Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Олена Айвазян,
Тетяна Марчак

Служила книзі і бібліотеці

До 80-річчя з дня народження Валентини Михайлівни Петрицькоі

    До  непересічних  особистостей,  які  зробили  вагомий внесок у розвиток бібліотек області належить ім'я Валентини
Михайлівни Петрицької - ветерана і подвижника бібліотечної справи.
   Народилася вона 27 лютого 1937 року в Москві у сім'ї службовців. Напередодні Великої Вітчизняної війни, в 1941 p., родина переїхала у м. Хмельницький (колишній Проскурів), яке стало для неї рідним на усе життя.
   vЗакінчила Ленінградський бібліотечний інститут. І назавжди пов'язала свою долю з книгою. Любов до книги при­вела її у бібліотеку військової частини, потім обласну наукову бібліотеку ім. М. Островського. І жодного разу Валентина Михайлівна не зрадила книзі. 18 років очолювала обласний бібліотечний колектор. Успішна робота цього колективу неодноразово відзначалася урядовими нагородами, а Валентину Михайлівну було нагороджено орденом "Знак пошани".
   Любов до професії, неабиякі організаторські здібності, ерудованість, ініціативність, толерантність та чуйність до людей забезпечували їй повагу і авторитет в бібліотечних колах області.
   У 1984 р. Валентину Михайлівну запросили на посаду директора бібліотеки Хмельницького технологічного інституту. З того часу  і  почалася її творча діяльність  у  середовищі професорсько-викладацького складу і студентської молоді на довгі 21 рік.
   Вимоглива до себе і людей Валентина Михайлівна понад усе прагнула зберегти і примножити успіхи бібліотеки. За роки її керівництва (1984-2005 pp.) бібліотека зазнала найбільшого розвитку і розквіту.
   Особлива заслуга В.М. Петрицької в організації сучас­ного оснащення та переведення бібліотеки в нове дев'яти­поверхове приміщення, створення на його базі комфортного бібліотечного середовища з п'ятьма читальними залами, трьома абонементами, літературною вітальнею, залом електронної інформації, секторами НТД та іноземної літератури тощо.
   Ці роки ознаменовані впровадженням нових, цікавих форм і методів роботи з розкриття та ефективного використання книжкових фондів, покращення бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів, розширення зв'язків з викладачами кафедр, пожвавлення просвітницької діяльності.
   Валентина Михайлівна - новатор бібліотечної справи, завжди переповнена новими ідеями, та підтримуючи їх у своїх підлеглих, вона ще з кінця 80-х років виношувала ідею запро­вадження новітніх комп'ютерних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси. Отримавши підтримку ректорату та створивши колектив однодумців із залученням інженерних фахівців та програмістів, бібліотека, під її чітким керівництвом, однією з перших в західному регіоні за неповні шість років повністю здійснила комп'ютеризацію всіх бібліо­течних процесів. Була створена локальна мережа, електронний каталог, електронні БД, власний web-сайт, впроваджена автоматизована документовидача. Викладачі та студенти вузу отримали доступ до світових джерел інформації.
   Під керівництвом Валентини Михайлівни бібліотека стала обласним методичним центром для вузівських бібліотек, перейшла на І категорію по оплаті праці. Вона здійснювала вмілу кадрову політику, дбала про покращення і зміцнення морального клімату та розвинула демократичні форми управління колективом, сприяла розвитку структури книгоз­бірні. Цінувала в людях професійні якості, індивідуальні таланти, відданість бібліотечній справі. Нею започаткована наукова та видавнича діяльність бібліотеки, закладені гарні традиції дозвілля в колективі.
   Виступаючи на засіданнях ректорату, Вченої ради університету Валентина Михайлівна відстоювала інтереси бібліотеки, підкреслювала її значення, піднімаючи імідж бібліотекаря і бібліотеки, дбала про матеріальне заохочення співробітників.
   Впродовж тривалого часу вона була активним членом науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки України, членом Вченої ради та профкому університету, головою методичного об'єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області.
   Серед численних подяк, грамот та відзнак відмінник освіти України В.М. Петрицька найвищою вважає Почесну грамоту Української бібліотечної асоціації "За відданість бібліотечній справі", якій присвятила 55 років свого життя.
   І хочеться сьогодні віддати шану цій дивовижній жінці, талановитому керівнику, багаторічна праця якої спонукає наслідувати, оберігати, розвивати, удосконалювати найкращі традиції, закладені нею в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету.

Статті В.М. Петрицької

  1. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного   забезпечення    користувачів    Хмельницького державного університету / В.М. Петрицька, О.Б. Айвазян // Бібліотека   у   створенні   єдиного   інформаційного   простору Хмельниччини:  матеріали обл.  міжвід.  наук.-практ.  конф. - Хмельницький, 2004. - С. 60-66.
  2. Бібліотека     в    єдиному     інформаційно-освітньому просторі вузу / В.М. Петрицька, О.Б. Айвазян // Вісник ТУП: техніч. науки. - 2002. - № 6, Ч. 1. - С 274-277.
  3. Електронна бібліотека: шлях до модернізації освіти // Освіта України. - 2006. - 20 січ. - С 3.
  4. Електронна бібліотека ХНУ // Проскурів. - 2005. - 8 груд.-С 9.
  5. Бібліотека як лідер інформації // Поділ, вісті. - 2001. -  23 жовт. - С. 4.
Про В.М. Петрицьку
  1. 1. Григоренко  О.П.  Відданість  бібліотечній  справі  // Бібліотека університету: витоки та сучасність: зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук, б-ки ун-ту. - Хмельницький, 20 1 2. – С. 82-90.
  2. Горбатюк В. Музика праці, музика життя // Поділ, вісті. - 2003. - 10 квіт. – С. 23.
  3. Петрицька  (Ярова     Валентина     Михайлівна)     // Покликання - бібліотекар: біобібліогр. покажч. / Хмельниц.ОУНБ ім. М. Островського. - Хмельницький, 2001. – С. 54.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail