Хмельницький національний університет
у дзеркалі періодичних видань


   Запропонований Вашій увазі електронний ресурс створено до 55-річного ювілею Хмельницького національного університету. Він містить статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період 2001-2017 рр. У підготовці електронного посібника використані гіпертекстові технології. Ресурс складається з 17 розділів. Кожний розділ містить список публікацій про діяльність університету за певний рік, де інформація розташована в абетковому порядку. Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними в Україні стандартами. Описи мають гіпертекстове посилання на відповідну публікацію. Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди НБ ХНУ та Архів статей про університет.
   Електронний продукт адресовано студентам, викладачам, науковцям і буде корисним всім хто цікавиться розвитком вищої освіти на Поділлі, становленням одного з провідних вищих навчальних закладів області.