Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції


Науково-практичний семінар
квітень 2017

Інформаційний лист


Шановні колеги!

   Запрошуємо взяти участь у науково-практичномусемінарі "Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання ресурсної бази вишів та оптимізація бібліотечної праці", який 5 квітня на базі бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139) проводить наукова бібліотека Хмельницького національного університету.
   У роботі семінару можуть брати участь керівники бібліотек, структурних підрозділів, а також провідні фахівці книгозбірень.
   Початок роботи семінару о 10.30 у приміщенні бібліотеки ХГПА (м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139).  


   Форма участі усемінарі:
  • Доповідь / повідомлення бажано з презентацією
  • Участь без доповідей і публікацій
   До уваги учасників!
   Для участі у семінарі необхідно:
  • Надіслати заявку на участь у семінарі та тему доповіді до 15 березня 2017 року
  • Демонстраційні матеріали доповіді представити у вигляді електронної презентації
  • Дорога та розміщення – за рахунок учасників семінару.
   Увага!  Планується видання матеріалів науково-практичного семінару.
   До 25 березня подати тексти доповідей для опублікування матеріалів семінару.

   Вимоги до оформлення статті:
  • Мова доповіді – українська
  • Обсяг статті разом з анотацією, ключовими словами, списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо - не більше 8 сторінок формату А4.
  • Форма подання - у текстовому редакторі WORD, формат RTF; шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, вирівнювання по ширині; інтервал - 1; абзацний відступ - 1,25 мм; поля: ліве - 20 мм, праве, верхнє та нижнє - 15 мм.
  • Графічні об'єкти або малюнки подаються по тексту у форматі JPEG.
  • Текст повинен мати такі компоненти: відомості про автора/співавторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, місто), назва статті, анотація, ключові слова, виклад основного матеріалу згідно з вимогами ВАК України до наукових публікацій, список використаних джерел в алфавітному порядку з дотриманням вимог стандартів бібліографічного опису документів. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова подаються українською.
   Заявки на участь у семінарі, тематику та тексти доповідей надсилати за адресою: НБ ХНУ,  вул. Кам'янецька 110/1, м. Хмельницький, або  metod_libhnu@ukr.net

   Довідки у Хмельницькому
   т. 77-30-38 Мацей О.О.,
   т. 0977263130 Дитинник Л.В.
 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail