Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Шинкарук В.Ю.,
провідний бібліотекар
інформаційно-бібліографічного
відділу НБ ХНУ

Краєзнавчий аспект діяльності НБ ХНУ


   У статті висвітлюється краєзнавча робота наукової бібліотеки ХНУ, зокрема, формування колекції краєзнавчої літератури, підготовка бібліографічних та біобібліографічних посібників краєзнавчого характеру, популяризація праць викладачів університету, науково-дослідницька робота працівників бібліотеки.
    Ключові слова: наукова бібліотека Хмельницького національного університету, краєзнавча діяльність, колекція краєзнавчої літератури, база даних, інформаційно-бібліографічне обслуговування, наукова робота, масові заходи.


Земле подільська, чарівний мій краю,
Неба вечірнього зоряна синь,
Серцем простори твої обіймаю,
Щедрість полів і озер голубінь.
(М.П. Войнаренко)

   Краєзнавче спрямування завжди було одним із пріоритетів діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. Основними напрямками її краєзнавчої роботи стали наукові регіональні дослідження, просвітницька діяльність, популяризація краєзнавчих матеріалів, доведення їх до широкого загалу користувачів, участь у громадському житті Хмельниччини.
   Сьогодні в науковій бібліотеці ХНУ в рамках краєзнавчого фонду виокремлено колекцію видань викладачів університету, публікації працівників бібліотеки та видань з історії ХНУ й книгозбірні. На кінець 2015 року краєзнавчий фонд нараховував 32363 примірники книг та брошур. Наразі триває робота з відбору літератури з історії міста Хмельницького та області. Створено "Положення про фонд краєзнавчих документів НБ ХНУ", в якому вказано, що фонд краєзнавчих документів складається з різних типів і видів вітчизняних та зарубіжних видань, наукової, навчальної, довідкової, інформаційної, виробничої, науково-популярної, художньої літератури. Відповідно до Положення фонд вміщує опубліковані документи на всіх видах носіїв, що відносяться повністю до Хмельниччини, або такі, що мають значні за обсягом чи цінністю відомості щодо регіону незалежно від року, місця видання й мови за основними напрямками:
 • документи, пов'язані з історією та сучасністю навчального закладу;
 • публікації вчених навчального закладу;
 • документи, пов'язані з Хмельниччиною своїм змістом та походженням (місцеві видання).
   Формування та організація фонду краєзнавчих документів здійснюється відділом комплектування та наукової обробки документів. Під час технічної обробки на документах (на звороті титульного листа) штемпелем проставляється позначка ФКД (фонд краєзнавчих документів).
   При внесенні до електронного каталога у бібопис документа у відповідному поліставиться відмітка, яка  вказує на належність видання до краєзнавчого фонду. На основі фонду краєзнавчих документів у програмі "УФД. Бібліотека" ведеться електронна база даних "Фонд краєзнавчих документів".
   Завдяки копіткій щоденній праці бібліографів впродовж багатьох років відстежується вся інформація, яка з’являється у ЗМІ про бібліотеку, університет, його досягнення. Якщо раніше для цього велася традиційна карткова картотека "Історія технологічного університету Поділля", то із впровадженням автоматизації в роботу бібліотеки інформація збирається у відповідній рубриці ЕК.
   Вагомою частиною краєзнавчого фонду є й електронні видання та БД, створені працівниками бібліотеки та розташовані на сайті книгозбірні:
 • наукові публікації працівників бібліотеки (повнотекстова);
 • публікації про бібліотеку (повнотекстова);
 • публікації про університет (бібліографічна);
 • праці вчених університету, публікації викладачів;
 • інституційний репозитарій ХНУ;
 • БД ЕК "Краєзнавство Хмельницької області";
 • зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області.
   Ще одним джерелом комплектування краєзнавчих видань стала благодійність співробітників університету та читачів бібліотеки. З 2012 року триває акція "Подаруй бібліотеці нову українську книгу", яка з кожним роком набирає все більших обертів. У 2013 році працівниками університету передано безоплатно в дар 819 примірників видань з різних галузей знань наукової, навчальної та іншої літератури, в тому числі видання науковців університету: Скиби М.Є., Нижника В.М., Войнаренка М.П., Йохни М.А., Славінської А.Л., Шалапка Ю.І., Калди Г.С., Квасницької Р.С., Ковальчук С.В., Шинкарука О.М., Свіргунець А.С., а також подолян Олександра Відоменка, Василя Горбатюка, Миколи Кульбовського, Віталія Міхалевського, Михайла Войнаренка, Віталія Мацька, Володимира Олійника та інших.
   Бібліотека здійснює ряд заходів, спрямованих на вдячність меценатам. Особу дарувальника книги в бібліотеці легко встановити: на звороті титульної сторінки подарованого видання, на штампі "Дарчий примірник"вказується прізвище дарувальника чи назва організації. Кожен читач, до рук якого потрапило таке видання, може переглянути цю інформацію. В електронному каталозі існує рубрика "Дарчі видання", за допомогою якої можна ознайомитися з інформацією про дарувальників [1, с.233].
   Одним з постійних дарувальників до краєзнавчого фонду є бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, яка впродовж багатьох років наполегливо працює над створенням краєзнавчих наукових видань.
   Подаровані бібліотеці книги постійно експонуються на книжковій виставці "Її величність – Книга", яка розташована в залі каталогів та електронної інформації.
   Частина книг з автографами видатних дарувальників стала основою колекції цінних та рідкісних видань (ЦРВ), яка формується у книгозбірні. На кінець 2015 року відмітку "ЦРВ" отримали 228 примірників книг, з них:
 • 147 примірників увійшли в колекцію як видання, які видані до 1950 року (17 з них вийшли друком у винятково важкі історичні періоди 1941-1947 рр.);
 • 27 примірників репринтні видання;
 • 5 книг закордонних товариств, присвячені видатним постатям України;
 • 51 примірник з дарчими надписами авторів.
   Принципи та порядок формування фонду рідкісних видань бібліотеки, організацію, управління, зберігання та особливості його користування регламентує "Положення про фонд рідкісних та цінних видань НБ ХНУ". Для чіткого відбору та формування колекції рідкісних та цінних видань розроблено "Профіль комплектування фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Хмельницького національного університету".
   З 2004 року започатковано створення архіву статей про ХНУ, що містить повнотекстові матеріали, скановані з періодичних видань. Це цінний доробок для систематизації історії університету, на його основі створено перший випуск електронного бібліографічного посібника "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань". А з 2009 року в науковій бібліотеці ведеться "Анотована повнотекстова база даних наукових публікацій", яка містить електронні версії журналів та збірників, виданих в університеті. Бібліографи здійснили ретроспективне опрацювання номерів журналу "Вісник ХНУ", які не мають паперового аналога. Створена таким чином краєзнавча БД відображає науковий доробок викладачів ХНУ.
   Значним внеском у краєзнавчу роботу НБ є створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. Перший покажчик було підготовлено в 1975 році. З того часу створено рекомендаційні покажчики різної тематики на допомогу навчальному процесу. До того ж, із відкриттям бібліографічного відділу, більш ефективно наповнювалася картотека "Наукові праці викладачів", яка згодом стала основою для створення покажчиків "Публікації викладачів" та серії покажчиків "Бібліографія вчених університету".
   З розвитком у бібліотеці ком’ютерних технологій стало можливим створення електронних версій покажчиків та розміщення на сайті книгозбірні БД "Праці вчених університету", "Публікації викладачів університету". 2007 року НБ ХНУ вперше підготувала електронне видання на компакт-диску (CD-ROM). Це електронна версія оновлених та доповнених біобібліографічних покажчиків праць вчених університету, створених за 2002-2007 роки. Сьогодні на сайті книгозбірні розміщено ряд бібліографічних посібників, які мають лише електронну версію. Це покажчики, що відображають наукову та педагогічну діяльність професорів університету, наприклад, М.А. Йохни, В.М. Локазюка, В.М. Нижника, Г.Б. Параски, В.Б. Рудницького. Останнім часом біобібліографічні покажчики готуються до ювілейних дат. Для них ретельно збирається з різних джерел інформація про життєвий та професійний шлях конкретного науковця з метою максимального виявлення всіх опублікованих праць вченого та літератури про нього. Триває створення щорічних покажчиків "Публікації викладачів університету". Якщо раніше джерельною базою слугував лише фонд бібліотеки, то з 2006 року ведеться додаткова робота з річними звітами з НДР кафедр (для виявлення джерел, відсутніх у фонді бібліотеки), що дає змогу досягнути більшої повноти реєстрації інформації. З 2008 року у покажчиках "Публікації викладачів університету" використовуються гіпертекстові посилання до статей, що мають електронну версію [2, с 133]. 2015 року працівники книгозбірні підготували перший випуск біобібліографічниого покажчика "Професори Хмельницького національного університету" (електронний ресурс), який складається з 40 розділів.
   Значну за обсягами краєзнавчо-пошукову роботу здійснили працівники бібліотеки при підготовці видань, які присвячені 50-річчю університету:
 • Бібліографічний покажчик "Хмельницький національний університет: до 50-річчя заснування університету", в який входить 1994 джерела. Покажчик містить окремі видання про діяльність університету та статті з державних й регіональних періодичних видань, які висвітлюють основні етапи розвитку першого вищого навчального закладу в місті Хмельницькому за 1962-2012 роки. Бібліографічні описи документів частково анотовані. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика. Електронна версія представлена на сайті бібліотеки.
 • Електронний ресурс "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань" містить анотовані повнотекстові статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період 2001-2011 років. Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди НБ ХНУ та архів електронних статей про університет (включено 513 джерел).
   До 45-ї річниці наукової бібліотеки з метою висвітлення діяльності книгозбірні було створено довідково-бібліографічне видання "Бібліотека- ключ до пізнання світу", а 50-літньому ювілею книгозбірні присвячено збірник наукових статей та матеріалів "Бібліотека університету: витоки та сучасність".
   Одним з напрямів краєзнавчої роботи книгозбірні є дослідження історії наукової бібліотеки ХНУ та бібліотек Хмельницької області. Окрему сторінку в краєзнавчій роботі книгозбірні займають дослідження О.Б. Айвазян такі, як "Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта" на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906-1914 pp.", "Бібліотека Подільської духовної семінарії (середина XIX - початок XX століття)", "Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці XIX - на початку XX століття", "Бібліотека Кам'янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці XIX - на початку XX століття" та інші праці, повні тексти яких можна переглянути за адресою (http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/nauk_prac_HNU.php). Всі дослідження висвітлюють історію бібліотек Подільської губернії з середини XIX століття до встановлення радянської влади на Поділлі. Історичному минулому університетської книгозбірні присвячена праця "З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету".
   З метою популяризації літератури про край у просвітницькій роботі бібліотеки використовується вся різноманітність форм і методів бібліотечної реклами. Підтвердженням цьому є величезний перелік виставок, усних журналів, читацьких конференцій, зустрічей, вечорів, краєзнавчих годин, проведених в бібліотеці [3, с 103].
   Однією з форм краєзнавчої роботи є патріотичне виховання. Для створення цілісної системи національно-патріотичного виховання студентської молоді університету та формування свідомого громадянина, патріота української держави, активного провідника національної ідеї в бібліотеці затверджено проект національно-патріотичного виховання студентської молоді НБ ХНУ "Ти – одна і неподільна, Україно моя вільна.
   У рамках краєзнавчої діяльності бібліотеки організовуються зустрічі з подільськими журналістами, письменниками, відомими людьми, членами товариства "Просвіта", Національної спілки краєзнавців, літературними організаціями міста та області.
   Упродовж багатьох років у бібліотеці діє клуб цікавих зустрічей. Надовго запам'яталися глядачам зустрічі з письменниками Хмельниччини В. Горбатюком, М. Федунцем, М. Мачківським, І. Іовом, М. Войнаренком та іншими. Приємні спогади залишились від зустрічей з письменницею Г. Пагутяк та художниками О. Скорупською й Е. Міляром.
   Клуб "Подільські криниці" залишив по собі багато позитивних вражень від спілкування з Володимиром Олійником, Надією Пукас, Петром Малішем, Анатолієм Ненцінським.
   Дивний і неповторний подільський край є невичерпним джерелом творчості та натхнення для поетів. 2015 року, напередодні святкування Дня міста Хмельницького в рамках літературного фестивалю "Слово єднає" в читальному залі відбулась літературна зустріч "Плоскирів… Проскурів… Хмельницький" студентської молоді з подільськими майстрами слова В.Ц. Міхалевським, В.І. Горбатюком, М.М. Кульбовським, М.Б. Дем’янюк, М.В. Бортник, Г.В. Корицькою, М.П. Цимбалюком.
   Наше прекрасне місто Хмельницький вже 585 років живе і розвивається зусиллями мудрих, працьовитих людей, об’єднуючи спадок століть і сучасні досягнення. "Хмельницький – екскурс у минуле" під такою назвою проходили літературно-краєзнавчі  години, уроки патріотичного виховання "За Україну, за її долю, за честь і волю", уроки краєзнавства "Хмельницький національний університет: історія та сьогодення". Студенти здійснили віртуальну подорож неповторними  куточками подільського краю "Краса України – Поділля. Туристичними шляхами Хмельниччини".
   Щороку з нагоди Дня поезії в літературній вітальні проходять зустрічі з подільськими поетами. Минулого року відбулась презентація збірки "Перші черешні" відомого подільського поета Віталія Міхалевського.
   З нагоди Дня вишиванки для студентів факультету технологій та дизайну в літературній вітальні проведена народознавча година "Вишиванка – душа українського народу". Вишиванка - споконвічний символ духовності української нації, а в певний час вона стає ще й засобом прояву волі та незалежності українців. Таємничою мовою вишивка передає безліч побажань сімейного благополуччя, щастя людині, яка її одягає. У День вишиванки бібліотекарі книгозбірні долучилися до всеукраїнського флешмобу "Усі в вишиванках".
   Щорічно, в травневі дні, в рамках тижня пам'яті "Без права на забуття" в науковій бібліотеці проходять різнопланові краєзнавчо-просвітницькі заходи.
   До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті і примирення бібліотека  спільно з музеєм історії м. Хмельницького, Радою ветеранів, студентським літературним театром "Глорія" провели патріотичний захід "Ви захистили нас. Ви дали нам життя", на який був запрошений ветеран, полковник, кавалер бойових нагород - Зельман Абрамович Елевич, випускник нашого університету з дипломом №4.Для студентства проведено урок мужності "Велич Перемоги", "Пам’ять про героїв стукає в наші серця", які присвячені вшануванню подвигу партизанів і підпільників Хмельниччини у роки Другої світової війни. Учасники  почули, насичену маловідомими фактами, хвилюючу розповідь директора музею Проскурівського підпілля Хрящевської Олександри Всеволодівни.
   Напередодні Дня української писемності та мови пройшла творча зустріч першокурсників з відомим подільським письменником Василем Горбатюком, який презентував присутнім та подарував бібліотеці свої останні романи "Слово і меч" та "Ще настане ваша пора".
   Четвертий рік діє в бібліотеці просвітницький проект "Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету". В рамках проекту спільно з кафедрою української філології та літературним студентським театром "Глорія", що діє на кафедрі, реалізовано новий літературно-мистецький захід "Презентація творчих студентів: поетів і театралів". Студенти гуманітарно-педагогічного факультету урочисто презентували літературно-мистецький альманах "Творчість молодих поетів і прозаїків", у якому представлено прозові та поетичні твори 19 авторів - обдарованих студентів-філологів, учасників літературного клубу "Роса".
   Піднесено та натхненно пройшла в стінах книгозбірні презентація другого випуску художньо-публіцистичного альманаху Хмельницького національного університету "Думки творчий злет", приуроченого 200-річчю з дня народження генія українського народу Т.Г. Шевченка. Альманах зібрав на своїх сторінках талановитих, обдарованих і творчих людей — студентів, викладачів, співробітників та випускників університету. Свої поезії презентували доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук України, проректор ХНУ, поет-пісняр М.П. Войнаренко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Лауреат премії імені Богдана Хмельницького В.Ц. Міхалевський, кандидат філологічних, наук, доцент, талановита поетеса М.Б. Дем'янюк, O. Босенко, студенти-члени літературного клубу "Роса". Серед авторів були і працівники бібліотеки Л.М. Курганська та Т.М. Чернишова [4, с.5].
   Значна робота здійснюється працівниками бібліотеки з популяризації краєзнавчого фонду книгозбірні. З цією метою в книгозбірні постійно експонуються книжкові виставки, як от: "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету ХНУ: шлях до визнання", "Наукові праці викладачів ХНУ", "Видавнича діяльність наукової бібліотеки ХНУ", "Літературне життя Хмельниччини" та інших. На сайті бібліотеки розміщено віртуальні виставки "Презентація книг науковців Хмельницького національного університету за 2009-2011 роки", "Життєвий шлях і творчі висоти вченого" (до 80-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Р.І. Сіліна), виставка-подорож "Туристичними стежками Хмельниччини" тощо.
   Наукова бібліотека інформує своїх шанувальників про цікаві заходи та події, популяризує книжкові та електронні видання  у соціальній мережі Facebook.
   Звичайно, у краєзнавчій роботі наукової бібліотеки є чимало проблем, але у нас  працюють творчі, віддані справі люди, які роблять все для того, щоб популяризувати літературу про рідний край, твори сучасних письменників Поділля, виховувати у студентів любов до подільського краю, національну свідомість, патріотизм та гордість за нашу незалежну Батьківщину — Україну.

Список використаних джерел
 1. Макутра В.О. Дарчі видання як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / В.О. Макутра, В.В, Фоміних // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 p. - Хмельницький : ХНУ, 2012. -G 232-236.
 2. Шекенева В.І. Від інформаційної культури до якості освіти: бібліографія в сучасних умовах розвитку університету / В.І. Шекенева, О.М. Бичко // Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наукових статей та матеріалів, присвячений 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету / рєдкол.: О.Б. Айвазян та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2012.-С. 127-139.
 3. Шекенева В.І. Молодь. Просвітництво. Бібліотека / В.І. Шекенева II Бібліотека в освітньому просторі: інформ. Бюлетень. - Хмельницький, 2014.-№17. Матер. наук.-практ. конф. "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу ". - С.99-109
 4. Думки творчий злет : худ.-публ. альманах ХНУ. / відп. ред.-уклад. М.П. Войнаренко, В.Ц. Михалевський. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. - Вип. 2. —20 с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail