Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції


Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
      Бібліотека

ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"УНІВЕРСИТЕТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ"


23 квітня 2015 року

Кам'янець-Подільський
2015


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
23 квітня 2015 року
Відкриття науково-практичної конференції:

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Привітання:
Адамський Віктор Романович
, перший заступник голови Хмельницької обласної ради Айвазян Олена Борисівна, голова методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Хмельницької області, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Доповіді:
1. Університетська бібліотека: стан, проблеми, перспективи
Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2. Корпорація богословського факультету Кам'янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою
Адамський Віктор Романович, перший заступник голови Хмельницької обласної ради
3. Наукова та науково-технічна діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році
Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
4. Роль громадськості в наповненні фонду бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918 - 1920)
Завальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, академік АНВО України, професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
5. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи)
Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік УАІН, професор  кафедри  всесвітньої   історії  Кам'янець-Подільського   національного університету імені Івана Огієнка
6. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури)
Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук,  професор, академік АНВО України
7. Університетська бібліотека: вектор сучасного поступу (кілька зауважень щодо розвитку Наукової книгозбірні ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України в умовах новітніх викликів часу)
Ляхоцький Володимир Павлович, доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, академік-секретар відділення історії- почесний професор Кам'янець-Подільського національною університету імені Івана Огієнка, член Української бібліотечної асоціації, професор кафедри університетської та професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України
8. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
Білименко Людмила Анатоліївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського
Залізнюк Олена Сергіївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Швець Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
9. Інформаційні сервіси в бібліотеках, що базуються на застосуванні хмарних технологій
Кунанець Наталія Едуардівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, доцент кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка", заступник директора НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
Пасічник Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка"
Ржеуський Антоній Валентинович, здобувач кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка", бібліотекар І категорії НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
10. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному та бібліотечному
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН, директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Огляд книжкової виставки "Творчий доробок бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка"
Опря Тамара Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 1
Історія бібліотечної справи в Україні. Постаті в бібліотекознавстві

Керівники секції: Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України
Комарніцький Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Секретар секції: Крик Назарій Васильович, завідувач абонементу історичного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації
Новальська Тетяна Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв
2. Відданість улюбленій справі
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН. директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національною університету імені Івана Огієнка
3. Діяльність української інтелігенції в галузі видавництва художньої літератури (1917-1921 pp.): до історіографії проблеми
Телячий Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
4. Дитяче читання в Подільській губернії другої половини XIX - початку XX ст.: проблема доступності для соціальних низів
Кароєва Тетяна Робертівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
5. Організація роботи шкільних бібліотек товариством "Рідна школа" в Галичині у першій третині XX ст.
Плитус Олександра Семенівна, кандидат історичних наук, завідувач бібліотеки Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету
6. Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х pp.
Комарніцький Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету, імені Івана Огієнка, докторант
7. Наповненість бібліотек літературою для учнів нижчих початкових шкіл на Поділлі у 1918 р.
Галатир Віталій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області
8. Імена директорів в історії Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка
Захаренко Антоніна Миколаївна, заступник директора Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка
9. О.М. Маслова - видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії
Литвиненко Олеся Валеріївна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Історія створення та діяльності абонементу історичного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1989 - 2014 pp.)
Крик Назарій Васильович, завідувач абонементу історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Шевченкіана М. Ф. Комарова (до 170-річчя від дня народження)
Пархоменко Валентина Михайлівна, провідний бібліограф бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Лауреати Премії імені Йосипа Івановича Токаря
Гайшук Галина Валеріївна, бібліограф І категорії інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
13. Фундаментальна бібліотека Кам'янець-Подільського державного українського університету у спогадах її творців
Кушнір Ірина Іванівна, бібліотекар II категорії відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 2
Бібліотечне краєзнавство та історико-регіональні дослідження


Керівники секції: Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук. професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, член Національної спілки краєзнавців України
Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік Академії історичних наук України, керівник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України ПАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, голова Хмельницької організації Національної спілки краєзнавців України
Секретар секції: Козак Наталія Олександрівна, провідний бібліограф науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв'язків Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка   
Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кшевецький Володимир Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2. Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці XIX - на початку XX століття
Петренко Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
3. Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти Подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965 - 2014 pp.)
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН. професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
4. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII - початок XX ст.)
Блажевич Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
5. Краєзнавча робота наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету: виховання патріотизму і любові до рідного краю
Циганок Ольга Миколаївна, завідувач науковою бібліотекою Подільського державного аграрно-технічного університету
6. До історії становлення бібліотеки села Чабанівка
Галатир Надія Йосипівна, завідувач бібліотеки-філії та народного музею історії
7. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
Мальована Любов Миколаївна, завідувач відділу обслуговування наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
8. Досвід використання інформаційних технологій для популяризації краєзнавчого фонду Хмельницької міської ЦБС
Єсюніна Галина Вікторівна, завідувач відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи
9. Релігійна преса XIX - XX ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Крючкова Надія Дмитрівна, завідувач сектору рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Письменник і бібліотека: бібліотека у моєму житті і творчості
Красуцький Мар'ян Іванович, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, лауреат всеукраїнських премій імені Я. Галана, Ю. Яновського, І. Огієнка, обласних імені М. Годованця, В. Булаєнка, Г. Костюка, почесний професор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Як творилася "...пора"
Горбатюк Василь Іванович, письменник, член Національної спілки письменників України, директор Хмельницького обласного літературного музею, голова обласної організації НСПУ
12. Краєзнавча діяльність у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету
Шинкарук Валентина Юріївна, провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
13. Зведений краєзнавчий каталог Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції
Козак Наталія Олександрівна, провідний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ З
Удосконалення традиційних форм і методів бібліотечної діяльності

Керівники секції: Климчук Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Секретар секції: Сологуб Тамара Володимирівна, завідувач абонементом-читальним залом педагогічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Голиш Григорій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, член НСЖУ, директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
2. Внесок Кам'янець-Подільського технікуму політосвіти в становлення бібліотечної освіти на Хмельниччині у перші повоєнні роки
Климчук Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
3. Дослідження історії бібліотеки - важлива складова бібліотечного краєзнавства
Білоус Валентина Степанівна, директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськог
4. Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
5. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет")
Кравченко Олена Миколаївна, заступник директора Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет";
Лебедюк Олена Олександрівна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький, національний університет"
6. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ
Фоміних Валентина Василівна, завідувач відділу, комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету;
Мартинюк Світлана Борисівна, провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
7. Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Резнічук Людмила Василівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
8. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Грінішина Інна Іванівна, завідувач читального залу №1 Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
9. Автоматизована книговидача в читальному залі та абонементі педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи
Сологуб Тамара Володимирівна, завідувач читального залу та абонементу педагогічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Індивідуальна робота з читачем - запорука успішної роботи бібліотекаря
Шевчук Василина Анатоліївна, завідувач абонементом фізико-математичного факультету бібліотеки Кам'янець-ГІодільського національного університету імені Івана Огіенка
11. Формування інформаційної культури користувачів абонементу мистецької літератури
Скоропад Надія Ярославівна, завідувач абонементу мистецької літератури бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Клімчук Тетяна Петрівна, завідувач читального залу природничого факультету бібліотеки Кам'яиець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 4
Тенденції та інновації в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів

Керівник секції: Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Секретар секції: Опря Тамара Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янсць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету
Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету;
Великосельська Ольга Михайлівна, головний бібліотекар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
2. Види бібліографічного інформування на сайті наукової бібліотеки Криворізького національного університету
Віняр Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, директор наукової бібліотеки Криворізького національного університету
3. Досвід організації семінарів АБІС "УФД / Бібліотека" - спроба розвитку корпоративних зв'язків
Самотій Рената Стефанівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач науково-методичного відділу НТБ Національного університету "Львівська політехніка";
Колосевич Марія Романівна, бібліотекар І категорії НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
4. Соціально-культурна та інформаційна діяльність бібліотек для дітей: досягнення та перспективи
Черноус Валентина Юхимівна, директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
5. Інституційний репозитарій Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
6. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу
Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"
7. Бібліотечна реклама - засіб позиціонування сучасної бібліотеки
Міщенко Ірина Григорівна, завідувач відділу реклами Хмельницької обласної бібліотеки юнацтва
8. Інформаційна грамотність особистості: шляхи підготовки компетентного користувача
Мостіпан Оксана Петрівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
9. Створення електронного алфавітно-предметного покажчика в бібліотеці Хмельницького національного університету
Луцюк Світлана Василівна, провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
10. LitPro як елемент системи інформаційного забезпечення навчального процесу національного університету "Острозька академія"
Денисенко Наталія Володимирівна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія"
11. Інформаційно-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: традиції та інновації
Опря Тамара Миколаївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Інформаційно-бібліографічне інформування користувачів засобами Інтернет-ресурсів
Райхель Аліна Володимирівна, завідувач відділу електронних інформаційних ресурсів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
13. Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Лавренюк В'ячеслав Валерійович, завідувач читального залу електронної бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Богачик Ольга Вікторівна, бібліотекар II категорії читального залу електронної бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
14. Віртуальна книжкова виставка: нова форма інформаційних ресурсів бібліотеки
Бабій Людмила Михайлівна, бібліотекар ІІ категорії читального залу економічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Підведення підсумків
 Прийняття рекомендацій
фотозвіт

 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail