Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

О.Б. Айвазян

Бібліотеки державних вищих навчальних закладів та корпоративна діяльність (тези доповіді)

    Хмельницьке методичне об’єднання бібліотек ДВНЗ працює 16 років. Наразі до його складу входить 6 бібліотек. Щороку на базі об’єднання відбуваються науково-практичні конференції та семінари, на яких проводиться аналіз діяльності книгозбірень за окремими напрямками роботи. Нинішній семінар присвячено аналізу результатів та подальшому розвитку корпоративної діяльності бібліотек зі створення та об’єднання електронних ресурсів.
   Перша частина доповіді присвячена дослідженнюдинаміки основних статистичних показників роботи бібліотек об’єднання. Зокрема зазначено, що на організацію бібліотечної справи у вишах  значно впливає сучасна політична та економічна ситуація в країні, якість шкільної освіти та демографічна криза. Саме ці чинники призвели до зменшення кількості студентів у навчальних закладах, що,у свою чергу, вплинуло на основні кількісні показники роботи книгозбірень об’єднання, з якими можна ознайомитися на слайдах презентаціїабо на сайті НБ ХНУ http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/statystyka.htm.
   На противагу традиційним показникам зростає використання електронних ресурсів.  Наприклад, у звітному році на 32 % підвищився загальний показник відвідувань по об’єднанню(в основному за рахунок бібліотек ХНУ, КПНУ ім.І.Огієнка та ХКТЕІ),на 14  % - кількість звернень до ЕК  (більше ніж 129 тис. на рік). Відповідно на  41 % зросла й видача електронних документів.
   Серед негативних тенденцій у сучасній діяльності книгозбірень у доповіді відмічено, що парк технічних засобів не поновлювався,а штат бібліотек зменшився на 15 %(в основному за рахунок працівників бібліотек КПНУ ім. І.Огієнка та ХУУП), завдяки чому кількість фахівцівіз вищою бібліотечною освітою зменшилася по об’єднанню на 9 осіб. Незважаючи на активізацію публікацій наших науковців у журналах, зареєстрованих у світових наукових БД "Skopus", "Webonsins", "Kopernik" та ін., жодна університетська бібліотека об’єднання не має доступу до цих БД, що не сприяє активізації їхньої роботи з бібліометричними БД.
   До позитивних тенденцій віднесено зростання по об’єднанню кількості власних БД та набуття досвіду роботи з надання тестового доступу до наукових БД завдяки участі трьох бібліотек(КПНУ ім.І.Огієнка, ХНУ, ХГПА) у всеукраїнських корпоративних проектах.Наразі  кількість електронних документів у 3-х репозитаріях бібліотек об’єднання (ХНУ, КПНУ ім.І.Огієнка, ХГПА) налічує близько 7 тис. наукових публікацій та видань.В електронних бібліотеках зосереджено більше ніж 33 тис. документів.
   Продовжується робота над удосконаленням презентації діяльності книгозбірень та їхніх БД засобами веб-сайтів (КПНУ ім.І.Огієнка, ХНУ, ХГПА), а також сторінок бібліотек (ХУУП, ПДАТУ, ХКТІ) на сайтах університетів. Відзначено новий сучасний дизайн сайту бібліотеки КПНУ ім. І.Огієнка та оновлену структуру сайту НБ ХНУ.
   Таким чином, статистика засвідчує  той факт, що традиційна система обслуговування повільно поступається віртуальній. З кожним роком зменшується кількість користувачів обслужених традиційно, і збільшується кількість користувачів, обслужених електронними ресурсами, особливо науковими. Отже необхідно й надалі розвивати власні електронні ресурси та віртуальні системи обслуговування, доки не будуть створені загальнонаціональні БД електронного каталогу та електронної бібліотеки.
   Друга частина доповіді присвячена аналізу сучасного стану корпоративної діяльності в Україні тав окремих її регіонах. Відмічено, що корпоративна діяльність - це одна з найефективніших форм інноваційної діяльності бібліотек зі створення інтегрованих ресурсів. У процесі корпоративної роботи кожний учасник може реально оцінити якість власних інформаційних ресурсів, отримати  безкоштовний доступ до корпоративних ресурсів,  розвинути власні сервіси та обмінятися досвідом між учасниками проекту. Наведено приклади міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектів. Проаналізовано корпоративні проекти Хмельниччини, а саме:
  • аналітичний розпис періодичних видань, який дає можливість обміну;
  • реферування наукових видань вишів для українського реферативного журналу "Джерело";
  • надання тестового доступу до наукових світових  БД;
  • створення Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельницької області, який об’єднує ресурси більшостіпублічних бібліотек нашого міста, а також бібліотек вишів(наразі цей каталог нараховує понад 300 тис. назв);
  • формування краєзнавчого каталогу, започаткованого ОУНБ та бібліотекою КПНУім.І.Огієнка. Ця БД потребує активної роботи усіх бібліотек регіону.
   Далі у  доповіді відмічено, що кожна бібліотека нашого об’єднання займається біобібліографією, створюючи науково-допоміжні покажчики про діяльність науковців нашого краю. Крім того, бібліотека КПНУ ім. І Огієнка 2013 року презентувала довідково-бібліографічне видання "Доктори наук, професори КПНУім.І.Огієнка", а  2015 року на сайті НБ ХНУ створено аналогічну БД про науковців ХНУ http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/begin.php.
   Зважаючи на те, що більшість науковців Хмельниччини зосереджені у вищих навчальних закладах, НБ ХНУ запропоновано створення спільної з публічними книгозбірнями та бібліотеками інших відомств (зокрема й обласною медичною бібліотекою) БД "Науковці Хмельниччини", яка стане важливою складовою краєзнавчого інформаційного поля. Започаткування цього спільного проекту підтримано й на засіданніПрезидії регіонального відділення УБА, де неодноразово відмічалася необхідність посилення краєзнавчої діяльності бібліотек.
   НБ ХУ проведена підготовча робота, а саме: розроблена програма для цієї БД та Інтерфейс, створено та оговорено з учасниками проекту Положення про БД "Науковці Хмельниччини". Представлення БД на сайтах бібліотек регіону заплановано на кінець вересня 2017 року.
   Закінчення доповіді присвячене відзначенню 55-річчя НБ ХНУ, представлено рубрику на сайті НБ, яка відображає перелік святкових заходів, а потім відображатиме й перелік ювілейних подій. Водночас презентовано й нову віртуальну виставку НБ ХНУ, присвячену 80-літньому ювілею багаторічного директора НБ ХНУ, відмінника освіти України В.М.Петрицької, а також анонсовано презентацію віртуальних виставок з історії університету та бібліотеки.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail