Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

Шановні колеги!

Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
запрошує Вас взяти участь у роботі круглого столу
"Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи".

Круглий стіл відбудеться на базі Наукової бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
28 вересня 2011 року

Під час дискусії передбачається обговорити такі проблеми:

  • книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство: стан і основні напрями розвитку;
  • формування і використання бібліотечних фондів на сучасному етапі;
  • технологія формування і використання електронних інформаційних ресурсів й науково-інформаційних порталів сучасної бібліотеки;
  • зовнішньо-бібліотечна комунікаційна діяльність, проблеми міжбібліотечної кооперації;
  • роль бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації як важливого чинника підвищення якості вищої освіти;
  • бібліотечне краєзнавство та історико-культурологічні дослідження;
  • культурно-просвітницька робота бібліотеки вищого навчального закладу;
  • управління бібліотекою вищого навчального закладу України: досвід, пошук;
  • становлення і розвиток бібліотек ВНЗ: уроки минулого на службу сьогодення.

   Робочі мови круглого столу: українська, російська.
   Реєстрація учасників 28 вересня 2011 року з 9.00 до 9.45
   Початок роботи круглого столу 28 вересня о 10 год. У конференц-залі головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка по вул. Огієнка, 61.
   Заявки на участь у роботі круглого столу (тема доповіді, повідомлення, напрями, з яких планується взяти участь у дискусії) приймаються координаторами до 1 липня 2011 р.
   Вимоги до оформлення статті:
   Обсяг статті - не більше 12 сторінок і заміток – до 6 – 8 сторінок формату А-4 у паперовій та електронній формі (на дискетах, CD, e-mail), у текстовому редакторі Word, формат RTF. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль "Обычный "; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25см, вирівнювання по ширині. Розмір полів: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм.
   Посилання на використанні джерела та літературу подавати у загальному порядку нумерації з використанням верхнього індексу. Список використаних джерел подавати за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
   Стаття має містити анотацію та ключові слова українською та англійською або російською мовами на початку статті статі й після списку джерел.
   Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, контактний телефон, факс, e-mail, робочу або домашню адресу) подаються на окремому аркуші.
   Матеріали, що відповідають тематиці круглого столу та схвалені її оргкомітетом, будуть надруковані у третьому випуску наукового збірника "Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство" (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13842)

Адреса:
Україна, 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул.. Огієнка, 61, Наукова бібліотека
Факс: (03849) 3-07-83; тел.. 3-37-30; 3-38-75;
e-mail: biblioteka@kpdu.edu.ua; biblioteka-kpnu@rambler.ru

Координатори:
Прокопчук Віктор Степанович, директор наукової бібліотеки
тел. (03849) 3-37-30; моб.: 0964576009
Веселовська Оксана В’ячеславівна, вчений секретар наукової бібліотеки
тел..(03849) 3-38-75; моб.: 0987164329

 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail