Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ГОРДЄЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор


   Народився 10 квітня 1954 року в м. Хмельницькому в сім’ї службовців. З 1961 - 1971 рр. навчався в школі №10 м. Хмельницького.
   Після закінчення школи вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив з відзнакою 1976 року. Того ж року почав працювати в рідному виші на посаді асистента кафедри технології машинобудування.
   Наприкінці 1977 року був мобілізований для проходження служби у лавах Збройних сил СРСР. Після навчання в артилерійському учбовому підрозділі в м. Миколаєві служив до травня 1979 року в артилерійській мінометній батареї сержантом взводу управління вогнем у м. Високе Мито (Центральна група військ. Чехословаччина).
   Незважаючи на пропозицію командування залишитися на військовій службі контрактником-офіцером, у квітні 1979 року був демобілізований, адже свою долю бачив у науково-дослідній та педагогічній роботі. А вже у травні того ж року приступив до роботи на посаді асистента кафедри технології машинобудування ХТІПО.
   Починаючи з 1979 року, під керівництвом професора Сіліна Р.І. працював над створенням дослідного обладнання та лабораторії з дослідження вібраційних процесів у різних технологіях та проектування вібраційного обладнання для миття виробів, зняття задирок з металевих деталей, зміцнення поверхні.
   У квітні 1986 року в спеціалізованій раді КТІЛПу захистив дисертацію на тему "Интенсификация очистки в газожидкостной среде фурнитуры и деталей машин легкой промышленности", представлену на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 02.02.13 – "Машини, агрегати легкої промисловості".
   1990 року було присвоєно звання доцента кафедри технології машинобудування.
   Протягом 20-ти років був куратором багатьох студентських груп. Постійно займається науковою роботою зі студентами, результатом якої є науково-дослідні дипломні проекти та магістерські роботи, публікації і патенти.
   Працюючи в науковому напрямку "Застосування вібраційних коливань у різних технологіях", провів значний обсяг досліджень та створив ряд конструкцій вібраційних машин різноманітного призначення. За отриманими в дослідженнях результатами написав докторську дисертацію на тему "Наукові основи створення вібраційних машин з пульсуючим робочим тілом", яку успішно захистив 2011 року в спеціалізованій раді ХНУ за спеціальністю 05.02.02 – "Машинознавство". Консультантом роботи був професор Сілін Р. І. У дисертації запропоновано шляхи вирішення важливої і актуальної науково – технічної проблеми створення наукових основ і методів проектування нових конструкцій технологічного вібраційного обладнання, в якому рідинне середовище може виступати як середовище-інструмент, жорстко не зв’язане з оброблюваною заготовкою, або як середовище-об’єкт, який піддається керованим вібраційним впливам для зміни властивостей, активації та знезаражування води.
   У квітні 2014 року присвоєно звання професора кафедри технології машинобудування.
   Одружений, має двох дітей: доньку Тетяну та сина Олексія.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Точність верстатних пристроїв машинобудівного виробництва : навч. посіб. / Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 230 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211.
2. Курсове та дипломне проектування з технології машинобудування та металорізальних верстатів : навч. посіб. / А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, А. Є. Безносов, В. Г. Мігаль. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 294 с. : іл.
3. Вібраційне обладнання на основі гідропульсатора : монографія / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 386 с. : іл.
4. Властивості води та сучасні способи її очищення : монографія / Р. І. Сілін, Б. А. Баран, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221–251.
5. Інноваційні нанотехнології активації і знезаражування води та вібраційне обладнання : монографія / Р. І. Сілін, Г. Б. Параска, А. І. Гордєєв, В. Д. Пархоменко, В. В. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. –  252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225–249.
6. Збірник задач з проектування технологічного оснащення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, Р. С. Сілін. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 166 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158–159.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
7. Установка для мойки деталей машин легкой промышленности / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Н. А. Сивченко // Изв. вузов. Технология легкой пром.-сти. – 1983. – № 1. – С. 129–131.
8. О механизме интенсификации процесса мойки деталей машин в пульсирующем газожидкостном потоке. Сообщение 1 / А. И. Гордєєв Р. И. Силин, Н. А. Сивченко // Изв. вузов. Технол. легкой пром-сти. – 1985. – № 5. – С 121–124.
9. О механизме интенсификации процесса мойки деталей машин в пульсирующем газожидкостном потоке. Сообщение 2 / А. И. Гордєєв, Р. И. Силин, Н. А. Сивченко // Изв. вузов. Технол. легкой пром-сти. – 1985. – № 6. – С. 128–131.
10. Исследование гидропульсаторов и использование их в устройствах для обработки поверхностей деталей / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Автоматизация  производственных процесов  в машиностроении и приборостроении. – 1990. – Вып. 29. – С. 54–59.
11. Аналитическое  исследование параметров гидропульсационного устройства для мойки / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицький //  Вибрации в технике и технологиях. – 1996 – № 1 (3). – С. 3–5.  
12. Взаимодействие двухфазного турбулентного потока с вязким загрязнением / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Пробл. трибологии. – 1996. – № 1. – С. 87–89.
13. Визначення характеристики деформаційної здатності мембрани пульсаційної камери устаткування для очищення / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. –  1997. – № 2.– С. 67–70.
14. Датчик для вимірювання миттєвих тисків / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 1997. – № 2. – С. 57-59.
15. Дослідження процесу взаємодії пульсуючого газорідинного потоку з технологічними забрудненнями / А. І. Гордєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 1997. – № 1. – С. 55–60.
16. Дослідження дотичних напружень тертя на поверхню пульсуючого газорідинного потоку очисної машини / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. –  С. 105–111.
17. Исследование влияния нормального и касательного напряжения пульсирующего газожидкостного потока на процесс очистки загрязнения / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Вібрації в техніці та технологіях. – 1988. – № 5. – С.54-57.
18. Аналіз динамічних процесів у вібраційних гідропульсаторах / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький, В. В. Третько // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2000. – № 3. – С. 44–46.        
19. Гідравлічний вібратор пульсаційного типу / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицкий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – С. 77–79.
20. Інженерні підходи проектування та виготовлення осесиметричних насадків для устаткування гідродробоструменевого зміцнення / А. І. Гордєєв, В. В. Третько, О. Б. Лаврентьєв // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2000. – № 2. – С. 161–164.
21. Розробка пакета прикладних програм по розрахунку і генерації креслень пневмокамери / А. І. Гордєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, ч. 2. – С. 148–150.
22. Теоретичні основи проектування насадків вібраційних пульсаторів устаткування для чищення облою з пластмасових деталей / А. І. Гордєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 130–134.
23. Вібраційна установка для дробоструменевого зміцнення інструменту / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв // Вибрации в технике и технологиях. – 2002. – № 4 (25). – С. 43–45.    
24. Деякі задачі автоматизації проектування пристроїв / А. І. Гордєєв, Н. М. Гонтарук, О. Б. Лаврентьєв, В. Г. Мігаль // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. –  С. 56–59.
25. Дослідження динаміки вібраційної установки для зміцнення  різального інструменту / А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв, Ю. В. Савицький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1.– С. 197–202.
26. Кавітаційна обробка та її вплив на склад води. Повідомлення 1 / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, І. І. Сорока // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 3, т. 2. – С. 253–257.
27. Вивчення механізму вібраційної гідрокавітації та її вплив на склад води / А. І. Гордєєв,  І. І. Сорока,  В. В. Третько, О. О. Нікітін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 4, ч. 2. – С. 269–273.
28. Аналітична модель визначення енергії удару робочих тіл у вібраційній гідродробоструменевій установці / А. І. Гордєєв, Є. А.  Урбанюк, В. В. Третько, О. Б. Лаврентьєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 1, ч. 1. –  С. 67–70.
29. Вібраційні коливання та їх вплив на склад води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2004. –  № 3 (35). –  С. 104–108.
30. Реологічна модель вібраційного гідропульсатора / А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Машинознавство. – 2004. – № 1 (79). – С. 32–34.
31. Аналіз впливу різних параметрів на енергію удару робочих тіл у вібраційній гідродробоструминній установці / А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, В. В. Третько, В. В. Лаврентьєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 1. – С. 31–34.
32. Вібраційне обладнання для зміни властивостей води  / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Машинознавство. –  2005. – № 4. –  С. 32– 36.
33. Вібраційні коливання рідини. Технології та обладнання / М. П. Мартинців, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, В. В. Третько // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 1. – С. 55–60.
34. Проектування приводу вібраційного гідропульсатора з елементами оптимізації / А. Гордєєва, Є. Урбанюк, Ф. Урбанюк, П. Коц // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 6, т. 1. – С. 120–127.
35. Вібраційне обладнання і технологія очищення та знезараження водних потоків / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, І. І. Сорока // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 39–42.
36. Технологія гідрокавітаційної обробки води та методика розрахунку елементів приводу обладнання / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2006. – Вип. 40. – С. 221–228.
37. Аналіз розподілу енерговитрат у вібраційному обладнанні для зміни властивостей води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5 (96 ). – С. 164–168.
38. Дослідження ефективності процесу мийки плат у пульсуючому газорідинному потоці / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2007. – № 1 (46). – С. 29–33.
39. Технологія гідрокавітаційно-магнітної обробки води та вібраційне обладнання / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Б. А. Баран // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. –  № 3 (112)  – С. 68–74.
40. Фізико-хімічні властивості води після кавітаційної обробки / Б. А. Баран, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк, Р. І. Сілін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. –  № 5  – С. 24–26.
41. Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2009. – Вип. 43. – С. 33–43.
42. Кавитационно-магнитная обработка воды и вибрационное оборудование / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. –  № 1  – С. 50–56 .
43. Науково-технічні основи розроблення вібромашин для впливу на властивості води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. –  № 4 (56)  – С. 141–148.
44. Особливості методики проектування вібраційного обладнання на основі гідропульсатора для впливу на властивості води та її знезаражування / А. І. Гордєєв, Л. Е. Байдич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 5. – С. 110–119.
45. Розвиток наукових основ методики проектування вібраційного обладнання з електромагнітним приводом для зміни властивостей води та її знезаражування / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. –  № 3  – С. 7 – 10.
46. Розвиток наукових основ проектування вібраційного обладнання для зміни властивостей води та її знезаражування / А. І. Гордєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 1  – С. 12–20.
47. Вібраційне змішувально-теплогенеруюче обладнання / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 4 (64). – С. 107–110.
48. Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно-охолджуючої рідини та її знезаражування / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011 – № 2 (62). – С. 41–43.
49. Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011 – № 2 (62). – С. 32–40.
50. Використання рівноміцних пружних систем в техніці / Г. Б. Параска, А. І. Гордєєв, М. П. Мазур, О. С. Ланець //  Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 6. – С. 14–20.
51. Комплексна технологія та обладнання для високоточної вібраційної доводки поверхонь / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, Р. С. Сілін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 5. – С. 7–13.
52. Основи створення вібраційного обладнання з пульсуючим робочим тілом незалежно від галузі використання. Повідомлення 1. Аналіз конструкцій механізмів та напрямків створення вібраційних машин локалізованої дії / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, Є. А.Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 1. – С. 13–20.
53. Основи створення вібраційного обладнання з пульсуючим робочим тілом незалежно від галузі використання. Повідомлення 2. Дослідження характеристик пульсуючого робочого тіла та практична реалізація / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, Є. А. Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 7–17.
54. Вплив кавітаційної дії на властивості мастильно-охолоджуючої рідини / Р. І. Сілін,  А. І. Гордєєв, В. П. Ткачук // Пробл. трибології.  – № 4. – 2013. – С. 104–108.
55. Методика проектування приводу та конструктивних елементів вібраційного обладнання для впливу на властивості води та її знезаражування / А. І. Гордєєв //  Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 1. – С. 7–12.
Авторські свідоцтва СРСР
56. А. с. 678087 СССР, МКИ3 С 23 G 3/00. Устройство для мойки / Р. И. Силин,  В. П. Кошель,  Н. И. Шандабура, Н. Н. Косиюк, Я. Н. Эльгорт, А. И. Гордеев, В. А. Осипов (СССР). – № 2483930/22–02 ; заявл. 03.05.77 ; опубл. 05.08.79, Бюл. № 29. – 3 с. : ил.
57. А. с. 880519 СССР, В 08 В 3/10. Устройство для промывки изделий / Р. И. Силин,  В. П. Кошель, А. И. Гордеев (СССР). – № 2869224/28–12 ; заявл. 17.12.79 ; опубл. 15.11.81, Бюл. № 42. – 3 с. : ил.
58. А. с. 1130422 СССР, МКИ3 В 08 В 3/10. Устройство для мойки мелких изделий / А. И. Гордеев, Р. И. Силин,  Н. А. Сивченко (СССР). – № 3613130/28–12 ; заявл. 15.04.83 ; опубл. 23.12.84, Бюл. № 47. – 3 с. : ил.
59. А. с. 1256889 СССР, МКИ3 В 23 В 31/00. Инструмент для снятия заусенцев с двух сторон отверстия / А. И. Гордеев, С. А. Дытюк, М. А. Фетисов, Ю. М.Терехин (СССР). – № 387002/25–08; заявл. 21.03.85 ; опубл. 15.09.86, Бюл. № 34. – 3 с. : ил.
60. А. с. 1278120 СССР, МКИ3 В 23 С 5/16. Инструмент для зачистки поверхностей / М. А. Фетисов, А. И. Гордеев, С. А. Дытюк, Ю. М. Терехин (СССР). – № 3902036/31–08 ; заявл. 21.03.85 ; опубл. 23.12.86, Бюл. № 47. – 3 с. : ил.
61. А. с. 1297952 СССР, МКИ3 B 08 В 7/02. Устройство для очистки мелких изделий / А. И. Гордеев, М. А. Фетисов, С. А. Дытюк (СССР). – № 3978755/31–12 ; заявл. 22.11.1985 ; опубл. 23.03.1987, Бюл. № 11. – 2 с.
62. А. с. 1353619 СССР, МКИ3 В 29 С 37/02. Установка для зачистки облоя / М. А. Фетисов, А. И. Гордеев, Е. П. Сторонкин (СССР). – № 4064773/31–05 ; заявл. 24.12.85 ; опубл. 23.11.87, Бюл. № 43. – 3 с. : ил.
Патенти України
63. Пат. 38450 А Україна, МПК B 24 С 1/10, B 24 C 3/00. Пристрій для гідродробоструменного зміцнення виробів / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля.  – № 2000073978; заявл. 05.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. – 3 с. 
64. Пат. 40756 А Україна, МПК В 06 В 1/00. Пульсаційний гідравлічний вібратор / Р. І. Сілін, С. Г.  Костогриз, А. І.  Гордєєв, Ю. В. Савицький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 99063136 ; заявл. 08.06.99 ; опубл.15.08.01, Бюл. № 7. – 3 с.
65. Пат. 48400 А Україна, МПК C 02 F 1/46. Пристрій для очистки стічної води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. О. Павлик ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. –– № 2001064234 ; заявл. 19.06.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. – 3 с. 
66. Пат. 54955 А Україна, МКИ В 24 В 5/00. Установка для зачистки облою / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв, В. В. Третько ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2002054432 ; заявл. 30.05.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
67. Пат. 10347 Україна, МПК В 01 F 5/00. Устаткування для обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, І. І. Сорока ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – u 200503620 ; заяв. 18.04.05 ; опубл.15.11.05, Бюл. № 11. – 3 с.
68. Пат. 10348 Україна, МПК В 08 В 13/00. Пристрій для насичення тканини пожежобезпечною речовиною / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьев, В. В. Третько, О. О. Нікітін ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – u 200503622 ; заявл. 18.04.05 ; опубл.15.11.05, Бюл. № 11. – 3 с. 
69. Пат.  17268 Україна, МПК B 06 B 1/00. Електрогідравлічний вібратор / А. І. Гордєєв, В. В. Третько, Є. А. Урбанюк, О. А. Копицяк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –№ u 200603458 ; заявл. 30.03.06 ; опубл.15.09.06, Бюл. № 9. – 3 с.
70. Пат. 17269 Україна, МПК D 06 F 21/00. Пральна машина / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв ; Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2006 03459 ; заявл. 30.03.06 ; опубл.15.09. 06, Бюл. № 9. – 3 с.
71. Пат. 21279 Україна, МПК В 24 В 5/00. Устаткування для вібраційної струминно-абразивної обробки дрібних деталей / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, Є. А. Урбанюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200608711 ; заявл. 03.08.06 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. – 3 с.
72. Пат.  25775 Україна, МПК В 01 F 5/00. Кавітаційний пристрій для обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв,  В. В. Третько, Є. А. Урбанюк ; Хмельниц. нац. ун-тет. – № u 200702555 ; заявл. 12.03.06 ; опубл. 27.08.07,  Бюл. № 13. – 3 с.
73. Пат. 25811 Україна, МПК B 01 F 5/00. Вібраційний кавітатор для зміни властивостей води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, О. А. Гордєєв, В. В. Третько ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200703370 ; заявл. 28.03.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. 13. – 3 с.
74. Пат. 25812 Україна, МПК В 24 В 31/02. Планетарна установка безперервної дії / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, В. В. Третько ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200703372 ; заявл. 28.03.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. – 3 с.
75. Пат. 35939 Україна, МПК B 01 F 5/00. Вібраційна установка для зміни властивостей води із насосним ефектом / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200805677 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. – 4 с.
76. Пат. 35940 Україна, МПК C 02 F 1/34. Вібраційна кавітаційно-струменева теплогенеруюча установка / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200805678 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. – 3 с.
77. Пат. 36441 Україна, МПК C 02 F 1/48. Пристрій для гідродробоструменевого зміцнення фасонних інструментів / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200806743 ; заявл. 16.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. – 3 с.
78. Пат. 37257 Україна, МПК C 02 F 1/48. Пристрій для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Б. А. Баран, Є. А. Урбанюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200806742 ; заявл. 16.05.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 4 с.         
79. Пат. 41364 Україна, МПК В 02 В 1/00. Устаткування для зачистки лаку та задирок у пазах магнітопроводу / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, В. В. Третько, О. О. Філь ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200806740 ; заявл. 16.05.2008 ; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10. – 4 с.
80. Пат. 54071 Україна, МПК C 02 F 1/30 (2006.01). Вібраційний пристрій для біологічної активації води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005159; заявл. 28.04.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20. – 4 с.
81. Пат. 54072 Україна, МПК C 02 F 1/34 (2006.01). Спосіб очищення та знезаражування стічних вод / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005160 ; заявл. 28.04.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20. – 4 с.
82. Пат. 54073 Україна, МПК C 02 F 1/34 (2006.01). Вібраційне обладнання для очищення й знезаражування стічних вод / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005164 ; заявл. 28.04.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20. – 4 с.
83. Пат. 54074 Україна, МПК C 02 F 1/48 (2006.01). Кавітаційно-магнітна теплогенеруюча установка / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005165 ; заявл. 28.04.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20. – 4 с.
84. Пат. 83891 Україна, МПК C 02 F 1/30 (2006.01). Вібраційний пристрій для очистки та підготовки питної води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. П. Франчук, Р. С. Сілін, В .І. Кухар ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201214677 ; заявл. 21.12.12 ; опубл. 10.10.13, Бюл. № 19. – 3 с.
Іноземні патенти
85. Pat. 5773 Lietuvos Respublika, Int. Cl.(2011.01) C 02 F 1/00. Vibracinis irenginys nuoteku valymui ir nukenksminimui / Radomir Silin, Anatolij Gordeev, Algimantas Bubulis, Vytautas Jurenas ; patento savininkas Kauno technologijos universitetas. – № 2010 007 ; paraiskos padavimo data 2010.01.27 ; patento paskelbimo data 2011.09.26. – 8 р.

   У 1976 році матеріали дипломного проекту "Вібробарботажна машина для миття плат" були подані  на Всесоюзний конкурс студентських робіт. Робота отримала перше місце з напрямку машинобудування та премію із врученням нагрудного знаку.

На навчаннях зі зводом керування вогнем біля приладу – дальномеру

У науковій лабораторії, 1980 рік

Представники наукової школи "Вібраційна техніка"

Кафедра технології машинобудування, 2011 рік


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail