Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

Міжнародна науково–практична конференція
"Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення
підготовки національних кадрів"

19-21 вересня 2007 р.


Програма конференції:
Відкриття науково-практичної конференції, Завальнюк О.М., ректор Кам'янець-Подільського державного університету
Степан Сірополко і розвиток бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919 – 1920), Завальнюк О.М., ректор Кам'янець-Подільського державного університету
Шляхи розвитку бібліотеки ВНЗ в умовах інформаційного суспільства, Кириленко О.Г., к.і.наук, директор НБ ім. М.Максимовича Київського національного універсиету ім. Т. Г. Шевченка
Теоретические взгляды Льва Быковского в контексте развития всемирной науки о книге, Лелікова Н.К., д.і. наук, зав. відділом бібліографії і бібліотекознавстава РНБ (м. Санкт-Петербург)
Книга творить людину, Ляхоцький В.П., завідувач кафедри соціології НМУ ім. О.О.Богомольця, д.і. наук (м. Київ)
Основні напрямки наукової діяльності С.О.Сірополка, Ківшар Т.І., д.і. наук, професор, старший співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ (м.Київ)
Методичні засади розвитку педагогічних бібліотек як спеціальних у науковому доробку С.Сірополка, Рогова П.І., к.і.наук, директор ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського Бібліотека Кам'янець-Подільського державного університету: етапи розвитку, стан і перспективи, Прокопчук В.С., к. і. наук, директор бібліотеки КПДУ
Презентація авторської школи риторики "Златоуст": п'ятитомного видання вибраних праць з риторики Галини Сагач, Сагач Г.М, доктор педагогічних наук, професор, директор Центру риторики "Златоуст" МАУП (м.Київ)
Формування репертуару української книги з проблем культури та мистецтва (за матеріалами бібліотечного моніторингу), Костенко М.С., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Довідково-бібліографічні видання інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського державного університету, Опря Т.М., заввідділом наукової бібліографії бібліотеки КПДУ
Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі, Айвазян О.Б., директор НБ ХНУ
Інформаційно-аналітична діяльність в структурі підготовки фахівців бібліотечної справи, Сілкова Г.В., кандидат пед. наук, доцент кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Бібліотека й університетська газета: грані співпраці, Гаврищук А.П., редактор газети "Студентський меридіан", доцент КПДУ
Аналіз діяльності бібліотеки КПДУ з інформаційної підтримки освіти та науки, Бунда В.М., заступник директора бібліотеки КПДУ
Актуальні аспекти формування засад бібліотечної етики, Никитюк С.С., викладач Кам'янець-Подільського училища культури
Бібліотечна рада університетської бібліотеки, Федорчук В.М., кандидат психологічних наук, , професор КПДУ
Бібліотеки Хмельниччини: нові умови, нові можливості, Синиця Н.М., директор Хмельницької ОУНБ
Організація та управління повнотекстовими базами даних бібліотек в сучасному інформаційному середовищі, Глухенька В.О., заступник директора НБ ХНУ
Інноваційні напрями роботи інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Рівненського ДГУ, Трачук Л.Ф., аспірантка кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського ДГУ
Практична реалізація системи електронного документообігу на базі структурного пілрозділу ВНЗ, Карпюк Д.В., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Інформаційні ресурси для реалізації інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек освітянської мережі, Чеуренко Я.О., кандидат іст. наук, старший науковий співробітник ДНПБУ ім. В.Сухомлинського
Вплив бібліотечної інформації на навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі, Бучковська О.Ю., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Трансформація функцій університетської бібліотеки в контексті Болонського процесу, Булаєнко В.О., викладач Кам'янець-Подільського училища культури
Культурно-просвітницька робота бібліотеки КПДУ, Грінішина І.І., завідувачка читальним залом №1 бібліотеки КПДУ
Сучасний бібліотекар: нові технології – нові можливості, Огороднік Л.В., завідувачка абонементу фізико-математичного факультету бібліотеки КПДУ

 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail