Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Чорна Л.П.,
провідний бібліотекар НМВ НБ ХНУ

Управління конфліктами і стресами в колективі

   Перший живий організм, який з'явився на нашій планеті почав вчитися пристосовуватися до навколишнього середовища і, звичайно ж, відчувати стреси та вступати в конфлікти. Переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу, бо у часи науково-технічної революції, в які ми живемо, посилюється психічна діяльність людей. Це пов’язано з необхідністю засвоєння і переробки великого обсягу інформації. Тому й виникає проблема емоційного стресу, тобто напруження і перенапруження фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників. У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. Вони впливають на поведінку людини, її працездатність, здоров’я, взаємовідносини з оточуючими і у родині.
   Особливості соціально-економічних, політичних труднощів, протиріччя розвитку нашого суспільства, деформованість ринкових стосунків гостро вплинули і на кожного з нас - в нашій свідомості проходить ломка світоглядних ідеалів, трансформація ідеологій, в суспільстві прослідковується відсутність чітких соціально-політичних орієнтирів, хиткість сімейних стосунків, нестабільність виробничих відносин. На життєвому шляху нас чекає безліч подій і потрясінь, які здатні викликати стрес. У більшості своїй ці події є невід'ємною частиною нашого життя, тому уникнути або обійти їх просто неможливо.
   Довготривале збереження стресових факторів часто призводить до виникнення негативних емоцій у людей, а звідси і до накопичення конфліктогенності в самому суспільстві.
    Досвідчені психологи визнають, що багато людей постійно знаходяться в стресовому стані, який ще називається синдромом хронічної втоми і викликає у них апатію, млявість, розгубленість, пригніченість.
   Стрес (від англ. stress - напруга) - емоційний стан організму, який виникає у напружених ситуаціях. Енциклопедичний словник дає таке тлумачення стресу: "Сукупність захисних фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини і тварин у відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів)".
   Ми не в змозі уникнути стресу — він присутній в житті кожної людини. З явищем стресу людина стикається постійно. Стресові ситуації виникають як вдома, так і на роботі. В умовах стресу люди, як правило, розгублюються, але в окремих випадках можуть активізувати свою розумову діяльність, мобілізувати волю.
   Життя бібліотечно-інформаційних працівників також повне стресів і хвилювань, тому частина бібліотекарів страждають синдромом хронічної втоми.
   Вітчизняні дослідники практично не вивчали проявів стресу в бібліотечних працівників, причини його виникнення та шляхи подолання. Зарубіжні ж фахівці навпаки приділяють значну увагу вивченню цієї проблеми в бібліотечному середовищі.
   Відомо що професія бібліотекаря має невисокий суспільний статус. Саме низьке оцінювання праці бібліотечного фахівця і діяльності книгозбірні в цілому користувачами, громадськістю, урядом можуть стати джерелом стресу.
   Однією з причин виникнення стресу у бібліотечних працівників є велике навантаження на бібліотекарів. Це викликано скороченням фінансування бібліотек і, відповідно, зменшенням штату співробітників. Коли постійно відчуваєш, що роботи багато, а часу на її виконання мало, тоді і виникає стрес. Але стрес може виникнути і тоді коли бібліотекар мало завантажений, коли ніщо не стимулює його працю.
   Іншою причиною стресу, може стати важка та складна, з точки зору співробітника, робота. Якщо виконання такої роботи вимагає знань і вмінь, якими бібліотекар не володіє (недоліки професійної підготовки, відчуття невідповідності знань і навичок рівню виконуваної роботи, коли працівник не розуміє, чого від нього хочуть) - стрес неминучий. В той же час, рутинна, нецікава робота, яка не вимагає гарної професійної підготовки та "великого розуму", також може стати причиною стресового стану.
   Інколи у працівника виникає відчуття, що його постійно смикають, примушують з різних причин відриватися від роботи — це також може стати одним з факторів, що викликають дискомфортний психологічний стан.
   До факторів, що викликають стрес, можна віднести режим роботи бібліотеки, умови праці співробітників (велика кількість працюючих у підрозділах, ненормальні відхилення у температурі приміщення, погане освітлення чи надмірний шум), особливості трудового процесу (ритм, напруженість, одноманітність), бібліотечне обладнання, незадовільний морально-психологічний клімат у колективі, службові конфлікти, відсутність взаємної підтримки й допомоги, погані відносини з керівництвом, труднощі узгодження службових відносин, обладнання робочого місця, ситуації які виникають у сім’ї, соціальному середовищі тощо.
   Коли змінюються звичні для співробітників умови праці, відбуваються будь-які структурні перетворення — це також часто є потужними факторами стресу в бібліотеці.
   Почуття самотності і невизначеності, постійні невдачі на робочому місці також можуть стати причинами стресу і викликати синдром хронічної втоми у бібліотекарів.
   Зміни завжди лякають. Отже завжди присутній і підсвідомий їм опір. Різні види діяльності породжують різні стреси.
   Виокремлюють такі види стресу:
   • фізіологічний стрес - зумовлений надмірними фізичними навантаженнями;
   • психологічний стрес - зумовлений складними відносинами з іншими людьми;
   • емоційний стрес - відбувається при виникненні будь-якої загрози, фізичної небезпеки, при нападі, залякуванні, при нанесенні образи, неочікуваній радості;
   • управлінський стрес - зумовлений високою відповідальністю за рішення, що приймаються, особливо в умовах дефіциту часу;
   • інформаційний стрес - виникає в ситуаціях, коли людині терміново необхідно прийняти вірне рішення, але для цього їй не вистачає інформації. Крім того, інформаційний стрес з'являється, коли на людині лежить висока відповідальність за наслідки її рішень.
   При будь-якій формі стресу в організмі відбуваються імпульсивні фізіологічні реакції, які гальмують або сильно збуджують психіку людини, яка у стресовому стані допускає помилки у розподілі або переключенні уваги, у неї стають неадекватними емоційні реакції, дезорганізовується й гальмується вся діяльність. Незмінними залишаються тільки міцно сформовані навички і сталі звички.
   Якщо діяльність працівника пов'язана з обслуговуванням користувачів - виникнення стресу найбільш ймовірно і причиною його можуть бути взаємини читача і бібліотекаря. Тільки при конструктивному діалозі найбільш повно задовольняються потреби користувача і реалізується професійний потенціал співробітника бібліотеки. Щоб навчитися встановлювати контакти з читачами на практиці, бібліотекарю необхідно знати свої можливості і визначити слабкі сторони.
    Встановлення правильної тональності в спілкуванні з читачем залежить саме від бібліотечного працівника, саме бібліотекарю слід підлаштовуватися в діалозі під користувача, орієнтуватися на особливості його особистості, змінюючи відповідно свою поведінку.
   Честолюбні, гіперактивні, нетерплячі люди, які багато на себе беруть - найбільше схильні до стресу. Під впливом стресу організм такої людини починає відчувати стресову напругу.
   Ознаки стресової напруги:
   • неможливість зосередитися на конкретній справі;
   • занадто багато помилок в процесі роботи, неможливість вчасно закінчити роботу;
   • погіршення пам'яті;
   • надто часто виникає почуття втоми;
   • дуже швидка мова, втрачаються думки;
   • часто з'являються болі (голова, спина, шлунок);
   • підвищується збудливість організму;
   • не відчувається радість від роботи;
   • втрачається почуття гумору;
   • збільшується потяг до паління, виникає пристрасть до вживання алкогольних напоїв;
   • присутнє постійне відчуття недоїдання, або зникає апетит, втрачається смак до їжі.
   Якщо виявилися ознаки стресового напруження організму, то необхідно уважно вивчити і його причини.
   Причини стресової напруги:
   • Найчастіше доводиться робити не те, що хочеться, а те, що входить в обов'язки.
   • Необхідність постійно поспішати.
   • Хронічна нестача часу.
   • Здається, що всі навколо затиснуті в лещатах якоїсь внутрішньої напруги.
   • Постійно хочеться спати - ніяк не можна виспатися.
   • Сниться багато снів, особливо коли був дуже напружений день.
   • Надмірне паління, вживання алкоголю.
   • Постійні конфлікти в сім'ї.
   • Невдоволеність життям.
   • Борги, які невідомо яким чином віддати.
   • Виникнення комплексу неповноцінності.
   • Немає з ким поговорити про свої проблеми.
   • Відчуття не поваги до себе - і вдома, і на роботі.
   Звичайно, це не всі причини стресової напруги. Кожна людина повинна сама проводити аналіз свого стану і виявляти причини стресової напруги, які характерні тільки для її організму.
   Міжособистісні стосунки і рівень спілкування читачів і бібліотекарів, працівників усередині одного або різних структурних підрозділів, рядових співробітників і керівництва - це також досить часто є чинниками, що викликають стрес.
   В бібліотеці відповідальність за вирішення стресових ситуацій лежить, насамперед, на керівнику. Дуже важливими є наявність у нього бажання бачити стресові ситуації в колективі, вивчати проблеми, що викликають стрес у підлеглих, правильність направлення їх в потрібне русло. Тому в успішній роботі бібліотеки дуже необхідний своєчасний зворотній зв'язок між керівником бібліотеки і підлеглими.
   Існує безліч точок зору, і керівник має бути готовим до того, щоб, враховуючи думку кожного із співробітників, переглянути свою власну. Тільки разом керівник і підлеглий зможуть подолати стрес.
   Стресовий стан самого керівника може спровокувати стреси у підлеглих. Щоб не виникало таких ситуацій керівник повинен підвищувати стресостійкість і долати власні стреси без шкоди для управління підрозділом чи бібліотекою.
   Поради, які допоможуть в стресовій ситуації:
   • Скажіть собі: "Я не хочу, щоб мене побачили в стресовій ситуації".
   • Поділіться своїми проблемами з близькими людьми.
   • Гуляйте на свіжому повітрі і займайтеся фізичними вправами.
   • Обливайтеся холодною водою - це сприяє відновленню.
   • Здоровий сон - найкращий друг.
   • Старайтеся отримувати більше позитивних емоцій - ходіть в кіно, театри, на концерти, частіше зустрічайтеся і спілкуйтеся з друзями, любіть і балуйте себе.
   • Якщо відчуваєте себе самотнім, заведіть чотириногого улюбленця — собаку або кішку.
   • Не піддавайтеся смутку і якомога частіше посміхайтеся.
   Канадський фізіолог Ганс Сельє першим дав визначення стресу. Відповідно до його визначення, стрес - це все, що веде до швидкого старіння організму або викликає хвороби. В той же час він стверджує, що повна свобода від стресу означає смерть.
   Стрес для людини є не тільки злом чи бідою. Стрес також може бути важливим інструментом тренування і загартовування людини так як він допомагає підвищенню опору психіки і організму в цілому, тренуючи його пристосувальні механізми. Стрес - наш вірний союзник в адаптації до будь-яких змін в навколишньому середовищі. Позитивний вплив стресу полягає в тому, що він сприяє мобілізації зусиль людини для виконання роботи.
   Стрес - це неминучість, про яку ми повинні знати і завжди пам'ятати. Деяких стресів можна уникнути взагалі, а інші можна й передбачити. Не можна допускати перемоги стресу над собою. Ми повинні терпляче готуватися до його приходу (до складних життєвих ситуацій, які обов'язково зустрінуться і на роботі, і в особистому житті) й постаратися справитися з ним якнайкраще.
   В останні роки прослідковується тенденція до зростання кількості конфліктів в бібліотеках. Потрібно пам'ятати, що конфлікт є однією з причин стресу. Кількість конфліктів настільки ж різноманітна, як різноманітне і багатогранне життя людини і її взаємодія з іншими людьми в суспільстві.
   В бібліотечній професії виділяється два основних види конфліктів - конфлікти між читачем і бібліотекарем (особливості індивідуального бібліотечного обслуговування, неминучість тісного контакту при цій діяльності бібліотекаря і користувача приводять часом до конфліктів) і конфлікти між бібліотекарями, тобто всередині самого колективу (між працівниками можуть виникати різноманітні суперечки, ворожі відносини і навіть сварки). Причини конфліктів можуть бути різні. Одні з них мають об'єктивний характер, інші - лежать у сфері суб'єктивного.
   Термін конфлікт походить від лат. conflictus - зіткнення, зіткнення у взаємовідносинах двох і більше людей або їх формальних і неформальних об’єднань, зумовлене розбіжністю у поставлених цілях, поглядах, позиціях, інтересах, думках чи суб'єктах взаємодії. Це протиборство суспільних суб'єктів з метою реалізації їхніх суперечливих інтересів, позицій, цінностей і поглядів на тлі конфліктної ситуації.
   Конфлікти - одна з поширених форм соціальних дій. В основі конфліктів лежать відсутність згоди людей, наявність протиріч, наявність протиборчих сторін зі своїми взаємонесумісними потребами, інтересами, цілями, коли досягнення цілей одного перешкоджає досягненню цілей іншого, тобто конкуренція, суперництво виступає як об'єктивна ситуація конфлікту.
   Конфлікт є невід'ємною частиною життєдіяльності людей у суспільстві, а тому не слід розглядати конфлікти, як щось негативне. Конфліктологи вважають, що конфлікт - це нормальне явище, властиве діяльності будь-якого трудового колективу чи організації. Бібліотека, в тому числі, також проходить у своєму розвитку через серію внутрішніх конфліктів і не може існувати без внутрішньої напруженості та протиріч.
   Бібліотечні конфлікти багато в чому обумовлені специфічними особливостями бібліотечного колективу. Той же колектив часто впливає на виникнення і вирішення конфліктних ситуацій у бібліотеці як позитивно, так і негативно. Тому, вважається, що сам конфлікт і є способом виявлення та розв'язання цих протиріч, а також виявлення недоліків у діяльності бібліотеки. Відповідно - відсутність протиріч та конфліктів у діяльності колективу бібліотеки, свідчить про його застій і деградацію. Саме наявність конфліктів, стверджують конфліктологи, і є показником того, що бібліотека розвивається, а не стоїть на місці.
   Предметом конфлікту є його джерело, це та змінна, яка характеризує будь-який конфлікт. Якими б не були конфліктні відносини, завжди потрібно аналізувати джерело конфлікту. В залежності від глибини проникнення аналізу в суть суспільних процесів - фіксується певний рівень основи конфлікту.
   Причини виникнення конфліктів:
   • недоліки й помилки управлінської діяльності, погана якість управлінської документації або її відсутність, проблема делегування повноважень;
   • помилки в плануванні і розподілі обсягу роботи, відсутність у співробітників чіткої та ясної інформації;
   • розподіл ресурсів;
   • впровадження у практику нововведень за ініціативою керівника;
   • взаємозв'язок завдань - де одна людина або група людей залежать у виконанні завдання від іншої людини або групи;
   • відмінності в цілях - як для окремих фахівців, так і для підрозділу в цілому;
   • відмінності в уявленнях, цінностях, манері поведінки, життєвому досвіді;
   • конфлікти з новими співробітниками з приводу виконання ними службових обов'язків;
   • незадовільні комунікації або погана передача інформації є як причиною, так і наслідком конфлікту.
   Встановлено, що 80% конфліктів виникають стихійно. У їх виникненні головну роль відіграють так звані конфліктогени — слова або дії (бездіяльність), що можуть призвести до конфлікту.
   Більшість конфліктогенів поділяються на три типи:
   - прагнення до переваги;
   - прояви агресивності;
   - прояви егоїзму.
   Десять типових помилок конфліктуючої людини:
   • відстоює свою точку зору не задумуючись, яким чином вирішити проблему;
   • поводиться негнучко, не вміє переключатися на інше, не здатна змінювати тактику;
   • не погоджується на компроміс, нетерпима до інакомислення, не може переходити на іншу позицію;
   • стереотипне мислення, прагне втиснути рішення в рамки існуючих норм, традицій, правил;
   • відходить від головної проблеми, відволікається від основної мети на інші, побічні;
   • бачить тільки один шлях вирішення або одну альтернативу, а не їх багатоваріантність;
   • працює тільки в предметній області, не може рефлективно аналізувати і рухатися до взаємодії;
   • надмірно критикує, створює перешкоди для вільної творчої полеміки, генерування ідей, нагнітає страх;
   • без потреби погоджується з думкою інших, якщо вони поступаються, пристосовуються або відходять від вирішення проблеми;
   • боїться ризику.
   Аналізуючи причини, що призвели до конфліктної ситуації, ми можемо управляти конфліктами.
   Завдяки методам впливу на конфлікт можна не тільки погасити і попередити будь-який конфлікт, що уже виник, або назріває, але і при необхідності дати зародитися новому конфлікту, якщо це необхідно для того, щоб спонукати колектив до якихось нових дій. Адже конфлікт виконує не тільки деструктівні функції, але й може нести в собі і творення, інновації, нові підходи і рішення. За допомогою конфлікту можна виявити явища і процеси, що потребують оновлення або ж, взагалі, їх заміни чи усунення. У конфлікті люди краще пізнають один одного. З'являється можливість оцінювати колектив за його моральними якостями, стійкістю, почуттям відповідальності.
   Однак найчастіше методи управління конфліктами використовуються для того щоб направити в потрібне русло вже існуючий конфлікт і не дати йому привести до деструктивних наслідків. Адже конфлікти в першу чергу несуть велику руйнівну силу. Вони негативно позначаються на престижі організації, на її репутації, погіршують соціальний мікроклімат, знижують продуктивність праці колективу.
   Найчастіше бібліотечні конфлікти пов'язані з невдоволенням в обслуговуванні:
   відмові читачу в записі, у видачі книги додому, з відмовами на запити, причому читач не хоче розбиратися в причинах відмови (чи то книги немає у фонді, чи бібліотекар не змогла її знайти, чи книга втрачена), в знятті копії документу, незручному режимі роботи бібліотеки.
   Іноді конфліктна ситуація виникає тоді, коли бібліотекар проявляє зайву активність і навіть настирливість, "рекомендуючи" читачу гарну, на його думку, книгу.
   Велика група конфліктів пов'язана з якістю обслуговування: якщо читач довго чекає на замовлену книгу, якщо замість замовленої книги йому приносять зовсім іншу.
   У таких конфліктах існує одна об'єктивна основа - якість наданої бібліотекою послуги. Тому головним завданням бібліотечного колективу повинно залишитися якісне обслуговування користувачів.
   Часто конфлікти такого роду переростають в міжособистісні, коли читач звинувачує у всіх своїх бідах конкретного бібліотекаря, особливо, якщо бібліотекар проявив ігнорування, безтактність, неввічливість, недоречну іронічність.
   Досвід показує: якщо організаційні конфлікти при бажанні можуть досить легко згладжуватися, то міжособистісні можуть мати затяжний і досить неприємний для іміджу бібліотеки характер. Такі конфлікти негативно впливають як на атмосферу самої бібліотеки так і на душевний і робочий стан самих бібліотекарів.
   Більшість бібліотечних конфліктів викликано соціально-психологічними причинами. Такі особливості бібліотечної професії, як відкритість для непрофесіоналів, різні статусні характеристики бібліотекарів, що створюють неоднорідність бібліотечної спільноти, висока ступінь фемінізації - все це є джерелами конфліктів групи "бібліотекар - бібліотекар".
   Неприпустимо сформувати бібліотечний колектив, в якому переважають неспеціалісти, тобто непрофесійний колектив, тому що згодом цей фактор стане одним із джерел конфлікту.
   Дуже часто негативні наслідки несе не сам конфлікт, який свідчить про виникнення нової складної задачі, а неправильна поведінка людей, які не вміють знайти шляхи його вирішення.
   Конфлікти, так само як і стресові ситуації, є невід'ємною частиною нашого життя, реальністю у нашій професійній діяльності.
   Дуже непросто жити і працювати разом, в одному колективі. Тому кожному з нас потрібно цьому навчатися. Як стверджують конфліктологи, конфлікт, породжуючи суперечки, перевіряє як кожного службовця окремо, так і весь колектив, і може істотно допомогти в процесі розбору проблеми і виробленні рішення. Від конфліктних ситуацій можна і потрібно захищатися. А якщо ще й уміло управляти конфліктом, то він буде зміцнювати і колектив, і організацію в цілому.
   Розвиток людського суспільства, на жаль, часто призводить до створення конфліктних соціальних ситуацій. Вони включають і військові, і економічні, організаційні та особисті конфлікти, і екологічні катастрофи. Сьогодні проблема психоемоційного стресу стала не тільки медичною, а й соціальною.
   Тому кожен з нас повинен бути добре підготовлений до будь-якої конфліктної ситуації, яка може трапитися у нашій трудовій діяльності. Вміти грамотно поводитися в конфліктних ситуаціях і не допускати їх появи знову.

Література

      1. Ловкова Т.Б. Библиотечная конфликтология как учебная дисциплина // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 11. - С. 10-16
   2. Гагаринская Г. Конфликты и их предотвращение. - М.: изд-во "Кадры", 2006. – 110 с.
   3. Громова О.Н. Конфликтология. - М., Наука, 2003. – 110с.
   4. Долгов В.Ф. Социально-психологические аспекты в организации управления коллективом. - М., Логос, 2006. – 115С.
   5. Зазыкин В.Г., Нечаева Н.С. Введение в психологию конфликтов (на примерах конфликтов в коллективных организациях) – М., Издательский центр "Академия", 2006. – 115С.
   6. Кошелев А.Н., Иванникова Н.Н. Конфликты в организации. Виды, назначение, способы управления. - М.: Альфа-Пресс, 2007.
   7. Крогиус Н.В. Познание людьми друг друга в конфликтной деятельности. Саратов, 2004. – 110с.
   8. Минкина В.И. Библиотечная конфликтология: приглашение к продолжению дискуссии // Науч. и техн. б-ки. - 2001. - № 10. - С. 39-48
   9. Сукиасян Э.Р. Библиотечная конфликтология // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 11. - С. 17-24

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail