Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Структура бібліотеки

Відділ обслуговування
Інформаційно-бібліографічний відділ
Відділ комплектування та наукової обробки документів
Відділ зберігання фондів
Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення
Науково-методичний відділ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ
зав. відділу - Бичко Оксана Миколаївна
, e-mail: library_khnu@ukr.net
тел. 12-82

   Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування усіх категорій користувачів згідно напрямків навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності університету.
   Основні напрямки роботи відділу:
• організація та ведення довідково-пошукового апарату бібліотеки: створення БД електронного каталогу, бібліографічних БД з проблем вищої школи та ін.; навігатора інтернет-ресурсів за профілем університету; формування фонду довідкових та енциклопедичних видань, фонду науково-допоміжної бібліографії та видавничо-книготорговельної бібліографії.
• обслуговування користувачів: консультаційна допомога з автоматизованого пошуку інформації в режимі "запит-відповідь", в т.ч. в режимі он-лайн ("Віртуальна довідка" http://lib.khnu.km.ua/virt_dovidka/for_chit/index1.php); інформування професорсько-викладацького складу університету в системах ВРІ та ДОК.
• формування інформаційної грамотності користувачів: організація та проведення інформаційних масових заходів; проведення занять "Основи інформаційної культури", "Науковий пошук інформації" тощо.
• науково-методична діяльність: створення та видання бібліографічних покажчиків серії "Бібліографія вчених ХНУ", "Публікації викладачів ХНУ" тощо.
   В структуру відділу входить сектор НТД, який забезпечує користувачів нормативною документацією та спецвидавами літератури (дисертації та автореферати дисертацій, звіти з НДР, офіційні бюлетені тощо).Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail