Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ.М.МАКСИМОВИЧА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Науково-практична конференція

Бібліотека та сучасні тенденції в
інформаційному забезпеченні освітньої,
науково-дослідної та інноваційної діяльності ВНЗ

ПРОГРАМА

 

15 - 16 березня 2012 р.

Хмельницький, 2012

15 березня

9.00 — 10.00  Реєстрація учасників та гостей конференції за адресою: Наукова бібліотека ХНУ, вул. Кам’янецька, 110/1

Пленарне засідання

10.00 – 12.00 
Вітальне слово ректора Хмельницького національного університету д.т.н ., професор а Скиби М.Є.

Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету – Айвазян О.Б., директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України.

Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи –  Прокопчук В.С., директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету –  Глухенька В.О., заступник директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України.

Престиж та привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу – Білоус В.С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського.

Інновації публічних бібліотек області в розвитку нових послуг та в організації взаємодії з користувачем –  Трунова І.М., начальник управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації; Чабан К.А.,головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.00  Продовження пленарного засідання
Методи оцінювання показників якості роботи університетської бібліотеки –  Грищенко Т.Б., директор бібліотеки; Влащенко Л.Г., заступник директора бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки; Нікітенко О.М., доцент кафедри МВТ Харківського національного університету радіоелектроніки.

Бібліотека – територія успіху: досвід Хмельниччини у реалізації соціальних програм – Синиця Н.М., директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського, заслужений працівник культури України.

Електронна бібліотека - потреба часу –  Таланчук О. Б., завідувачка відділу електронної бібліотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Електронні інформаційні ресурси НБ Кам’янець-Подільського національного університету ім. І Огієнка: стан та перспективи розвитку –  Кантлін С.О., завідувачка відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ як чинник у підвищенні якісної освіти –  Дікунова О.А., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет".

Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ в бібліотечно-інформаційний центр –  Готовцева Л.С., головний методист науково-технічної бібліотеки, Ткаченко Н.О., науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

15.00 – 17.00  Екскурсія по університету та науковій бібліотеці


16 березня
Секційні засідання

Секція 1
"Сучасна бібліотека: основні напрямки розвитку"
Наукова бібліотека ХНУ, 7 поверх
Керівник: Ржевцева Н.Л., директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету
Секретар: Цвіркун І.О., заступник директора з наукової роботи НБ Львівського національного університету ім. Івана Франка 

10.00 – 12.00
Інформаційні технології в обслуговуванні читачів: досягнення та перспективи – Марчак Т.Ф., завідувачка відділу обслуговування навчальною літературою на абонементах; Мельник Т.Б., завідувачка сектора обліку читачів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Служба міжбібліотечного абонементу в НБ ХНУ: нові реалії – Панасюк Т.Г., завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки – Івах О.С., директор бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету імені Івана Франка – Цвіркун І.О., заступник директора з наукової роботи наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ – Шахова М.І., завідувачка комп’ютерного читального залу наукової бібліотеки Кам’янець –Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє" – Костирко Т.М., директор наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, Бєлодєд О.В., завідувачка відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи наукової бібліотеки національного університету кораблебудування.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Бібліометричне дослідження публікацій Міжнародної конференції КриМіко (1991-2011 рр.)
– Ржевцева Н.Л., директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету.

Інноваційні процеси та система якості в НБ ХНУ – Великосельська О.М., вчений секретар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка - Бунда В.М., заступник директора наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Бібліотеці Донецької політехніки – 90 років – Петрова Г.О., директор науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

Найстаріший, але вічно молодий –  Марчак Т.Ф., завідувачка відділу обслуговування на абонементах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Секція 2
"Наукова робота та історія бібліотечної справи"
Наукова бібліотека ХНУ, 8 поверх
Керівник: Прокопчук В.С., директор НБ Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Секретар: Айвазян О.Б., директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

10.00 – 12.00

Роль подільського товариства "Просвіта" в розвитку бібліотечної справи на Поділлі (поч. ХХ ст.) – Дитинник Л.В., директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Покажчик "Українські вісті в Європі й Америці (1945 – 2000)" як джерело до вивчення історії української еміграції – Козак С.Б., головний редактор газети "Літературна Україна".

Грані видавничої діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова –  Кравчук Н.М., заступник директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки ХНУ: нові підходи –  Мацей О.О., завідувачка науково-методичного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Наукова робота Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка –  Веселовська О.В., вчений секретар наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Участь НБ К-ПНУ ім. І.Огієнка у формуванні системи кооперативного реферування в Україні - Опря Т.М., завідувачка науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів - Лебедюк О.О., головний методист бібліотеки державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет".

Бібліографічні видання бібліотеки Львівської політехніки – важлива складова джерельної бази з історії університету –  Бєлоус І.О., заступник директора науково-технічної бібліотеки національного університету "Львівська політехніка".

Словники у нашому житті: історія та сьогодення - Шевченко Т.Є., завідувачка відділу спеціальних видів літератури наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян – Григоренко О.П., доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри міжнародної інформації Хмельницького національного університету.


Секція 3

"Формування інформаційної культури, накопичення та зберігання фондів, просвітницька робота бібліотек"
Наукова бібліотека ХНУ, 9 поверх
Керівник: Бичко О.М., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Секретар: Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

10.00 – 12.00 

Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ  - Бичко О.М., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка –  Тіщенко І.І., завідувачка редакційно-видавничого відділу, Герасименко Л.Є., бібліотекар І категорії наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Формування інформаційної культури читачів засобами бібліотеки – Бєглєцова І.О., завідувачка сектора обслуговування інституту мистецтв наукової бібліотеки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Збереження документів на традиційних носіях у НБ ХНУ–  Драчук Р.В., завідувачка відділу зберігання фондів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження фонду НБ К - ПНУ ім. І.Огієнка –  Литвиненко О.В., завідувачка відділу комплектування, каталогізації та наукової обробки літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду –  Гощанська І.С., головний бібліотекар науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі – мистецтво чи наука? –  Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Дарчі видання як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету –  Макутра В.О., провідний бібліотекар, Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Просвітницька робота: час пошуку триває – Іщенко Л. І., завідувачка сектора просвітницької роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Зберегти дивосвіт Землі – Майструк С.В., провідний бібліотекар, Панасюк Т.Г., завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

16.00 – 17.00 Пленарне засідання. Підведення підсумків конференції
Наукова бібліотека ХНУ, 8 поверх
фотозвіт конференції
 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail