Хмельницький національний університет
у дзеркалі періодичних видань та електронних ресурсів


   База даних містить статті з державних та регіональних газет і журналів, електронні ресурси, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки. Кожний розділ представляє собою список публікацій про діяльність університету за певний рік, де інформація розташована в абетковому порядку.
   Окремий розділ "Науковці ХНУ на сторінках видань" містить публікації про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність вчених ХНУ, їх інтерв'ю в пресі.
   Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними в Україні стандартами. Описи мають гіпертекстове посилання на відповідну публікацію.
   Електронний продукт адресовано студентам, викладачам, науковцям і буде корисним всім хто цікавиться розвитком вищої освіти на Поділлі, становленням одного з провідних вищих навчальних закладів області.