Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
БЕДРАТЮК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ
доктор фізико-математичних наук, професор   Народився 2 січня 1965 р. в с. Знаменівка Мурованокуриловецького району Вінницької області.
   1989 року закінчив з відзнакою математичний факультет Чернівецького державного університету та отримав призначення в Хмельницький технологічний інститут.
   Протягом 1989 - 2012 рр. працював на кафедрі вищої математики асистентом, старшим викладачем, доцентом. З 2012 року по теперішній час - завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення.
   Упродовж 1991-1995 рр. навчався в аспірантурі механіко-математичного факультету Московського державного університету. 1995 року в МГУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю "Алгебра, теорія чисел та математична логіка" під керівництвом академіка Кострикіна О.І. (тема дисертації - "Симетричні інваріанти модулярних алгебр Лі"). 2012 року в Інституті математики НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю "Алгебра та теорія чисел", в якій було запропоновані нові алгоритми обчислень алгебр інваріантів груп, що дало можливість розв’язати задачі класичної теорії інваріантів які були відкритими понад 150 років (тема дисертації - "Класична теорія інваріантів та локально нільпотентні диференціювання"). 2014 року присвоєно вчене звання професора. Здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел".
   Викладає дисципліни "Комп’ютерна дискретна математика", "Дискретні структури", "Алгоритми та структури даних".
   Коло науковіих інтересів: алгоритми та структури даних, алгоритми в обчислювальній теорії інваріантів, системи комп'ютерної алгебри, алгебраїчна теорія кодування, алгебраїчні основи криптографії та криптоаналізу, теорія інваріантів, теорія зображень груп та алгебр, алгебраїчна комбінаторика.
   Гранти: українсько-болгарський грант № М489/2012 "Розробка теоретичних та обчислювальних методів теорії інваріантів та рекомендації щодо їх застосування в теоретичній фізиці" (2012-2013 рр.).
   Держбюджетні теми: ЗБ-2011 "Математичні методи теорії симетрій та їх застосування у квантовій фізиці" (2011-2013 рр.), 1К-2015 "Теоретико групові аспекти деформованих нелінійних моделей квантових систем" (2015-2017 рр.).

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Статті в журналах та збірниках наукових праць
1. On complete system of invariants for the binary form of degree 7 [Electronic resource] / L. Bedratyuk// Journal of Symbolic Computation. – 2007. – Vol. 42, Iss. 10. – P. 935-947. – Mode of access: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717107000855 . – Title from the screen.
2. Елементи Казиміра диферанціювань кільця многочленів [Електронний ресурс] /  Л. П. Бедратюк  // Мат. студії = Matematychni studii : пр. / Львів. мат. т-во. – Львів, 2007. – Т. 27, № 2. – С. 115-119. – Режим доступу: http://matstud.org.ua/texts/2007/27_2/27_2_115_119.pdf . – Назва з екрана.
3. Повна система коваріантів бінарної форми восьмого порядку [Електронний ресурс] / Л. Бедратюк, С. Бедратюк // Мат. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка : наук. журн. / Наук. т-во ім. Шевченка, Мат. коміс. – Івано-Франківськ, 2008. – Т. 5. – С. 11-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2008_5_4 . – Назва з екрана.
4. Симетричні iнваріанти деяких модулярних алгебр Лі типу Картана [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк, С. Л. Бедратюк // Мат. студії = Matematychni studii : пр. / Львів. мат. т-во. – Львів, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 3-8. – Режим доступу: http://matstud.org.ua/texts/2008/30_1/3-8.pdf . – Назва з екрана.
5. Ядро узагальненого диференціювання Вейтценбека кільця многочленів [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк // Мат. студії = Matematychni studii : пр. / Львів. мат. т-во. – Львів, 2008. – Т. 29, № 2. – С. 115-120. – Режим доступу: http://matstud.org.ua/texts/2008/29_2/29_2_115_120.pdf .  – Назва з екрана.
6. A complete minimal system of covariants for the binary form of degree 7 [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Journal of Symbolic Computations. – 2009. – Vol. 44, Iss. 2. – Р. 211–220. – Mode of access:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074771710800151X?np=y . – Title from the screen.
7. A note about the Nowicki conjecture on Weitzenbock derivations [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Serdica Mathematical Journal. – 2009. – J. 35, No. 3. – Р. 311–316. – Mode of access: http://www.math.bas.bg/serdica/2009/2009-311-316.pdf . – Title from the screen.
8. Аналог формули Сильвестра-Келлi для iнварiантiв тернарної форми [Електронний ресурс] / Л. Бедратюк // Мат. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка : наук. журн. / Наук. т-во ім. Шевченка, Мат. коміс. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 6. – С. 50-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2009_6_7 . – Назва з екрана.
9. Kernels of derivations of polynomial rings and Casimir elements [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2010. – Vol. 62, No. 4. – P. 435–452. – Mode of access: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11253-010-0367-x#/page-1 . – Title from the screen.
10. The Poincare series of the algebras of simultaneous invariants and covariants of two binary forms [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Linear and Multilinear Algebra. – 2010. – Vol. 58, No. 6. – P. 789–803. – Mode of access: https://docs.google.com/file/d/0B5kU1_wtaRBYanltcFl3X3QyNDg/edit?pref=2&pli=1 . – Title from the screen.
11. The poincare series for the algebra of covariants of a binary form [Electronic resource] / L. Bedratyuk // International Journal of Algebra. – 2010. – Vol. 4, No. 25. – P. 1201-1207. – Mode of access:
http://www.m-hikari.com/ija/ija-2010/ija-25-28-2010/bedratyukIJA25-28-2010.pdf . – Title from the screen.
12. The Poincare series of the joint invariants and covariants of the two binary forms [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Linear and Multilinear Algebra. – 2010. – Vol. 58, Iss. 6. – P. 789 – 803. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/0904.3344.pdf . – Title from the screen.
13. Аналог формули Келлі-Сильвестра та ряд Пуанкаре алгебри інваріантів тернарної форми [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк // Укр. мат. журн. – 2010. – Т. 62, № 11. – С. 1561-1570. – Режим доступу:
http://umj.imath.kiev.ua/archiv/2010/11/umj_2010_11_8738_29908.pdf . – Назва з екрана.
14. Диференціальне рівняння інваріантів бінарної форми [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк // Мат. студії = Matematychni studii : пр. / Львів. мат. т-во. – Львів, 2010. – Т. 34, № 1. – С. 48-50. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Mat_st/2010_t34_1/48-56.pdf . – Назва з екрана.
15. Analogue of the Cayley–Sylvester formula and the Poincare series for the algebra of invariants of n-ary form [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Linear and Multilinear Algebra. – 2011. – Vol. 59, Iss. 9. – P. 911–925. – Mode of access: https://docs.google.com/file/d/0B5kU1_wtaRBYTV9USFNZR0lOS0U/edit?pref=2&pli=1 . – Title from the screen.
16. Bivariate Poincare series for the algebra of covariants of a binary form / [Electronic resource] / L. Bedratyuk. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1006.1974.pdf . – Title from the screen.
17. MacMahon Partition Analysis and the Poincare series of the algebras of invariants of ternary, quaternary and quinary forms [Electronic resource] / L. Bedratyuk, G. Xin // Linear and Multilinear Algebra. – 2011. – Vol. 59, No. 7. – P. 789–799. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1007.1064.pdf . – Title from the screen.
18. Multivariate Poincare series for algebras of SL2-invariants [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences. – 2011. – Vol. 64, No. 6. – P. 807-814, Ukrainian Mathematical Journal. – 2011. – Vol. 63, No. 6. – P.  755-763. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1108.1555.pdf . – Title from the screen.
19. The Weitzenbock derivations and classical invariant theory. II. The symbolic method [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Serdica Math. J. – 2011. – Vol. 37, No. 2. – 87-106.  – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1004.5357v1.pdf . – Title from the screen.
20. Ряди Пуанкаре алгебр iнварiантiв бiнарної i тернарної форм [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк // Наук. зап. НаУКМА. Фіз.-мат. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. Акад.". – Київ, 2011. – Т. 113.- С. 7-12. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fiz/2011_113/02_bedratyuk.pdf . –  Назва з екрана.
21. Ряди Пуанкаре мультиградуйованих алгебр SL2-інваріантів [Електронний ресурс]  / Л. П. Бедратюк // Укр. мат. журн. – 2011. – Т. 63, № 6.  – С. 755-763. – Режим доступу: http://umj.imath.kiev.ua/archiv/2011/06/0755.pdf . – Назва з екрана.
22. A note about invariants of algebraic curves [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Albanian Journal of Mathematics. – 2012. – Vol. 6, Iss. 1. – P.  3-8. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1105.0810.pdf . – Title from the screen.
23. Note About Invariant Polynomial Transformations of Integer Sequences [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Journal of Integer Sequences. – 2012. – Vol. 15.– Mode of access: http://www.maths.tcd.ie/EMIS/journals/JIS/VOL15/Bedratyuk/bedratyuk4.pdf  . – Title from the screen.
24. Semi-invariants of binary forms and identities for Bernoulli, Euler and Hermite polynomials / L. Bedratyuk // Acta Arith. – 2012. – Vol. 151. – P. 361-376.
25. Derivations and Identitites for Fibonacci and Lucas Polynomials [Electronic resource] / L. Bedratyuk // Fibonacci Quarterly. – 2013. – Vol. 51, No. 4. – P. 351-366.  – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1207.5891.pdf . – Title from the screen.
26. Диференціювання та тотожності для многочленів Кравчука / Л. П. Бедратюк // Укр. мат. журн. – 2013. – Т. 65, № 12.  – С. 1587–1603.
27. Resolutions and Betti diagrams of algebras of SL2-invariants [Electronic resource] / L. Bedratyuk, A. E. Brouwer // Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences. –  2014. – T. 67, No. 11. – P. 1477-1484. – Mode of access:
https://drive.google.com/file/d/0B5kU1_wtaRBYWWxqMmlhZEh3aFVrZkZKQ0N1VlQ0Ui1zRXRv/view?pref=2&pli=1 . – Title from the screen.
28. The degree of the algebra of covariants of a binary form [Electronic resource] / L. Bedratyuk, N. Ilash // Journal of Commutative Algebra. – 2015. – Vol. 7, Nr. 4. – P. 459-472. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1304.5328.pdf .– Title from the screen.
29. A new formula for the generating function of  the numbers of  simple graphs [Electronic resource] / L. Bedratyuk, A.  Bedratyuk // Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences. – 2016. – T. 69, No. 3. – P. 259-268. – Mode of access: http://arxiv.org/pdf/1512.06355.pdf . – Title from the screen.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail