Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ДИХА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор технічних наук, професор


   Народився 9 січня 1964 року в м. Мончегорськ Мурманської області (Росія) в сім`ї військовослужбовця.
   Після закінчення 8-ого класу Бродівської середньої школи №2 (Львівська обл.) 1979 року вступив до Хмельницького електромеханічного технікуму, який закінчив з відзнакою 1983 року, опанувавши спеціальність "Експлуатація та наладка верстатів з числовим програмним керуванням".
   Трудову діяльність розпочав 1982 року на Київському заводі "Ленінська кузня" як оператор верстатів з ЧПК.
   1983 року вступив до Київського політехнічного інституту, де обрав спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".
   Закінчивши 1989 року з відзнакою політехнічний інститут, почав працювати інженером на кафедрі технології металів Хмельницького технологічного інституту.
   З грудня 1989 року по лютий 1993 року навчався в аспірантурі Хмельницького технологічного інституту за спеціальністю "Тертя та зношування в машинах".
   У березні 1993 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХТІПО на тему "Розрахунково-експериментальні дослідження контактної взаємодії, зносу та надійності підшипників ковзання при змінних навантаженнях".
   З 1991 - 1993 рр. працював асистентом кафедри технології металів цього ж інституту з сумісництвом, а з 1993 - 1994 рр. - старшим викладачем кафедри технології металів.
   Упродовж 1994 - 2003 рр. обіймав посаду доцента кафедри зносостійкості і надійності машин Технологічного університету Поділля.
   1996 року присвоєно вчене звання доцента кафедри зносостійкості і надійності машин Технологічного університету Поділля.
   З 1994 - 2003 рр. за сумісництвом виконував обов`язки заступника декана факультету інженерних та інформаційних технологій з наукової роботи.
   Протягом 2003 - 2006 рр. навчався в цільовій докторантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю "Тертя та зношування в машинах".
   Докторьку дисертацію на тему "Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті" захистив 2009 року у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету за спеціальністю "Тертя та зношування в машинах". Того ж року був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри зносостійкості і надійності машин ХНУ. На цій посаді працює по теперешній час.
   2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри зносостійкості і надійності машин.
   Здійснює наукове керівництво магістрантами, здобувачами та аспірантами кафедри.
   Автор понад 200 наукових та науково-методичних робіт, чотирьох монографій, трьох навчальних посібників та 12 патентів на винаходи.
   Одружений, має двох синів 1986 та 1991 року народження.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Дослідження зносоконтактної взаємодії змащених поверхонь тертя : монографія / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 184 с.
2. Контакт, трение и износ смазанных поверхностей : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – 342 с.
3. Контактная механика и износостойкость смазанных трибосистем  : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, О. П. Бабак. – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 248 с.
4. Розрахунки та випробування на надійність машин і конструкцій : навч. посіб. / О. В. Диха, Р. В. Сорокатий, О. П. Бабак. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 151 с.
5. Вузли тертя машин. Розрахунки на зносостійкість : навч. посіб. / О. В. Диха. –Хмельницький : ХНУ, 2013. – 147 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Повышение несущей способности подшипника скольжения с маслоудерживающими канавками / А. В. Дыха, О. П. Бабак // Пробл. трибології. - 1997. - № 1. - С. 25–27.
7. Учет геометрии маслоудерживающих канавок в износоконтактном взаимодействии плоских стыков / А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 1998. - № 1. - С. 111–115.
8. Создание и экспериментальное исследование смазочной способности маслоудерживающих канавок переменной глубины / А. В. Дыха, О. П. Бабак, А. В. Ильчишена // Пробл. трибології. - 1999. - № 2. - С. 26-29.
9. Утворення маслорозподільного профілю на багатогранній поверхні / О. В. Диха // Машинознавство. - 1999. - № 8 (26). - С. 42-44.
10. Аналитическое определение площади и объема маслоудерживающего профиля переменной глубины / А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2000. - № 1. - С. 54-57.
11. Метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме (теория износа шаров в ЧШМ) / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2000. - № 3. - С. 30-40.
12. Дослідження триботехнічних властивостей граничних мастильних шарів / О. В. Диха, Г. В. Ільчишена // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2001. - № 3, ч. 1. - С. 99-104.
13. Модернізація чотирикулькової машини тертя / О. В. Диха, В. І. Мокрицький // Пробл. трибології. - 2001. - № 4. - С. 193-195.
14. Розрахунково-експериментальне дослідження трибологічних властивостей мастильних матеріалів / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко, В. І. Мокрицький // Машинознавство. - 2001. - № 7 (49). - С. 29-31.
15. Методика і результати оцінки точності визначення параметрів моделей зношування за допомогою теорії сенситивів функцій / А. Г. Кузьменко, С. В. Ситник, О. В. Диха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. - 2002. - № 4, ч. 1. - С. 39–42.
16. Пристрій для вимірювання характеристик тертя змащених поверхонь / О. В. Диха, В. І. Мокрицький // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. - 2002. - № 2. - С. 17-19.
17. Розрахунково-експериментальна методика випробувань змащених матеріалів за схемою куля–кільце / О. В. Диха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. - 2002. - № 1. - С. 43-45.
18. Про зв`язок енергетичного і напруженого стану змащеної поверхні з її зносостійкістю / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2003. - № 4. - С. 194-196.
19. Спосіб визначення коефіцієнта тертя змащених поверхонь / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2003. - № 1. - С. 136-139.
20. Визначення контактних тисків у шарі граничного мастила методом експериментально-теоретичної рівноваги / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха // Машинознавство. - 2004. - № 3. – С. 31–34
21. Износ и контактная ползучесть шара на плоскости / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2004. - № 1. - С. 54-66.
22. Метод определения параметров диаграммы сдвига тонких слоев смазки / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2004. - № 4. - С. 148–155.
23. Модель динамічної контактної взаємодії змащених поверхонь / О. В. Диха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. - 2004. - № 5. - С. 7-9.
24. Расчетно-экспериментальная оценка свойств пластичных материалов (смазок) / А. В. Дыха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2004. - № 2. - С. 149-153.
25. Исследования вязкостных свойств смазочных материалов на маятниковом приборе / А. Г. Кузьменко, А. В. Диха // Пробл. трибології. - 2005. - № 2. - С. 69–73.
26. Поверхностное натяжение и давление масляного слоя в контакте / А. Г. Кузьменко, А. В. Диха // Пробл. трибології. - 2005. - № 4. - С. 207–212.
27. Движение тела с сухим и граничным трением по наклонной плоскости / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2006. - № 2. - С. 123-127.
28. Исследование деформационных свойств смазочных слоев / А. В. Дыха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. - 2006. - Т. 1, № 2. - С. 51-53.
29. Структурно-термодинамические подходы в механизмах граничного трения / А. В. Дыха // Пробл. трибології. - 2006. - № 3. - С. 62-65.
30. Экспериментальное исследование сил трения при движении нагруженной пластины по смазанной плоскости / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха,  О. П. Бабак, Л. В. Капинос // Пробл. трибології. - 2006. - № 4. - С. 78–83.
31. Аналіз умов роботи та покращення працездатності роторного вузла турбокомпресора ТКР-11Н / О. В. Диха, Г. М. Баннов, М. О. Диха // Пробл. трибології. - 2007. - № 2. - С. 114–121.
32. Закономерности изнашивания и испытания образцов со смазочными материалами / А. В. Дыха // Пробл. тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2007. – Вип. 47. – С. 228–241.
33. Сравнительная оценка трибологических свойств смазочных материалов / О. В. Диха, В. Д. Каразей, А. П. Чумаков // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. - 2007. - № 5. – С. 100-103.
34. Modelling and forecasting of wear resistence of friction units of machines with lubricants / A. Dikha, A. Chumakov // Czasopismo Techniczne. – Krakow : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. - Z. 3–M/2008, Zeszyt 3 (105). – P. 31-38.
35. Исследование внедрения движущегося сферического индентора в смазанную и сухую поверхность / А. В. Диха, Б. С. Волынский // Пробл. трибології. - 2008. - № 2. - С. 89–93.
36. Контактно-деформаційний механізм припрацювання змащених поверхонь тертя / О. В. Диха // Пробл. тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2008. – Вип. 49, т. 1. – С. 98–103.
37. Про связь износостойкости с деформационными свойствами смазанных поверхностей трения / A. B. Дыха // Наук. пр. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянської академії". Сер. : Техногенна безпека. – Миколаїв, 2008. – Т. 85, вип. 72. – С. 28–32.
38. The structure of friction surfaces: technical and biological aspects / O. Dykha, S. Posonsky // Energy And Environmental Aspects of Tribology (INSYCONT - 2010) : 8th International Symposium, July 7th-9st, 2010, Cracow, Poland. - Cracow, 2010. - P. 11–17.
39. Визначення  зносоконтактних параметрів спряження "сідло-шток" запобіжного клапану енергетичної установки / О. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. – № 4 (160). – С. 260–264.
40. До методики розрахунку режиму тертя у змащених циліндричних опорах ковзання / О. В. Диха // Пробл. трибології. – 2010. – № 4. – С. 118–122.
41. Дослідження зносостійкості покриттів на алюмінієвих сплавах / О. В. Диха, Б. С. Волинський, М. О. Диха // Вісн. Інженер. акад. України. – 2010. – № 3-4. – С. 173–177.
42. Математическое моделирование термодинамических процессов граничного трения / О. В. Диха, Т. В. Гедзюк // Техніка в сільськогосподарькому виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. пр. / Кіровоград. нац. техн. ун-ту. - Кіровоград : КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 219–224.
43. Поверхневий структурний стан сталей після дискретного електромеханічногооброблення / О. В. Диха, О. П. Чумаков // Пробл. тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 54. – С. 143–148.
44. Стендові випробування змащування кульових опор підвіски автомобіля / О. В. Диха // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. / АДІ ДонНТУ. – Горлівка, 2010. – № 2 (11). – С. 16–20.
45. Электрохимический метод получения дисперсных частиц меди – антифрикционных добавок к смазочным материалам / К. Вагнэр-Калотка, Р. Маковски, А. Дыха // Пробл. трибології. – 2010. – № 4. – С. 125–129.
46. The calculated – experimental methodology of research friction characteristics under boundary lubrication / O. Dykha, O. Babak, T. Skrypnyk, S. Posonskiy // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 389-397.
47. Discrete friction surfaces: mechanical and biological approaches / O. Dykha,  Y. Shalapko // Mechanika w Medycynie. – 2012. – № 11. – P. 67-70.
48. Modelling of formation wear surface geometry in siliding bearings / R. Sorokatyi, A. Dykha // Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy : monograph. – Bydgoszcz, 2013. P. 202–210.
49. Випробування оптимального вмісту спеціальної присадки до індустріального мастила / О. В.Диха, А. П. Білик, Р. В. Петрук // Пробл. трибології. – 2013. – № 2. – С. 55–58.
50. Дослідження протизношувальних властивостей N, N-діалкілдитіокарбаматів деяких 3d-металів як додатків до індустріальних олив / Т. С. Тітов, О. В. Диха, О. А. Гордієнко, О. В. Груздєва // Пробл. трибології. – 2013. – № 1. – С. 105–113.
51. Rated and experimental modeling of tribological properties of constructional and lubricating materials / O. V. Dykha, T. V. Gedzuk // Пробл. трибології. – 2014. – № 1. – С. 84–87.
52. Результати випробувань на знос конічних зразків зі сталі 45 в моторній оливі / О. В. Диха, В. П. Вельбой, Т. В. Гедзюк // Пробл. трибології. – 2014. – № 2. – С. 111–116.
Патенти України
53. Пат. 7822 Україна, МПК G 01 N 19/02, F 16 H 57/04. Пристрій для визначення коефіцієнту тертя змащених поверхонь / О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № 2004 1109586 ; заявл. 22.11.04 ; опубл. 15.07.05, Бюл.  7.
54. Пат. 10281 Україна, МПК G 01 N 11/00, G 01 N 11/10. Спосіб визначення динамічної в’язкості мастильних матеріалів / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 03127 ; заявл. 05.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
55. Пат. 12011 Україна, МПК G 01 N 3/56. Спосіб визначення зсувних характеристик мастильної плівки / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 07235 ; заявл. 20.07.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1.
56. Пат. 25849 Україна, МПК G 01 N 3/56. Спосіб утворення маслоутримувального профілю з незмінними умовамизмащування для циліндричних опор ковзання / О. В. Диха, М. О. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 03795 ; заявл. 05.04.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. 13.
57. Пат. 82697 України, МПК G 01 N 3/56. Спосіб випробування і оцінювання зносостійкості пар тертя ковзання за схемою "циліндр-куля" / О. В. Диха, В. П. Вельбой, М. О. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2013 02732 ; заявл. 04.03.13 ; опубл. 12.08.13, Бюл. 15.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail