Тарчевська В.Б.,
заступник директора
обласної бібліотеки для юнацтва
м. Хмельницький
Духовний світ і читацькі запити
сучасної молоді Хмельниччини

   Головне завдання нашої держави - збереження високого потенціалу інтелекту, духовності, працездатності, репродуктивної функції молодого покоління. Значна роль у виконанні цих завдань відводиться бібліотекам. Сьогодні вони покликані виконувати акумулятивну функцію щодо вивчення, вдосконалення, розвитку та збереження культури молодіжного середовища, покликані стати інформаційними осередками з усіх специфічних молодіжних проблем.
    Потяг молоді до книги та інформації зараз став активнішим. Це підтверджує статистика. Якщо в 1991 році бібліотеки Хмельниччини обслужили 99,5 тис. юних читачів, то в 2001 році ця цифра становить 125,2 тис. Підвищення інтересу молоді до бібліотеки пов'язано з процесами соціалізації, становленням світогляду, потребами освіти та самоосвіти, професійним удосконаленням, дозвіллям. Крім того, ця категорія користувачів часто позбавлена матеріальної можливості придбати літературу, і тому бібліотека стає чи не єдиним джерелом одержання необхідної інформації, коли з'являються нові шкільні програми, суспільні дисципліни, нові художні твори з української та світової літератури.
    Сьогодні в Хмельницькій області бібліотечне обслуговування юнацтва (14-21 рік) здійснюють три спеціалізовані бібліотеки (обласна бібліотека для юнацтва та бібліотеки - філії міських систем міста Нетішина і Кам'янця - Подільського), два відділи ( в Ізяславській та Старокостянтинівській районних бібліотеках ), 8 юнацьких абонементів, 10 кафедр, 826 груп.Слід відмітити, що незважаючи на труднощі перехідного періоду в області вдалося зберегти мережу юнацьких структурних підрозділів та ще й відкрити нову молодіжну книгозбірню в місті атомників Нетішині в 1997 році.
    Саме обласна бібліотека для юнацтва та молодіжні структурні підрозділи ЦБС послідовно і наполегливо працюють над втіленням у життя державної молодіжної політики і, зокрема, залученням молоді до книги, формування у неї високої духовності.
    Формування духовності молоді іде через формування у неї відповідних літературних запитів.
    Молодий читач, його особистість, реальні потреби, запити та інтереси - предмет соціологічних досліджень обласної бібліотеки для юнацтва та структурних підрозділів по обслуговуванню молоді в ЦБС. Результати цих досліджень дають наукове підґрунтя для якісного і оперативного задоволення інформаційних потреб молоді, дозволяють прогнозувати попит, вчасно корегувати політику комплектування фондів, вдосконалювати форми роботи.
    Що ж являє собою молодий читач Хмельницької області в дзеркалі наших соціологічних досліджень? Які пріоритети і смаки переважають в системі читання молоді?
    Обласна бібліотека для юнацтва останнім часом провела в області ряд фундаментальних досліджень під егідою Державної бібліотеки України для юнацтва - "Молодий читач 90-х", "Краща книга року", "Діагностика фонду української художньої літератури" та власні дослідження - "Основні цінності і орієнтації молодих читачів Хмельниччини", "Читання учнівської молоді та ступінь його задоволення", "Періодичні видання в структурі читання молоді".
    Аналіз досліджень, проведених в читацькій аудиторії обласної бібліотеки для юнацтва та юнацьких структурних підрозділів ЦБС показав, що 60% читачів юнацького віку в області - старшокласники середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 20% - студенти вузів, 7% - учні ПТУ, 13% - інші категорії молоді ( працююча молодь, безробітні та ін.). До 70% молодих користувачів бібліотек - дівчата. Основний мотив звернення до бібліотек - задоволення освітніх і професійних потреб. Прагматичне читання домінує в загальній структурі читання. Пояснюється це змінами в навчальних програмах, появою інноваційних закладів освіти, прагненням молоді до самоосвіти, розширення світогляду. Дослідження підтверджують, що роль читання зростає у всіх сферах життя підростаючого покоління.
    60% молоді вказують як основну причину відвідування бібліотеки - навчання, 12% мають особистий інтерес до конкретного нового видання ( як ділова зацікавленість так і дозвіллєві потреби ), 15% - віддають перевагу вільному читанню, 11,5% займаються науково-дослідною роботою.
    Ступінь задоволення інформаційних потреб молодої людини в бібліотеках коливається від 70-90% ( в обласному центрі), 10-12 % в районних бібліотеках, 3-5% - в сільських філіалах. Дані досліджень свідчать, що молодий читач в сільській місцевості через погане комплектування фондів відчуває справжній інформаційний голод.
    Більшість користувачів юнацького віку (понад 80%) мають бажання користуватись інформацією з нетрадиційних носіїв.
    Яким же книгам та авторам надає перевагу наш молодий читач ? На це питання відповідає Всеукраїнське дослідження "Краща книга року", в якому бібліотеки області брали участь з 1987 по 2000 рік. 13-річне дослідження дало змогу прослідкувати, як змінюється коло читання та уподобання молоді. Слід відмітити, що читацькі симпатії юнацтва нашої області не дуже відрізняються від симпатій їх ровесників в інших регіонах України.
    Стійко вирізняються два блоки: література для обов'язкового читання та дозвіллєва. Відзначаємо, що в блоці дозвіллєвої літератури переважає література далекого зарубіжжя, на другому місці російська, а потім - українська література. Відрадно відмітити, що останнім часом рейтинг української книги зростає, молодь називає серед улюблених книги П. Наніїва "Тричі продана", З. Тулуб "Людолови", П. Загребельного "Диво", "Роксолана", Л. Костенко "Маруся Чурай", В. Малика "Таємний посол", О. Гончара "Собор" та інші. На жаль, дослідження виявило, що молодь мало знайома з сучасними молодими авторами. Серед нових імен називаються Ю. Винничук, Р. Іванченко, Ю. Андрухович, А. Курков, О. Забужко. Така ситуація наводить на роздуми про незадовільний стан справ з виданням української книги та укомплектованості фондів наших бібліотек українською літературою.
    За результатами останнього дослідження "Краща книга року", що проводилось в 2000 році, книгою року з української програмової літератури став "Кобзар" Т. Г. Шевченка, дозвіллєвої - "Таємний посол" В. Малика. Рейтинг російської програмової літератури очолила книга М. Булгакова "Майстер і Маргарита" та О. Мариніної "Детективи" ( для дозвіллєвого читання ). Із зарубіжних авторів у молоді Хмельниччини на першому місці В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" та Хоуелл Х. "Нескорені". Читачі приділяють увагу і письменникам свого краю. Серед авторів Б. Грищук, П. Гірник, М. Федунець, В. Кравчук та ін. Молодь проявляє інтерес до історичної, класичної літератури, а також до детективів, фантастики, "жіночих романів", фентезі.
    Спостерігається збільшення потягу молоді Хмельниччини порівняно з 1991 роком до літератури духовного, релігійного змісту, філософських творів. Ці запити юнацтва підтверджуються результатами обласного соціологічного дослідження "Основні цінності і оріентації молодих читачів Хмельниччини (1996-1997р.)". У відповідях на питання анкет молодь надала перевагу таким моральним цінностям як свобода і справедливість. Молодь Хмельниччини при влаштуванні свого життя не плекає надії на державу. Переважна більшість покладається на Бога, на себе, на батьків. Тому і не дивний попит на літературу типу : Як відкрити свою справу, започаткувати бізнес, релігійної тематики.
    Аналіз результатів даного соціологічного дослідження допомагає бібліотечним працівникам, що обслуговують юнацтво, прогнозувати та попереджати читацькі запити на найближчий час, вже зараз розпочати роботу по моделюванню молодіжної книгозбірні майбутнього, звернути увагу на комплектування фонду філософською літературою, з питань бізнесу та зосередити зусилля на сприянні естетичному вихованню молоді та вихованні почуття громадянина.
    Результати даного дослідження утверджують думку про пріоритетність у всьому арсеналі бібліотечної роботи принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, працелюбності, інших доброчинностей. Дослідження дає поштовх різним підрозділам бібліотеки шукати нові активні форми спілкування з читачами, популяризації літератури. Це організація клубів за інтересами, бізнес - класів при читальних залах, сприяння всіма засобами мистецтва становленню духовно - гармонійної особистості у відділі мистецтв, використання народних звичаїв, традицій для прищеплення кращих якостей народної моралі юнакам та дівчатам у відділі краєзнавства. Бібліотеки, що обслуговують молодь, розглядають доступ до будь - якої інформації як складову частину свободи молодої особистості, створюють атмосферу вільного спілкування в стінах бібліотеки. Бібліотечне обслуговуваня юнацтва, як ще раз підтвердило дане дослідження, має будуватись не на теорії виховання, а на теорії соціалізації читача.
    В останнє десятиріччя діяльності Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва робота по соціальному захисту молоді була її пріоритетним напрямком. Бібліотека намагалась і намагається бути на вістрі проблем молоді та сприяти їх розв'язанню за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи, в тісній співпраці з обласним управлінням у справах сімї і молоді, обласним та міським центрами соціальних служб для молоді, молодіжними громадськими організаціями.
    Зокрема, в 1992 році в бібліотеці, одній із перших на Україні, спільно з міським управлінням молоді і спорту було організовано службу соціальної допомоги молоді та телефон довіри 0-50. В роботі телефону були задіяні як спеціалісти - психологи, медичні фахівці, так і бібліотекарі, які відповідали на питання щодо працевлаштування, відпочинку, самоосвіти тощо. Зараз служба довіри має окреме приміщення. Бібліотека ж підтримує постійний звязок як і з центрами соціальних служб для молоді так і з працівниками телефону довіри, надає інформаційні послуги спеціалістам згідно укладених угод.
    Бібліотека активно працює по обслуговуванню інвалідів, сиріт. Здійснюється обслуговування інвалідів книгою за місцем проживання. Створено групу читачів - волонтерів, що доставляють книги абонентам. Вся ця діяльність ведеться в рамках обласної цільової програми "Поринемо в світ книги", що реалізується на паритетних умовах обласним центром соціальних служб для молоді та обласною бібліотекою для юнацтва починаючи з 2000 року. У виконанні програми задіяні юнацькі структурні підрозділи бібліотечних систем всіх районів.
    В 1996 році бібліотека спільно з обласним управлінням освіти провела Всеукраїнську науково - практичну конференцію "Культура і екологія юнацтва", на якій було розглянуто різноманітні аспекти життя молоді, що потребують негайного вирішення.
    Ведеться активна робота по попередженню негативних явищ в молодіжному середовищі. Створено цільову програму "Молодь проти наркотиків" спільно з асоціацією "Вікторія", що сприяє вирішенню проблем наркозалежної молоді та громадською молодіжною організацією "Молодий рух". Мета програми - формування в юнацтва свідомого, відповідального ставлення до свого здоров'я та інформування про шкідливість вживання наркотичних речовин. В рамках програми в бібліотеці діють : лекторій "Не загуби своє майбутнє" та клуб психологічної допомоги.
    Ведется робота по сприянню молодіжному підприємництву, освіті і самоосвіті молоді ( Дні першокурсника, абітурієнта, інформаційні місячники для старшокласників ). Відкрито зал інформаційної підтримки освіти (1999 рік), школа інформаційного комфорту. Створено перший в області інтелект - клуб "Що ? Де? Коли? ".
    Молоді користувачі, що виросли в епоху нових інформаційних технологій, потребують інформації на електронних носіях, доступу до глобальної мережі Інтернет. Зусилля обласної бібліотеки для юнацтва на шляху інформатизації привели до співпраці з програмою IREX, що фінансується держдепартаментом США. В результаті угоди в листопаді 2001 року на базі бібліотеки відкрито Інтернет центр з п'яти робочих місць, що забезпечує вільний і безкоштовний доступ до всесвітньої комп'ютерної мережі всім бажаючим. Дія угоди розрахована на два роки. Бібліотеки, що обслуговують молодь, в останнє десятиріччя акцентують увагу на підвищенні правової культури підростаючого покоління, беруть участь в огляді - конкурсі на кращу організацію правовиховної роботи в рамках обласної програми правової освіти населення. При бібліотеках діють правові клуби : "Правознавець" ( Нетішинська бібліотека - філіал для молоді); "Ти і закон" ( юнацький абонемент Старокостянтинівської ЦРБ ); "Юність і закон" ( Ярмолинецька ЦРБ ); "Закон і час" ( юнацький абонемент Славутської ЦРБ ); правовий всеобуч ( обласна бібліотека для юнацтва ). До роботи цих об'єднань залучаються спеціалісти управління юстиції, прокуратури, міліції. Особливо посилилась правороз'яснювальна робота серед молоді напередодні виборів 2002 року. Так в обласній бібліотеці для юнацтва діяв інформаційно - консультаційний пункт "Якщо ти обираєш вперше", у всіх юнацьких структурних підрозділах пройшли заходи по роз'ясненню Закону про вибори народних депутатів та депутатів місцевих рад, зустрічі з кандидатами в депутати різних рівнів. Така робота позитивно вплинула на політичну активність молодих виборців.
    На сучасному етапі розвитку нашої держави досить гостро стоїть проблема формування дозвіллєвої культури молоді та всіх чинників, що впливать на організацію, форми та зміст дозвіллєвої діяльності.Серед чинників, що формують рівень дозвіллєвої культури в суспільстві, особливе місце належить книзі.
    Дослідження підтверджують, що за останні 10 років змінилось відношення молодого покоління до книги та спілкування з нею під час дозвілля. Молодь відвідує бібліотеку з двох причин. Перша - це необхідність ознайомлення з програмовою літературою. Друга - це потреба в літературі розважального характеру. Юнацтво, як і раніше, приходить в бібліотеку за гостросюжетною белетристикою, але тепер в його читацькій свідомості присутні не тільки пригоди, фантастика і детективи, але й триллери, комікси, містика, еротика. У дівчат користуються популярністю любовні романи. Сучасна молодь надає перевагу в дозвіллєвому плані не книгам, а тонким журналам і молодіжним газетам. В основному це періодичні видання Росії та російськомовні українські часописи. З журналів найпопулярніші : "Бумеранг", "COOL", "Экран недели", "Пульс", "ПТЮЧ", "Fuzz", "Неон", "Гала", "Ровесник". Газети - "Собеседник", "Спид - инфо", "Комсомольская правда". З українських періодичних видань користуються попитом "Музичний тиждень", "Академия", "Натали", "Лель".
    Особливі читацькі потреби має обдарована, талановита молодь. І наші бібліотеки взяли на себе функцію допомоги творчій молоді в реалізації її задумів. Як приклад, можна назвати роботу об'єднання "Дебют" в обласній бібліотеці для юнацтва. В рамках роботи об'єднання кожній обдарованій юній особистості надається можливість презентувати свою творчість на малій сцені та в виставковій залі бібліотеки. Залученню молоді до творчості сприяють Всеукраїнські конкурси "О, мово моя, душа голосна України" та "Від роду - до народу", в яких бібліотеки Хмельниччини беруть активну участь. Так, представники нашої області сім'я Левицьких та Митюків, були призерами заключного туру двох останніх конкурсів сімей - ерудитів в місті Києві. В 1996 році при бібліотеці було створено школу іконопису. Зараз обласна бібліотека для юнацтва працює над створенням хобі - центру при відділі мистецтв.
    Досліджуючи духовний світ молодих читачів в останні роки бачимо нівелювання таких понять як патріотизм, повага до старшого покоління, традицій свого народу та народів, що живуть поруч з нами на Поділлі. Тому й посилили останнім часом роботу по патріотичному вихованню, вихованню культури міжнаціонального спілкування. В 2000 - 2001 році обласна бібліотека для юнацтва спільно з структурними підрозділами ЦБС провели героїко - патріотичні акції : молодіжну естафету пам'яті, обов'язку і честі та пошукову експедицію "Солдатський трикутник - жива історія війни ". Обласна бібліотека для юнацтва стала ініціатором циклу заходів по популяризації культур національних меншин краю "Нам разом жити на Поділлі".
    Бібліотеки Хмельниччини в своїй роботі з молоддю прагнуть до пошуку нового, що відповідало б і вимогам часу і зрослим потребам молоді.За десять років, прожитих у незалежній державі, відбулося багато змін в людській свідомості, у свідомості читачів і бібліотекарів. Тепер наші читачі зовсім не ті, що були до 1991 року. У них інші пріоритети, інше бачення світу, інше життя. Рівень їхньої начитаності, поінформованості зобовязує бібліотечних працівників бути в постійному пошуку цікавих підходів, форм роботи з читачами. Ми бачимо і проблеми, що стоять на перешкоді повноцінного забезпечення інтелектуальних, духовних і інформаційних потреб молоді.
    Це, насамперед, вкрай незадовільний стан комплектування фондів публічних бібліотек, що обслуговують юнацтво. Мала кількість нових книг, сучасних періодичних видань в більшості районних бібліотек і їх повна відсутність в сільських книгозбірнях ведуть до занепаду духовності молодого покоління.
    Не вирішуються проблеми впровадження інформаційних технологій в практику бібліотечної роботи. Комп'ютерний парк, доступ до мережі Ітернет є тільки в обласних бібліотеках. На місцях комп'ютеризація ще й не починалась. Тому прийняття обласної програми інформатизації бібліотек одне з першочергових завдань.
    Актуальною залишаються проблема бібліотечних кадрів що працюють з молоддю. Низька заробітня плата, відсутність належних умов праці не сприяють підвищенню престижу бібліотечної професії, через що немає притоку в бібліотеки молодих, по - сучасному мислячих бібліотекарів - професіоналів.
    Тільки за умови вирішення цих основних проблем можемо сподіватися що бібліотеки стануть центрами інтелектуального життя молоді, осередками духовного зростання та творчого розвитку підростаючого покоління.