси із суто чоловічим заглибленням у справу і нестримним прагненням самовдосконалення. Саме це притаманне директору однієї з найбільших книгозбірень Подільського краю - наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (НБ ХНУ) Айвазян Олені Борисівні, відміннику освіти України, члену науково-методичної бібліотечної комісії МОН України, високопрофесійному фахівцю бібліотечної справи із понад 32-річним стажем, 29 років з якого віддано бібліотеці університету.
   Олена Борисівна не уявляє свого життя без книг. Ще з дитинства прищеплена батьками любов до книжкової мудрості залишилася у неї назавжди. Саме книги, вважає пані Олена, розвивають уяву, фантазію, розширюють кругозір, впливають на формування характеру та на життєву позицію.
   Народилася Олена Борисівна 5 листопада 1963 року в мальовничому Подільському краї, у м. Хмельницькому, в родині бібліотекарів. Відома в бібліотечних колах мати Олени Борисівни - Билинка Леокадія Іванівна - понад 30 років працювала на бібліотечній ниві, довгий час очолювала систему міських бібліотек, працювала бібліотекарем й бабуся. Це визначило подальший вибір професії юної Олени. У 1978 році вона поступає в Кам'янець-Подільське культосвітнє училище, щоб захоплення книгами перелити у професію та продовжити бібліотечну династію. Після закінчення училища в 1981 році розпочинає свою трудову діяльність в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва на посаді бібліотекаря, поєднуючи роботу з навчанням у Київському державному інституті культури (КДІК) ім. О.Є.Корнійчука, який успішно закінчила в 1987 році, отримавши спеціальність бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.
   У 1984 році Олена Борисівна прийшла на роботу до НБ ХНУ в один із найголовніших та найскладніших підрозділів - відділ обслуговування. Згодом працювала у відділі наукової літератури старшим бібліотекарем, обіймала посаду завідувачки сектору, головного бібліотекаря, отримавши неоціненний досвід такої багатогранної бібліотечної роботи.
   У 1994 році О.Б.Айвазян обійняла посаду заступника директора бібліотеки, на якій пропрацювала дванадцять років.
   Професіоналізм, організаторські здібності, вміння об'єднувати колектив для виконання поставлених завдань, цілеспрямованість Олени Борисівни Айвазян не лишилися непоміченими зі сторони керівництва університету, і в 2006 році вона призначається на посаду директора наукової бібліотеки університету. Керувати колективом - робота настільки цікава, наскільки й складна. Для Олени Борисівни колектив - не абстрактне поняття, за ним вона бачить кожну живу людину з її заслугами і недоліками, нагальними потребами. До всіх працівників книгозбірні, таких різних, директор вміє знайти підхід, щоб сповна використати творчі здібності кожного задля спільної справи. Вона цінує в людях професіоналізм, ініціативність, толерантність, доброзичливість та відданість справі. Постійна її увага до ветеранів бібліотеки, яких разом із колегами запрошує на професійні свята, вітає з ювілеями.
   Під керівництвом О.Б.Айвазян НБ ХНУ стала визнаним лідером за рівнем впровадження автоматизації серед бібліотек вищих закладів освіти України і сьогодні розвивається як інтелектуально-інформаційний комплекс, орієнтований на входження до світового інформаційного простору, як просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, активний член Української бібліотечної асоціації (УБА). У центрі уваги директора постійно перебувають питання подальшого запровадження інновацій в технологічні бібліотечні процеси, застосування маркетингу, розвитку наукової роботи та видавничої діяльності бібліотеки, створення позитивного іміджу бібліотечної установи.
   Користувачі схвально відгукуються про книгозбірню, відзначаючи її сучасність, доступність, високий рівень автоматизації. Так, поряд із традиційними формами обслуговування читачів, у бібліотеці створено віртуальну систему обслуговування. Веб-сайт НБ ХНУ (http://library.tup. km.ua/) щороку відвідує до півмільйона користувачів, активно використовуючи для задоволення своїх інформаційних запитів бази даних: "Електронний каталог", "Електронна бібліотека", "Віртуальна довідка" та додаткові сервіси: "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області", "Навігатор інтернет-ресурсів", "Анотована повнотекстова БД наукових публікацій", "Книгозабезпеченість навчального процесу", "Формуляр читача", замовлення документів по МБА та нової літератури для навчального процесу викладачами університету в онлайн-режимі, зони Wi-Fi. Проводиться інтенсивна робота із створення Інституційного репозитарію Хмельницького національного університету (ElarKhNU).
   В останні роки активізувалась наукова та видавнича діяльність бібліотеки. Під керівництвом О.Б.Айвазян підготовлено та видано понад 30 видань серед яких: книги з історії бібліотеки ("Скарбниця знань університету" та "Бібліотека університету: витоки та сучасність"); загальноуніверситетський науково-методичний збірник "Матеріально-технічна база в освітній діяльності"; збірники матеріалів науково-практичних конференцій, біобібліографічні покажчики серії "Бібліографія вчених ХНУ", випуски інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі" та ін. Проводяться дослідження історії книгозбірень Подільського регіону та вивчення сучасних проблем бібліотекознавства в рамках програми "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій на 2007-2012 pp.".
   Сприяючи розвитку вітчизняної бібліотечної науки, підтримуючи імідж своєї книгозбірні, Олена Борисівна, як голова Хмельницького обласного методичного об'єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації, виступає організатором щорічних науково-практичних конференцій, семінарів, інших наукових та методичних заходів. Завдяки її енергійній діяльності розширилися професійні контакти з бібліотечною спільнотою регіону, України та зарубіжжя. Вона є активним учасником всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів, форумів з питань бібліотечно-бібліографічної справи, де неодноразово представляла власні інтелектуальні розробки та напрацювання співробітників книгозбірні. Брала участь у престижних Міжнародних бібліотечних конференціях в Криму.
   Гасло "Життя - це невпинний рух уперед" є головним для Олени Борисівни. Людина всебічних інтересів, вона постійно підвищує свій освітній та фаховий рівень. В 2008 році успішно закінчила магістратуру при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, з 2010 року - аспірантка кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Наполегливо працює над кандидатською дисертацією, досліджуючи тему "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття". У науковому доробку О.Б.Айвазян близько сорока публікацій актуальної бібліотекознавчої тематики, ряд яких опубліковано в авторитетних фахових наукових виданнях та схвально сприйнято науковою громадськістю. Бере активну участь у громадському житті університету та за його межами. Понад 20 років є членом профкому університету, була членом президії Української бібліотечної асоціації (УБА), з 2007 року - член президії Хмельницького регіонального відділення УБА.
   Уміє Олена Борисівна також гарно й змістовно відпочивати. І не лише вдома чи з друзями, але й у колективі, де проводить більшу частину свого часу. Організовуючи вечори, зустрічі, ювілеї, завжди сама бере в них активну участь, заохочує підлеглих, адже для більшості працівників бібліотека - це, без перебільшення, другий дім.
   Мудрість і управлінський талант принесли директорові НБ ХНУ Олені Борисівні Айвазян заслужену шану, повагу і визнання бібліотечної спільноти Хмельниччини та України. Її багаторічна сумлінна праця високо поцінована державою: нагороджена почесним знаком "Відмінник освіти України" (2003); разом із колективом бібліотеки отримала диплом та обласну премію імені Мелетія Смотрицького (2006); неодноразово відзначалася почесними грамотами МОН України, Науково-педагогічної Академії наук України, обласної ради та обласної державної адміністрації, університету. У 2006 та 2007 році була занесена на Дошку пошани ХНУ.
   Глибоко шануючи і поважаючи Олену Борисівну за життєву порядність, чесність, людяність, скромність, високу професійність, колектив наукової бібліотеки Хмельницького національного університету вітає її з золотим ювілеєм та зичить здоров'я, постійного відчуття підтримки колективу і любові родини, удачі у всіх намічених планах, життєвого заряду у праці, відпочинку, великого людського щастя.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail