Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Наукова робота. Конференції

Науково - практична конференція
"Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону:
нові рішення, осмислення підходів та проблеми".

18 – 19 жовтня 2001 р.Програма  конференції:
1. Бібліотека Технологічного університету Поділля на сучасному Петрицька В. М., директор Бібліотеки ТУП
Проблеми створення законодавчої бази бібліотечної діяльності. Цвіркун І.О., заст. дир. НБ ЛНУ ім. І.Франка
3. Використання можливостей програмної системи "УФД. Бібліотека" в автоматизованих технологіях Бібліотеки ТУП. Фоміних В.В., зав. сектором відділу автоматизації Бібліотеки ТУП
4. Ретроконверсія каталогів в Бібліотеці ТУП : технологія та організація. Рибалко Р.М., зав. методичним відділом Бібліотеки ТУП
5. Електронні технології в інформаційно – бібліографічному обслуговуванні Бібліотеки ТУП. Бичко О.М., зав. ІБВ Бібліотеки ТУП
6. Застосування штрихових кодів в бібліотечних технологіях. Глухенька В.О., заст. дир. з автоматизації  Бібліотеки ТУП
7. Міжнародна конференція "Крим – 2001" : інформаційний огляд. Шишка О.В., директор НТБ Державного Університету "Львівська політехніка".
8. Методична та маркетингова діяльність Бібліотеки ТУП. Чабан К.А., гол. б-р метод. відділу Бібліотеки ТУП
9. Система "ГАЛС" : шляхи впровадження в роботу НБ НЛУ ім.І.Франка. Фургала Ю., дир. фірми "ЦЕНІТЕКС".
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail